Östergarn tillhörde Kräcklinge (dvs. Kräklingbo) ting

 

Förutom Östergarn tillhörde Gammelgarn, Ardre, Kräklingbo, Buttle, Ale och Anga detta ting.

Östergarn kallades i äldre tid Nygarn och följande gårdar fanns upptagna inom tinget år 1653:

Skattehemman:

Sanda om 9 mkl*

Hallgärs om 9 mkl

Grogans om 10 mkl

Gaane om 6 mkl

Guttnewijs om 7 mkl*

Tommasse om 6 mkl

Katthammar om 7 1/2 mkl

Wassmunds om 6 mkl

Lille Hammars om 6 mkl

Häsle om 7 mkl

Rodarfwe om 5 mkl

Benns om 7 mkl

Philpuse om 6 mkl

Fallhamars om 6 mkl

Kopungs om 6 mkl

Halfwede om 4 mkl

Wijcka om 3 mkl

Sigdes om 2 mkl

Giuwijk om 3 mkl

Skax om 3 mkl

Kronohemman:

Stoor-Hammars om 6 mkl


Hosted by www.Geocities.ws

1