Stenkumla socken tillhörde Steenkumbla (dvs. Stenkumla) ting

 

Förutom Stenkumla innehöll Steenkumbla ting gårdar från socknarna Tofta, Eskelhem, Västerhejde, Vall och Träkumla.

Följande gårdar i Stenkumla socken låg inom Steenkumbla ting 1653:

Skattehemman:

Stoora Hoeme om 11 mkl

Lilla Hoeme om 13 mkl

Kiällegårds om 11 mkl

Martiler om 8 mkl

Forssa om 14 mkl

Qwiungs om 11 mkl

Snickarfwe om 18 mkl

Gardrungs om 16 mkl

Ansarfwe om 11 1/2 mkl

Mörssa om 9 mkl

Bertels om 7 mkl

Kube om 7 mkl

Lansarfwe om 6 1/2 mkl

Östergårdh om 8 mkl

Gannarfwe om 3 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1