Hejnum socken tillhörde Bähls (dvs. Bäl) ting

 

Föutom Hejnum tillhörde gårdar från Fole, Tingstäde, Källunge, Vallstena, Bara, Boge och Bäl Bähls ting.

Följande gårdar i Hejnum låg inom Bähls ting 1653:

Skattehemman:

Rings om 12 mkl*

Groute om 7 mkl

Lille Kyrckebys om 15 mkl

Stoore Kyrckebys om 15 mkl

Suderbys om 8 mkl

Mallgards om 10 mkl

Biärs om 6 mkl

Hemsarfwe om 6 mkl

Roter om 6 mkl

Nygårds om 6 mkl

Boters om 16 mkl

Kronohemman:

Reddare om 18 mkl

Norrbys om 6 mkl*

Hosted by www.Geocities.ws

1