Alva socken var uppdelat mellan Ecke (dvs. Eke) och Habblinge (dvs. Habblingbo) ting

 

Förutom Alva fanns gårdar ur socknarna Grötlingbo, Eke och Havdhem inom Ecke ting.

Habblinge ting innehöll, förutom en del av Alvas gårdar, socknarna Näs, Havdhem, Hablingbo, Silte och Hemse.

Följande gårdar fanns i Alva socken, Ecke ting, 1963:

Skattehemman:

Binge om 12 mkl

Gudings om 7 1/2 mkl

Koparfwe om 8 mkl

Östris om 13 mkl

Ofristes om 14 mkl

Stumble om 6 mkl*

Kronohemman:

Gandarfwe om 9 mkl
(hade varit öde i 5 år 1653, återupptagen?)

Buttierfwe om 6 mkl
(hade varit öde i 5 år 1653, återupptagen?)


Följande gårdar fanns i Alva socken, Habblinge ting, 1963:

Skattehemman:

Rangsarfwe om 15 mkl

Lilla Kruse om 8 mkl

Stoora Kruse om 7 mkl

Änge om 8 mkl

Stora Ringome om 10 mkl

Lilla Ringome om 10 mkl

Haralds om 4 mkl

Swijge om 5 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1