DE TRE MUSKETÖRERNE.

HISTORISK ROMAN

AF

ALEXANDRE DUMAS.

ÖFVERSÄTTNING.


STOCKHOLM,

HJALMAR LINNSTRÖMS FÖRLAG.

1881.


STOCKHOLM,

P. A. NYMANS TRYCKERI.

1881.


 

Aramis, Portos, Atos och d'Artagnan i filmen »D'Artagnan och de tre musketörerna« (Sovjetunionen 1978)
Ur filmen »D'Artagnan och de tre musketörerna«
(Sovjetunionen 1978).

Någon fil senast rättad Sön 4 Feb 2007 23:33:21 CET

Pappersbokens innehållsförteckning:

Innehåll.

---                                Sid.

  Företal ........................................................5.

 1. D'Artagnans fars tre gåfvor ....................................7.

 2. Herr de Trévilles förmak ......................................19.

 3. Företrädet ....................................................27.

 4. Atos' skuldra, Portos' axelgehäng och Aramis' näsduk ..........36.

 5. Konungens musketörer och herr kardinalens drabanter ...........42.

 6. Hans majestät konung Louis den trettonde ......................51.

 7. Musketörernes hvardagslif .....................................66.

 8. En hofintrig ..................................................73.

 9. D'Artagnan träder i dagen .....................................80.

10. En råttfälla i sjuttonde seklet ...............................86.

11. Intrigen invecklas ............................................94.

12. George Villiers, hertig af Buckingham ........................108.

13. Herr Bonacieux ...............................................115.

14. Mannen från Meung ............................................122.

15. Embetsmän och krigare ........................................131.

16. Hvari sigillbevararen Séguier mer än en gång såg efter klock-

   strängen för att ringa, liksom han förr gjorde ..............137.

17. Makarna Bonacieux ............................................147.

19. Fälttågsplan .................................................164.

20. Resan ........................................................171.

21. Grefvinnan Winter ............................................181.

22. Balletten La merlaison .......................................189.

23. Mötet ........................................................194.

24. Paviljongen ..................................................203.

25. Portos .......................................................211.

26. Aramis' tes ..................................................226.

27. Atos' hustru .................................................240.

28. Återfärden ...................................................256.

29. Jagten efter ekipering .......................................268.

30. Mylady .......................................................275.

31. Engelsmän och fransmän .......................................282.

32. En prokuratorsmiddag .........................................288.

33. Kammarjungfrun och frun ......................................295.

34. Aramis' och Portos' utrustning ...............................302.

35. Alla kattor äro grå i mörkret ................................309.

36. Hämndplaner ..................................................315.

37. Myladys hemlighet ............................................321.

38. Huru Atos utan besvär finner sin utrustning ..................326.

39. En syn .......................................................334.

40. En fruktansvärd syn ..........................................341.

41. La Rochelles belägring .......................................347.

42. Anjouvinet ...................................................358.

43. Värdshuset Colombier rouge ...................................364.

44. Om nyttan af kaminrör ........................................370.

45. En äktenskaplig scen .........................................377.

46. Bastionen Saint-Gervais ......................................382.

47. Musketörernes rådplägning ....................................387.

48. En familjeaffär ..............................................401.

49. Fatality .....................................................413.

50. En broders samspråk med sin syster ...........................420.

51. Officer! .....................................................426.

52. Fångenskapens första dag .....................................435.

53. Fångenskapens andra dag ......................................441.

54. Fångenskapens tredje dag .....................................447.

55. Fångenskapens fjerde dag .....................................454.

56. Fångenskapens femte dag ......................................460.

57. Ett lån från den klassiska tragedien .........................473.

58. Rymningen ....................................................478.

59. Hvad som tilldrog sig i Portsmouth den 23 augusti 1628 .......485.

61. Karmeliterklostret i Béthune .................................498.

62. Två olika demoner ............................................509.

63. Vattendroppen ................................................514.

64. Mannen i röda kappan .........................................526.

65. Domen ........................................................531.

66. Afrättningen .................................................537.

67. Afslutning ...................................................541.

  Epilog .......................................................548.