Fårö socken tillhörde Ruthe (dvs. Rute) ting

 

Förutom Fårö tillhörde gårdar från Hellvi, Rute, Lärbro, Fleringe och Bunge Ruthe ting.

Följande gårdar i Fårö socken låg inom Ruthe ting 1653:

Skattehemman:

Broa om 3 mkl

Landsnääs om 2 mkl

Marpis om 2 mkl

Louter om 3 mkl

Langhammars om 3 mkl

Kalliergs om 3 mkl

Butlex om 2 mkl

Noors om 3 mkl

Ousters om 2 mkl

Afwa om 3 mkl

Ringwede om 3 mkl

Simunds om 3 mkl

Gåsemor om 3 1/2 mkl*
(här under brukas en Fifange tompt, tidigare bebyggd?)

Möllnor om 3 mkl

Hammars om 3 mkl

Demmer om 3 mkl

Kutemoor om 3 mkl

Sudergårdh om 3 mkl

Frigges om 3 mkl*
(var öde 1653 och " icke i mannaminne warit bebygdh")

Lassa om 1 1/2 mkl

Öde Hoborgh om 1 1/2 mkl*
(var öde och obebyggd 1653)

Brookskougs om 1 1/2 mkl

Bondans om 1 1/2 mkl

Wijnorom 1 1/2 mkl

Lilla Gåsemor om 1 1/2 mkl

Nystugu om 2 mkl

Bootha om 2 mkl

Stoora Hoborgh om 2 mkl

Lille Hoborgh om 2 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1