Sadržaj:

Novo:

James W. Hackett: "Haiku" i "Haiku poezija"

D. Anakiev: Nepoznati um u haikuu

Stevan Mihailović: Zašto haiku?

John Martone: Put poezije

Nebojša Simin: Haiku poezija Desanke Maksimović

===

D. Anakiev i R. Gilbert: Jakušimska deklaracija

Jim Kacian: Meki sir

Jim Kacian: Stanje umetnosti: Haiku u SA

Dejvid Dž Lanu: Ne vaš uobičajeni svetac

Vladimir Devide: Prolaznost i ljepota u haiku

Željko Funda: Ponekad, ipak, ptice nebeske!

Jadran Zalokar: Zen-Božanski život

Intervju sa Dejvid Dž Lanuem

Intervju sa Vladimirom Devideom

Intervju sa Đokom Stojičićem

Aleksandar Prokopiev: Odakle toliki haiku?

Itô Yûki: Novi haiku

H. F. Noyes: Haiku trenutak

===

Miloš Crnjanski: Haikai

Zen u umetnostima

Geert Verbeke: Razmišljanja

H. F. Noyes: Omiljeni haiku

Lee Gurga: Jukstapozicija

Mohammed Fakhruddin: Kopno i more...

Margaret Chula: Harmonija: poezija i činija čaja

Pavle Ađanski: Prema Šekspiru

Saša Važić: Haiku u SCG

Richard Powell: Tišina potoka

Richard Powell: Wabi šta?

Bruce Ross: Iskrenost i budućnost haikua

Lee Gurga: Put ka estetici...

Intervju sa David Lanoue-em

Intervju sa Max Verhartom

Intervju sa Milijanom Despotovićem

Intervju sa Slavkom Sedlarom

===

Aleksandar Ševo: Haiku naš nasušni

Anita Virgil: Nagrađena pesma

Draga J. Ristić: Haiku: Istok i Zapad

Jim Kacian: Govor o haiku poeziji na Balkanu

H.F.Noyes: Tišina i bezmerje u haikuu

H.F.Noyes: Omiljeni haiku

Željko Funda: Neka objašnjenja povodom haikumanije

Susumi Takiguchi: Može li se prevesti duh haikua?

Saša Važić: Putevi i stranputice

Jim Kacian: Šta hoće ti urednici?

Intervju sa an'yom

Intervju sa Dimitrom Anakievim

Intervju sa Robertom Wilsonom

Srba Mitrović: Volim haiku

H. F. Noyes, Grčka

ČIN NESTAJANJA U HAIKUU

U haikuu nema mesta egocentrizmu. Ponekad možemo zaista da učinimo da naše ja praktično nestane. Ovo nestajanje se može postići pomoću tišine, kao što je to slučaj sa meditacijom.

"Cvetovi breskve idu za
tekućom vodom", reče ona
i ućuta

O. Mabson Southard

Ni reč ne rekoše
Posetilac, domaćin
I bela hrizantema.

Ryota

"Nema zvuka" u narednom haikuu ukazuje mi na "uronjeno" sopstvo:

Duboko u ovom svetu
Moneovih zimskih krinova...
nema zvuka

Elizabeth Searle Lamb

Čin nestajanja može biti nameran ili nenameran (mada je za haikuistu nameravan):

mlada monahinja
baci pogled na sebe
pa nestade

H.F. Noyes

Vodeni vilenjak
što ga vuče skupljač algi
briše tragove

vinsent tripi

Često nas iznenadno sagledavanje istinske lepote u "običnim" stvarima može uzdići iznad nas samih:

sa valobrana
prsnu vrh talasa
pun sumračja

Geraldine C. Little

na zelenoj travi
zlatno sunce
pršti

Lui Tzu-hui

U haiku trenutku, neki element prirode može da nas potpuno potisne:

Zimsko more
još se talasa u meni
na pristaništu

Masako Ombe

Kada se opustimo, kada se prepustimo našim haiku trenucima, osećaj sopstva može postati naš "dom a ne zatvor. Možemo se slobodo kretati... sopstvo je glagol, a ne imenica; talas, a ne rečca."1 Herrigel u Zenu u umetnosti streljaštva govori o tome kako mu je opojno preneta vibrantnost događaja, njemu koji je i sam vibracija."

 

1 Shinzen Young, učitelj, u The Buddhist Review

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1