Källunge socken tillhörde Bähls (dvs. Bäl) ting

 

Föutom Källunge tillhörde gårdar från Fole, Hejnum, Tingstäde, Vallstena, Bara, Boge och Bäl Bähls ting.

Följande gårdar i Källunge socken låg inom Bähls ting 1653:

Skattehemman:

Biörnlunds om 19 mkl

Uggårds om 12 1/2 mkl

Gannarfwe om 11 1/2 mkl*

Säggbyy om 18 mkl

Skeggstäde om 12 mkl*

Suderby om 7 mkl* (här under ligger en tomt om 3 mkl kallad Lille Tollby, tidigare bebyggd?)

Burs om 18 mkl

Lasarfwe om 12 mkl

Kullingeboos om 6 mkl

Kronohemman:

Åmunds om 10 1/2 mkl

Kulssarwfe om 18 mkl

Skellhorn om 7 mkl

Eekeskougs om 10 mkl

Hosted by www.Geocities.ws

1