Björke socken tillhörde Bande ting

 

Förutom Björke innehöll Bande ting gårdar från socknarna Väte, Atlingbo, Sanda, Västergarn, Hogrän, Mästerby och Eskelhem.

De gårdar i Björke som låg inom Bande ting 1653 var följande:

Skattehemman:

Lijkmäde om 10 mkl

Smedegårdh om 14 mkl

Bricksarfwe om 16 mkl*

Odewalds om 7 mkl

Hakuse om 8 mkl

Warpelös om 12 mkl

Tynne om 7 mkl

Hargwije om 6 mkl

Norrgårdh om 7 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Klosterhemman:

Ängegården om 12 mkl

Steenstugu om 6 mkl

Hosted by www.Geocities.ws

1