Vänge socken tillhörde Halla ting

 

Halla ting innhöll ävan hemman från Ganthem, Norrlanda, Halla, Sjonhem, Dalhem, Viklau och Guldrupe.

De gårdar i Vänge som tillhörde Halla ting 1653 var följande:

Skattehemman:

Gandarfwe om 30 mkl

Kiörckeius om 10 mkl

Hägwalds om 16 mkl

Nårrbyys om 7 mkl

Biärges om 1 mkl* (tomt som "aldrig i mannaminne varit bebyggd")

Broogårdh om 1 mkl* (tomt som "aldrig i mannaminne varit bebyggd")

Nickarfwe om 24 mkl*

Sallmons om 14 mkl

Prästebotels om 12 1/2 mkl

Wifwungs om 9 mkl

Rodwalds om 8 mkl

Nygårds om 6 mkl

Bringes om 7 mkl

Suderbys om 7 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Tillbaka till sockenindex

Hosted by www.Geocities.ws

1