Hangvar socken tillhörde Forssa (dvs. Forsa) ting, där även Elinghem inräknades

 

Förutom Hangvar tillhörde gårdar från Lärbro, Stenkyrka, Hall, Othem och Tingstäde Forssa ting (se även ödegårdsinventeringen i detta ting HÄR).

Följande gårdar i Hangvar/Elinghem låg inom Forssa ting 1653:

Skattehemman:

Bäcks om 7 mkl* (här under ligger en tomt om okänt antal mkl)

Stoor- och Lille Eijre om 19 mkl*

Ousters om 15 mkl

Tibles om 6 mkl

Suderbys om 5 mkl

Goloser om 3 mkl

Skiellstäde om 7 1/2 mkl

Kasle om 9 mkl

Kyrkebys om 10 mkl

Sigsarfwe om 7 mkl

Snäcker om 5 mkl* (ödegård benämnd Bärga brukas här under)

Flenewijk om 3 1/2 mkl

Olarfwe om 5 mkl

Qwijeom 4 mkl

Stoora Häfftings om 5 mkl

Lille Häfftings om 5 mkl

Carls om 4 mkl (tidigare ödegård som bebyggts, tillhör idag Tingstäde)

Kulsshage om 3 mkl (tidigare ödegård som bebyggts)

Tännings om 1 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1