Hejdeby socken tillhörde Endre ting

 

Förutom Hejdeby tillhörde gårdar från Visby, Follingbo, Väskinde, Endre, Barlingbo, Ekeby och Fole Endre ting.

Följande gårdar i Hejdeby låg inom Endre ting 1653:

Skattehemman:

Stoora Råby om 9 mkl*

Lilla Rååby om 10 1/2 mkl*

Tibles om 11 mkl*

Norrbyys om 12 mkl*

Heidungs om 9 mkl

Mattisse om 10 mkl

Botarfwe om 10 mkl*

Suderbyy om 6 mkl* (här under finns bl.a. en "Backlasse tompt")

Kronohemman:

Nickarfwe om 4 1/2 mkl

Hosted by www.Geocities.ws

1