Sjonhem tillhörde Halla ting

 

Halla ting innhöll ävan hemman från Ganthem, Norrlanda, Halla, Dalhem, Vänge, Viklau och Guldrupe.

De gårdar inom Sjonhem som tillhörde Halla ting 1653 var:

Skattehemman:

Petsarfwe om 11 mkl

Biärbyy om 15 mkl

Giarwede om 14 mkl

Akre om 10 mkl

Smidts om 6 mkl

Hellinge om 9 mkl

Suderbyy om 9 mkl

Winckells om 4 mkl*

Stoore Seiwede om 6 mkl

Lille Seiwede om 6 mkö

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1