»… han hade till och med en ädel inre bildningsdrift, nämligen för läsande av böcker, vilkas innehåll han inte gjorde sig någon möda med; för honom var det fullkomligt likgiltigt, om det gällde någon förälskad hjältes äventyr, om det var någon ABC-bok eller någon bönbok — han läste allting med lika stor uppmärksamhet; hade man stuckit till honom en bok om kemi, så hade han inte vägrat läsa den. Det var inte det, han läste, han tyckte om, utan snarare själva läsandet — eller bättre uttryckt: själva läsandets process, att där ständigt utav bokstäverna bildades något ord, som ibland kunde betyda fan vet vad.«

N. Gogol: Döda själar. (Band 1, kapitel 2.)

generaldepoten/gendep.html

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats. Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)

»Kanhända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel…«

(Emil Tusens valspråk; citat ur känd visa.)

Innehåll:

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats. Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Generaldepotens Kinematografiska Anstalt.

Några av nedan uppräknade svenska undertexter finns även på www.opensubtitles.org

Generaldepotens Fotografiska Anstalt.

Ryska Litteraturdepoten.

Emil Tusens Uppfostringsanstalt.

Generaldepotens Typografiska Anstalt.

Generaldepotens Förströelsedetalj.

Hävder och anor.

Generaldepotens Bibliografiska Anstalt.

Några skrifter, vilka kan nerladdas på en gång i en enda fil vardera. HTML-filerna och FB2-filerna lämpar sig vanligen bäst för läsning på skärm, varemot PDF-filerna merendels lämpar sig bäst för utskrift.

Undantag ifrån detta utgör sådana texter, vilka innehåller frakturstil men enbart i PDF-filen och därför kan se bäst ut i denna även vid läsning på skärm.


Litteraturförteckning


Emil Tusen < [email protected] >
Registrerad linuxanvändare nr. 59892. Här kan man registrera sig som linuxanvändare.

Dessa  sidor kontrolleras bl.a. i Lynx. Se http://lynx.browser.org/Ser bra ut i nästan vilken vävläsare som helst.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor: