Eke socken tillhörde Ecke (dvs. Eke) ting

 

Förutom Eke fanns gårdar ur socknarna Grötlingbo, Alva och Havdhem inom Ecke ting.

Följande gårdar i Eke socken fanns inom Ecke ting 1653:

Skattehemman:

Bälske om 19 mkl

Alfweskough om 12 mkl

Halfwede om 7 mkl

Smids om 7 1/2 mkl

Petsarfwe om 14 1/2 mkl

Gudings om 6 mkl

Kronohemman:

Byy om 12 mkl
(upptagen från öde 1652)

Härdarfwe om 10 mkl
(låg öde sedan 7 år tillbaka 1653, återuppbyggd?)

Nygårdh om 3 1/2 mkl
(upptagen från öde 1652)

Harwede om 6 mkl
(upptagen från öde 1653)

Lillegårds* (obebyggd tomt , tidigare bebyggd?)

Hosted by www.Geocities.ws

1