Lokrume socken tillhörde Broo (dvs. Bro) ting

 

Förutom Lokrume tillhörde gårdar från Fole, Bro och Väskinde Broo ting.

Följande gårdar i Lokrume socken låg inom Broo ting 1653:

Skattehemman:

Loucks om 12 mkl*

Grousne om 11 mkl

Tommesse om 12 mkl

Stoore Haltarfwe om 11 mkl*

Biörnungs om 12 mkl

Lilla Haltarfwe om 15 mkl

Krocks om 11 1/2 mkl*

Stoor-Hammars om 14 mkl

Steenbyy om 12 1/2 mkl

Lilla Hammars om 6 mkl*

Ahner om 5 mkl

Suderbyy*
(tomt om 3 1/3 mkl, öde och skogbeväxt 1653, tidigare bebyggd?)

Stoora Mörbyy om 11 mkl

Kronohemman:

Nyplings om 12 mkl

Gannarfwe om 7 1/2 mkl

Lille Mörbyy om 8 1/2 mkl

Hosted by www.Geocities.ws

1