Gothem socken tillhörde Lijna (dvs. Linna) ting

 

Förutom Gothem räknades även gårdar ur socknarna Anga, Hörsne, Dalhem, Norrlanda, Vallstena och Bara till detta ting.

Dessa gårdar i Gothem fanns inom Lijna ting 1653:

Skattehemman:

Hangre om 12 mkl

Suders om 10 mkl

Waters om 10 mkl

Stoora Gerwede om 12 mkl

Medebys om 10 mkl

Hintser om 11 mkl

Thomungs om 11 mkl

Wedbyy om 12 mkl

Wästerbiärs om 11 mkl

Kyrckebings om 12 mkl*

Nohrs om 6 mkl

Lilla Gerwede om 6 mkl

Fredwalds om 6 mkl

Bothwalder om 7 mkl*

Kopungs om 6 mkl

Kyrckebiärs om 7 mkl

Nyybingels om 8 mkl

Bänchtebingels om 8 mkl

Botter om 5 mkl

Haga om 1 1/2 mkl

Suderbys om 14 mkl

Jussarfwe om 15 mkl

Bussarfwe om 10 mkl

Fiärdinge om 17 mkl

Swalings om 10 mkl

Hägleps om 6 mkl

Spänare om 6 mkl*

Kronohemman:

Inga kronohemman

Klosterhemman:

Magnuse om 5 mkl

Hosted by www.Geocities.ws

1