Klinte socken tillhörde Heijde (dvs. Hejde) ting

 

Förutom Klinte innhöll Heijde ting gårdar från socknarna Mästerby, Väte, Sanda, Fröjel, Björke, Hejde och Atlingbo.

Följande gårdar i Klinte tillhörde Heijde ting 1653:

Skattehemman:

Wärsände om 8 mkl*

Odewalds om 7 mkl

Siklings om 7 mkl

Stoor-Walla om 21 mkl

Ranarfwe om 12 mkl

Loggarfwe om 11 mkl

Hunninge om 12 mkl*

Klintebys om 8 mkl

Swarfware om 12 mkl

Stoore Snegrinda om 10 mkl*

Lille Snegrinda om 10 mkl*

Tyrwalds om 16 mkl*

Möhner om 6 mkl

Ganne om 2 1/2 mkl*

Strands om 4 mkl

Clause om 1 mkl

Kronohemman:

Robiens om 15 mkl

Hosted by www.Geocities.ws

1