Väskinde socken tillhörde Endre, Broo (dvs. Bro) och Lummelunda ting

 

Förutom Väskinde tillhörde gårdar från Visby, Follingbo, Hejdeby, Endre, Barlingbo, Ekeby och Fole Endre ting.

Förutom Väskinde tillhöde gårdar från Fole, Lokrume och Bro Broo socken.

Förutom Väskinde tillhörde gårdar från Lummelunda, Stenkyrka och Martebo Lummelunda ting.

Följande gårdar i Väskinde låg inom Endre ting 1653:

Skattehemman:

Gällungs om 10 mkl

Biörckome om 10 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman


Följande gårdar i Väskinde låg inom Broo ting 1653:

Skattehemman:

Stoora Michelgårds om 9 mkl

Lilla Mickelgårds om 7 1/2 mkl

Kaungs om 8 mkl

Stäcks om 11 mkl*

Qwiungs om 12 1/2 mkl

Öffwerreijse om 11 mkl

Knuts om 5 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman


Följande gårdar i Väskinde låg inom Lummelunda ting 1653:

Skattehemman:

Stoora Norrgårdh om 9 mkl

Lilla Norrgårdh om 8 mkl

Stoora Bläsings om 10 mkl

Stoora Klintegårds om 12 mkl

Noors om 7 mkl

Lille Klintegårds om 6 mkl

Rocklunds om 4 mkl

Ringwede om 3 mkl

Butter om 3 mkl

Wies om 3 mkl

Kronohemman:

Wäskinds om 10 mkl

Hosted by www.Geocities.ws

1