När socken tillhörde Burs ting

 

Föutom När fanns gårdar ur socknarna Stånga, Lojsta, Burs och Lye inom Burs ting.

Följande gårdar i När låg inom Burs ting 1653:

Skattehemman:

Allfwere om 11 1/2 mkl (13 1/2?)

Hussarfwe om 6 1/2 mkl

Bossarfwe om 10 mkl

Michelgards om 6 1/2 mkl

Gangwede om 9 mkl

Halbene om 7 mkl

Bomundas om 7 mkl

Rijckwedhe om 10 1/2 mkl

Hallbiers om 11 1/2 mkl

Maldes om 16 1/2 mkl

Frigges om 8 mkl

Öndarfwa om 7 mkl

Fålcka om 7 1/2 mkl*
(tomt efter gård kallad Tirikee under detta hemman?)

Kulla om 7 mkl

Sigleps om 7 mkl

Hemmor om 6 mkl

Gallsens om 6 mkl*

Daalbo om 10 mkl

Nixstiubs om 3 1/2 mkl

Michels om 4 mkl

Smidts om 3 1/2 mkl*

Andarfwe om 3 mkl

Allmunds om 5 mkl

Botels om 6 mkl

Halsarfwe om 3 mkl

Rigges om 2 mkl*
(Tillköpt bl.a. ett stycke frijord kallat Brundarfwe, namn på f.d gård?)

Bomunds om 4 mkl

Lifwor om 4 mkl

Tiriker om 5 mkl

Pijlgårds om 3 mkl*

Lekare om 1 mkl
(tomt som bebyggdes ca 1633)

Ogläps om 2 mkl*
(mycket troligt en ödegård, utgjorde ängsstycke 1653)

Halltarfwe om 4 mkl

Påwells om 3 1/2 mkl

Kronohemman:

Mattise om 7 1/2 mkl
(återupptagen från öde 1637)

Rowalds om 3 1/2 mkl*


OBS! Revisionsboken talar i sitt register om två gårdar som enligt själva texten i boken är belägna i Lau/Garde ting. Dessa kallas Halluta och Hägdarfwe. Oklara förhållanden. Vet du något? Maila!

Hosted by www.Geocities.ws

1