Gammelgarns socken tillhörde Kräcklinge (dvs. Kräklingbo) ting

 

Förutom Gammelgarn tillhörde gårdar ur socknarna Ardre, Östergarn, Kräklingbo, Buttle, Ale och Anga detta ting.

Följande gårdar i Gammelgarns socken tillhörde ovanstående ting 1653:

Skattehemman:

Gloser om 13 mkl

Högsteens om 12 mkl

Matsarfwe om 10 mkl

Klinta om 11 mkl

Gartarfwe om 12 mkl*

Rotunds om 9 mkl

Gannarfwe om 8 mkl

Trosings om 8 mkl

Engemans om 8 mkl

Dafwide om 8 mkl

Skooby om 7 mkl

Hägreps om 5 mkl

Änge om 6 mkl

Kyrckehuus om 3 mkl

Kronohemman:

Frijde om 5 mkl

Hosted by www.Geocities.ws

1