Ekeby socken tillhörde Endre ting

 

Förutom Ekeby tillhörde gårdar från Visby, Follingbo, Hejdeby, Väskinde, Barlingbo, Endre och Fole Endre ting.

Följande gårdar i Ekeby socken låg under Endre ting 1653:

Skattehemman:

Stoora Röstäde om 18 mkl*

Lindarfwe om 9 mkl

Hegtsarfwe om 14 mkl

Gotrings om 14 mkl

Öijers om 9 mkl

Steenstugugårds om 14 mkl

Medebys om 12 mkl

Qwije om 6 mkl

Ardax om 3 mkl

Kronohemman:

Lilla Röstäde om 12 mkl*
(ena parten låg öde 1653)

Österby om 10 mkl

Mangssarfwe om 7 mkl

Sanda om 6 mkl

Smide om 3 mkl
(låg öde sedan 8 år tillbaka 1653, återupptagen i senare tid?)

Hosted by www.Geocities.ws

1