Hablingbo socken tillhörde Hablinge (dvs. Hablingbo) ting

 

Förutom Hablingbo fanns gårdar ur socknarna Näs, Havdhem, Silte, Alva och Hemse inom Hablinge ting.

Följande gårdar i Hablingbo låg inom Hablinge ting 1653:

Skattehemman:

Stoora Dommarfwe om 13 mkl

Medebys om 14 mkl

Stiubs om 12 mkl

Nisseom 6 mkl

Michells om 7 mkl

Bosarfwe om 9 1/2 mkl

Steenstuga om 15 1/2 mkl

Stoora Wastäde om 12 mkl

Lilla Wastädeom 10 mkl

Bertels om 9 1/2 mkl

Byy om 13 mkl

Kyrckeby om 6 mkl

Häxarfwe om 8 mkl

Haxarfwe om 3 1/2 mkl

Bothwars om 3 1/2 mkl

Hemunds om 18 1/2 mkl

Stoora Burgh om 12 mkl

Lukuse om 15 mkl*
(här under brukas en tomt kallad Gants, vars hus är fördärvat)

Petes om 9 mkl

Lille Burgh om 4 mkl

Simes om 6 mkl
(upptagen från öde 1635)

Rodarfwe om 7 mkl*
(en tomt som tidigare varit bebyggd, ägor ihopblandade med Michels och Hemunds gård)

Stoora Hahor om 13 mkl

Lille Hahor om 11 mkl

Kronohemman:

Lilla Dommerarfw om 13 1/2 mkl
(låg öde 1653)

Hallbiens om 10 mkl
(upptagen från öde 1653)

Hallbenarfwe om 6 1/2 mkl
(upptagen från öde 1653)

Melstäde om 7 mkl
(upptagen från öde 1648)

Halfwars om 6 mkl
(hade legat öde i över 20 år 1653, återupptagen i senare tid?)

Hosted by www.Geocities.ws

1