Halla socken tillhörde Halla ting
Förutom Halla ingick även gårdar från socknarna Dalhem, Ganthem, Norrlanda, Halla, Sjonhem, Vänge, Viklau och Guldrupe detta ting.

De gårdar i Halla som 1653 tillhörde Halla ting var följande:

Skattehemman:

Unsarfwa om 12 mkl

Daalbo om 14 mkl

Cambs om 6 mkl

Thule om 8 mkl

Tompte om 8 mkl

Rantarfwe om 11 mkl

Brooe om 16 mkl

Hallgarde om 18 mkl

Nygranne om 16 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Klosterhemman:

Möllebos om 6 mkl

Högbroo om 6 mkl* (1653 fanns ruiner kvar)

Hosted by www.Geocities.ws

1