Vallstena socken tillhörde Bähls (dvs. Bäl) och Lijna (dvs. Linna) ting

 

Föutom Vallstena tillhörde gårdar från Fole, Hejnum, Källunge, Tingstäde, Boge, Bara och Bäl Bähls ting.

Till Lijna ting räknades, förutom en del av Vallstenas gårdar, Norrlanda, Hörsne, Dalhem, Gothem, Anga och Bara.

Följande gårdar i Vallstena socken låg inom Bähls ting 1653:

Skattehemman:

Norrgårdh om 10 mkl

Biärs om 14 mkl

Stoora Gudrings om 7 mkl

Stoora Biärga om 10 mkl

Lill-Biärga om 16 mkl*

Kronohemman:

Lilla Gudrings om 8 mkl

Aleqwie om 8 mkl


Följande gårdar i Vallstena socken låg inom Lijna ting 1653:

Skattehemman:

Medebys om 12 mkl

Stumre om 14 mkl

Oppegårdh om 12 mkl

Grinds om 12 mkl

Nygårds om 9 mkl

Råå om 7 mkl*

Hägwalds om 6 mkl

Gienner om 6 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1