Rute socken tillhörde Ruthe ting

 

Förutom Rute tillhörde gårdar från Hellvi, Lärbro, Bunge, Fleringe och Fårö Ruthe ting.

Följande gårdar i Rute låg inom Ruthe ting 1653:

Skattehemman:

Brätnings om 7 mkl

Noors om 5 mkl

Ahla om 6 mkl

Ahlbyy om 8 mkl

Siffrede om 5 mkl

Sigleps om 7 mkl

Alfwansom 5 mkl

Stoor-Walla om 5 1/2 mkl

Lill-Walla om 5 1/2 mkl

Fardum om 8 mkl

Wästerum om 7 mkl

Koparfwe om 9 mkl

Gärens om 7 mkl

Talings om 3 mkl

Pottersious om 3 mkl

Rijsungs om 3 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1