Sadržaj:

Novo:

James W. Hackett: "Haiku" i "Haiku poezija"

H.F. Noyes: Čin nestajanja u haikuu

D. Anakiev: Nepoznati um u haikuu

Stevan Mihailović: Zašto haiku?

John Martone: Put poezije

Nebojša Simin: Haiku poezija Desanke Maksimović

===

D. Anakiev i R. Gilbert: Jakušimska deklaracija

Jim Kacian: Meki sir

Jim Kacian: Stanje umetnosti: Haiku u SA

Dejvid Dž Lanu: Ne vaš uobičajeni svetac

Vladimir Devide: Prolaznost i ljepota u haiku

Željko Funda: Ponekad, ipak, ptice nebeske!

Jadran Zalokar: Zen-Božanski život

Intervju sa Dejvid Dž Lanuem

Intervju sa Vladimirom Devideom

Intervju sa Đokom Stojičićem

Itô Yûki: Novi haiku

H. F. Noyes: Haiku trenutak

===

Miloš Crnjanski: Haikai

Zen u umetnostima

Geert Verbeke: Razmišljanja

H. F. Noyes: Omiljeni haiku

Lee Gurga: Jukstapozicija

Mohammed Fakhruddin: Kopno i more...

Margaret Chula: Harmonija: poezija i činija čaja

Pavle Ađanski: Prema Šekspiru

Saša Važić: Haiku u SCG

Richard Powell: Tišina potoka

Richard Powell: Wabi šta?

Bruce Ross: Iskrenost i budućnost haikua

Lee Gurga: Put ka estetici...

Intervju sa David Lanoue-em

Intervju sa Max Verhartom

Intervju sa Milijanom Despotovićem

Intervju sa Slavkom Sedlarom

===

Aleksandar Ševo: Haiku naš nasušni

Anita Virgil: Nagrađena pesma

Draga J. Ristić: Haiku: Istok i Zapad

Jim Kacian: Govor o haiku poeziji na Balkanu

H.F.Noyes: Tišina i bezmerje u haikuu

H.F.Noyes: Omiljeni haiku

Željko Funda: Neka objašnjenja povodom haikumanije

Susumi Takiguchi: Može li se prevesti duh haikua?

Saša Važić: Putevi i stranputice

Jim Kacian: Šta hoće ti urednici?

Intervju sa an'yom

Intervju sa Dimitrom Anakievim

Intervju sa Robertom Wilsonom

Srba Mitrović: Volim haiku

Aleksandar Prokopiev, Makedonija

 

ODAKLE TOLIKI HAIKU?

 

 

 

Odakle toliki haiku?

Na Dalekom Istoku, Japanci su, što je opšte poznato, vođeni saosećanjem sa lepotom mikrokosmosa, razvili haiku kao čudesni oblik duhovnog i duševnog identiteta. Danas, skoro četiri veka kasnije, haiku se piše širom sveta - od Aljaske do Australije! Na haiku se može primeniti botanička logika. On je seme koje klija u oku čitaoca. Zato on danas nastaje i čita se na najrazličitijim jezicima i raznim alfabetima. Kao primer te munjevite haiku poplave cele planete, formirana je WHA (World Haiku Association), koja ujedinjuje rastuću energiju svetskog haiku sa brojnim japanskim i još brojnijim inostranim članovima. Može se slobodno reći da je danas haiku najdemokratskiji pesnički žanr, kojim se bave svi, od eminentnih autora, dokazanih u svojim nacionalnim književnostima, do amatera, kako visokoobrazovanih tako i samoukih, penzionera i dece. Ali osim svojevrsnog buma u pogledu teritorijalne i kvantitative ekspanzije, on je i žanr koji sve više biva zastupljen, ravnopravno, rame uz rame, sa "istinskom" poezijom u antologijama i pesničkim izborima (da ne govorimo o književnim novinama i časopisima), gubeći nekadašnje marginalizovano i potcenjivano mesto u evropskim i balkanskim književnim hijerarhijama.

Čime je haiku zaslužio tu svoju popularnost, kao i prilično uspinjanje na pesničkim lestvicama nacionalnih književnosti, i to na jezicima i sa tradicijom prilično različitom od japanske? Možda zbog drevne čovekove privrženosti prirodi, koja zatiče i najurbanijeg stanovnika kad zapazi neki detalj usputnog pejzaža pored kojeg juri svojim super modernim automobilom i u njemu probudi želju da se već sledećeg dana prepusti pešačkom predahu u gradskom parku ili jutarnjem penjanju do vrha zelenog brežuljka.

Možda zbog želje da se podele slike iz intimnog albuma kada i oni potisnuti, naizgled nevažni životni trenuci postaju vidljivi i važni. U haiku, priroda osvežava nevinost čula i bljesak uma. Istinitost postojanja “montažira” se zapisom od 17 slogova. Haiku je manje, ali i više od poezije. Kada se analizira, teoretizira, kada "se posreduje", on kao da gubi od svog neposrednog šarma, od svog koncentrisanog uticaja. Kada se "sastavlja", pak, i još više, kada deluje - to je kao iščekivanje da iz negovane majušne larve izleti prelepi leptir!

Na pitanje "odakle toliki haiku?", možda je jedan od odgovora i da je njegovo ekspanzivno prihvatanje u svim krajevima sveta u biti “new age” traganja za potisnutom duhovnošću. Zamoreni linearnom potrošačkom logikom, slepom jurnjavom kroz današnji pragmatični svet, autor i čitalac haiku mogu da predahnu, da se oslobode, za izvesno vreme, tereta svakodnevne trke i da zarone, svesno ili nesvesno, u cikličnu koncepciju zen-vremena kada trenutak biva obasjan kao otkriće.

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1