Sadržaj:

James W. Hackett: "Haiku" i "Haiku poezija"

H.F. Noyes: Čin nestajanja u haikuu

D. Anakiev: Nepoznati um u haikuu

Stevan Mihailović: Zašto haiku?

John Martone: Put poezije

Nebojša Simin: Haiku poezija Desanke Maksimović

===

D. Anakiev i R. Gilbert: Jakušimska deklaracija

Jim Kacian: Meki sir

Jim Kacian: Stanje umetnosti: Haiku u SA

Dejvid Dž Lanu: Ne vaš uobičajeni svetac

Vladimir Devide: Prolaznost i ljepota u haiku

Jadran Zalokar: Zen-Božanski život

Intervju sa Dejvid Dž Lanuem

Intervju sa Vladimirom Devideom

Intervju sa Đokom Stojičićem

Aleksandar Prokopiev: Odakle toliki haiku?

Itô Yûki: Novi haiku

H. F. Noyes: Haiku trenutak

===

Miloš Crnjanski: Haikai

Zen u umetnostima

Geert Verbeke: Razmišljanja

H. F. Noyes: Omiljeni haiku

Lee Gurga: Jukstapozicija

Mohammed Fakhruddin: Kopno i more...

Margaret Chula: Harmonija: poezija i činija čaja

Pavle Ađanski: Prema Šekspiru

Saša Važić: Haiku u SCG

Richard Powell: Tišina potoka

Richard Powell: Wabi šta?

Bruce Ross: Iskrenost i budućnost haikua

Lee Gurga: Put ka estetici...

Intervju sa David Lanoue-em

Intervju sa Max Verhartom

Intervju sa Milijanom Despotovićem

Intervju sa Slavkom Sedlarom

===

Aleksandar Ševo: Haiku naš nasušni

Anita Virgil: Nagrađena pesma

Draga J. Ristić: Haiku: Istok i Zapad

Jim Kacian: Govor o haiku poeziji na Balkanu

H.F.Noyes: Tišina i bezmerje u haikuu

H.F.Noyes: Omiljeni haiku

Željko Funda: Neka objašnjenja povodom haikumanije

Susumi Takiguchi: Može li se prevesti duh haikua?

Saša Važić: Putevi i stranputice

Jim Kacian: Šta hoće ti urednici?

Intervju sa an'yom

Intervju sa Dimitrom Anakievim

Intervju sa Robertom Wilsonom

Srba Mitrović: Volim haiku

Željko Funda, Hrvatska

 

Ponekad, ipak, kao ptice nebeske!

(obrazloženje o dodjeli Nagrade „Graševina“ Tomislavu Maretiću)

 

Mi svakodnevno koristimo najrazličitije stvari da bismo služili Njegovom Veličanstvu: našem tijelu. Hranimo ga (i previše), nalijevamo (i previše), oblačimo i svlačimo, kitimo, bojamo, bušimo, oslikavamo, grijemo, hladimo... Ono ponekad u cijelosti diktira naše ponašanje, postaje naš vladar, postaje cijelo naše ja. Naša volja – sada „slobodna“ – dragovoljno mu se predaje. A obratno? Koliko puta se događa obratno? Koliko puta smo, tek malo gladni i malo bolesni, slušali pjev slavuja? Koliko puta smo, malo ozebli, uživali u Mjesecu, zalasku sunca, padanju snijega, buri na moru, munjama? Koliko puta nam je tijelo to dopustilo? Malo puta, rijetko i kratko.

No, srećom, događa se da se ono ipak povuče. Da li namjerno, da li se radi o probuđenom instinktu koji ja zovem „instinkt ptice nebeske“ (vidi Evanđelje po Mateju, 6, 25–28), teško je reći, no, srećom, događa se. Događa se da duh naš potisne naše tijelo i njegove potrebe, gurne ga u stranu makar izgleda da se radi o nečem životno važnom, gotovo „biti ili ne biti“, makar izgleda da se radi o napadu ludosti. Iz toga instinkta, iz potrebe - ili možda prosvijetljenja koje traje tek dijelić sekunde – nastao je haiku koji, po meni, odlično izražava opisanu ljudsku dvojnost, ali i trenutak kad se naša ptica nebeska oglasi. To je haiku gospodina Tomislava Maretića:

ljetna opera –
zbog glavne arije
zasta lepeza

Da, tijelo je ostalo bez zraka, ono se kupa u znoju, rogobori, ta o njemu ovisi život, no ljepota glavne arije1, hrana koju ljudski duh sada toliko treba ne može se ničim drugim zamijeniti i ona, evo, hrani cijelo biće, ona ga čini dostojnim života. Pomažući mu da se transcendira, upravo ona ga u ovom trenutku održava ljudskim. Za plakati od sreće što je tako.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestitam!

U Samoboru, 26. 4. 2008.

 

1 Sjetite se samo nekih Verdijevih, Puccinijevih ili Rossinijevih opernih arija. Kakva divota!

Hosted by www.Geocities.ws

1