Atlingbo socken tillhörde Heijde (Hejde) och Bande (Banda) ting

 

Heijde ting innehöll även Väte, Mästerby, Hejde, Sanda, Fröjel, Björke och Klinte socken. I Bande ting fanns, förutom Atlingbo, gårdar från socknarna Sanda, Väte, Hogrän, Västergarn och Björke.

Atlingbos gårdar belägna i Heijde ting 1653:

Skattehemman:

Isem om 11 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman


Atlingbos gårdar belägna i Bande ting 1653:

Skattehemman:

Frigges om 3 mkl

Kiellegårds om 16 mkl

Kallarfwe om 15 mkl

Kyrckelasse om 11 mkl

Suderbys om 20 mkl

Myrände om 16 mkl

Lill-Attlings om 23 mkl

Reisarfwe om 6 mkl

Rindarfwe om 8 mkl

Rundarfwe om 6 mkl

Nygårds om 6 mkl

Kronohemman:

Lilla Bircke om 6 mkl

 

Hosted by www.Geocities.ws

till sockenindex
Hosted by www.Geocities.ws

1