Alskog socken tillhörde Garde ting


Andra socknar tillhörande samma ting var Lau, Garde, Etelhem och Lye.

Aktuella gårdar i Alskog socken 1653:

Skattehemman:

Snowalds om 12 1/2 mkl*
(ena parten låg öde sedan 2 år tillbaka 1653)

Sigsarfwe om 12 1/2 mkl*

Stenstuga om 12 mkl*

Anningåcker om 11 mkl

Tiängwede om 13 mkl

Liffrede om 10 mkl

Lassar om 10 mkl

Ruwier om 10 mkl

Smidts om 14 mkl

Romunds om 13 mkl

Oleffs om 16 mkl*

Guffrede om 10 mkl

Uthaalskough om 20 mkl

Snosarfwe om 7 mkl

Mallgiers om 7 mkl

Rangssarfw om 8 mkl

Boffrede om 9 mkl

Magnusse om 5 mkl

Kronohemman:

Hallgiers om 11 mkl*
(ena parten låg öde sedan en lång tid tillbaka 1653)

Botha om 8 mkl

 

Hosted by www.Geocities.ws

1