Etelhem socken tillhörde Garde ting

 

Garde ting innehöll, förutom Etelhem socken, gårdar från Lau, Garde, Lye och Alskog.

Följande gårdar i Etelhem låg inom Garde socken 1653:

Skattehemman:

Tenglings om 11 mkl

Boters om 13 1/2 mkl

Hageby om 13 1/2 mkl

Wästninge om 14 mkl

Kyrckebyy om 18 mkl

Nygårds om 12 mkl

Ugloser om 14 mkl

Bahra om 18 mkl

Sigwalda om 10 mkl

Biärby om 10 1/2 mkl

Lefwede om 6 mkl*

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1