Västerhejde socken tillhörde Steenkumbla (dvs. Stenkumla) ting

 

Förutom Västerhejde innehöll Steenkumbla ting gårdar från socknarna Tofta, Stenkumla, Eskelhem, Vall och Träkumla.

Följande gårdar i Västerhejde socken tillhörde Steenkumbla ting 1653:

Skattehemman:

Steenstugu om 13 mkl

Biärs om 13 mkl

Lunds om 10 mkl

Suderbys om 13mkl

Frändarfwe om 12 mkl

Wible om 10 mkl

Nygårds om 18 mkl*

Kuse om 4 mkl

Botmunds om 6 1/2 mkl

Klints om 5 mkl

Hallfwars om 3 mkl

Hallbroos om 3 mkl

Koparfwe om 3 mkl

Ganna* (tomt om okänt antal mkl)

Kronohemman:

Sigreps om 7 1/2 mkl

Hosted by www.Geocities.ws

1