Sadržaj:

Aleksandar Ševo: Haiku naš nasušni

Anita Virgil: Nagrađena pesma

Draga J. Ristić: Haiku: Istok i Zapad

Jim Kacian: Govor o haiku poeziji na Balkanu

H.F.Noyes: Omiljeni haiku

Željko Funda: Neka objašnjenja povodom haikumanije

Susumi Takiguchi: Može li se prevesti duh haikua?

Saša Važić: Putevi i stranputice

Jim Kacian: Šta hoće ti urednici?

Intervju sa an'yom

Intervju sa Dimitrom Anakievim

Intervju sa Robertom Wilsonom

Srba Mitrović: Volim haiku

H. F. Noyes, Grčka

TIŠINA I BEZMERJE U HAIKUU

Dubina, sabi haikua se možda najbolje može osetiti u pesmama tišine. Izostavljanje tačke na kraju modernih haikua omogućava otvaranje prema tišini univerzuma. Preko haikua se može osetiti celovitost života, to jedinstvo koje se proteže u beskraj, u večnost. U tišini se može osetiti neprekidnost ovog beskonačnog širenja. Kako je samo bezmeran domet ostvaren u ovom Bašoovom haikuu:1

*Burnog li mora!    
Prema ostrvu Sado    
Mlečni put leži. 

Tišina se može osetiti snažnije u prisustvu zvuka:

*Prši li se cvet 
žute planinske ruže? 
Huk vodopada. 
- Bashō2 
  

Svima nam je poznato kako se tišina pojačava kad prestane buka. Ovaj haiku se bazira na proznom delu Borisa Pilnjaka:3

jenjava zvuk zvona— 
ulice tonu u još dublju
tišinu 

Nedavno sam imao zadovoljstvo da pročitam izvanrednu američku zbirku, Midwest Haiku Anthology, a posebno me je privukla tišina dočarana u dva haikua Virgil Huttona:

kako se tiho
kiša pretvara u sneg— 
zimsko veče 
suton nad jezerom— 
glava kornjače se pomalja 
pa tiho tone 

Obadva dobro ilustruju sabi koji William Higginson u svom Haiku priručniku opisuje kao “lepotu sa osećanjem usamljenosti u vremenu”.

Ono za čim neprestano tragam su haikui u kojima se ne može naći ono vreme za kojim Wordsworth žali pišući u svojoj pesmi “World Is Too Much With Us” (“Svet je previše s nama”):

...ni sa čim nismo u skladu...

Odmor na Egejskom moru me uvek ponovo dovede u sklad sa večnošću:

na pola puta do kuće
stari turistički brod 
usporio mesec 

U antologiji Four Seasons (Četiri godišnja doba) Kōko Katō nalazim dva ovakva retka haikua koja nas nepogrešivo odnose van vremena:

jesenje podne— 
ne mreškajući ga tri bela oblaka 
prelaze preko jezera 
- Patricia Neubauer 
odmiče leto— 
senka ptice prati 
vijugavi rečni tok 
- Anna Holley 

A evo i haikua sa beskrajnim produženjem zvuka:

krik febe 
slabašan u magli— 
posvuda - 
tony suraci 

1 prev. Dana B. Young

2 prired. na bazi hokkua H. F. Noyes

3 prired. H. F. Noyes

 

Prevod: Saša Važić

*Hiroshi Jamasaki i Srba Mitrović

 

Hosted by www.Geocities.ws

1