Fide socken tillhörde Hoborgs (dvs. Hoburgs) ting

 

Förutom Fide ingick även gårdarna från Hamra, Öja, Vamlingbo och Sundre i Hoborgs ting.

Du kan läsa om inventeringen av ödegårdar i Fide HÄR!

Följande gårdar fanns i Fide 1653:

Skattehemman:

Ungans om 10 mkl

Domararfwe om 10 mkl

Roes om 6 1/2 mkl

Ronarfwe om 7 mkl

Sibbenarfwe om 8 1/2 mkl

Botarfwe om 8 mkl

Strands om 6 mkl

Bobbenarfwe om 5 mkl

Ockes om 5 mkl

Gisle om 6 mkl

Boxarfwe om 5 mkl

Botwede om 5 mkl

Stoor-Wästergårdh om 6 1/2 mkl

Lill-Wästergårdh om 6 mkl

Andersse om 8 mkl

Osterbyy om 6 1/2 mkl

Breqwie om 6 mkl

Frede om 5 mkl

Sifferede om 3 mkl

Kronohemman:

Martens om 8 mkl
(upptagen från öde på 1640-talet)

Oluffs om 6 mkl
(återupptagen från öde på 1640-talet)

Odewalds om 9 1/2 mkl

Romunds om 5 mkl
(låg öde sedan 30-40 år tillbaka 1653, idag bebyggd)

Folkwide om 2 1/2 mkl*
(obebyggd tomt)

Nygranne om 2 mkl

Meelhatte om okänt antal mkl
(obebyggd tomt 1653, idag bebyggd)

Hosted by www.Geocities.ws

1