Hogrän socken tillhörde Bande och Steenkumbla (dvs. Stenkummla) ting

 

Förutom Hogrän innehöll Bande ting gårdar från socknarna Väte, Atlingbo, Sanda, Västergarn, Björke, Mästerby och Eskelhem.

Förutom Hogrän innehöll Steenkumbla ting gårdar från socknarna Eskelhem, Tofta, Stenkummla, Västerhejde och Vall.

Gårdar i Hogrän tillhörande Bande ting 1653 var:

Skattehemman:

Butes om 10 mkl

Tomsarfwe om 18 mkl

Alands om 9 mkl

Rodarfwe om 18 mkl

Allfwede om 18 mkl

Lilla Enbiene om 18 mkl

Stoora Enbiene om 18 mkl

Prostarfwe om 9 mkl

Nystugu om 10 1/2 mkl

Diupbrunnes om 8 mkl

Giärfwalds om 18 mkl

Bysgårdh om 6 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman


Gårdar i Hogrän tillhörande Steenkumbla ting 1653 var:

Skattehemman:

Wallbys om 9 mkl*

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1