Träkumla socken tillhörde Steenkumbla (dvs. Stenkumla) ting

 

Förutom Träkumla innehöll Steenkumbla ting gårdar från socknarna Hogrän, Eskelhem, Tofta, Stenkumla, Västerhejde och Vall.

De gårdar i Träkumla socken som 1653 tillhörde ovanstående ting var följande:

Skattehemman:

Anglearfwe om 10 mkl

Gotskalacks om 22 1/2 mkl

Ängwarts om 18 mkl

Kue om 12 mkl

Tiängdarfwe om 8 mkl

Trumma om 5 mkl*

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1