Anga tillhörde Kräcklinge (dvs. Kräklingbo) och Lijna ting (dvs. Linna)

 

Förutom Anga tillhörde socknarna Ardre, Gammelgarn, Östergarn, Kräklingbo, Buttle och Ale Kräcklinge ting.

Till Lijna ting räknades, förutom en del av Angas gårdar, Norrlanda, Hörsne, Dalhem, Gothem, Vallstena och Bara.

Följande gårdar i Anga tillhörde 1653 Kräcklinge ting:

Skattehemman:

Suderby om 13 mkl

Boters om 15 mkl*

Hemmunds om 13 mkl

Steenstuga om 8 mkl

Liffrede om 10 mkl

Ängegarde om 8 mkl

Österbyy om 6 mkl

Eriksman om 1 1/2 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Följande gårdar i Anga tillhörde 1653 Lijna ting:

Skattehemman:

Bendix om 15 mkl*

Fiäle om 6 mkl (?)*

Boticker om 7 mkl

Angebiärs om 2 1/2 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

 

Tillbaka till sockenindex

Hosted by www.Geocities.ws

1