Sadržaj:

Novo:

H.F. Noyes: Čin nestajanja u haikuu

D. Anakiev: Nepoznati um u haikuu

Stevan Mihailović: Zašto haiku?

John Martone: Put poezije

Nebojša Simin: Haiku poezija Desanke Maksimović

===

D. Anakiev i R. Gilbert: Jakušimska deklaracija

Jim Kacian: Meki sir

Jim Kacian: Stanje umetnosti: Haiku u SA

Dejvid Dž Lanu: Ne vaš uobičajeni svetac

Vladimir Devide: Prolaznost i ljepota u haiku

Željko Funda: Ponekad, ipak, ptice nebeske!

Jadran Zalokar: Zen-Božanski život

Intervju sa Dejvid Dž Lanuem

Intervju sa Vladimirom Devideom

Intervju sa Đokom Stojičićem

Aleksandar Prokopiev: Odakle toliki haiku?

Itô Yûki: Novi haiku

H. F. Noyes: Haiku trenutak

===

Miloš Crnjanski: Haikai

Zen u umetnostima

Geert Verbeke: Razmišljanja

H. F. Noyes: Omiljeni haiku

Lee Gurga: Jukstapozicija

Mohammed Fakhruddin: Kopno i more...

Margaret Chula: Harmonija: poezija i činija čaja

Pavle Ađanski: Prema Šekspiru

Saša Važić: Haiku u SCG

Richard Powell: Tišina potoka

Richard Powell: Wabi šta?

Bruce Ross: Iskrenost i budućnost haikua

Lee Gurga: Put ka estetici...

Intervju sa David Lanoue-em

Intervju sa Max Verhartom

Intervju sa Milijanom Despotovićem

Intervju sa Slavkom Sedlarom

===

Aleksandar Ševo: Haiku naš nasušni

Anita Virgil: Nagrađena pesma

Draga J. Ristić: Haiku: Istok i Zapad

Jim Kacian: Govor o haiku poeziji na Balkanu

H.F.Noyes: Tišina i bezmerje u haikuu

H.F.Noyes: Omiljeni haiku

Željko Funda: Neka objašnjenja povodom haikumanije

Susumi Takiguchi: Može li se prevesti duh haikua?

Saša Važić: Putevi i stranputice

Jim Kacian: Šta hoće ti urednici?

Intervju sa an'yom

Intervju sa Dimitrom Anakievim

Intervju sa Robertom Wilsonom

Srba Mitrović: Volim haiku

 

James W. Hackett, SAD

“HAIKU” I “HAIKU POEZIJA”

Jedna jedina reč “haiku” postala je tako dominantna i rasprostranjena da praktično obuhvata široku lepezu onoga što tradicionalno određuje haiku kao poeziju.

Jedna od najtužnijih i očiglednih posledica korišćenja samo jedne reči “haiku” je ta da se pod nju svrstavaju ne samo dobri, loši i ružni haikui, već često i banalne, amorfne mešavine svega i svačega koje su većinom suprotne estetskoj i naturalističkoj tradiciji haikua. 

Mislim da je vreme pokazalo da je više nego neophodno da se izrazi “haiku” i “haiku poezija” podvrgnu ponovnoj proceni i eventualno redefinišu. Značajne razlike u vrednosti, značenju i intenciji se prečesto zanemaruju što dovodi do omalovažavajuće, vulgarne zloupotrebe ovoga žanra.

Davno je trebalo javno priznati da je došlo do razvodnjavanja ovoga žanra i smatram da je potrebno doneti neku odluku u vezi sa tim. Termini “haiku” i “haiku poezija” odnose se na samu definiciju, upotrebu, kvalitet, sadržinu, pa čak i moguću sudbinu haiku poezije na engleskom jeziku. Kada se ovi termini upotrebljavaju, oni često ne znače isto ili se čak i ne odnose na istu stvar, a ponekad su potpuno suprotni.

Da bi se izraz “haiku poezija” (ili “pesma”) pravilno koristio, treba imati u vidu nekoliko karakteristika koje su tradicionalno vezane za haiku kao “poeziju”.

Kod mnogih takozvanih haikua ne mogu se naći jedna ili nekoliko gore navedenih karakteristika haiku pesme. Najčešće nailazimo na znatne razlike i u formi i u stilu na koji se “haikua” prezentuje, što dovodi do toga da stil postaje amorfan, pa čak i nerazumljiv.

Haiku pesma na engleskom bi bar trebalo da sadrži kvazi-englesku sintaksu da bi se očuvao osećaj prirodnosti. Potpuno odbacivanje sintakse našeg vlastitog izvanrednog jezika je sumnjiv i glupav čin, koji bi i R. H. Blajt i Harold Henderson osudili (pogledajte njihove prevode haikua).

Ovom pesniku ove osnovne razlike između nekih takozvanih haikua i “haiku poezije” ne daju direktne odgovore na pitanje kako i zašto je stvaranje haikua postalo tako različito od 70-tih godina prošlog veka. Nastupanje minimalizma (a sa njim i opskurantizma) izgleda da je glavni razlog anarhije koja je zahvatila estetiku haikua.

A što je najvažnije, čemu vodi ovakvo poništenje haikua kada su duh i budućnost haiku poezije u pitanju – pitanje je koje se obično zanemaruje.

Kako stvari stoje, rekao bih da je osobeni duh haikua ugrožen zbog indiferentnosti i ograničenog shvatanja tradicionalnih vrednosti haiku poezije.

Mada se pod jednom jedinom rečju “haiku” mogu svrstati veoma vredni stihovi, egzoterično vulgarizovanje pojma “haiku” učinilo ga je svaštarskim terminom, koji toliko toga može da uključi da postaje praktično besmislen. Što je još gore, i obmanljiv – jer obuhvata sve od stvarno doživljenih haiku trenutaka, preko mnogih “pa šta onda” stihova, pa sve do nejasnih, zbunjujućih igara reči, kibernetskih izmišljotina, razmetljivih igara reči i glupavih reklamnih smicalica.

Osim toga, “pesnička sloboda” koja je sada evidentna u nekim takozvanim haikuima očigledno je dovela do toga da nevešti (a još više u žanr neupućeni) nazovipisci smeštaju praktično sve pod okrilje “haikua”. Ovo je prilično doprinelo anahiji u shvatanju estetike i njenoj primeni kod nekih haikua a prevladava stav “sve prolazi”.

Nesumljivo je da će opšti termin “haiku” uvek biti s nama. Međutim, haiku nije isto što i “haiku poezija”. Između ova dva pojma može postojati (a često i postoji) bukvalno mnogo razlika; oni nisu i ne bi trebalo da se obavezno posmatraju kao sinonimi.

Zato bih, zbog tradicinalnog duha haikua i mnogih talentovanih haiku pesnika širom sveta, predložio da se naziv “haiku poezija” koristi kada se govori o stihovima koji imaju književnu vrednost, koji su vešto napisani i sadrže naznaku izvesne emocije.

Najzad, smatram da se bilo kakva svađa u vezi sa označavanjem haikua može stišati ako se postavi sledeće pitanje: Može li se čak i zamisliti da se Bašou i drugim velikim haiđinima oduzme venac časti koje dodeljuju reči “pesnik” i “poezija”?

 

Preuzeto iz časopisa Hermitage, knj. III, br. 1, proleće-leto 2006. i br. 2, jesen-zima 2006. uz dozvolu autora.

Prevod: Saša Važić

 

Hosted by www.Geocities.ws

1