Silte socken tillhörde Hablinge (dvs. Hablingbo) ting

 

Förutom Silte fanns gårdar ur socknarna Näs, Hablingbo, Havdhem, Alva och Hemse inom Hablinge ting.

Följande gårdar i Silte låg inom Hablinge ting 1653:

Skattehemman:

Snosarfwe om 8 1/2 mkl

Eijpe om 8 mkl

Rijckwede om 11 mkl

Sigleps om 11 mkl

Michells om 7 1/2 mkl

Hallfwede om 6 1/2 mkl

Smidtsarffwe om 10 mkl

Hugleps om 10 1/2 mkl

Halfwars om 6 1/2 mkl

Burges om 10 mkl

Hembdarfwe om 11 mkl

Häidarfwe om 8 mkl

Steenbo om 5 mkl

Lignata om 4 mkl

Ringeom 1 1/2 mkl

Kronohemman:

Klämmete om 5 1/2 mkl
(låg öde sedan mer än 20 år 1653 tillföljd av "få och onda ägor", återuppbyggd i senare tid?)

Hosted by www.Geocities.ws

1