Burs socken tillhörde Burs ting

 

Föutom Burs fanns gårdar ur socknarna Stånga, Lojsta, Lye och När inom Burs ting

Följande gårdar i Burs låg inom Burs ting 1653:

Skattehemman:

Salmons om 7 mkl

Floos om 9 mkl

Wästerlous om 8 mkl

Änge om 12 mkl

Ganne om 6 mkl

Sigdes om 22 mkl

Sigsarfwe om 13 mkl

Stoora Gläwes om 10 mkl

Lilla Gläfwes om 8 mkl

Steenstugu om 8 mkl

Häffrede om 10 mkl

Alandes om 6 1/2 mkl

Bondarfwe om 9 1/2 mkl

Amunde om 10 mkl

Kiärna om 14 mkl

Wangis om 7 1/2 mkl

Bandelunda om 10 mkl

Humblebols om 10 mkl

Luxe om 9 mkl

Widringe om 5 mkl

Boparfwe om 5 mkl

Joggienääs (Jogenäs) om 5 mkl

Lindarfwe om 5 mkl*

Apse (Apesse) om 2 mkl

Kollmans om 2 mkl

Broes om 3 mkl

Häffins om 7 mkl*
(kan ev. ha äldre byggnadsrester under sig)

Hägwede om 3 mkl

Mattise*
(tomt om okänt antal, ev. ödegård?)

Kronohemman:

Galtungs om 9 1/2 mkl
(låg öde 1653, återupptagen i senare tid?)

Allmunde om 5 mkl

Lindwede om 6 mkl
(återupptagen från öde 1642)

Gebene (Giebene) om 4 mkl
(återupptagen från öde 1653)

Quie om 5 mkl*
(tomt 1653, bebyggd idag?)

Hosted by www.Geocities.ws

1