Tofta socken tillhörde Steenkumbla (dvs. Stekummla) ting

 

Förutom Tofta innehöll Steenkumbla ting gårdar från socknarna Eskelhem, Stenkumla, Västerhejde, Vall och Träkumla.

Följande gårdar i Tofta hörde till Steenkumbla ting 1653:

Skattehemman:

Biärs om 11 mkl

Kroks om 9 mkl

Krogstäde om 7 mkl

Smågårdh om 10 mkl

Rangwalds om 12 mkl

Nasämä om 13 mkl

Norgårdh om 10 mkl

Lixarfwe om 10 1/2 mkl

Dypler om 12 mkl

Fättings om 12 mkl

Ansafwe om 9 mkl

Östergårdh om 6 mkl

Salmungs om 6 mkl

Skradeske*
(åkerstycke + betesmark beläget vid "Biärss gårds åcker")

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1