Bäl socken tillhörde Bähls (dvs. Bäl) ting

 

Föutom Bäl tillhörde gårdar från Fole, Hejnum, Källunge, Vallstena, Bara, Boge och Tingstäde Bähls ting.

Följande gårdar i Bäl låg inom Bähls ting 1653:

Skattehemman:

Sudergårds om 7 1/2 mkl

Steenstugu om 7 1/2 mkl*

Lilla Bähl om 8 mkl

Östarfwa om 10 mkl

Ganhe om 13 mkl*

Oppuse om 4 mkl

Ohraker om 3 1/2 mkl

Guthe om 16 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1