Levide socken tillhörde Eiste (dvs. Eksta) ting

 

Förutom Levide fanns gårdar från socknarna Sproge, Eksta och Gerum i Eiste ting.

Revisionsboken är något oklar när det gäller tre av de gårdar som sades ligga i Levide socken inom detta ting. Dessa gårdar sägs vara Bondarve, Olljavs och Skinnarve. Troligen rör det sig om Bondarfwe, Oläps och Skinnare, vilka man har placerat i Gerum socken. För vidare info om dessa; se länken till Gerum. Gerum socken hörde också till Eiste ting.

Övriga gårdar i Levide socken inom Eiste ting 1653:

Skattehemman:

Sallmunges om 15 mkl

Hallbotter om 10 1/2 mkl

Steenstugu om 10 mkl

Leiwes om 17 1/2 mkl

Peinarfwe om 15 mkl

Mallgiers om 13 mkl

Boxarfwe om 13 1/2 mkl

Bourge om 14 1/2 mkl

Skougs om 10 mkl

Bringsarfwe om 10 mkl

Tungelboes om 14 1/2 mkl

Bofrede om 5 mkl

Eisarfwe om 6 mkl

Dahls om 4 1/2 mkl

Attskute om 3 1/2 mkl

Kronohemman:

Magnuse om 7 mkl
(upptogs från öde under dansktiden)

Hosted by www.Geocities.ws

1