Sadržaj:

Novo:

James W. Hackett: "Haiku" i "Haiku poezija"

H.F. Noyes: Čin nestajanja u haikuu

D. Anakiev: Nepoznati um u haikuu

Stevan Mihailović: Zašto haiku?

John Martone: Put poezije

Nebojša Simin: Haiku poezija Desanke Maksimović

===

D. Anakiev i R. Gilbert: Jakušimska deklaracija

Jim Kacian: Meki sir

Jim Kacian: Stanje umetnosti: Haiku u SA

Dejvid Dž Lanu: Ne vaš uobičajeni svetac

Željko Funda: Ponekad, ipak, ptice nebeske!

Jadran Zalokar: Zen-Božanski život

Intervju sa Dejvid Dž Lanuem

Intervju sa Vladimirom Devideom

Intervju sa Đokom Stojičićem

Aleksandar Prokopiev: Odakle toliki haiku?

Itô Yûki: Novi haiku

H. F. Noyes: Haiku trenutak

===

Miloš Crnjanski: Haikai

Zen u umetnostima

Geert Verbeke: Razmišljanja

H. F. Noyes: Omiljeni haiku

Lee Gurga: Jukstapozicija

Mohammed Fakhruddin: Kopno i more...

Margaret Chula: Harmonija: poezija i činija čaja

Pavle Ađanski: Prema Šekspiru

Saša Važić: Haiku u SCG

Richard Powell: Tišina potoka

Richard Powell: Wabi šta?

Bruce Ross: Iskrenost i budućnost haikua

Lee Gurga: Put ka estetici...

Intervju sa David Lanoue-em

Intervju sa Max Verhartom

Intervju sa Milijanom Despotovićem

Intervju sa Slavkom Sedlarom

===

Aleksandar Ševo: Haiku naš nasušni

Anita Virgil: Nagrađena pesma

Draga J. Ristić: Haiku: Istok i Zapad

Jim Kacian: Govor o haiku poeziji na Balkanu

H.F.Noyes: Tišina i bezmerje u haikuu

H.F.Noyes: Omiljeni haiku

Željko Funda: Neka objašnjenja povodom haikumanije

Susumi Takiguchi: Može li se prevesti duh haikua?

Saša Važić: Putevi i stranputice

Jim Kacian: Šta hoće ti urednici?

Intervju sa an'yom

Intervju sa Dimitrom Anakievim

Intervju sa Robertom Wilsonom

Srba Mitrović: Volim haiku

Vladimir Devidé, Hrvatska

 

PROLAZNOST I LJEPOTA U HAIKU

Pomalo pojednostavljeno rečeno, buddhizam na sve oblike života gleda tako kao da su u biti patnja, a doktrina o tome sadržana je u Četiri plemenite istine. Sudi li se o tome prema našim zapadnim kategorijama, bilo je rečeno da je buddhizam pesimističan jer sve što možemo nastojati dostići jest da, počevši od velikog „minusa“, stignemo do „nule“ nirvâne, što

 

 

je teško postići.

Haiku je jedna od tipično japanskih umjetnosti koja se tijekom stoljeća razvijala pod snažnim utjecajem zen buddhizma. Mišljenja o tome je li zen za haiku bitan mogu se razilaziti, no nema sumnje da se u mnogim glasovitim haiku sigurno osjeća „aroma“ zena.

Jedan od uzroka koji nas sili da u životu patimo, prema buddhizmu, je sveprisutna prolaznost stvari koja se protivi našoj žudnji za vječnom postojanošću. Pupoljak će se ruže razviti u puni cvijet, no zatim će uvenuti, otpast će mu latice i ruža će propasti. Sve je prolazno; kao što reče Mefisto u Goetheovu Faustu „Denn alles was entsteht is wert dass es zugrunde geht“ (Jer sve što je nastalo zavrjeđuje da propadne).

Sve je prolazno, pa je takva i ljepota.

Međutim, kad se ortodoksni therawada buddhizam kasnije transformirao u mahâyâna buddhizam, došlo je do nekih značajnih pomaka u akcentu. Ideal therawade bio je Arhat, koji je prešao na „drugu obalu opstojanosti“ oslobođen od žudnji, pa time i od patnje. U mahâyâni idealna je figura Boddhisattwa koji, usprkos tome što je oslobođen, ostaje među neprosvjetljenima kako bi im pomogao da se i oni oslobode patnje.

Indijska se mahâyâna do neke mjere stopila s kineskim taoizmom, pa se tamo razvio ch’an, koji se, došavši u Japan, dalje pročistio (među ostalim čak i zahvaljujući shintôu) i tako je nastao zen-buddhizam, sigurno jedan od najljepših cvjetova kulture Japana.

Vratimo li se k haiku, dobro je poznato da mu se ljepota ne sastoji u raskoši i bogatstvu luksuza već da je ljepota haiku, naprotiv, sadržana i bliska idealima wabi i sabi. Pokušamo li o tome neko vrijeme razmišljati, rekao bih da se, zahvaljujući zenu, prolaznost ljepote transformiše u ljepotu prolaznosti.

Kada ruža vene i otpada, onda taj razvoj koji je počeo njezinim pupoljkom i svršio raspadom cvijeta, ne treba shvatiti tragičnim već, naprotiv, lijepim. Pa ako uspijemo na takav način gledati i na vlastiti život, možda ćemo i smrt moći prihvatiti s vedrinom.

 

Hosted by www.Geocities.ws

1