Öja socken tillhörde Hoborgs (dvs. Hoburgs) ting

 

Förutom Öja ingick även gårdarna från Hamra, Vamlingbo, Fide och Sundre i Hoborgs ting.

Du kan läsa om inventeringen av ödegårdar i Öja HÄR!

Följande gårdar fanns i Öja 1653:

Skattehemman:

Lill-Simone om 5 1/2 mkl

Oleips om 5 1/2 mkl

Petes om 6 1/2 mkl

Skouge om 7 mkl

Randarfwe om 4 mkl

Biärgwede om 4 1/2 mkl

Lasses om 4 mkl

Barckare om 4 1/2 mkl

Sigfrede om 4 1/2 mkl

Bringes om 6 1/2 mkl

Stockwijck om 8 mkl

Rudeier om 3 mkl

Matsarfwe om 2 mkl

Kronohemman:

Stoor-Simone om 6 1/2 mkl
(upptagen från öde 1653)

Sandqwie om 4 1/2 mkl
(upptagen från öde 1651)

Bourge om 7 mkl
(återupptagen från öde under Dansktiden)

Hosted by www.Geocities.ws

1