Hemse socken tillhörde Hablinge (dvs. Hablingbo) och Hämsse (dvs. Hemse) ting

 

Förutom Hemse fanns gårdar ur socknarna Näs, Hablingbo, Silte, Alva och Havdhem inom Hablinge ting.

Föutom Hemse fanns gårdar ur socknarna Fardhem, Lojsta, Linde och Rone inom Hämsse ting.

Följande gårdar i Hemse låg inom Hablinge ting 1653:

Skattehemman:

Ganarfwe om 10 mkl*
(halva hemmanet låg öde 1653)

Smids om 10 mkl

Kronohemman:

Boparfwe om 10 1/2 mkl
(upptagen från öde 1651)


Följande gårdar i Hemse låg inom Hämsse ting 1653:

Skattehemman:

Hulta om 16 mkl

Kodings om 12 1/2 mkl

Oxarfwe om 22 mkl

Asarfwe om 12 mklTiängdarfwe om 14 mkl

Muldwalds om 6 1/2 mkl

Frigges om 3 mkl*
(1653 hade gården inte varit "i mannaminne bebygdt", återupptagen i senare tid?)

Kronohemman:

Arges om 12 mkl
(hade varit öde i 4 år 1653, återupptagen i senare tid?)

Lijkmede om 13 mkl
(öde 1653, återupptagen i senaretid?)

Sindarfwe om 14 mkl
(öde 1653, återupptagen i senare tid?)

Lindweede om 13 mkl

Haldings om 3mkl

Hosted by www.Geocities.ws

1