»Om jag sänder blomman av den tyska nationen i krig och därvid utan förskoning utgjuter dyrbart tyskt blod, då har jag även rätt att förinta millioner människor av lägre raser, vilka förmerar sig liksom insekter! Kriget, mina herrar, gör ett riktigt urval, då det rensar jorden ifrån mindervärdiga, låga raser.« — Adolf Hitler i filmen »Slaget om Moskva«
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats. Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Bild ur Slaget om moskva, film 2 Taifun, del 2 (1985)Bild ur Slaget om moskva, film 2 Taifun, del 2 (1985)Bild ur Slaget om moskva, film 2 Taifun, del 2 (1985)Bild ur Slaget om moskva, film 2 Taifun, del 2 (1985)

Spelfilmen »Slaget om Moskva« («Битва за Москву») och dokumentärfilmen »De tyska truppernas förgörande vid Moskva« («Разгром немецких войск под Москвой»)

Hitler befriar människorna ifrån samvete och moral.

Längre ner på denna sida följer svensk undertext till filmen Slaget om Moskva. Filmen finns med ljudspår på ryska eller tyska. Våra undertexter följer i huvudsak det ryska ljudspåret, så att texten skiljer sig mer ifrån de talade replikerna, om man väljer att se filmen på tyska. På det tyska ljudspåret är allt tal på tyska; på det ryska ljudspåret talas huvudsakligen ryska, men man kan ibland höra de i filmen uppträdande tyskarna tala tyska i bakgrunden under den överlagrade ryska översättningen. Den ryska översättningen betyder inte alltid ordagrant detsamma, som de talade tyska replikerna. De tyskspråkiga repliker, som hörs i bakgrunden på det ryska ljudspåret, har inte heller alltid samma ordalydelse, som motsvarande repliker på det tyska ljudspåret. Beroende på vilka filmfiler man använder, kan man ibland också behöva förskjuta tiderna för några av våra svenska undertexter, även om man väljer att se filmerna med ryskt ljudspår. ZIP-arkivet bitva_za_moskvu-slaget_om_moskva-sv.zip innehåller två uppsättningar om vardera fyra SRT-filer med undertext till »Slaget om Moskva« — den ena är tidsmässigt anpassad till rysk utgåva, den andra till tysk utgåva. Bägge varianterna har dock samma ordalydelse och texten är i bägge fallen översatt ifrån ryskan, så att man ibland upptäcker skillnader i innehåll emellan den svenska undertexten och den tyska dubbningen.

Bild ur Slaget om moskva, film 2 Taifun, del 2 (1985)Bild ur Slaget om moskva, film 2 Taifun, del 2 (1985)

Vår svenska översättning är utförd utan stöd av Rysslands Kulturministerium. De på denna sida inlänkade undertexterna kan vara färskare än de av oss uppladdade till www.opensubtitles.org.

Adolf Hitler i Ozerovs film Slaget om Moskva.

Svensk undertext

 1. Svensk text till spelfilmens alla fyra delar samt dokumentären i ZIP-arkivet bitva_za_moskvu-slaget_om_moskva-sv.zip
 2. Svensk text till dokumentärfilmen (1941-1942) De tyska truppernas förgörande vid Moskva
 3. Svensk text till spelfilmen (1985) Slaget om Moskva del 1 av 4
 4. Svensk text till spelfilmen (1985) Slaget om Moskva del 2 av 4
 5. Svensk text till spelfilmen (1985) Slaget om Moskva del 3 av 4
 6. Svensk text till spelfilmen (1985) Slaget om Moskva del 4 av 4

Adolf Hitler förintar millioner i Ozerovs film Slaget om Moskva.

Länkar till filmerna

 1. De tyska truppernas förgörande vid Moskva
 2. Slaget om Moskva 1 av 4
 3. Slaget om Moskva 2 av 4
 4. Slaget om Moskva 3 av 4
 5. Slaget om Moskva 4 av 4

Adolf Hitler rensar Ryssland i Ozerovs film Slaget om Moskva.

Se även:

Se även Vladimir Petrovs och Nikolaj Virtas spelfilm Stalingradslaget (Сталинградская битва, 1949) om slaget vid Stalingrad 1942–1943.

Se även Jurij Ozerovs fem filmer Befrielse (Освобождение, 1968-1971) om kriget från pansarslaget vid Kursk och fram t.o.m. slutstriden i Berlin.

Se även Dokumentärfilmen Mannerheimlinjen (Линия Маннергейма, 1940) om Vinterkriget 1939–1940.

Se även Esfir Sjubs dokumentärfilm Spanien (Испания, 1939) om Spanienkriget 1936–39.

Se även Jefim Dzigans film Om det blir krig i morgon (Если завтра война, 1938) om ett tänkt framtida krig emot Tyskland.

Se även Andrej Medvedevs dokumentärfilm »Det stora okända kriget« («Великая неизвестная война»), till vilken finns svensk text i filen velikaja_neizvestnaja_vojna-2020-stora_okanda_kriget-sv.zip.
Här är några bilder ur filmen »Det stora okända kriget«

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Slaget om Moskva 1: Aggression del 1.

1
00:00:00,000 --> 00:00:03,000
Svensk text den 6 mars år 2011
Tidigare versioner bör förintas!
www.geocities.ws/generaldepoten

2
00:00:03,000 --> 00:00:06,000
Denna från ryskan översatta text är
tidsanpassad till ryska tonspåret på rysk
utgåva av Slaget om Moskva, film 1, del 1

3
00:00:06,000 --> 00:00:12,000
MOSFILM
Sovjetunionen 1985

4
00:00:12,000 --> 00:00:16,000
i samarbete med
Filmstudio Barrandov, TjSSR

5
00:00:16,000 --> 00:00:20,000
under medverkan av
DEFA, DDR
FAFIM, Vietnam

6
00:00:22,000 --> 00:00:28,000
Den 29 september
år 1938 öppnades i
München en konferens...

7
00:00:28,000 --> 00:00:33,000
...emellan Tyskland, Italien,
Frankrike och England.

8
00:00:33,000 --> 00:00:39,000
Det var Hitler, som öppnade
konferensen. »Efter det, att
sudettyska frågan är reglerad«...

9
00:00:39,000 --> 00:00:43,000
...sade han, »skall vi
inte ha några som helst
territoriella krav i Europa«.

10
00:00:43,000 --> 00:00:48,000
Chamberlain och Daladier
- Englands och Frankrikes
premiärministrar - gick med på...

11
00:00:48,000 --> 00:00:53,000
...att till Tyskland överlämna
det av tyskar befolkade
Sudetområdet i Tjeckoslovakien.

12
00:00:53,000 --> 00:00:59,000
Som kompensation för förräderiet
emot Tjeckoslovakien undertecknade
Hitler med England och Frankrike en...

13
00:00:59,000 --> 00:01:05,000
...överenskommelse, vari
de förklarade, att de aldrig
skulle föra krig emot varandra.

14
00:01:10,000 --> 00:01:16,000
Men redan den 15 mars
år 1939 bröt Tysklands
trupper svekfullt emot...

15
00:01:16,000 --> 00:01:22,000
...Münchenöverenskommelsen,
då de överraskande invaderade
Tjeckoslovakien.

16
00:01:25,000 --> 00:01:30,000
Chamberlains »fred
i vår tid« tog slut.

17
00:01:30,000 --> 00:01:36,000
Europa hade kommit
nära tröskeln till
ett världskrig.

18
00:01:36,000 --> 00:01:42,000
I gryningen den 1
september år 1939 trängde
62 tyska divisioner...

19
00:01:42,000 --> 00:01:48,000
...med 2.800 stridsvagnar
in på Polens territorium.

20
00:01:48,000 --> 00:01:54,000
Den 9 april år 1940 satte det
fascistiska Tyskland oväntat in...

21
00:01:54,000 --> 00:01:59,000
...sjö- och luftlandsättningstrupper,
som besatte Danmark och Norge.

22
00:01:59,000 --> 00:02:03,000
Sedan de kränkt neutraliteten, föll
tyska trupper den 10 maj in i...

23
00:02:03,000 --> 00:02:06,000
...Belgien, Holland
och Luxemburg.

24
00:02:06,000 --> 00:02:09,000
Den 15 maj gjorde en
tysk pansargruppering...

25
00:02:09,000 --> 00:02:12,000
...en djup inbrytning i
den franska fronten.

26
00:02:12,000 --> 00:02:15,000
49 engelska, franska och
belgiska divisioner blev...

27
00:02:15,000 --> 00:02:21,000
...avskurna från huvudstyrkorna,
omringade och tillbakaträngda
till Engelska kanalen.

28
00:02:21,000 --> 00:02:24,000
Tyska trupper
tågade in
i Paris.

29
00:02:24,000 --> 00:02:30,000
Den 22 juni år 1940
kapitulerade Frankrike.

30
00:02:31,000 --> 00:02:36,000
Slaget om Moskva

31
00:02:36,000 --> 00:02:40,000
Första filmen:
Aggression

32
00:02:41,000 --> 00:02:44,000
Scenario och iscensättning:
Jurij Ozerov

33
00:02:44,000 --> 00:02:47,000
Chefsfotograf-iscensättare:
Igor Tjernych

34
00:02:47,000 --> 00:02:50,000
Fotograf-iscensättare:
Vladimir Gusev

35
00:02:50,000 --> 00:02:54,000
Chefsdekoratörer:
Vladimir Mjagkov
Tatiana Lapsjina

36
00:02:54,000 --> 00:02:58,000
Kompositör: Aleksandra Pachmutova
Sångtexter: Nikolaj Dobronravov

37
00:02:59,000 --> 00:03:03,000
I rollerna: M. Uljanov (som Zjukov),
Ja. Tripoljskij (som Stalin),
A. Goloborodko (som Rokossovskij)

38
00:03:03,000 --> 00:03:07,000
V. Rasstaljnoj,
B. Freindlich,
Ju. Jakovlev

39
00:03:07,000 --> 00:03:12,000
Ju. Budrajtis, V. Jurtjenko,
R. Antsans, E. Vitorgan

40
00:03:13,000 --> 00:03:18,000
I. Sjmeleva,
K. Stepanov,
V. Sjirokov

41
00:03:19,000 --> 00:03:22,000
TYSKLAND, BERGHOF
den 31 juli år 1940

42
00:03:23,000 --> 00:03:27,000
(Hitler spelas av
Achim Petry)

43
00:03:28,000 --> 00:03:34,000
De framgångsrika
fälttågen emot Polen,
Frankrike, England, Holland...

44
00:03:34,000 --> 00:03:40,000
...och Belgien, Danmark
och Norge har förstärkt
Tysklands militära kraft.

45
00:03:40,000 --> 00:03:46,000
Vi har erövrat väldiga
krigsbyten. Vi har skaffat
oss militär materiel ifrån...

46
00:03:46,000 --> 00:03:50,000
...92 franska, 22 belgiska,
16 holländska...

47
00:03:50,000 --> 00:03:56,000
...12 engelska, 6 norska
- inalles 148 divisioner!

48
00:03:57,000 --> 00:04:03,000
Vi har skaffat oss hela
Europas ekonomiska bas!

49
00:04:03,000 --> 00:04:08,000
Starkare arméer än
våra finns inte i världen!

50
00:04:08,000 --> 00:04:14,000
Och nu måste vi korsa
svärd med huvudfienden:

51
00:04:14,000 --> 00:04:17,000
Med Ryssland!

52
00:04:19,000 --> 00:04:24,000
Tysklands uppgift i förhållande till
Ryssland består i att slå sönder...

53
00:04:24,000 --> 00:04:27,000
...dess väpnade styrkor
och tillintetgöra staten.

54
00:04:27,000 --> 00:04:33,000
Det handlar
om en strid
för förintelse.

55
00:04:30,000 --> 00:04:33,000
Detta krig skall
skarpt skilja sig
ifrån kriget i väst.

56
00:04:33,000 --> 00:04:36,000
I öst är grymhet till
fromma för framtiden.

57
00:04:36,000 --> 00:04:40,000
Ryssland måste
likvideras våren 1941...

58
00:04:40,000 --> 00:04:44,000
...och operationen skall
genomföras på 5 månader.

59
00:04:47,000 --> 00:04:53,000
I vår historiska krönika
deltar blott verkliga...

60
00:04:53,000 --> 00:04:59,000
...människor, som faktiskt
har levat på jorden.

61
00:05:03,000 --> 00:05:09,000
Detta är Rudolf von Scheliha vid
Tysklands utrikesministerium...

62
00:05:09,000 --> 00:05:15,000
...känd för Röda Arméns
underrättelsetjänst under
täcknamnet »Ariern«.

63
00:05:21,000 --> 00:05:25,000
Ilse Stöbe.

64
00:05:35,000 --> 00:05:41,000
Ilse Stöbe var känd inom det
antifascistiska motståndet
under täcknamnet »Alta«.

65
00:05:41,000 --> 00:05:45,000
»Alta« ledde en grupp
underjordiska kunskapare...

66
00:05:45,000 --> 00:05:49,000
...och många mycket viktiga
chiffermeddelanden kom fram...

67
00:05:49,000 --> 00:05:53,000
...till centrum under
krigets svåraste tider.

68
00:05:53,000 --> 00:05:56,000
Det intresserar somliga,
vad det blir för reaktion
på överläggningarna.

69
00:05:56,000 --> 00:06:02,000
På Wilhelmsstraße gör man ingen
hemlighet av, att samtalen med
ryssarna inte lyckades.

70
00:06:02,000 --> 00:06:08,000
Hitler är rasande.
Diplomaterna talar
inte om annat.

71
00:06:14,000 --> 00:06:20,000
Hur tror ni,
finalen blir i
denna fråga?

72
00:06:21,000 --> 00:06:27,000
Jag tror, engelsmännen
kan anse sig räddade från
en tysk invasion på öarna.

73
00:06:27,000 --> 00:06:33,000
Nu samlar Hitler all sin
uppmärksamhet österut.

74
00:06:33,000 --> 00:06:36,000
Förstår ni?

75
00:06:36,000 --> 00:06:39,000
TYSKLAND, ZOSSEN
den 18 december år 1940

76
00:06:42,000 --> 00:06:47,000
Idag har jag
undertecknat
direktiv nr. 21...

77
00:06:47,000 --> 00:06:53,000
...och kallat det för
»Plan Barbarossa«.

78
00:06:54,000 --> 00:07:00,000
När denna operation
tar sin början, skall
Europa hålla andan!

79
00:07:01,000 --> 00:07:06,000
Operationens
grundtanke:

80
00:07:06,000 --> 00:07:12,000
Medelst snabba
krigshandlingar förgöra
Sovjetryssland!

81
00:07:12,000 --> 00:07:15,000
Det är oss icke
tillräckligt att slå sönder
den ryska armén...

82
00:07:15,000 --> 00:07:18,000
...samt erövra
Moskva, Leningrad
och Kaukasus.

83
00:07:19,000 --> 00:07:24,000
Vi måste sopa
bort detta land
ifrån jordens yta...

84
00:07:24,000 --> 00:07:28,000
...och förinta
dess folk!

85
00:07:28,000 --> 00:07:32,000
I denna historiska
vändpunkt befriar
jag människorna...

86
00:07:32,000 --> 00:07:36,000
...från det, som
håller förnuftet
tillbaka...

87
00:07:36,000 --> 00:07:42,000
...de smutsiga och
nedbrytande chimärer, som
kallas samvete och moral!

88
00:07:42,000 --> 00:07:48,000
Naturen är grym.
Alltså har även vi
rätt att vara grymma.

89
00:07:48,000 --> 00:07:53,000
Om jag sänder
blomman av den
tyska nationen i krig...

90
00:07:53,000 --> 00:07:57,000
...och därvid utan
förskoning utgjuter
dyrbart tyskt blod...

91
00:07:57,000 --> 00:08:02,000
...då har jag utan tvivel
även rätt att förinta millioner
människor av lägre raser...

92
00:08:02,000 --> 00:08:07,000
...vilka förmerar sig
liksom insekter!

93
00:08:07,000 --> 00:08:10,000
Kriget, mina herrar,
gör ett riktigt urval...

94
00:08:10,000 --> 00:08:16,000
...då det rensar jorden ifrån
mindervärdiga, låga raser.

95
00:08:16,000 --> 00:08:19,000
Rysslands territorium
skall rensas ifrån sitt folk...

96
00:08:19,000 --> 00:08:23,000
...och befolkas
med tyskar.

97
00:08:24,000 --> 00:08:30,000
Och nu skall arméstabschefen
general Halder framlägga
Plan Barbarossa.

98
00:08:32,000 --> 00:08:35,000
Var så goda,
mina herrar!

99
00:08:53,000 --> 00:08:59,000
Grundtanken är att
tilldela Sovjetryssland
ett slag med stora styrkor.

100
00:09:02,000 --> 00:09:08,000
Till angreppet på Ryssland
skall vi föra fram upp till
7.234.000 soldater.

101
00:09:08,000 --> 00:09:14,000
Offensiven genomföres
i tre frontgrupper:

102
00:09:14,000 --> 00:09:20,000
Armégrupp »Nord« under ledning
av generalfältmarskalk von Leeb.

103
00:09:22,000 --> 00:09:27,000
Dit hör 16:e och
18:e armén...

104
00:09:27,000 --> 00:09:31,000
...4:e pansargruppen
och 1:a luftflottan.

105
00:09:31,000 --> 00:09:34,000
Armegrupp »Nord«
stöter fram...

106
00:09:34,000 --> 00:09:39,000
...igenom Baltikum,
i riktning Leningrad.

107
00:09:42,000 --> 00:09:48,000
Vidare armégrupp »Mitte«,
fältmarskalk von Bock.

108
00:09:50,000 --> 00:09:56,000
Dit hör 9:e och 4:e fältarméerna
samt 2:a och 3:e pansargrupperna.

109
00:09:56,000 --> 00:10:02,000
Med stöd av 2:a luftflottan
utdelar de huvudstöten...

110
00:10:02,000 --> 00:10:08,000
...i riktning Brest och till
stöd i riktning Bjelostok.

111
00:10:08,000 --> 00:10:14,000
Uppgift: inringa och förinta
ryska trupper i Vitryssland.

112
00:10:15,000 --> 00:10:23,000
Och slutligen armégrupp »Süd«,
fältmarskalk von Rundstedt.

113
00:10:24,000 --> 00:10:29,000
Dit hör 12:e, 17:e och
6:e fältarméerna...

114
00:10:29,000 --> 00:10:34,000
..1:a pansargruppen
och 4:e luftflottan.

115
00:10:34,000 --> 00:10:40,000
Genom framstötar i
riktning Lvov (Lemberg)
och Tjernovtsy (Tschernowitz)...

116
00:10:40,000 --> 00:10:45,000
...skall de avskära och inringa
en stor gruppering ryssar...

117
00:10:45,000 --> 00:10:51,000
...i högra (västra)
strandens Ukraina.

118
00:10:51,000 --> 00:10:56,000
Bundsförvanterna
inräknade avdelas...

119
00:10:56,000 --> 00:11:01,000
...till överraskningsöverfallet
på Ryssland 190 divisioner...

120
00:11:01,000 --> 00:11:04,000
...5.000 flygmaskiner
och 4.000 stridsvagnar.

121
00:11:04,000 --> 00:11:07,000
Fiendens motstånd
blir uppenbarligen
snabbt sönderslaget.

122
00:11:07,000 --> 00:11:11,000
Sedan gäller det
att snabbt rycka
fram emot Moskva.

123
00:11:11,000 --> 00:11:16,000
Moskvas intagande
är såväl politiskt som
ekonomiskt nödvändigt...

124
00:11:16,000 --> 00:11:20,000
...och skall ha avgörande
betydelse för framgången.

125
00:11:20,000 --> 00:11:26,000
Man måste dölja för den
ryska underrättelsetjänsten
den sanna meningen...

126
00:11:26,000 --> 00:11:32,000
...med överföringen av
väldiga mängder folk och
materiel ifrån väst till öst.

127
00:11:32,000 --> 00:11:38,000
Låt det läckas »information«
om, att det tyska befälet
medelst truppöverföringen...

128
00:11:38,000 --> 00:11:44,000
...ifrån väst till öst
genomför historiens
största skenmanöver...

129
00:11:44,000 --> 00:11:50,000
...för att avleda uppmärksamheten
ifrån de sista förberedelserna
inför en invasion i England.

130
00:11:50,000 --> 00:11:56,000
På samma gång förbereder vi
en invasion på brittiska öarna...

131
00:11:56,000 --> 00:12:02,000
...och från våren och
försommaren 1941 förbereder
vi en flygoffensiv emot England.

132
00:12:04,000 --> 00:12:10,000
Vi måste avleda världssamfundets
uppmärksamhet till området
kring brittiska öarna...

133
00:12:10,000 --> 00:12:16,000
...och övertyga världen
om, att en invasion
snart skall företagas.

134
00:12:16,000 --> 00:12:22,000
Utarbeta flera operationer,
som inte skall genomföras,
enbart i desinformationssyfte.

135
00:12:22,000 --> 00:12:28,000
Vi har slutit långfristiga
handelsavtal med Ryssland...

136
00:12:28,000 --> 00:12:32,000
...och låtit ryssarna lära
känna vår flygteknik.

137
00:12:32,000 --> 00:12:36,000
Vi har t.o.m. sålt dem
flygmaskiner av de
allra nyaste typer.

138
00:12:36,000 --> 00:12:40,000
De hinner i alla fall inte
dra nytta av vår teknik
innan kriget börjar.

139
00:12:40,000 --> 00:12:46,000
Men ett sådant förtroende
måste ändå understryka Tysklands
vänskapliga förhållande till Ryssland.

140
00:12:46,000 --> 00:12:51,000
Således, beredskap för Plan
Barbarossa till den 20 maj.

141
00:12:51,000 --> 00:12:56,000
Generalfältmarskalk von
Bock, tänk på det:

142
00:12:56,000 --> 00:13:02,000
Ert slag igenom Vitryssland är
huvudslaget emot Moskva!

143
00:13:03,000 --> 00:13:06,000
MOSKVA. KREML
den 29 december år 1940

144
00:13:10,000 --> 00:13:13,000
Kamrater
generaler!

145
00:13:21,000 --> 00:13:27,000
Hur gick krigsspelet?
Vem är föredragande?

146
00:13:28,000 --> 00:13:34,000
Chefen för Generalstaben,
armégeneral Meretskov föredrar.

147
00:13:41,000 --> 00:13:47,000
Det militärstrategiska
stabsspelet ägnades
inledningen av ett krig.

148
00:13:50,000 --> 00:13:56,000
Förutsättningen var
ett tyskt angrepp på
Sovjetunionens västgräns.

149
00:14:06,000 --> 00:14:10,000
Den västra - blåa -
fronten förfogade
över 60 divisioner...

150
00:14:10,000 --> 00:14:14,000
...den östra - röda -
fronten förfogade
över 50 divisioner.

151
00:14:14,000 --> 00:14:20,000
För den blåa -
västra - spelade
armégeneral Zjukov.

152
00:14:20,000 --> 00:14:26,000
För den östra -
röda - spelade
generalöverste Pavlov.

153
00:14:26,000 --> 00:14:30,000
Blå gjorde kraftiga
framstötar med
sina flanker:

154
00:14:30,000 --> 00:14:33,000
På den högra mot
Brest - Bobrujsk...

155
00:14:33,000 --> 00:14:39,000
...och på den vänstra
mot Vilna och Minsk.

156
00:14:39,000 --> 00:14:43,000
Som resultat
därav uppstod en
dramatisk situation...

157
00:14:43,000 --> 00:14:46,000
...förbunden med hot
om fullständig inringning...

158
00:14:46,000 --> 00:14:51,000
...och förgörande av Öst
samt intagande av Minsk.

159
00:14:51,000 --> 00:14:57,000
Orsak till blå fronts framgång:
överraskning, riktigt val av
riktningen för huvudslaget...

160
00:14:57,000 --> 00:15:03,000
...och förmågan
att dra nytta av
numerärt överläge.

161
00:15:03,000 --> 00:15:07,000
Man måste räkna
med, att Zjukov hade
10 divisioner mer.

162
00:15:07,000 --> 00:15:10,000
Glöm inte, att i krig
behöver man inte bara
aritmetiskt flertal...

163
00:15:10,000 --> 00:15:13,000
...utan även
befälhavarnas konst.

164
00:15:13,000 --> 00:15:19,000
Vari döljer sig anledningen till
den röda sidans misslyckande?

165
00:15:20,000 --> 00:15:24,000
Krigsspelet är ändå bara
ett spel, kamrat Stalin.

166
00:15:24,000 --> 00:15:28,000
Det är som med kort:
idag har den ene tur,
i morgon den andre.

167
00:15:30,000 --> 00:15:34,000
En militärkretsbefälhavare
måste förstå att finna rätt...

168
00:15:34,000 --> 00:15:37,000
...lösning under vilka som
helst förhållanden...

169
00:15:37,000 --> 00:15:41,000
...vilket ni under
krigsspelet inte
har visat prov på.

170
00:15:41,000 --> 00:15:46,000
I synnerhet som
er front företrädde
vår Röda Armé.

171
00:15:46,000 --> 00:15:49,000
Önskar någon
framträda?

172
00:15:49,000 --> 00:15:52,000
Tillåter ni...?

173
00:15:52,000 --> 00:15:58,000
Krigsspelet visade, att de
Rödes fältförsvar var svagt.

174
00:16:01,000 --> 00:16:07,000
Jag skulle vilja säga min mening om
gränsbefästningarnas uppbyggnad.

175
00:16:07,000 --> 00:16:13,000
Enligt min mening uppföres
befästningarna i västra Vitryssland
alltför nära gränsen...

176
00:16:13,000 --> 00:16:19,000
...och har en ytterst ofördelaktig
operativ konfiguration - i synnerhet
omkring utsprånget vid Bjelostok.

177
00:16:19,000 --> 00:16:23,000
Det tillåter fienden - såsom
krigsspelet också visade - att
angripa från Brest emot...

178
00:16:23,000 --> 00:16:27,000
...landet bakom vår
gruppering vid Bjelostok.

179
00:16:27,000 --> 00:16:33,000
Men hos er i Ukraina byggs
befästningarna rätt?

180
00:16:34,000 --> 00:16:40,000
Jag har inte valt gränserna
och var befästningarna
skall byggas i Ukraina.

181
00:16:40,000 --> 00:16:46,000
Dock anser jag, att
de även där bör byggas
längre bort ifrån gränsen.

182
00:16:48,000 --> 00:16:54,000
I krigsspelet tänktes de
tyska fascistiska...

183
00:16:55,000 --> 00:17:01,000
...truppernas huvudstöt
emot Rådsförbundet gå...

184
00:17:01,000 --> 00:17:04,000
...genom Vitryssland.

185
00:17:09,000 --> 00:17:12,000
Men kamrater...

186
00:17:12,000 --> 00:17:15,000
...som den allra farligaste
strategiska riktningen...

187
00:17:15,000 --> 00:17:19,000
...bör man räkna
sydvästra riktningen...

188
00:17:19,000 --> 00:17:23,000
...åt Ukraina och
inte Vitryssland.

189
00:17:23,000 --> 00:17:28,000
Fienden skall eftersträva
att bemäktiga sig Ukraina...

190
00:17:28,000 --> 00:17:34,000
...för att beröva vårt
land de ekonomiskt
viktigaste regionerna...

191
00:17:34,000 --> 00:17:40,000
...och lägga beslag
på Ukrainas spannmål...

192
00:17:40,000 --> 00:17:46,000
...Donets' kol och därefter
även Kaukasus' olja.

193
00:17:48,000 --> 00:17:54,000
Vid utarbetandet av den
operativa planen till våren
1941 måste detta medräknas.

194
00:18:04,000 --> 00:18:08,000
Paus tillkännagives.
Alla är lediga.

195
00:18:12,000 --> 00:18:15,000
Zjukov blir kvar.

196
00:18:24,000 --> 00:18:30,000
Politbyrån har beslutat
befria Meretskov ifrån plikten
som generalstabschef...

197
00:18:30,000 --> 00:18:35,000
...och i hans
ställe utnämna er.

198
00:18:35,000 --> 00:18:39,000
Kamrat Stalin, jag har
aldrig arbetat vid staber.

199
00:18:39,000 --> 00:18:43,000
Jag har alltid fört
befäl över trupp.

200
00:18:43,000 --> 00:18:47,000
Jag kan inte vara chef
för Generalstaben.

201
00:18:50,000 --> 00:18:55,000
Politbyrån har
beslutat utnämna er.

202
00:19:01,000 --> 00:19:05,000
Chefen för underrättelsetjänsten
(GRU)
generallöjtnant GOLIKOV

203
00:19:06,000 --> 00:19:09,000
Meddelande
från Berlin.

204
00:19:09,000 --> 00:19:12,000
- Ifrån vem?
- Ifrån Alta.

205
00:19:12,000 --> 00:19:17,000
»Ledande kretsar räknar
med, att krig med Ryssland
börjar redan i år.«

206
00:19:17,000 --> 00:19:23,000
»Antagligt tidsavsnitt:
15 maj till 15 juni.«

207
00:19:23,000 --> 00:19:26,000
»'Ariern' påpekar, att det
förestående kriget emot
SSRU har han hört om...«

208
00:19:26,000 --> 00:19:31,000
»...av samma personer, som
lämnade riktiga upplysningar
om intåget i Holland och Belgien.«

209
00:19:31,000 --> 00:19:36,000
»Håll ögonen öppna
och låt inte lura er.«
- Alta.

210
00:19:37,000 --> 00:19:41,000
Ett chiffertelegram till.

211
00:19:41,000 --> 00:19:44,000
»X har fått ett förordnande
på Tysklands ambassad.«

212
00:19:44,000 --> 00:19:47,000
»Han skall komma
dit den 10 mars.«

213
00:19:47,000 --> 00:19:50,000
»Han har fått
lösenord och
telefonnummer.«

214
00:19:50,000 --> 00:19:53,000
»Till mötet kommer han i
grå rock och med en bok«...

215
00:19:53,000 --> 00:19:57,000
...»i vilken ligger
en tidning från den
10 mars.« - Alta.

216
00:19:58,000 --> 00:20:02,000
Denne X har fått
ett förordnande...

217
00:20:02,000 --> 00:20:06,000
...på tyska ambassaden
i Moskva genom »Ariern«
med »Altas« hjälp.

218
00:20:06,000 --> 00:20:11,000
Det är mycket bra!
Duktigt av dem!

219
00:20:11,000 --> 00:20:15,000
Det är också
något att ta på.

220
00:20:15,000 --> 00:20:18,000
Du går personligen dit!

221
00:20:19,000 --> 00:20:23,000
Så förblev han X.

222
00:20:23,000 --> 00:20:26,000
En okänd antifascist och patriot.

223
00:20:26,000 --> 00:20:32,000
På tyska ambassaden i Moskva
hade han en vanlig tjänst...

224
00:20:32,000 --> 00:20:36,000
...men p.g.a. sitt arbetes natur
hade han tillgång till all den
tyske ambassadörens -

225
00:20:36,000 --> 00:20:40,000
- greve von Schulenburgs -
korrespondens.

226
00:20:40,000 --> 00:20:43,000
X meddelade denna dag,
att greve von Schulenburg...

227
00:20:43,000 --> 00:20:47,000
...hade varit i Berlin
och träffat Hitler.

228
00:20:47,000 --> 00:20:51,000
Där hade ambassadören
talat om det komplicerade i att
föra krig emot Sovjetunionen.

229
00:20:51,000 --> 00:20:55,000
Utan att höra på
Schulenburg till slut, hade
Hitler slängt ur sig frasen:

230
00:20:55,000 --> 00:20:58,000
»Jag har inte för avsikt
att kriga med Ryssland.«

231
00:20:58,000 --> 00:21:02,000
Men ingen kunde då tänka sig,
att Hitler uttalade denna fras...

232
00:21:02,000 --> 00:21:05,000
...därför, att han inte
litade på Schulenburg.

233
00:21:07,000 --> 00:21:13,000
TOKIO
den 21 maj år 1941

234
00:21:19,000 --> 00:21:22,000
- Tack.
- Var så god!

235
00:21:22,000 --> 00:21:26,000
Ni måste ovillkorligen
förälska er i en japanska!

236
00:21:26,000 --> 00:21:29,000
Efter en japanska
vill ni inte se åt en
europeisk kvinna mer.

237
00:21:29,000 --> 00:21:32,000
Hur länge
skall ni vara här,
herr överste?

238
00:21:32,000 --> 00:21:37,000
För er har jag inga hemligheter,
min käre Sorge. Vi är hitkomna för
att inspektera japanska armén.

239
00:21:37,000 --> 00:21:40,000
Så snart det sätter
igång på östfronten,
flyger vi tillbaka.

240
00:21:40,000 --> 00:21:43,000
Skall verkligen
kriget med Ryssland
börja så snart?

241
00:21:43,000 --> 00:21:47,000
Ja, mycket
snart. I slutet
av maj, tror jag.

242
00:21:47,000 --> 00:21:50,000
Det är dags
att göra slut
på Ryssland.

243
00:21:50,000 --> 00:21:54,000
Om ni verkligen
föredrar krig
framför kärlek...

244
00:21:54,000 --> 00:21:58,000
...så får vi väl skjuta opp
bekantskapen med japanska
flickor till nästa gång.

245
00:22:18,000 --> 00:22:21,000
- God dag.
- God dag.

246
00:22:22,000 --> 00:22:26,000
Vad tror
ni, herr
överste?

247
00:22:26,000 --> 00:22:31,000
Har vi krafter nog
att strax slå sönder
Rysslands motstånd?

248
00:22:31,000 --> 00:22:34,000
Jag fruktar,
att vi invecklar
oss i strider...

249
00:22:34,000 --> 00:22:37,000
...och inte blir
färdiga med ryssarna
före vintern.

250
00:22:37,000 --> 00:22:40,000
Men vad är
det, ni säger,
herr Sorge?

251
00:22:40,000 --> 00:22:44,000
Führern är fast besluten
att förgöra ryssarna
med ett enda slag.

252
00:22:44,000 --> 00:22:48,000
Det blir
ett blixtkrig!

253
00:22:49,000 --> 00:22:55,000
Strängt hemligt:
150 divisioner,
9 arméer...

254
00:22:55,000 --> 00:22:59,000
Det kan
ingen hålla
stånd emot.

255
00:22:59,000 --> 00:23:04,000
Tack. Ni har
lugnat mig.

256
00:23:33,000 --> 00:23:37,000
Där körde
någon bil
förbi huset.

257
00:23:37,000 --> 00:23:41,000
Vi kanske
skall låta
bli idag?

258
00:23:41,000 --> 00:23:45,000
Du är soldat i
främsta ledet.

259
00:23:45,000 --> 00:23:48,000
Glöm inte det!

260
00:23:48,000 --> 00:23:51,000
Till radion!

261
00:23:55,000 --> 00:24:01,000
Till krigets
början återstår
räknade dagar.

262
00:24:03,000 --> 00:24:07,000
Chiffrera enligt
gamla koden:

263
00:24:12,000 --> 00:24:18,000
»De i Tokio anlända tyska
militärerna meddelar«...

264
00:24:18,000 --> 00:24:24,000
...»att kriget emellan
Tyskland och SSRU kan
börja i slutet av maj.«

265
00:24:27,000 --> 00:24:33,000
»Tyskland har emot SSRU
9 arméer, som består
av 150 divisioner.«

266
00:24:35,000 --> 00:24:38,000
»- Ramsay.«

267
00:24:38,000 --> 00:24:44,000
VITRYSSLAND.
BRESTOMRÅDET
den 27 maj år 1941

268
00:24:44,000 --> 00:24:50,000
Befälhavaren över trupperna
i Västra särskilda militärkretsen
armégeneral PAVLOV

269
00:24:52,000 --> 00:24:55,000
- Tillåter ni, kamrat
befälhavare?
- Ja.

270
00:24:55,000 --> 00:24:58,000
Våra flygare har
tagit ner en tysk
spaningsflygare.

271
00:24:58,000 --> 00:25:02,000
Hos flygaren
har man funnit
hemliga instruktioner.

272
00:25:02,000 --> 00:25:05,000
Se här.

273
00:25:18,000 --> 00:25:21,000
Vad är
detta?

274
00:25:21,000 --> 00:25:25,000
Instruktioner
för signalering.

275
00:25:25,000 --> 00:25:30,000
För tyska flygets samband
med trupperna och flottan
under operationer i England.

276
00:25:30,000 --> 00:25:33,000
I England...

277
00:25:33,000 --> 00:25:36,000
Och här rör
du opp panik,
Vladimir Jevgenitj!

278
00:25:36,000 --> 00:25:41,000
Men detta
kan vara en falsk
demonstration.

279
00:25:41,000 --> 00:25:45,000
Vid staben
måste man tänka
strategiskt.

280
00:25:47,000 --> 00:25:50,000
Efter det
imperialistiska
kriget...

281
00:25:50,000 --> 00:25:53,000
...skall tyskarna
aldrig mer föra krig
på två fronter.

282
00:25:53,000 --> 00:25:58,000
Det är ingen tillfällighet,
att de har undertecknat en
ickeangreppspakt med oss.

283
00:25:58,000 --> 00:26:02,000
Det är just
England de
behöver nu.

284
00:26:02,000 --> 00:26:05,000
Nå, om
de kommer
krälande...

285
00:26:05,000 --> 00:26:10,000
Ni vet, att jag är pansarofficer. Det är
inte utan anledning, man har placerat
mig i Västra särskilda militärkretsen.

286
00:26:10,000 --> 00:26:13,000
När vi slår
till, flyger de
iväg åt Berlin.

287
00:26:13,000 --> 00:26:16,000
Vad ser ni så
bekymrad ut för?

288
00:26:16,000 --> 00:26:20,000
Ni vet, kamrat
befälhavare...

289
00:26:20,000 --> 00:26:24,000
...att alla pansardivisioner
befinner sig under formering.

290
00:26:24,000 --> 00:26:27,000
De grundar
sig på gamla
BT-stridsvagnar.

291
00:26:27,000 --> 00:26:31,000
- Ny teknisk materiel är
det väldigt ont om...
- Sluta!

292
00:26:31,000 --> 00:26:34,000
Jag förbjuder er
att utså panik!

293
00:26:34,000 --> 00:26:37,000
Meddela trupperna
att upphöra med alla
rykten om krig!

294
00:26:37,000 --> 00:26:40,000
Man skall ställas
till svars för panik!

295
00:26:40,000 --> 00:26:44,000
Meddela Moskva om
gränskränkningen.

296
00:26:44,000 --> 00:26:47,000
MOSKVA. KREML
den 30 maj år 1941

297
00:26:47,000 --> 00:26:51,000
Tyska flygmaskiner har de
senaste dagarna flera gånger
kränkt SSRU:s statsgränser.

298
00:26:51,000 --> 00:26:54,000
Man har
registrerat mer
än 48 kränkningar.

299
00:26:54,000 --> 00:26:59,000
Ring Ribbentrop och
överbringa honom
en muntlig not!

300
00:27:03,000 --> 00:27:07,000
Vad har
kamrat Golikov
för nytt?

301
00:27:07,000 --> 00:27:10,000
Enligt senaste
uppgifter ifrån
agenter...

302
00:27:10,000 --> 00:27:16,000
...skall tyska fascistiska
trupper genomföra ett överfall
på SSRU den 15 juni.

303
00:27:16,000 --> 00:27:22,000
Tidigare varierade denna
tidpunkt, såsom ni minns, ifrån
den 15 maj till slutet av maj.

304
00:27:22,000 --> 00:27:28,000
Agenterna meddelar, att
von Kesselrings luftarmé efter
flygangreppen på England...

305
00:27:28,000 --> 00:27:32,000
...överför
sin stab
till Posen.

306
00:27:32,000 --> 00:27:37,000
Det meddelas även, att
Tysklands överkommando
har givit order om...

307
00:27:37,000 --> 00:27:41,000
...att slutföra
truppsammandragningen
till den 2 juni.

308
00:27:41,000 --> 00:27:45,000
Vad är er
mening?

309
00:27:46,000 --> 00:27:52,000
Jag anser, att den troligaste
tidpunkten för Tyskland att
gå till aktion emot SSRU...

310
00:27:52,000 --> 00:27:58,000
...blir efter
deras seger
över England.

311
00:27:58,000 --> 00:28:01,000
De rykten,
som talar om
oundviklighet för krig...

312
00:28:01,000 --> 00:28:04,000
...emellan
Tyskland och
SSRU denna vår...

313
00:28:04,000 --> 00:28:07,000
...måste man
bedöma som
desinformation...

314
00:28:07,000 --> 00:28:13,000
...ifrån engelska eller
kanske t.o.m. ifrån tyska
underrättelsetjänsten.

315
00:28:16,000 --> 00:28:21,000
Vad säger
chefen för
Generalstaben?

316
00:28:21,000 --> 00:28:24,000
Jag har redan
redogjort för er,
kamrat Stalin, om...

317
00:28:24,000 --> 00:28:28,000
...de oroande
stämningarna
i gränskretsarna.

318
00:28:28,000 --> 00:28:34,000
Jag anser det nödvändigt
att försätta trupperna i
full stridsberedskap...

319
00:28:34,000 --> 00:28:38,000
...och rulla
ut de första
echelongerna.

320
00:28:38,000 --> 00:28:43,000
Ni föreslår
alltså allmän
mobilisering...

321
00:28:43,000 --> 00:28:47,000
...uppställa trupper
och föra fram dem
till västgränsen.

322
00:28:47,000 --> 00:28:51,000
Det är ju krig!
Förstår ni det
eller ej?

323
00:28:51,000 --> 00:28:54,000
Hur många
divisioner
har vi...

324
00:28:54,000 --> 00:28:59,000
...i Baltiska,
Västra, Kiev- och
Odessa-militärkretsarna?

325
00:29:00,000 --> 00:29:06,000
- Till 1 juni blir där 149 divisioner.
- Se där. Månne det är för litet?

326
00:29:06,000 --> 00:29:11,000
Kamrat Stalin, enligt
underrättelserna...

327
00:29:11,000 --> 00:29:17,000
...är de tyska divisionerna
utrustade och beväpnade
för krigstillstånd.

328
00:29:17,000 --> 00:29:23,000
Deras divisioner består
av 14.000-16.000 man.

329
00:29:23,000 --> 00:29:26,000
Våra divisioner består
av vardera 8.000 man.

330
00:29:26,000 --> 00:29:32,000
Man kan inte lita på
underrättelsetjänsten i allt.

331
00:29:38,000 --> 00:29:43,000
Filipp Ivanovitj,
ett chiffertelegram
ifrån Sorge.

332
00:29:43,000 --> 00:29:48,000
»Jag upprepar:
9 arméer om 150
tyska divisioner...

333
00:29:48,000 --> 00:29:53,000
...genomför ett överfall
på sovjetiska gränsen
den 22 juni! - Ramsay.«

334
00:29:53,000 --> 00:29:56,000
De skiljaktliga
tidpunkter, de hemliga
agenterna angav...

335
00:29:56,000 --> 00:29:59,000
...för inledandet av
de tyska truppernas
överfall...

336
00:29:59,000 --> 00:30:01,000
...framkallade
tvivel...

337
00:30:01,000 --> 00:30:04,000
...och förvirrade
slutsatserna för Röda
Arméns underrättelsetjänst.

338
00:30:04,000 --> 00:30:07,000
BREST
den 20 juni år 1941

339
00:30:13,000 --> 00:30:17,000
- God dag, Pjotr Michajlovitj!
Sätt dig.
- God dag.

340
00:30:17,000 --> 00:30:21,000
- Berätta!
- Vad då?

341
00:30:21,000 --> 00:30:24,000
Har ni inte
blivit färdig med
ert bygge?

342
00:30:24,000 --> 00:30:28,000
Två bataljoner ur mitt
regemente arbetar var dag på
befästningarna i Brestområdet.

343
00:30:28,000 --> 00:30:33,000
Och ni vet,
kamrat kommissarie,
att det inte alls är färdigt.

344
00:30:33,000 --> 00:30:36,000
Man har ännu
inte ställt en enda
artilleripjäs på plats.

345
00:30:36,000 --> 00:30:40,000
- Och ingen skyndar sig.
- Med befästningsbyggen
har ju kretsbefälet...

346
00:30:40,000 --> 00:30:46,000
...inte brått om,
eftersom vi faktiskt
inte behöver dem.

347
00:30:47,000 --> 00:30:51,000
Hur så
»inte behövs«?

348
00:30:51,000 --> 00:30:56,000
Vårt militära
koncept är inte
försvar utan offensiv.

349
00:30:56,000 --> 00:31:00,000
Om fienden
börjar krig...

350
00:31:00,000 --> 00:31:04,000
...skall vår armé bli
den mest offensiva
av alla arméer...

351
00:31:04,000 --> 00:31:08,000
Den skall svara med
ett förkrossande slag...

352
00:31:08,000 --> 00:31:11,000
...och slå tillbaka
fienden där, varifrån
han är kommen.

353
00:31:11,000 --> 00:31:14,000
Slag för
slag men
föga blod?

354
00:31:14,000 --> 00:31:18,000
Det har jag
både läst och
sett på film.

355
00:31:18,000 --> 00:31:22,000
Du skall inte
ironisera här!

356
00:31:22,000 --> 00:31:25,000
Vi känner till
din inställning.

357
00:31:25,000 --> 00:31:28,000
Jag har officiellt
kallat hit dig, kamrat
Gavrilov...

358
00:31:28,000 --> 00:31:31,000
...för att vi har fått
material om dig.

359
00:31:31,000 --> 00:31:35,000
Du anklagas
för panikmakeri och
ryktesspridning...

360
00:31:35,000 --> 00:31:39,000
...om oundvikligheten
av krig med Tyskland.

361
00:31:41,000 --> 00:31:44,000
Ja, jag
anser det.

362
00:31:44,000 --> 00:31:48,000
Den allra närmaste tiden
kommer vi att föra krig emot
det fascistiska Tyskland...

363
00:31:48,000 --> 00:31:51,000
...och fakta
bekräftar
tyvärr detta.

364
00:31:51,000 --> 00:31:56,000
- Vad då för fakta?
- Oroande sådana,
kamrat kommissarie.

365
00:31:56,000 --> 00:31:59,000
Gränsposteringen
har meddelat...

366
00:31:59,000 --> 00:32:02,000
...att tyskarna idag
har mätt Bugs djup
mitt emot fästningen.

367
00:32:02,000 --> 00:32:07,000
Hela natten
har gränsvakten
hört motorbuller.

368
00:32:07,000 --> 00:32:10,000
Vad menar du?

369
00:32:10,000 --> 00:32:13,000
Tror du på allvar,
att tyskarna skulle
forcera Bug här?!

370
00:32:13,000 --> 00:32:17,000
Vid sådant djup?
Månne de skall
gå på bottnen?

371
00:32:17,000 --> 00:32:21,000
Kanske till
och med på
bottnen.

372
00:32:21,000 --> 00:32:24,000
Hör här,
kamrat
Gavrilov...

373
00:32:24,000 --> 00:32:27,000
...vaksamhet
är nog bra...

374
00:32:27,000 --> 00:32:31,000
...men det finns folk
över dig och mig, som
sysslar med sådant.

375
00:32:31,000 --> 00:32:36,000
Vad beträffar ditt
personliga fall, så ursäkta
mig, Pjotr Michajlovitj...

376
00:32:36,000 --> 00:32:42,000
...men vi måste ta opp det i
divisionspartikommissionen,
som sammanträder den 27 juni.

377
00:32:54,000 --> 00:32:58,000
POSEN
Staben för armégrupp »Mitte«
den 20 juni år 1941

378
00:32:58,000 --> 00:33:02,000
Ryssarna
misstänker
inget anfall.

379
00:33:02,000 --> 00:33:05,000
Deras underrättelsetjänst
är vilseledd.

380
00:33:05,000 --> 00:33:11,000
De åtgärder, Försvarsmakten
har vidtagit till operationens
maskerande...

381
00:33:11,000 --> 00:33:15,000
...däribland:
delvis omgruppering
av trupper...

382
00:33:15,000 --> 00:33:19,000
...desinformation om
en nära förestående
invasion i England...

383
00:33:19,000 --> 00:33:25,000
...och andra
villospår har
givit resultat.

384
00:33:25,000 --> 00:33:29,000
Detta har varit
krigshistoriens
största täckoperation.

385
00:33:29,000 --> 00:33:32,000
Nu är det
arméns tur.

386
00:33:32,000 --> 00:33:36,000
Ryssland -
eller »kolossen
på lerfötter«...

387
00:33:36,000 --> 00:33:38,000
...såsom Führern så
lyckat har kallat det -

388
00:33:38,000 --> 00:33:41,000
- störtar samman
vid första stöten.

389
00:33:41,000 --> 00:33:45,000
Fiendens trupper
måste nedgöras...

390
00:33:45,000 --> 00:33:49,000
...i kortvariga
strider nära
gränsen...

391
00:33:49,000 --> 00:33:53,000
...såsom
det förutses i
»Plan Barbarossa«.

392
00:33:53,000 --> 00:33:56,000
Det finns
all grund
antaga, att...

393
00:33:56,000 --> 00:34:02,000
...det förestående
fälttåget inte varar
längre än 6 veckor.

394
00:34:04,000 --> 00:34:10,000
2:a luftflottans överbefälhavare,
generalfältmarskalk Kesselring...

395
00:34:10,000 --> 00:34:16,000
...redogör för, hur han
tänker anfalla de ryska
flygfälten i baklandet...

396
00:34:16,000 --> 00:34:22,000
...utan att
utlösa larm hos
gränsenheterna.

397
00:34:27,000 --> 00:34:33,000
Vi smyger oss fram till
de ryska flygfälten på hög
höjd liksom spaningsplanen.

398
00:34:33,000 --> 00:34:38,000
I synnerhet som
ryssarna är vana vid våra
spanares överflygningar.

399
00:34:38,000 --> 00:34:42,000
Vi flyger över
gränsen på upp till
10 kilometers höjd.

400
00:34:42,000 --> 00:34:46,000
Noga räknat
måste de garanterat
komma fram och...

401
00:34:46,000 --> 00:34:49,000
...bomba de ryska
flygfälten precis
klockan 03:30...

402
00:34:49,000 --> 00:34:52,000
...samtidigt
som artilleriets
första salvor.

403
00:34:52,000 --> 00:34:55,000
Mottag min
lyckönskan,
Kesselring!

404
00:34:55,000 --> 00:34:58,000
Det är en
strålande plan!

405
00:34:58,000 --> 00:35:02,000
Endast den kan göra
angreppet fullkomligt
överraskande.

406
00:35:02,000 --> 00:35:08,000
Om den verksamhet,
som avses för regementet
»Brandenburg 800«...

407
00:35:08,000 --> 00:35:12,000
...redogör
Sturmbannführer
Skorzeny.

408
00:35:17,000 --> 00:35:22,000
Regementet
»Brandenburg 800« är
fördelat kompanivis...

409
00:35:22,000 --> 00:35:25,000
...emellan
förtruppernas
staber...

410
00:35:25,000 --> 00:35:29,000
...med uppgift att besätta
flodövergångar i det
sovjetiska baklandet...

411
00:35:29,000 --> 00:35:33,000
...samt även förstöra
kommunikationslinjerna
och bedriva diversion.

412
00:35:33,000 --> 00:35:37,000
Regementet är
fullt utrustat med
rysk mundering.

413
00:35:37,000 --> 00:35:40,000
Många
kan ryska.

414
00:35:40,000 --> 00:35:44,000
Operationerna
avser först och
främst...

415
00:35:44,000 --> 00:35:48,000
...områdena
kring broarna över
Bug och Dvina...

416
00:35:48,000 --> 00:35:52,000
...samt även
området kring
fästningen Brest.

417
00:35:52,000 --> 00:35:58,000
Idag klockan 21:00 skickar vi
till Brest ett tågsätt med kol
enligt handelsavtalet.

418
00:36:01,000 --> 00:36:07,000
I detta tågsätt ingår
dubbelbottnade vagnar.

419
00:36:07,000 --> 00:36:13,000
Se här på
modellen!

420
00:36:13,000 --> 00:36:18,000
Här ryms tre
diversionsgrupper.

421
00:36:18,000 --> 00:36:21,000
Väl uttänkt!

422
00:36:21,000 --> 00:36:24,000
Således...

423
00:36:24,000 --> 00:36:28,000
...truppernas framryckning
mot gränsen börjar den
21 juni klockan 19:30.

424
00:36:28,000 --> 00:36:34,000
den 21 juni år 1941 kl. 20:00

425
00:37:01,000 --> 00:37:04,000
Generalöverste
GUDERIAN

426
00:37:04,000 --> 00:37:09,000
Lystring!
Order ifrån
Führern!

427
00:37:09,000 --> 00:37:12,000
»Östfrontens
soldater!«

428
00:37:11,000 --> 00:37:17,000
»Den timme är
slagen, då jag kan
tala öppet till er.«

429
00:37:17,000 --> 00:37:22,000
»I detta
ögonblick
börjar något«...

430
00:37:22,000 --> 00:37:28,000
...»som till sin omfattning
är det största i sitt slag,
världen har skådat.«

431
00:37:28,000 --> 00:37:33,000
»Ni går nu ut i en
hårdnackad och
ansvarsfull strid.«

432
00:37:33,000 --> 00:37:38,000
»Europas, det framtida
Tyska Rikets och
vårt folks öde«...

433
00:37:38,000 --> 00:37:42,000
...»ligger från och
med nu helt och
hållet i era händer.«

434
00:37:42,000 --> 00:37:48,000
Undervattenspansartrupp -
uppställning till
gränsövergång!

435
00:37:48,000 --> 00:37:51,000
Fältväblarna
utdelar snaps.

436
00:37:59,000 --> 00:38:05,000
den 21 juni år 1941 kl. 20:30

437
00:38:19,000 --> 00:38:24,000
- Halt!
- Skjut inte! Jag är tysk kommunist.

438
00:38:24,000 --> 00:38:27,000
MOSKVA
GENERALSTABEN
den 21 juni år 1941 kl. 22:00

439
00:38:27,000 --> 00:38:31,000
Kamrat Stalin, nyss ringde mig
chefen för Kievs militärkrets,
general Porukajev...

440
00:38:31,000 --> 00:38:37,000
Han meddelade, att där
har dykt opp en överlöpare hos
gränsvakterna, en tysk fältväbel...

441
00:38:37,000 --> 00:38:41,000
...som påstår, att tyska
trupper är på plats för
att börja en offensiv...

442
00:38:41,000 --> 00:38:45,000
...som skall sätta
igång på morgonen
den 22 juni.

443
00:38:45,000 --> 00:38:51,000
Är det de tyska
generalerna, som har
levererat denne överlöpare?

444
00:38:51,000 --> 00:38:57,000
Nej. Vi räknar med,
att överlöparen
talar sanning.

445
00:38:57,000 --> 00:39:02,000
Vad skall
vi göra?

446
00:39:02,000 --> 00:39:06,000
Man måste
omedelbart ge
trupperna direktiv...

447
00:39:06,000 --> 00:39:10,000
...att försätta alla
gränskretsarnas trupper...

448
00:39:10,000 --> 00:39:13,000
...i full stridsberedskap!

449
00:39:15,000 --> 00:39:21,000
BREST
den 20 juni år 1941 kl. 22:00

450
00:39:29,000 --> 00:39:33,000
- God afton. En
sovplats till Riga.
- Alla biljetter är slutsålda.

451
00:39:33,000 --> 00:39:36,000
- Då tar jag
sittplats eller
vad som helst.

452
00:39:36,000 --> 00:39:39,000
- Jag sade er ju, kamrat
militär, att till dagens tåg
är alla biljetter slutsålda.

453
00:39:39,000 --> 00:39:42,000
Var är stationsföreståndaren
eller militärkommendanten?

454
00:39:42,000 --> 00:39:45,000
Här är ingen.
Det är lördag idag.

455
00:39:45,000 --> 00:39:48,000
- Det finns alltså
inga biljetter?
- Inte en enda.

456
00:39:48,000 --> 00:39:51,000
Gott,
jag reser
i morgon.

457
00:39:51,000 --> 00:39:54,000
Permissionen
har ändå bara
börjat.

458
00:39:54,000 --> 00:39:58,000
Ett helt dygn att
vänta! Hustrun
blir utom sig.

459
00:40:24,000 --> 00:40:28,000
Ett, tu, vänster!
Ett, tu, vänster!
Ett, tu, vänster!

460
00:40:28,000 --> 00:40:31,000
Vad är det
för ett-tu?

461
00:40:31,000 --> 00:40:34,000
Så kommenderade man
i rysk-japanska kriget.

462
00:40:34,000 --> 00:40:37,000
Gränsvakterna har sitt
eget tjänstereglemente.

463
00:40:49,000 --> 00:40:54,000
Direktiv ifrån SSRU:s
Folkkommissariat
för Försvaret

464
00:40:54,000 --> 00:40:58,000
1. Under den 22-23.6.1941
är ett plötsligt överfall
av tyskarna möjligt...

465
00:40:58,000 --> 00:41:02,000
2. ...trupperna i Leningrads,
Baltiska, Västra, Kievs och
Odessas militärkretsar...

466
00:41:02,000 --> 00:41:07,000
...skall vara i full stridsberedskap
för att mota ett möjligt angrepp av
tyskarna eller deras bundsförvanter.

467
00:41:07,000 --> 00:41:13,000
3. Order: a. Under nattens lopp den
22.6.1941 besättes skyttevärnen i de
befästa områdena längs statsgränsen.

468
00:41:13,000 --> 00:41:17,000
b. Före gryningen den 22.6.1941
skall alla flygmaskiner samlas på
krigsflygfälten och noga maskeras.

469
00:41:17,000 --> 00:41:20,000
Timosjenko. Zjukov.

470
00:41:21,000 --> 00:41:26,000
MOSKVA. KREML
22 juni år 1941 kl. 1 på natten
- När skickade ni direktivet?

471
00:41:26,000 --> 00:41:29,000
Den 22 juni kl. 00:30.

472
00:41:29,000 --> 00:41:33,000
Militärkretsarna
har beordrats snarast
meddela trupperna...

473
00:41:33,000 --> 00:41:38,000
...att de under nattens
lopp skall försättas
i stridsberedskap.

474
00:42:20,000 --> 00:42:25,000
den 22 juni år 1941
Klockan 03:30

475
00:42:58,000 --> 00:43:01,000
Slava, det
kanske är
diversanter?

476
00:43:01,000 --> 00:43:04,000
De har hittat
ammunitionsförrådet!

477
00:43:04,000 --> 00:43:07,000
Detta är
krig, kamrat
kommissarie.

478
00:43:09,000 --> 00:43:13,000
Katja, Katerina,
spring fort ner
i källaren!

479
00:43:13,000 --> 00:43:16,000
Detta är krig!
Fort!
Fort!

480
00:43:16,000 --> 00:43:19,000
Jag måste
springa till
fästningen.

481
00:43:21,000 --> 00:43:24,000
Gå ner i källaren.
Gå ner i källaren!

482
00:44:54,000 --> 00:45:00,000
Kamrat major, i östra kasematterna
har där samlats flera hundra man
ifrån olika regementen.

483
00:45:00,000 --> 00:45:03,000
Kom,
däråt!

484
00:45:04,000 --> 00:45:07,000
Jag tar
befälet!

485
00:45:07,000 --> 00:45:11,000
Jag är chefen för
44:e regementet,
major Gavrilov.

486
00:45:11,000 --> 00:45:15,000
Öppna beredskapsförrådet!
Samtliga beväpnar sig!

487
00:45:15,000 --> 00:45:21,000
Kvinnor, barn och
sårade till yttersta
vallens kasematter!

488
00:46:38,000 --> 00:46:42,000
Framåt!

489
00:47:42,000 --> 00:47:46,000
Tyskarnas hemliga vapen -
undervattensstridsvagnar...

490
00:47:46,000 --> 00:47:49,000
...som kunde
köras under
vattnet.

491
00:47:49,000 --> 00:47:53,000
Dessa tanks tänktes komma till
användning i Engelska kanalens
vatten för invasionen i England.

492
00:47:53,000 --> 00:47:57,000
De kastades strax
österut, och Guderian
satte in dem...

493
00:47:57,000 --> 00:48:03,000
...den 22 juni
i floden Bug
nära Brest.

494
00:48:41,000 --> 00:48:46,000
MOSKVA. KREML
den 22 juni år 1941
Klockan 04:30

495
00:48:46,000 --> 00:48:52,000
Kamrat Stalin, tyska
marktrupper har efter
kraftig artilleribeskjutning...

496
00:48:52,000 --> 00:48:57,000
...överskridit
gränsen i väst
och nordväst.

497
00:49:00,000 --> 00:49:06,000
Bara en dåre
kan nu börja krig
på två fronter.

498
00:49:30,000 --> 00:49:36,000
Man måste strax
ringa Tysklands
ambassad!

499
00:49:46,000 --> 00:49:50,000
Tyske ambassadören,
Schulenburg, har anlänt.

500
00:49:50,000 --> 00:49:56,000
Han ber er ta emot
honom angående ett
brådskande meddelande.

501
00:50:09,000 --> 00:50:13,000
Herr minister, jag
har fått i uppdrag
av min regering...

502
00:50:13,000 --> 00:50:17,000
...att överlämna
er ett officiellt
memorandum.

503
00:50:20,000 --> 00:50:24,000
Führern har beslutat
vidtaga åtgärder...

504
00:50:24,000 --> 00:50:29,000
...för att skydda den
tyska nationens liv
och säkerhet.

505
00:50:29,000 --> 00:50:35,000
För en timme sedan
överskred tyska trupper
Sovjetunionens gräns.

506
00:50:40,000 --> 00:50:44,000
Jag vill för
egen del säga er,
herr minister:

507
00:50:44,000 --> 00:50:50,000
Jag håller Hitlers
beslut... ...beslut
för vanvett.

508
00:50:50,000 --> 00:50:54,000
Den tyske
ambassadörens
uppträdande...

509
00:50:54,000 --> 00:50:57,000
...kan ha
förefallit märkligt
på den tiden...

510
00:50:57,000 --> 00:51:00,000
...men den gamle tyske
diplomaten var uppriktig
i sina känslor.

511
00:50:59,000 --> 00:51:02,000
Därav hans
tragiska öde.

512
00:51:02,000 --> 00:51:06,000
Han visade sig vara
deltagare i det misslyckade
attentatet emot Hitler...

513
00:51:06,000 --> 00:51:09,000
...och år
1944 blev han
avrättad.

514
00:51:09,000 --> 00:51:12,000
Detta
är krig!

515
00:51:12,000 --> 00:51:18,000
ZjITOMIR
den 22 juni år 1941 kl. 4:30
9:e mekaniserade kåren

516
00:51:21,000 --> 00:51:27,000
- Till kårchefen!
Brådskande!
- Kom in!

517
00:51:28,000 --> 00:51:33,000
Kamrat general,
brådskande telefonogram
ifrån arméstaben!

518
00:51:37,000 --> 00:51:43,000
- Alla befäl på lista
nr. 1 till staben!
- Skall ske!

519
00:51:43,000 --> 00:51:48,000
Är det verkligen krig?
Käre Konstantin!

520
00:51:58,000 --> 00:52:02,000
Enligt instruktionerna
får detta kuvert öppnas
endast på order av...

521
00:52:02,000 --> 00:52:07,000
...ordföranden för SSRU:s
Folkkommissariers Råd eller
Folkkommissarien för Försvaret.

522
00:52:07,000 --> 00:52:10,000
Vad skall
vi göra?

523
00:52:10,000 --> 00:52:15,000
Vi har inga förbindelser. Varken till
Moskva eller till Kiev. Alla linjer har
gjorts obrukbara. Man måste vänta.

524
00:52:15,000 --> 00:52:18,000
Men om
det är krig?

525
00:52:18,000 --> 00:52:23,000
Då är alltså varenda
minut dyrbar.

526
00:52:25,000 --> 00:52:29,000
Ni riskerar...

527
00:52:30,000 --> 00:52:35,000
Jag har redan
riskerat huvudet.

528
00:52:37,000 --> 00:52:42,000
Försätt omedelbart
kåren i stridsberedskap
och ryck fram i riktning...

529
00:52:42,000 --> 00:52:45,000
...Rovno - Lutsk - Kovel!

530
00:52:45,000 --> 00:52:48,000
Jag förkunnar
stridslarm!

531
00:52:48,000 --> 00:52:51,000
Klargör all
teknisk materiel
för utryckning!

532
00:52:51,000 --> 00:52:54,000
Kamrat
general!

533
00:52:55,000 --> 00:53:01,000
Generalstaben har inte förutsett, hur
kåren skall uppträda om krig utbryter
under en formeringsperiod.

534
00:53:01,000 --> 00:53:07,000
Idag har kåren ett minimalt
antal motorfordon. Det
finns inget drivmedel.

535
00:53:07,000 --> 00:53:11,000
- Och skjutförnödenheter saknas.
- Det måste man skaffa fram!

536
00:53:11,000 --> 00:53:17,000
Men Försvarskommissariatets
förråd är stängda. Och idag
är det söndag.

537
00:53:22,000 --> 00:53:26,000
Nu åker vi!

538
00:53:26,000 --> 00:53:29,000
Tag med kommendantplutonen!

539
00:53:33,000 --> 00:53:38,000
- Halt! Vem där?
- Jag är garnisonschefen,
generalmajor Rokossovskij.

540
00:53:38,000 --> 00:53:41,000
Jag tar befälet och
drar in posten.

541
00:53:41,000 --> 00:53:45,000
Giv akt! Från posten
framåt - marsch!

542
00:53:47,000 --> 00:53:52,000
Bryt opp låsen och ta
ut alla motorfordon.
Även civila!

543
00:53:52,000 --> 00:53:55,000
Bryt även opp
ammunitionsförråden!

544
00:53:55,000 --> 00:53:58,000
Slå sönder låsen!

545
00:54:08,000 --> 00:54:13,000
Kamrat general, enligt
föreskrift endast med
Moskvas tillåtelse!

546
00:54:13,000 --> 00:54:16,000
- Med Moskva har vi
ingen förbindelse.
- Det vet jag ingenting om.

547
00:54:16,000 --> 00:54:19,000
Detta är krig! Jag måste
se till, så att folk är
väl beväpnade.

548
00:54:19,000 --> 00:54:22,000
Jag varnar er!
Ni svarar som
en anarkist!

549
00:54:22,000 --> 00:54:28,000
Tig! Arrestera
honom! 10 dygn för
generalsförnärmelse!

550
00:54:28,000 --> 00:54:31,000
Ni får kvitto,
var så god.

551
00:54:31,000 --> 00:54:35,000
Ni behöver även
visa från andra chefer.

552
00:54:35,000 --> 00:54:41,000
Visa? Det får ni
efter kriget.

553
00:55:42,000 --> 00:55:48,000
MOSKVA
den 22 juni år 1941
kl. 10 på morgonen

554
00:56:08,000 --> 00:56:12,000
- Zoja, jag gratulerar till
avgång från 10:e klassen!
- Tack.

555
00:56:12,000 --> 00:56:17,000
- Till dig, Sjurik!
- Tack.
- Gratulerar!

556
00:56:17,000 --> 00:56:21,000
Och till dig Filippov
- med täcknamnet »Filja«...

557
00:56:21,000 --> 00:56:26,000
...gratulerar jag till heroiskt
fullföljande av mellanskolan!

558
00:56:26,000 --> 00:56:31,000
Er också, kamrat Gusev,
fastän ni inte har ådagalagt
nödig heroism för statsexamen.

559
00:56:31,000 --> 00:56:37,000
- Vad skall vi göra
med dem?
- Vi släpper dem fria!

560
00:56:43,000 --> 00:56:48,000
Lystring!
Här talar
Moskva.

561
00:56:48,000 --> 00:56:54,000
Sovjetunionens
medborgare och
medborgarinnor!

562
00:56:55,000 --> 00:56:59,000
Idag
kl. 4 på
morgonen...

563
00:56:59,000 --> 00:57:03,000
...utan
krigsförklaring...

564
00:57:03,000 --> 00:57:09,000
...angrep tyska
reguljära
enheter...

565
00:57:09,000 --> 00:57:15,000
 ...våra gränser
på många
ställen...

566
00:57:15,000 --> 00:57:21,000
...samt
bombade
våra städer...

567
00:57:21,000 --> 00:57:27,000
...Minsk,
Kaunas och
Sevastopol.

568
00:57:36,000 --> 00:57:40,000
Våra frontbefälhavare...

569
00:57:40,000 --> 00:57:45,000
...har inte tillräcklig
erfarenhet av att föra
befäl över trupperna i fält....

570
00:57:45,000 --> 00:57:48,000
...och tydligen
har några blivit
villrådiga.

571
00:57:48,000 --> 00:57:51,000
Politbyrån har
beslutat skicka
er, kamrat Zjukov...

572
00:57:51,000 --> 00:57:56,000
...till Sydvästfronten
såsom företrädare
för Högkvarteret.

573
00:57:56,000 --> 00:57:59,000
Flyg dit
omedelbart!

574
00:58:00,000 --> 00:58:05,000
MINSK
den 22 juni år 1941
kl. 16:00

575
00:58:55,000 --> 00:58:58,000
General
Kopets?

576
00:58:59,000 --> 00:59:02,000
General
Kopets!

577
00:59:11,000 --> 00:59:17,000
General Kopets! Brådskande
telegram ifrån befälhavaren.
Han befinner sig vid 4:e armén.

578
00:59:17,000 --> 00:59:20,000
»Till alla Västfrontens
flygvapenförband: 

579
00:59:20,000 --> 00:59:24,000
Förinta omedelbart
medelst alla styrkor
stridsvagnar och...

580
00:59:24,000 --> 00:59:29,000
...flodövergångar
på tillfarterna till
Grodno. Pavlov.«

581
00:59:29,000 --> 00:59:34,000
Slå till emot de tyska
stridsvagnskolonnerna!

582
00:59:34,000 --> 00:59:38,000
Hejda
dem!

583
00:59:39,000 --> 00:59:45,000
- Det blir inget motangrepp.
- Hur så? Det är en order!

584
00:59:45,000 --> 00:59:51,000
Enbart denna morgon
och enbart på marken
här i kretsen...

585
00:59:51,000 --> 00:59:56,000
...har 528 flygmaskiner
blivit förintade. Nästan
samtliga moderna jaktplan.

586
00:59:56,000 --> 00:59:59,000
Jag trodde
inte, det var så
många. Varför?

587
00:59:59,000 --> 01:00:02,000
Ja, varför?

588
01:00:02,000 --> 01:00:06,000
Därför att varken ni,
Vladimir Jevgenitj, eller
Pavlov sade något...

589
01:00:06,000 --> 01:00:09,000
...när NKVD
fick i uppdrag
alla byggena...

590
01:00:09,000 --> 01:00:13,000
...och påbörjade arbeten
på alla flygfälten nära
gränsen samtidigt.

591
01:00:13,000 --> 01:00:16,000
Då var det
ingen, som
tänkte på läget.

592
01:00:16,000 --> 01:00:19,000
Jag vill inte
försöka rättfärdiga
mig inför er...

593
01:00:19,000 --> 01:00:23,000
...men även på
grund av er blev
hela kretsens flyg...

594
01:00:23,000 --> 01:00:26,000
...upphopat
på några få
plattor.

595
01:00:26,000 --> 01:00:29,000
Och det tyska
spaningsflyget
fotograferade dem.

596
01:00:29,000 --> 01:00:32,000
Vad skall
man göra, då?

597
01:00:32,000 --> 01:00:36,000
Vi har fått i uppgift en
offensiv tillsammans med
11:e mekaniserade kåren...

598
01:00:35,000 --> 01:00:38,000
...och den skall
ert flyg täcka.

599
01:00:38,000 --> 01:00:44,000
Alla divisionens
flygmaskiner har
blivit förintade på fältet!

600
01:00:44,000 --> 01:00:48,000
Jag sade
ju - alla!

601
01:01:35,000 --> 01:01:41,000
Han var en lysande
flygare - hjälte ifrån
spanska inbördeskriget...

602
01:01:41,000 --> 01:01:47,000
...och hade vid 32 års
ålder fått befälet över
Västra militärkretsens flyg.

603
01:01:47,000 --> 01:01:51,000
Kamrat Timosjenko,
läs för politbyrån opp...

604
01:01:51,000 --> 01:01:55,000
...Generalstabens
operativa översikt
för klockan 22:00.

605
01:01:55,000 --> 01:01:59,000
MOSKVA. KREML
den 22 juni år 1941
kl. 22:00

606
01:02:00,000 --> 01:02:06,000
Tyska reguljära
trupper förde under
loppet av den 22 juni...

607
01:02:06,000 --> 01:02:12,000
...strider med Sovjetunionens
gränsenheter och hade obetydlig
framgång på enstaka håll.

608
01:02:12,000 --> 01:02:16,000
Under dagens andra
hälft lyckades Röda
Arméns marktrupper...

609
01:02:16,000 --> 01:02:20,000
...slå tillbaka de
tyska angreppen
på våra gränser...

610
01:02:20,000 --> 01:02:24,000
...med förluster
för fienden.

611
01:02:24,000 --> 01:02:28,000
Detta är den
förhärskande
tendensen...

612
01:02:28,000 --> 01:02:32,000
...man tyvärr
möter i vårt
ideologiska arbete.

613
01:02:32,000 --> 01:02:38,000
Typisk motsägelse
emellan det läge,
man vill se...

614
01:02:38,000 --> 01:02:42,000
... och det
läge, som i själva
verket föreligger.

615
01:02:42,000 --> 01:02:45,000
Vi ansåg, att den
första översikten
borde vara lugn.

616
01:02:45,000 --> 01:02:50,000
Rapportera,
hur läget ser ut i
verkligheten!

617
01:02:50,000 --> 01:02:55,000
Generalstaben
har ansträngt sig
men inte lyckats...

618
01:02:55,000 --> 01:02:59,000
...ifrån frontstaberna
inhämta precisa uppgifter
om våra trupper.

619
01:02:58,000 --> 01:03:03,000
Hur många kilometer
har fienden lyckats
rycka fram?

620
01:03:04,000 --> 01:03:10,000
Underrättelserna om
fiendens inträngande är
tämligen motsägelsefulla.

621
01:03:10,000 --> 01:03:13,000
Generalstaben och jag...

622
01:03:13,000 --> 01:03:18,000
...har inte lyckats upprätta
samband med Västfrontens
befälhavare, armégeneral Pavlov...

623
01:03:18,000 --> 01:03:24,000
...som inte har anmält för
mig, om han har begivit sig
någonstans till trupperna.

624
01:03:24,000 --> 01:03:27,000
Enligt uppgifter
ifrån flygspaningen...

625
01:03:27,000 --> 01:03:32,000
...pågår strider på
15-20 kilometers djup
in på vårt territorium.

626
01:03:33,000 --> 01:03:38,000
Kamrat Timosjenko,
utarbeta ett direktiv för...

627
01:03:38,000 --> 01:03:43,000
...våra truppers övergång
till motoffensiv.

628
01:03:45,000 --> 01:03:51,000
Men vi vet inte än var
och med vilka styrkor,
fienden angriper.

629
01:03:51,000 --> 01:03:56,000
Är det inte bättre att
tills i morgon ta reda på,
hur det står till vid fronten...

630
01:03:56,000 --> 01:03:59,000
...och då ta det
nödvändiga beslutet?

631
01:03:59,000 --> 01:04:05,000
Kunde ni tänka er,
att Röda Armén, som är
fostrad i en offensiv anda...

632
01:04:05,000 --> 01:04:10,000
...från krigets första
dagar övergår till
passivt försvar?

633
01:04:10,000 --> 01:04:13,000
Överlämnar initiativet
i angriparens händer?

634
01:04:13,000 --> 01:04:17,000
Om vi inte skulle
gå på återtåg utan
till motangrepp...

635
01:04:17,000 --> 01:04:21,000
...hur skulle
läget då vara?

636
01:04:21,000 --> 01:04:27,000
Kamrat Timosjenko,
utarbeta direktivet
om motoffensiv!

637
01:04:28,000 --> 01:04:33,000
TERNOPOL
Sydvästfrontens stab
den 22 juni år 1941 kl. 24:00

638
01:04:34,000 --> 01:04:39,000
Chefen för
operativa avdelningen
överste BAGRAMJAN

639
01:04:42,000 --> 01:04:45,000
Generalstabens
direktiv.

640
01:04:45,000 --> 01:04:49,000
Sydvästfrontens befälhavare
generalöverste KIRPONOS

641
01:04:49,000 --> 01:04:52,000
Där har ni för era
hurtfriska rapporter.

642
01:04:52,000 --> 01:04:58,000
Varför skulle ni anmäla
sprängningen av två
tyska pansargrupper?

643
01:04:58,000 --> 01:05:02,000
Precisa upplysningar
får vi först vid
dagens slut.

644
01:05:02,000 --> 01:05:06,000
Mycket tråkigt, men
våra första rapporter
talar inte om...

645
01:05:06,000 --> 01:05:12,000
...den stora faran
för trupperna på
Sydvästfronten.

646
01:05:12,000 --> 01:05:15,000
Antagligen har likadana
lugnande rapporter
inkommit till Moskva...

647
01:05:15,000 --> 01:05:20,000
...även ifrån andra fronter, och
resultatet därav är detta
direktiv. Läs igenom det!

648
01:05:20,000 --> 01:05:23,000
Stabschefen
generallöjtnant
PURKAJEV

649
01:05:23,000 --> 01:05:26,000
Sydvästfrontens
trupper får i uppdrag...

650
01:05:26,000 --> 01:05:30,000
...att med koncentrerade
stötar i riktning Lublin...

651
01:05:30,000 --> 01:05:33,000
...medelst styrkor om minst
5 mekaniserade kårer...

652
01:05:33,000 --> 01:05:36,000
...inringa och förinta en
fiendegruppering...

653
01:05:36,000 --> 01:05:40,000
...som angriper längs fronten
Vladimir Volynskij - Kristinopol...

654
01:05:41,000 --> 01:05:46,000
...och vid slutet av
den 24 juni behärska
området kring Lublin.

655
01:05:46,000 --> 01:05:49,000
Det är ju en
olöslig uppgift!

656
01:05:49,000 --> 01:05:52,000
Man kräver
av oss...

657
01:05:52,000 --> 01:05:57,000
...att vi i övermorgon
skall ha intagit Lublin!

658
01:06:06,000 --> 01:06:09,000
Vad skall
vi göra?

659
01:06:09,000 --> 01:06:13,000
Låt oss lugnt
betrakta läget.

660
01:06:13,000 --> 01:06:19,000
I riktning Lutsk rycker
10 tyska pansar- och
infanteridivisioner fram.

661
01:06:19,000 --> 01:06:22,000
Vad kan
vi sätta
emot dem?

662
01:06:22,000 --> 01:06:26,000
I bästa fall
har vi 7
divisioner.

663
01:06:26,000 --> 01:06:29,000
10 mot 7?

664
01:06:32,000 --> 01:06:36,000
Om vilken
omedelbar offensiv
kan här vara tal?

665
01:06:36,000 --> 01:06:39,000
Här kan vi
endast genom
envist motstånd...

666
01:06:39,000 --> 01:06:42,000
...uppehålla
fiendens
framryckning.

667
01:06:42,000 --> 01:06:45,000
Allt, ni
säger, Maksim
Aleksejevitj...

668
01:06:45,000 --> 01:06:48,000
...kan t.o.m.
vara riktigt ur
militär synvinkel.

669
01:06:48,000 --> 01:06:51,000
...men politiskt
är det helt fel.

670
01:06:51,000 --> 01:06:54,000
Ni resonerar
som en förträfflig
militär specialist...

671
01:06:54,000 --> 01:06:57,000
...om styrkornas läge
och fördelning o.s.v.

672
01:06:57,000 --> 01:07:00,000
Men den moraliska
faktorn, har ni
räknat med den?

673
01:07:00,000 --> 01:07:03,000
Ibland är
7 divisioner
mer än 10.

674
01:07:03,000 --> 01:07:06,000
Vad menar ni?

675
01:07:06,000 --> 01:07:12,000
Vill ni släppa
in fascisterna i
Sovjetlandets djup?

676
01:07:13,000 --> 01:07:19,000
Om jag inte
kände er som
erfaren kommunist...

677
01:07:19,000 --> 01:07:25,000
...skulle jag
tro, att ni hade
gripits av panik.

678
01:07:26,000 --> 01:07:29,000
God dag,
kamrater!

679
01:07:33,000 --> 01:07:37,000
Vi håller på och bedömer
Generalstabens direktiv,
kamrat armégeneral.

680
01:07:37,000 --> 01:07:42,000
Vad är där att bedöma?
Order är order och
skall verkställas.

681
01:07:42,000 --> 01:07:46,000
Läget är det, att
fronten är genombruten
och ingen annan utväg finns.

682
01:07:46,000 --> 01:07:49,000
Endast
motangrepp.

683
01:07:49,000 --> 01:07:55,000
Men om styrkorna inte
räcker till motangrepp,
blir trupperna inringade.

684
01:08:02,000 --> 01:08:05,000
Till och med om
motangreppet inte
ledde till framgång...

685
01:08:05,000 --> 01:08:10,000
...så skulle det
binda opp en stor
del av fienden.

686
01:08:14,000 --> 01:08:19,000
Nå, då angriper vi med
alla mekaniserade kårer!

687
01:08:23,000 --> 01:08:26,000
Chefen för
8:e mekaniserade kåren
generallöjtnant RJABYSJEV

688
01:08:27,000 --> 01:08:31,000
Vi skall på morgonen
den 25 juni utdela ett
slag i riktning Berestetjko.

689
01:08:31,000 --> 01:08:35,000
Vi står inför
en marsch på
omkring 12 mil...

690
01:08:35,000 --> 01:08:38,000
...men vi har redan
tillryggalagt 30 mil.

691
01:08:38,000 --> 01:08:41,000
Mannarna
har inte sovit
på två dygn.

692
01:08:41,000 --> 01:08:44,000
Trängen har blivit
efter. Vi har inget
att tanka med.

693
01:08:44,000 --> 01:08:47,000
Allt drivmedel
har gått åt till de
främre avdelningarna.

694
01:08:47,000 --> 01:08:51,000
När trängen
kommer, tankar
huvudstyrkorna!

695
01:08:56,000 --> 01:08:59,000
Krigsrådsmedlemmen
VASjUGIN

696
01:09:04,000 --> 01:09:08,000
- Kamrat krigsråd...
- Förräderi!

697
01:09:08,000 --> 01:09:12,000
Kåren har order om
att avtåga 09:00 och
nu är klockan 11:00!

698
01:09:12,000 --> 01:09:15,000
Och ingen
är på väg
emot gränsen!

699
01:09:15,000 --> 01:09:19,000
Kåren kan inte fullfölja
omgrupperingen förrän
tills i morgon bitti.

700
01:09:19,000 --> 01:09:23,000
Om 20 minuter!
Beslut och - framåt!

701
01:09:23,000 --> 01:09:26,000
Framåt
med vad?

702
01:09:26,000 --> 01:09:29,000
Jag befaller: Igångsätt
offensiven omedelbart!

703
01:09:29,000 --> 01:09:35,000
Om ni inte verkställer, skall
jag skilja er ifrån tjänsten
och ställa er inför rätta.

704
01:09:35,000 --> 01:09:40,000
Då blir det alltså
nödvändigt att ta
ett självmordsbeslut.

705
01:09:40,000 --> 01:09:45,000
Leda kåren i strid
med enheterna
var för sig.

706
01:09:45,000 --> 01:09:51,000
Vi skapar en
rörlig grupp:
Vasiljevs division...

707
01:09:51,000 --> 01:09:56,000
...Volkovs regemente och
en motorcykelbataljon.

708
01:09:56,000 --> 01:10:02,000
Huvudstyrkan går
efter omgruppering i
strid i morgon bitti.

709
01:10:02,000 --> 01:10:06,000
Så skulle det
ha låtit för
länge sedan.

710
01:10:06,000 --> 01:10:09,000
Verkställ!

711
01:10:09,000 --> 01:10:13,000
Popel tar
befälet över
rörliga gruppen!

712
01:10:13,000 --> 01:10:16,000
Tills i kväll
skall ni ha
intagit Dubno!

713
01:10:16,000 --> 01:10:20,000
Om ni tar
det, får ni
en belöning.

714
01:10:20,000 --> 01:10:24,000
Om inte,
så varnar
jag er!

715
01:10:25,000 --> 01:10:28,000
Sträng var
krigets början.

716
01:10:28,000 --> 01:10:32,000
Över oss föll
en fiende, som
var grym och lömsk.

717
01:10:32,000 --> 01:10:35,000
Hans samlade
militärekonomiska
potential...

718
01:10:35,000 --> 01:10:38,000
...var dubbelt så stor
som den, Rådsförbundet
förfogade över.

719
01:10:38,000 --> 01:10:43,000
På fiendens sida
var fördelen med
överraskningsanfallet.

720
01:10:43,000 --> 01:10:48,000
De tyska trupperna
angrep på alla håll.

721
01:11:05,000 --> 01:11:09,000
Chefen för
6:e mekaniserade kåren
generalmajor ChATSKILJEVITj

722
01:11:09,000 --> 01:11:15,000
Den 23 juli befallde Röda Arméns
ledning Baltiska, Västra och
Kievska militärkretsarna...

723
01:11:15,000 --> 01:11:20,000
...att kasta in 9 av
sina mekaniserade
kårer till motangrepp.

724
01:11:21,000 --> 01:11:25,000
Framåt!
Bara framåt!

725
01:11:25,000 --> 01:11:29,000
Angrip de tyska stridsvagnarna
på nära håll! Bara det räddar
er ifrån flyget!

726
01:11:29,000 --> 01:11:33,000
Framåt!
Någon returbiljett
får ni inte!

727
01:11:33,000 --> 01:11:37,000
Framåt! Angrip
stridsvagnarna!

728
01:11:40,000 --> 01:11:45,000
På västfronten utkämpade
6:e mekaniserade kåren
en hjältemodig strid.

729
01:11:45,000 --> 01:11:50,000
Utsatt för det tyska flygets
oavbrutna angrepp och med
endast en omgång drivmedel...

730
01:11:50,000 --> 01:11:56,000
...stormade general Chatskiljevitj'
6:e mekaniserade kår fram till
sitt sista angrepp.

731
01:13:05,000 --> 01:13:10,000
9:e mekaniserade kåren
Sydvästfronten

732
01:13:28,000 --> 01:13:31,000
Vi har fått order
ifrån fronten igen
om motangrepp.

733
01:13:31,000 --> 01:13:35,000
Se hur
överlägsen
fienden är!

734
01:13:40,000 --> 01:13:44,000
Jag tar på mig ansvaret
för att inte genomföra
motangreppet.

735
01:13:44,000 --> 01:13:47,000
Vi möter
fienden med
artillerield.

736
01:13:47,000 --> 01:13:50,000
Med allt kårens
artilleri - eld!

737
01:14:20,000 --> 01:14:24,000
Flygare!
Skydd!

738
01:14:39,000 --> 01:14:44,000
8:e mekaniserade kåren
Sydvästfronten

739
01:15:00,000 --> 01:15:06,000
Tempot är
huvudsaken!
Gasa! Gasa!

740
01:16:45,000 --> 01:16:49,000
- Larvbanden är fördärvade.
- Pack!

741
01:16:49,000 --> 01:16:53,000
Man skulle kunna
försöka fixa det, men
tyskarna kommer.

742
01:16:53,000 --> 01:16:57,000
Är ni sårad, kamrat
kommissarie?

743
01:16:57,000 --> 01:17:00,000
Ett ögonblick!

744
01:17:12,000 --> 01:17:16,000
Som resultat av
de mekaniserade
kårernas motangrepp...

745
01:17:16,000 --> 01:17:22,000
...är i Ukraina fiendens
plan att snabbt inta
Kiev omintetgjord.

746
01:17:22,000 --> 01:17:25,000
Fienden har lidit
betydande förluster...

747
01:17:25,000 --> 01:17:28,000
...och har övertygat sig om
våra truppers ståndaktighet,
kamrat Stalin.

748
01:17:28,000 --> 01:17:31,000
På västfronten
har vi ett
svårt läge.

749
01:17:31,000 --> 01:17:34,000
Fienden är
framkommen
till Minsk.

750
01:17:34,000 --> 01:17:38,000
Det är obegripligt,
vad som pågår
med Pavlov!

751
01:17:38,000 --> 01:17:41,000
Flyg omedelbart
till Moskva!

752
01:17:42,000 --> 01:17:45,000
Svensk text www.geocities.ws/generaldepoten
Copyright © 2010-2011 Erik Jonsson
Generaldepotens Förströelsedetalj

753
01:17:45,000 --> 01:17:50,000
SLUT
på första delen

754
01:17:50,000 --> 01:17:53,000
Svensk text www.geocities.ws/generaldepoten
Copyright © 2010-2011 Erik Jonsson
Generaldepotens Förströelsedetalj

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Slaget om Moskva 2: Aggression del 2.

1
00:00:00,000 --> 00:00:02,000
Svensk text den 9 mars 2011
Tidigare versioner bör förintas!
www.geocities.ws/generaldepoten

2
00:00:02,000 --> 00:00:04,000
Denna textversion är tidsanpassad
till det ryska tonspåret på rysk utgåva
av Slaget om Moskva, film 1, del 2

3
00:00:04,000 --> 00:00:07,000
Slaget om Moskva av J. Ozerov
Första filmen (Aggression)
Andra delen

4
00:00:07,000 --> 00:00:11,000
FÄSTNINGEN i BREST
den 22 juni år 1941

5
00:00:11,000 --> 00:00:17,000
Den belägrade garnisonen kämpade
med övermänsklig anspänning av
kroppsliga och moraliska krafter.

6
00:00:17,000 --> 00:00:20,000
Förplägnaden räckte inte till.
Alla livsmedelsförråd hade
endera störtat samman...

7
00:00:20,000 --> 00:00:23,000
...eller blivit nerbrända
under krigets första timmar.

8
00:00:23,000 --> 00:00:29,000
Där var inga medikamenter.
Där var inget förbandsmaterial, och
svårt sårade dog av blodförgiftning.

9
00:00:29,000 --> 00:00:35,000
Men den grymmaste
plågan av alla var den ständiga,
vansinniga törsten.

10
00:00:35,000 --> 00:00:41,000
I fästningen, som stod på en ö
och var omgiven av kanaler med
vatten, var där inget vatten.

11
00:00:50,000 --> 00:00:53,000
Jag är fästningen!
Jag är fästningen!

12
00:00:53,000 --> 00:00:56,000
Vi utkämpar en
strid! Vi väntar
på anvisningar!

13
00:00:56,000 --> 00:00:59,000
Övergår till
mottagning!

14
00:00:59,000 --> 00:01:04,000
Stäng av.
Batterierna
tar slut.

15
00:01:04,000 --> 00:01:08,000
De är redan
komna långt
härifrån.

16
00:01:10,000 --> 00:01:14,000
Kamrat
kommissarie,
drick litet!

17
00:01:15,000 --> 00:01:20,000
Gå och
ge de
sårade!

18
00:01:29,000 --> 00:01:33,000
Idag
försöker
vi igen.

19
00:01:33,000 --> 00:01:36,000
Sista
gången.

20
00:01:41,000 --> 00:01:44,000
Framåt.

21
00:03:33,000 --> 00:03:37,000
Staben för armégrupp »Mitte«
26 juni

22
00:03:37,000 --> 00:03:40,000
Redan före slutet av
krigets fjärde dag...

23
00:03:40,000 --> 00:03:43,000
...har
pansarenheterna
trängt...

24
00:03:43,000 --> 00:03:46,000
...in på ryskt
territorium upp
till 20 mil.

25
00:03:47,000 --> 00:03:50,000
Som resultat av
att vi från två
håll har tagit...

26
00:03:50,000 --> 00:03:53,000
...3:e, 4:e och 10:e
ryska arméerna...

27
00:03:53,000 --> 00:03:56,000
...har yppat sig möjlighet till
deras fullständiga inringning.

28
00:03:56,000 --> 00:03:59,000
Guderians
och Hoths
förtrupper...

29
00:03:59,000 --> 00:04:02,000
...har slagit
sig fram till
Minsks tillfart.

30
00:04:02,000 --> 00:04:05,000
När skall
fästningen i
Brest bli tagen?

31
00:04:05,000 --> 00:04:10,000
Den ligger redan
långt in i baklandet
och binder en hel division.

32
00:04:10,000 --> 00:04:13,000
45:e divisionen,
vilken såsom den
första tågade in i Paris.

33
00:04:13,000 --> 00:04:16,000
Framför mitt
tadel till general
Schlieper!

34
00:04:16,000 --> 00:04:19,000
Chefen för 4:e armén
fältmarskalk KLUGE

35
00:04:19,000 --> 00:04:23,000
Herr fältmarskalk,
ryssarna kämpar
fanatiskt till siste man.

36
00:04:23,000 --> 00:04:27,000
Forten
är mycket
hållfasta.

37
00:04:27,000 --> 00:04:30,000
Jag har beslutat låta
general Kesselring...

38
00:04:30,000 --> 00:04:33,000
...sätta in
tunga bomber
på 1.800 kg.

39
00:04:35,000 --> 00:04:39,000
Fästningen i
Brest skall bli
tagen i morgon.

40
00:04:50,000 --> 00:04:53,000
Fästningen i BREST
den 28 juni år 1941

41
00:05:06,000 --> 00:05:09,000
Rör på benspelet!
Fortsätt, fortsätt!

42
00:05:09,000 --> 00:05:12,000
Vidare, vidare!
Blir det snart?!

43
00:05:17,000 --> 00:05:20,000
Raska på!

44
00:05:20,000 --> 00:05:23,000
Med språng!
Med språng!

45
00:05:31,000 --> 00:05:34,000
Ja, så blir
det bra!

46
00:05:35,000 --> 00:05:38,000
Ställ er
nu fint
på rad!

47
00:05:40,000 --> 00:05:43,000
Stanna här!

48
00:05:50,000 --> 00:05:53,000
Herr officer, den
mannen är ingen
vanlig soldat!

49
00:05:53,000 --> 00:05:56,000
Han är kommissarie,
en stor kommissarie!

50
00:05:56,000 --> 00:06:00,000
Han tvingade oss att
kämpa till slutet och
inte ge oss fångna!

51
00:06:53,000 --> 00:06:58,000
Östra fortet!
Östra fortet kämpar!

52
00:06:58,000 --> 00:07:03,000
Rör på er!
Kom loss härifrån!
Rör på benspelet!

53
00:07:03,000 --> 00:07:06,000
Era svin! Fortare!
Vidare, vidare, vidare!

54
00:07:06,000 --> 00:07:10,000
Jag går inte!
Jag går inte!
Jag går inte!

55
00:07:10,000 --> 00:07:14,000
Rör på er!
Era svinhundar!

56
00:07:14,000 --> 00:07:17,000
Täck för!

57
00:07:19,000 --> 00:07:23,000
Lystring, östra
fortets försvarare!

58
00:07:23,000 --> 00:07:28,000
Det tyska befälet erbjuder
er kapitulation med heder!

59
00:07:28,000 --> 00:07:32,000
Erbjuder
er att lägga
ner vapnen.

60
00:07:32,000 --> 00:07:35,000
Lovar god
behandling
och förplägnad.

61
00:07:35,000 --> 00:07:38,000
Vi ger er
10 minuter.

62
00:07:38,000 --> 00:07:43,000
Order till alla kvinnor!
Order till alla kvinnor!

63
00:07:44,000 --> 00:07:47,000
Ta barnen
och gå i
fångenskap!

64
00:07:47,000 --> 00:07:50,000
Kamrat major,
skicka inte
bort oss!

65
00:07:50,000 --> 00:07:53,000
De är mördare!
Skicka inte bort oss!

66
00:07:53,000 --> 00:07:57,000
Hör på, kvinnor! Jag
skickar er i fångenskap
för att rädda barnen!

67
00:07:57,000 --> 00:08:02,000
Förnedring väntar er,
kanske t.o.m. döden.

68
00:08:02,000 --> 00:08:08,000
Men ni måste uthärda
allt för våra barns skull,
för vårt fosterlands skull.

69
00:08:08,000 --> 00:08:13,000
Inga som helst
invändningar, gå i
fångenskap allihop!

70
00:08:13,000 --> 00:08:18,000
Gå ut!
Jag beordrar er!
Gå! Hör ni?!

71
00:09:08,000 --> 00:09:13,000
Alla skall vi dö,
men fästningen
ger vi inte opp!

72
00:09:14,000 --> 00:09:20,000
MOSKVA.
GENERALSTABEN
den 1 juli år 1941

73
00:09:27,000 --> 00:09:33,000
Befälhavaren för Västfronten
armégeneral Pavlov anmäler
sig enligt Högkvarterets order.

74
00:09:36,000 --> 00:09:39,000
Före detta
befälhavaren
för Västfronten.

75
00:09:39,000 --> 00:09:43,000
Du blev igår
befriad ifrån tjänsten på
Högkvarterets order.

76
00:09:43,000 --> 00:09:46,000
Sätt
dig, Dmitrij
Grigorjevitj.

77
00:09:54,000 --> 00:09:58,000
Vill du avbilda
dina fel på mig?

78
00:10:00,000 --> 00:10:05,000
Ja, man räknade inte med, att
fienden skulle samla ihop sådana
massor med pansartrupper...

79
00:10:05,000 --> 00:10:10,000
...och på allra första
dagen kasta in dem i alla
strategiska riktningar.

80
00:10:10,000 --> 00:10:13,000
Det räknade
man inte med.

81
00:10:13,000 --> 00:10:16,000
Men att ledningen
kan ha begått fel...

82
00:10:16,000 --> 00:10:22,000
...fritar inte befälhavare
på alla nivåer ifrån ansvar
för fel och misstag.

83
00:10:22,000 --> 00:10:28,000
Och en befälhavare, som
har begått sådana misstag, har
inte rätt att avsäga sig ansvaret...

84
00:10:28,000 --> 00:10:32,000
... och skylla
på överordnade,
Dmitrij Grigorjevitj.

85
00:10:34,000 --> 00:10:37,000
Du talar sant,
Georgij Konstantinovitj.

86
00:10:37,000 --> 00:10:40,000
Generalstaben förutsåg
verkligen inte...

87
00:10:40,000 --> 00:10:45,000
...fiendens plötsliga
fälttåg och en offensiv
i sådan omfattning.

88
00:10:45,000 --> 00:10:51,000
Och att skylla allt på
kretsbefälhavarna, det
tycker jag inte passar.

89
00:10:51,000 --> 00:10:57,000
Befälet är enligt reglementet
skyldigt vara redo att under
vilka som helst förhållanden...

90
00:10:57,000 --> 00:11:00,000
...lösa sina
stridsuppgifter.

91
00:11:00,000 --> 00:11:03,000
Men hos dig, Dmitrij
Grigorjevitj, till och med på
natten till den 22 juni...

92
00:11:03,000 --> 00:11:06,000
...väntade befälen för
de trupper, som skulle
försvara västra gränsen...

93
00:11:06,000 --> 00:11:10,000
...ända till sista
ögonblicket på
anvisningar oppifrån...

94
00:11:10,000 --> 00:11:15,000
...och höll
inte enheterna
i stridsberedskap.

95
00:11:16,000 --> 00:11:19,000
Så har man
uppfostrat oss.

96
00:11:21,000 --> 00:11:27,000
Men ni har inte
rätt att vara rädd,
kamrat armégeneral!

97
00:11:37,000 --> 00:11:40,000
Kommer du
ihåg, Dmitrij
Grigorjevitj?

98
00:11:40,000 --> 00:11:43,000
I december 1940
genomförde vi ett
krigsspel på kartorna.

99
00:11:43,000 --> 00:11:47,000
Och du ställde
då 10:e, 3:e och
4:e armén....

100
00:11:47,000 --> 00:11:50,000
...just här,
på utsprånget
vid Bjelostok.

101
00:11:50,000 --> 00:11:55,000
En sådan operativ
konfiguration utgör ett
hot om djupt inträngande...

102
00:11:55,000 --> 00:11:59,000
...och inringande av trupperna
från Grodno till Brest medelst
slag emot flankerna.

103
00:11:59,000 --> 00:12:04,000
Då visade jag
dig själv att det
inte får vara så!

104
00:12:05,000 --> 00:12:08,000
Varför blev inte den
felaktiga fördelningen
av trupperna...

105
00:12:08,000 --> 00:12:12,000
...som medgivits
redan år 1940, inte
rättad före kriget?

106
00:12:12,000 --> 00:12:15,000
Det blev
ju precis
likadant!

107
00:12:15,000 --> 00:12:19,000
Ingen kunde föreställa
sig, att von Bock skulle
tänka som Zjukov!

108
00:12:29,000 --> 00:12:32,000
God dag, Georgij
Konstantinovitj!

109
00:12:39,000 --> 00:12:42,000
Nå, farväl, Georgij
Konstantinovitj!

110
00:12:55,000 --> 00:12:58,000
8:e mekaniserade kåren
på Sydvästfronten

111
00:13:01,000 --> 00:13:04,000
- Vad försiggår?
- En flygmaskin.

112
00:13:04,000 --> 00:13:08,000
- Vad då för flygmaskin?
- En av våra. Den har landat
på vägen. Vi får samband!

113
00:13:20,000 --> 00:13:23,000
- Är ni brigadkommissarie Popel?
- Ja.

114
00:13:23,000 --> 00:13:27,000
Jag har order till er ifrån fronten.
Ordern blev förstörd, när jag blev
angripen av några Messerschmittar...

115
00:13:27,000 --> 00:13:30,000
...men jag
kommer själv
ihåg innehållet.

116
00:13:30,000 --> 00:13:35,000
Vid Mala Miltja är upp till 200
fientliga stridsvagnar samlade. Med
all sannolikhet har de inget drivmedel.

117
00:13:35,000 --> 00:13:38,000
Frontbefälhavaren
beordrar er att förinta
dessa stridsvagnar.

118
00:13:38,000 --> 00:13:43,000
- Vem har undertecknat ordern?
- Stabschefen, general Purkajev.

119
00:13:47,000 --> 00:13:53,000
I vår belägenhet är
en offensiv liktydig
med självmord.

120
00:13:53,000 --> 00:13:56,000
En offensiv kräver
skjutförnödenheter,
och det har vi inga.

121
00:13:56,000 --> 00:14:02,000
Den kräver rörlighet, men vi
har drivmedel endast i tankarna,
och inte alla för den delen.

122
00:14:02,000 --> 00:14:08,000
Fienden har
6 divisioner
emot oss.

123
00:14:08,000 --> 00:14:14,000
Om vi går till angrepp, om vi
sitter opp i vagnarna, så gör de
pannkaka av oss inom en timme.

124
00:14:14,000 --> 00:14:17,000
Vad föreslår ni?

125
00:14:17,000 --> 00:14:21,000
Det finns
en utväg -
österut...

126
00:14:21,000 --> 00:14:25,000
...så länge
den inte är
förstörd.

127
00:14:25,000 --> 00:14:30,000
Det, majoren
föreslår, är logiskt
och mycket enkelt.

128
00:14:30,000 --> 00:14:34,000
Fascisterna skjuter
litet, och det räcker, för att
ryssarna skall ta till flykten.

129
00:14:34,000 --> 00:14:38,000
Sitt opp i vagnarna, ta
era munharmonikor...

130
00:14:38,000 --> 00:14:42,000
...och rulla åstad igenom
vårt land åt Kiev!

131
00:14:42,000 --> 00:14:45,000
Sådan
logik passar
inte oss.

132
00:14:45,000 --> 00:14:49,000
Med den kan vi
vinna operationen
men förlora kriget.

133
00:14:49,000 --> 00:14:53,000
Det viktiga nu är
att utrota fienden.

134
00:14:53,000 --> 00:14:57,000
För alltid
och överallt
utrota dem!

135
00:14:58,000 --> 00:15:01,000
Jag befaller:

136
00:15:01,000 --> 00:15:07,000
Kl. 23:00 slår kapten
Petrov med 20 stridsvagnar
opp en bräsch åt öster.

137
00:15:07,000 --> 00:15:13,000
Igenom korridoren skyndar
sig trängen, de sårade och
allt, som binder oss.

138
00:15:13,000 --> 00:15:19,000
Våra huvudstyrkor, 60 vagnar, utdelar
ett slag emot de vid Mala Miltja samlade
stridsvagnarna ur 16:e tyska divisionen.

139
00:15:19,000 --> 00:15:25,000
Fördela granater på
vagnarna så, att där blir
minst 3 till var kanon.

140
00:15:25,000 --> 00:15:28,000
Och kom ihåg:

141
00:15:28,000 --> 00:15:33,000
Detta är vår
sista strid!

142
00:17:21,000 --> 00:17:24,000
Visa
Hitler!

143
00:17:24,000 --> 00:17:28,000
Låt honom räkna,
hur mycket av hans
järn, här brinner!

144
00:17:28,000 --> 00:17:34,000
Kamrat
kommissarie,
fientligt flyg!

145
00:17:38,000 --> 00:17:44,000
Alla kör omedelbart
ut ur stan! Högsta fart!

146
00:19:13,000 --> 00:19:16,000
Stridsvagnar!
Tyska vagnar!

147
00:20:23,000 --> 00:20:27,000
Täck återtåget!
Spräng sedan
kanonen i luften!

148
00:20:27,000 --> 00:20:30,000
- Ta sedan mannarna med
till skogs!Förstått?
- Ja!

149
00:20:30,000 --> 00:20:33,000
På det!

150
00:21:11,000 --> 00:21:15,000
- Ställ opp mannarna!
- Skall ske.

151
00:21:17,000 --> 00:21:20,000
Uppställning!

152
00:21:43,000 --> 00:21:47,000
Jag uppehåller
er för att vänta på
de våras ankomst.

153
00:21:47,000 --> 00:21:50,000
Vad skall vi
göra? Lämna
dem kvar?

154
00:21:51,000 --> 00:21:54,000
Vi behöver
inga egoister!

155
00:21:54,000 --> 00:21:57,000
Tänk
efter!

156
00:21:57,000 --> 00:22:00,000
Sedan blir
det för sent.

157
00:22:00,000 --> 00:22:06,000
Den, som inte
vill vänta, två
steg framåt!

158
00:22:11,000 --> 00:22:16,000
Kamrat brigadkommissarie, vi
anhåller att ställa in oss i ledet!

159
00:22:17,000 --> 00:22:20,000
Ställ
in er!

160
00:22:24,000 --> 00:22:28,000
Kamrater, vi
har verkställt
frontens order.

161
00:22:28,000 --> 00:22:31,000
Vi har
tagit
Dubno.

162
00:22:31,000 --> 00:22:36,000
Vi har förintat 2-3 gånger så
många fientliga stridsvagnar
som våra egna förluster.

163
00:22:36,000 --> 00:22:40,000
Alltså kan vi
slå fienden och vi
skall slå honom!

164
00:22:40,000 --> 00:22:44,000
Vår närmaste
uppgift är att ta oss
ut ur inringningen.

165
00:22:44,000 --> 00:22:47,000
Vi skall göra
det själva.

166
00:22:47,000 --> 00:22:50,000
De sårade
bär vi med
oss.

167
00:22:50,000 --> 00:22:55,000
De kvarlämnade
stridsvagnarna
utrangerar vi.

168
00:22:55,000 --> 00:22:58,000
Veckla
ut fanan!

169
00:22:58,000 --> 00:23:02,000
Giv - akt!

170
00:23:09,000 --> 00:23:15,000
Jag svär
partiet, folket
och fosterlandet...

171
00:23:15,000 --> 00:23:20,000
...att till slutet
vara trogen den
leninska fanan.

172
00:23:20,000 --> 00:23:23,000
- Jag svär!
- JAG SVÄR!

173
00:23:23,000 --> 00:23:28,000
Lediga! Förbered
er för marschen!

174
00:24:05,000 --> 00:24:08,000
Sydvästfrontens stab

175
00:24:08,000 --> 00:24:13,000
Rokossovskij meddelar, att
hans 9:e mekaniserade kår
har lidit betydande förluster...

176
00:24:13,000 --> 00:24:16,000
...och blivit tvungen att
dra sig tillbaka till Rovno.

177
00:24:16,000 --> 00:24:20,000
19:e mekaniserade kåren
har också, under trycket
av stora pansarstyrkor...

178
00:24:20,000 --> 00:24:24,000
...samt under hårda strider
likaledes dragit sig tillbaka
i riktning Rovno.

179
00:24:24,000 --> 00:24:27,000
Sålunda har 8:e
mekaniserade kåren...

180
00:24:27,000 --> 00:24:30,000
...som medlemmen av
krigsrådet beordrade
omedelbart intaga Dubno...

181
00:24:30,000 --> 00:24:36,000
...vecklade in sig liksom i
ett getingbo och befann sig
där i en ohållbar situation.

182
00:24:40,000 --> 00:24:46,000
Det var ett ogenomtänkt beslut
att sända den mekaniserade
kåren i strid var för sig själv.

183
00:24:47,000 --> 00:24:50,000
Det var ett slag med
spretande fingrar!

184
00:24:50,000 --> 00:24:55,000
Fienden trevade sig fram
till en reva i vår front i
närheten av Dubno...

185
00:24:55,000 --> 00:24:58,000
...och störtade sig
in i denna bräsch.

186
00:24:58,000 --> 00:25:01,000
- Hur skall man
hejda dem?

187
00:25:01,000 --> 00:25:07,000
Övergång till försvar
på hela fronten räddar
ändå inte läget.

188
00:25:10,000 --> 00:25:15,000
Ifrån 8:e mekaniserade kåren har
ställföreträdande chefen för 12:e
pansardivisionen kommit...

189
00:25:15,000 --> 00:25:18,000
...regementskommissarie Vilkov.

190
00:25:18,000 --> 00:25:23,000
Kamrat befälhavare,
8:e mekaniserade kåren
är sönderslagen.

191
00:25:23,000 --> 00:25:28,000
Återstoden av
mannarna kämpar inringade
i skogarna kring Dubno.

192
00:25:28,000 --> 00:25:33,000
- Var är chefen för 12:e
pansardivisionen?
- Stupad.

193
00:25:34,000 --> 00:25:39,000
- Var är chefen för 34:e
pansardivisionen?
- Stupad.

194
00:26:26,000 --> 00:26:29,000
Vi påbörjar
tillbakadragandet.

195
00:26:29,000 --> 00:26:33,000
Vi drar oss
tillbaka till de
gamla gränserna....

196
00:26:33,000 --> 00:26:38,000
...där vi har förberedda
befästningar, och där
hejdar vi fienden.

197
00:26:38,000 --> 00:26:43,000
Kievs befästningsregion
skall försättas i full
stridsberedskap!

198
00:26:43,000 --> 00:26:46,000
MOSKVA.
KREML
den 1 juli år 1941

199
00:26:46,000 --> 00:26:52,000
Det räckte inte för oss till
förberedelser för kriget med
omkring halvannat år.

200
00:26:53,000 --> 00:26:58,000
Vi började framställa nya
sovjetiska flygmaskiner...

201
00:26:58,000 --> 00:27:03,000
...Jak-1, MiG-3 och
bombplanet PE-2...

202
00:27:03,000 --> 00:27:08,000
...först under
år 1940.

203
00:27:08,000 --> 00:27:13,000
Hur många flygmaskiner
har tillverkats hittills,
kamrat Sachurin?

204
00:27:17,000 --> 00:27:23,000
Jaktplan av nya typer: 1.946 styck.
Av attackplan Iljusjin Il-2: 249 styck.

205
00:27:24,000 --> 00:27:28,000
Detta är förstås
mycket för litet...

206
00:27:28,000 --> 00:27:32,000
...och kan inte förändra det
allmänna förhållandet...

207
00:27:32,000 --> 00:27:36,000
...emellan gamla och
nya flygplanstyper
hos trupperna.

208
00:27:36,000 --> 00:27:39,000
Om stridsvagnsindustrin.

209
00:27:39,000 --> 00:27:45,000
KV och T-34, som redan
har visat sitt övertag över
de tyska stridsvagnarna...

210
00:27:45,000 --> 00:27:50,000
...började vi släppa ut
först under år 1940.

211
00:27:50,000 --> 00:27:53,000
Hur många stridsvagnar
har vi framställt...

212
00:27:53,000 --> 00:27:59,000
...under första
halvåret 1941,
kamrat Malysjev?

213
00:28:01,000 --> 00:28:07,000
År 1941 kom 393 KV och
1.100 T-34 av bandet.

214
00:28:11,000 --> 00:28:15,000
Vissa kamrater har
ringaktat produktion
av kulsprutepistoler...

215
00:28:15,000 --> 00:28:20,000
...vilkas betydelse de
envist har gjort ner.

216
00:28:20,000 --> 00:28:24,000
Avsaknaden av
kulsprutepistoler
har försatt vårt...

217
00:28:24,000 --> 00:28:27,000
...infanteri i ett ytterst
ofördelaktigt läge.

218
00:28:27,000 --> 00:28:30,000
Vår yngste
folkkommissarie,
kamrat Ustinov...

219
00:28:30,000 --> 00:28:36,000
...är nu tvungen att snarast
åstadkomma ett genombrott
på detta område.

220
00:28:36,000 --> 00:28:42,000
Kamrat Ustinov, när
skall ni skaffa fram
pansarvärnsvapen?

221
00:28:42,000 --> 00:28:48,000
Första omgången skall
levereras till trupperna till
den 1 december...

222
00:28:48,000 --> 00:28:51,000
...kamrat Stalin.

223
00:28:54,000 --> 00:29:00,000
Ni vet, kamrater, att enligt
Centralkommittébeslut har
ett utrymningsråd bildats.

224
00:29:01,000 --> 00:29:07,000
Mer än 1.500
fabriker måste
utrymmas österut...

225
00:29:07,000 --> 00:29:13,000
...ifrån juli till november
år 1941 och snabbt
ställas opp på nytt.

226
00:29:14,000 --> 00:29:20,000
Hela utrymningen
måste vara mycket
noga organiserad.

227
00:29:20,000 --> 00:29:26,000
Man får inte blanda den med
tågsätt, som innehåller
trupper och vapen...

228
00:29:26,000 --> 00:29:32,000
...vilka i en oavbruten
ström skall röra
sig västerut.

229
00:29:32,000 --> 00:29:38,000
Det har inträtt en tid av
svåra prövningar för vårt
parti och för vår stat.

230
00:29:39,000 --> 00:29:42,000
Våra huvudmål:

231
00:29:42,000 --> 00:29:48,000
För det första: hejda de
fascistiska trupperna...

232
00:29:48,000 --> 00:29:52,000
...vid linjer, som
går att försvara, så
länge som möjligt...

233
00:29:52,000 --> 00:29:58,000
...för att vinna maximal
tid till att dra fram
nya reserver.

234
00:29:58,000 --> 00:30:02,000
För det andra:
tillfoga fienden
maximala förluster...

235
00:30:02,000 --> 00:30:06,000
...utmatta
och åderlåta
honom...

236
00:30:06,000 --> 00:30:10,000
...och därigenom i
någon mån jämna ut
styrkeförhållandena.

237
00:30:10,000 --> 00:30:14,000
För det tredje:
samla maximal
styrka...

238
00:30:14,000 --> 00:30:18,000
...och övergå
till motoffensiv.

239
00:30:18,000 --> 00:30:21,000
BERLIN.
RIKSKANSLIET
den 3 juli år 1941

240
00:30:21,000 --> 00:30:25,000
Inom endast två månaders
krigshandlingar har de tyska
arméerna tagit Riga...

241
00:30:25,000 --> 00:30:28,000
...Pskov och Minsk, tagit
sig över Berezina och
nått fram till Dnjepr.

242
00:30:28,000 --> 00:30:34,000
Därmed är halva
vägen till Moskva
tillryggalagd.

243
00:30:34,000 --> 00:30:40,000
Utan överdrift kan man säga,
att fälttåget emot Ryssland
är vunnet på 14 dagar.

244
00:30:40,000 --> 00:30:43,000
Nå, då
gratulerar
jag er!

245
00:30:43,000 --> 00:30:47,000
Ryssarna har
praktiskt taget
förlorat kriget.

246
00:30:47,000 --> 00:30:50,000
Det har
jag ju sagt
till er.

247
00:30:50,000 --> 00:30:56,000
Det var bra, att vi slog
sönder ryssarnas pansar
och flyg ifrån första början.

248
00:30:56,000 --> 00:31:02,000
Ryssarna kan
aldrig återställa
dem igen.

249
00:31:04,000 --> 00:31:10,000
Armégrupp »Mitte«
måste i ett grepp
ifrån två håll inringa...

250
00:31:10,000 --> 00:31:16,000
...och likvidera en
fiendegrupp, som
verkar bakom fronten...

251
00:31:16,000 --> 00:31:19,000
...och när de har
slagit ner ryssarnas
sista motstånd...

252
00:31:19,000 --> 00:31:22,000
...öppna vägen för
sig till Moskva.

253
00:31:22,000 --> 00:31:25,000
Och jag påminner er:
Mitt beslut är orubbligt.

254
00:31:25,000 --> 00:31:28,000
Jämna Moskva
och Leningrad
med marken...

255
00:31:28,000 --> 00:31:32,000
...för att fullkomligt
göra oss av med dessa
städers befolkning...

256
00:31:32,000 --> 00:31:35,000
...som vi eljest
bleve tvungna
att bespisa.

257
00:31:35,000 --> 00:31:38,000
BREST
den 3 juli år 1941

258
00:33:20,000 --> 00:33:23,000
MOSKVA
den 3 juli år 1941

259
00:33:24,000 --> 00:33:30,000
Om det blir krig i morgon
Om fienden överfaller
Om den mörka kraften överraskar

260
00:33:31,000 --> 00:33:37,000
Som en man skall hela sovjetiska folket
resa sig för det fria fosterlandet.

261
00:33:37,000 --> 00:33:41,000
På jorden, på himmelen och på havet...

262
00:33:42,000 --> 00:33:45,000
Läs något
för oss ur
minnet!

263
00:33:45,000 --> 00:33:48,000
Något eget.
Ingen skall
höra det.

264
00:33:48,000 --> 00:33:53,000
Ingen höra
det? Varför
det då?

265
00:33:53,000 --> 00:33:56,000
Låt alla
få höra det!

266
00:33:56,000 --> 00:34:04,000
Пушкин: КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ
Pusjkin: TILL RYSSLANDS BELACKARE

267
00:34:08,000 --> 00:34:11,000
Иль мало нас
Är där för få av oss

268
00:34:11,000 --> 00:34:13,000
 Или от Перми до Тавриды,
Ifrån Perm till Tauris

269
00:34:13,000 --> 00:34:15,000
От финских хладных скал
Ifrån svala finska klippor

270
00:34:15,000 --> 00:34:17,000
до пламенной Колхиды,
till det flammande Kolchis

271
00:34:17,000 --> 00:34:19,000
От потрясенного Кремля
Från det sammanstörtande Kreml

272
00:34:19,000 --> 00:34:22,000
До стен недвижного Китая,
Till det orörliga Kinas murar

273
00:34:22,000 --> 00:34:25,000
Стальной щетиною сверкая,
Gnistrande med borst av stål

274
00:34:25,000 --> 00:34:29,000
Не встанет русская земля?..
Skall inte det ryska landet höja sig?..
- Gusev?

275
00:34:32,000 --> 00:34:35,000
Filippov?

276
00:34:35,000 --> 00:34:40,000
- Det är jag, som är Gusev.
- Vad är det, du läser opp om
ett sammanstörtande Kreml?

277
00:34:40,000 --> 00:34:43,000
Det är Pusjkin.

278
00:34:43,000 --> 00:34:46,000
Det kvittar, om det
så är Lermontov. Kreml
får inte störta samman.

279
00:34:46,000 --> 00:34:51,000
Det har stått och
skall förbli stående!
Förstått, grabben?

280
00:34:51,000 --> 00:34:55,000
- Patrioten Gusev är fullt införstådd.
- Filippov?

281
00:34:55,000 --> 00:34:58,000
Nämligen han,
kamrat intendent
av 3:e rangen.

282
00:34:58,000 --> 00:35:01,000
- Har ni gått ut 10:e klass?
- Ja.

283
00:35:01,000 --> 00:35:04,000
- Ni får gå i skola.
- I flottan?

284
00:35:04,000 --> 00:35:07,000
Just nu behövs
infanterister.

285
00:35:07,000 --> 00:35:10,000
I Podolska
infanteriskolan.

286
00:35:10,000 --> 00:35:13,000
Ta det.

287
00:35:13,000 --> 00:35:16,000
Ta det.

288
00:35:18,000 --> 00:35:21,000
Mor, vakna!
Fort!

289
00:35:22,000 --> 00:35:25,000
Snart skall
kamrat Stalin
tala i radio!

290
00:35:26,000 --> 00:35:29,000
Kamrater...

291
00:35:29,000 --> 00:35:33,000
medborgare,
bröder och systrar...

292
00:35:33,000 --> 00:35:36,000
...soldater
i vår armé
och vår flotta...

293
00:35:36,000 --> 00:35:40,000
...till er vänder jag
mig, mina vänner.

294
00:35:40,000 --> 00:35:44,000
Till er vänder jag
mig, mina vänner!

295
00:35:44,000 --> 00:35:50,000
Våra trupper
kämpar hjältemodigt
emot en fiende...

296
00:35:50,000 --> 00:35:55,000
...som är beväpnad till
tänderna med stridsvagnar
och flygmaskiner.

297
00:35:55,000 --> 00:35:58,000
Tillsammans
med Röda Armén...

298
00:35:58,000 --> 00:36:04,000
...reser sig hela
sovjetiska folket till
fosterlandets försvar.

299
00:36:04,000 --> 00:36:10,000
Det är nödvändigt,
att vårt folk inte känner
fruktan inför kampen...

300
00:36:10,000 --> 00:36:16,000
...och självuppoffrande
går ut i befrielsekrig
för fäderneslandet...

301
00:36:16,000 --> 00:36:21,000
...emot de
fascistiska
förslavarna.

302
00:36:21,000 --> 00:36:25,000
MOGILJOV
den 3 juli år 1941

303
00:36:26,000 --> 00:36:32,000
I de av fienden besatta
områdena behöver man
skapa partisavdelningar...

304
00:36:32,000 --> 00:36:38,000
...skapa diversionsgrupper
för kamp emot enheter
ur den fientliga armén...

305
00:36:39,000 --> 00:36:45,000
...för att spränga broar och
vägar, förstöra telefon-
och telegraflinjer...

306
00:36:45,000 --> 00:36:49,000
...bränna
förråd och
transporter.

307
00:36:49,000 --> 00:36:55,000
I de ockuperade områdena
skapa outhärdliga förhållanden
för fienden.

308
00:36:55,000 --> 00:36:59,000
Förfölja och försöka
förinta honom vid
vart steg, han tar.

309
00:36:59,000 --> 00:37:02,000
Moskvas och
Leningrads
arbetande...

310
00:37:02,000 --> 00:37:06,000
...har uppträtt
för att skapa
ett Folkvärn...

311
00:37:06,000 --> 00:37:09,000
...till stöd för
Röda Armén.

312
00:37:09,000 --> 00:37:14,000
I var stad,
som hotas av
fiendens angrepp...

313
00:37:14,000 --> 00:37:19,000
...måste vi
skapa sådana
Folkvärn.

314
00:37:19,000 --> 00:37:22,000
Alla folkets krafter till
fiendens förgörande!

315
00:37:22,000 --> 00:37:25,000
Framåt för
vår seger!

316
00:37:25,000 --> 00:37:31,000
MOGILJOV
Västfrontens stab

317
00:37:31,000 --> 00:37:34,000
Ja, faran är
stor, och Stalin
förminskar den inte.

318
00:37:36,000 --> 00:37:42,000
Nu måste vi
anspänna alla
våra krafter.

319
00:37:42,000 --> 00:37:45,000
Vi måste slåss så,
att ingen soldat
och inget befäl...

320
00:37:45,000 --> 00:37:49,000
...i Röda Armén börjar
vackla, och ingen
fruktar inringning.

321
00:37:49,000 --> 00:37:54,000
Det är lätt att
säga »inte frukta
inringning«...

322
00:37:54,000 --> 00:37:57,000
...i fall fiendens
plan består däri...

323
00:37:57,000 --> 00:38:02,000
...att genombryta
vår Västfront med
starka stötgrupper...

324
00:38:02,000 --> 00:38:06,000
...att inringa trupperna
i Smolenskområdet och
öppna vägen till Moskva?

325
00:38:06,000 --> 00:38:09,000
Smolensk har
i Rysslands
historia...

326
00:38:09,000 --> 00:38:13,000
...alltid legat
i fientliga
härars väg.

327
00:38:13,000 --> 00:38:17,000
Det blir tydligen
nödvändigt, liksom
även på Napoleons tid...

328
00:38:17,000 --> 00:38:21,000
...att trycka
sig till Moder
Moskvas bröst.

329
00:38:24,000 --> 00:38:29,000
Komkor (kårchef) Petrovskij
anmäler sig enligt order ifrån
Västfrontens befälhavare.

330
00:38:29,000 --> 00:38:32,000
- Är ni verkligen inte general än?
- Nej.

331
00:38:32,000 --> 00:38:36,000
Ni vet ju, att jag blev
avskedad ifrån armén och
arresterad på falsk anklagelse.

332
00:38:36,000 --> 00:38:39,000
Jag har också
blivit arresterad.
Tre gånger.

333
00:38:39,000 --> 00:38:43,000
Men ni blev
arresterad på
tsarens tid.

334
00:38:43,000 --> 00:38:49,000
Befälet över 63:e
skyttekåren är
anförtrott er.

335
00:38:53,000 --> 00:38:57,000
Bege er omedelbart
till Zlobinområdet och
ta emot trupperna!

336
00:38:57,000 --> 00:39:02,000
Uppställ ett starkt försvar
på Dnjeprs östra strand -
och inte ett steg tillbaka!

337
00:39:02,000 --> 00:39:05,000
Och var
inte rädd
för inringning!

338
00:39:05,000 --> 00:39:10,000
Så länge befälhavaren
har styr på trupperna, är
han ännu inte besegrad.

339
00:39:10,000 --> 00:39:14,000
Besegrad är
den, som känner
sig besegrad.

340
00:39:15,000 --> 00:39:21,000
Att aldrig känna sig
besegrad - det är inte
illa, komkor Petrovskij.

341
00:39:21,000 --> 00:39:27,000
- Om ni inte har några frågor, gå!
- Uppfattat.

342
00:39:32,000 --> 00:39:37,000
Stabskolonnen har
begivit sig åstad,
kamrat marskalk.

343
00:39:37,000 --> 00:39:43,000
- Vem är kvar i stan?
- General Romanovs
172:a skyttedivision.

344
00:40:11,000 --> 00:40:16,000
Chefen för 172:a skyttedivisionen
generalmajor ROMANOV

345
00:41:06,000 --> 00:41:11,000
Artilleri - eld!

346
00:42:05,000 --> 00:42:10,000
Gör i ordning
flaskor med
bränsleblandning!

347
00:42:34,000 --> 00:42:40,000
I 23 dagar höll Mogiljovs
modiga försvarare
fienden tillbaka.

348
00:42:40,000 --> 00:42:44,000
De uppehöll en
del av 2:a tyska
pansargruppens styrkor...


349
00:42:44,000 --> 00:42:47,000
...och tillfogade den
betydande förluster.

350
00:42:47,000 --> 00:42:50,000
I striderna vid Mogiljov
förlorade hitleristerna...

351
00:42:50,000 --> 00:42:53,000
...30.000 soldater
och officerare.

352
00:42:54,000 --> 00:42:57,000
Bravo!

353
00:42:57,000 --> 00:43:00,000
Duktigt av
dem, vad?

354
00:43:00,000 --> 00:43:05,000
Bravo, mannar!
Bravo!

355
00:43:07,000 --> 00:43:11,000
Många legender
cirkulerar om den
berömde divisionschefen.

356
00:43:11,000 --> 00:43:16,000
Känt är, att han efter att
ha slagit sig ut ur inringningen
svårt sårad blev tagen till fånga.

357
00:43:16,000 --> 00:43:20,000
Han flydde och
som partisanledare...

358
00:43:20,000 --> 00:43:24,000
...blev han hängd
av hitleristerna
vid Borisov.

359
00:43:24,000 --> 00:43:30,000
General Romanov har
förtjänat evig erkänsla
av det sovjetiska folket.

360
00:44:01,000 --> 00:44:07,000
Den 10 och 11 juli
började Guderians
pansararmé...

361
00:44:07,000 --> 00:44:12,000
...forcera Dnjepr och
drog förbi Mogiljov
i norr och söder.

362
00:44:12,000 --> 00:44:17,000
Samtidigt
började Hoths
pansararmé...

363
00:44:17,000 --> 00:44:20,000
...forcera
avsnittet
Orsja - Vitebsk...

364
00:44:20,000 --> 00:44:24,000
...med tillfarten
till Smolensk
som uppgift.

365
00:44:45,000 --> 00:44:51,000
63:e skyttekåren
den 12 juli år 1941

366
00:44:51,000 --> 00:44:54,000
Chefen för
63:e skyttekåren,
komkor PETROVSKIJ

367
00:44:54,000 --> 00:44:57,000
Nå, håller
ni stånd?

368
00:44:57,000 --> 00:45:00,000
Ja, vi håller stånd.
Vi har slagit tillbaka
alla angrepp.

369
00:45:00,000 --> 00:45:06,000
Fiendens huvudstöt
sattes in hos grannen
till höger.

370
00:45:12,000 --> 00:45:16,000
- Låt mig föreslå,
kamrat marskalk.
- Ja.

371
00:45:16,000 --> 00:45:20,000
Mina spanare har meddelat,
att tyska infanteriet har
blivit efter pansaret.

372
00:45:20,000 --> 00:45:24,000
- Nå, hur så?
- Man skulle slå till.

373
00:45:24,000 --> 00:45:28,000
- Var?
- Rakt fram, här. På
andra sidan Dnjepr.

374
00:45:28,000 --> 00:45:32,000
Forcera den plötsligt.
Tyskarna hinner inte
vända sina vagnar.

375
00:45:32,000 --> 00:45:36,000
Vi slår emot tyska
grupperingens flank.

376
00:45:36,000 --> 00:45:41,000
Kanske lyckas vi
hejda deras offensiv
emot Smolensk.

377
00:45:41,000 --> 00:45:45,000
Bravo!

378
00:45:45,000 --> 00:45:48,000
Det är
visst nog
riskabelt.

379
00:45:48,000 --> 00:45:52,000
- De forcerar hit, vi dit...
- Just det.

380
00:45:52,000 --> 00:45:58,000
Det blir intressant,
Leonid Grigorjevitj.
När kan du börja?

381
00:46:00,000 --> 00:46:03,000
I natt.

382
00:46:03,000 --> 00:46:09,000
63:e skyttekåren
den 13 juli år 1941
kl. 01:30

383
00:47:10,000 --> 00:47:13,000
MOSKVA.
KREML
den 14 juli år 1941

384
00:47:13,000 --> 00:47:18,000
Fienden har till morgonen
den 14 juli lyckats göra
en djup inbrytning...

385
00:47:18,000 --> 00:47:24,000
...i Polotsk- och Vitebskområdena
samt norr och söder om Mogiljov.

386
00:47:24,000 --> 00:47:30,000
De trupper, som har
försvarat Mogiljov,
är inringade.

387
00:47:30,000 --> 00:47:33,000
Petrovskijs
63:e skyttekår...

388
00:47:33,000 --> 00:47:36,000
...har oväntat lyckats
forcera Dnjepr...

389
00:47:36,000 --> 00:47:39,000
...och har stormat
städerna Rogatjov
och Zjlobin.

390
00:47:39,000 --> 00:47:43,000
Nu vecklar en del av
kåren ut en offensiv
i riktning Bobrujsk.

391
00:47:43,000 --> 00:47:46,000
Sålunda har det
hårdnackade försvaret
i Mogiljovområdet...

392
00:47:46,000 --> 00:47:49,000
...liksom Petrovskijkårens
offensiva verksamhet...

393
00:47:49,000 --> 00:47:52,000
...avsevärt bromsat
fiendens framryckning...

394
00:47:52,000 --> 00:47:55,000
...i riktning
Smolensk.

395
00:47:55,000 --> 00:48:00,000
Men oaktat förlusterna
slår sig dock fienden envist
fram åt Smolensk.

396
00:48:03,000 --> 00:48:07,000
Beträffande
Petrovskijkårens
offensiv...

397
00:48:07,000 --> 00:48:10,000
...så är
det en
seger.

398
00:48:11,000 --> 00:48:14,000
Den första
segern i förtvivlade
eftertruppsstrider.

399
00:48:15,000 --> 00:48:21,000
Man måste offentliggöra
ett särskilt meddelande
om, att hans trupper...

400
00:48:21,000 --> 00:48:26,000
- Komkor Petrovskijs.
- Vad är det för militär grad?

401
00:48:26,000 --> 00:48:31,000
Frontbefälet
överväger att göra
honom till generalmajor.

402
00:48:31,000 --> 00:48:35,000
Ge honom graden
generallöjtnant.

403
00:48:35,000 --> 00:48:39,000
Och låt Sovjetiska
Informationsbyrån
meddela, att...

404
00:48:39,000 --> 00:48:42,000
...generallöjtnant
Petrovskijs
trupper...

405
00:48:42,000 --> 00:48:46,000
...med storm har
intagit städerna
Zjlobin och Rogatjov.

406
00:48:46,000 --> 00:48:50,000
BORISOV
Staben för armégrupp »Mitte«
den 14 juli år 1941

407
00:48:54,000 --> 00:48:57,000
Generalfältmarskalk
von Brauchitsch.

408
00:48:57,000 --> 00:49:02,000
Herr fältmarskalk,
Petrovskijkårens stöt...

409
00:49:02,000 --> 00:49:07,000
...i flanken på min
framryckande armé kan
förändra slagets hela utgång.

410
00:49:07,000 --> 00:49:11,000
Därför ber
jag er förstärka
Smolenskriktningen...

411
00:49:11,000 --> 00:49:14,000
...och ge mig
2 armekårer ur
armégrupp »Nord«.

412
00:49:14,000 --> 00:49:18,000
Jag skall
anmäla det
för Führern.

413
00:49:20,000 --> 00:49:23,000
Ge honom dem.

414
00:49:23,000 --> 00:49:26,000
Smolensk är
huvudfästningen
på vägen till Moskva.

415
00:49:26,000 --> 00:49:29,000
SMOLENSK

416
00:49:39,000 --> 00:49:42,000
Chefen för 16:e armén
generallöjtnant LUKIN

417
00:49:50,000 --> 00:49:53,000
Varför har
ni lämnat
Smolensk?

418
00:49:53,000 --> 00:49:56,000
Vem är skyldig till
stadens uppgivande?
Efternamn!

419
00:49:56,000 --> 00:49:59,000
Jag är själv
skyldig. Bara
jag ensam.

420
00:49:59,000 --> 00:50:02,000
Ta den!

421
00:50:02,000 --> 00:50:05,000
Ta den tillbaka!
Gå omedelbart
till angrepp!

422
00:50:05,000 --> 00:50:08,000
I morgon anmäler
ni för mig om
återtagandet!

423
00:50:08,000 --> 00:50:11,000
Till storms!

424
00:50:12,000 --> 00:50:17,000
Den 16 juli övergick
16:e arméns trupper
på Västfronten...

425
00:50:17,000 --> 00:50:20,000
...till motoffensiv...

426
00:50:20,000 --> 00:50:24,000
...och tillkämpade sig
sydöstra utkanten
av Smolensk.

427
00:50:51,000 --> 00:50:54,000
Hurra,
mannar!

428
00:51:36,000 --> 00:51:41,000
Genom att utnyttja
sin eldkraft och sitt
numerära överläge...

429
00:51:41,000 --> 00:51:46,000
...gjorde sig de tyska
trupperna efter hand
till situationens herrar.

430
00:51:46,000 --> 00:51:52,000
Men kring Smolensk fortsatte
ännu länge hårda strider
med växlande framgång.

431
00:51:52,000 --> 00:51:57,000
Det hårdnackade försvaret
och föreningen med Västfronten
berövade fienden hans operativa...

432
00:51:57,000 --> 00:52:01,000
...manövreringsfrihet och
slet därigenom sönder...

433
00:52:01,000 --> 00:52:06,000
... de hitleristiska truppernas
sommaroffensiv emot Moskva.

434
00:52:22,000 --> 00:52:27,000
Om hans pipa
har slocknat, så är
det ett dåligt tecken.

435
00:52:40,000 --> 00:52:43,000
Så här
är det...

436
00:52:43,000 --> 00:52:47,000
Politbyrån har
bedömt Timosjenkos
verksamhet...

437
00:52:47,000 --> 00:52:51,000
...på posten som
befälhavare för
Västfronten...

438
00:52:51,000 --> 00:52:57,000
...och beslutat
befria honom
från sina plikter.

439
00:52:58,000 --> 00:53:04,000
Det föreligger ett
förslag att på denna
post utnämna Zjukov.

440
00:53:05,000 --> 00:53:08,000
Vad tänker ni?

441
00:53:12,000 --> 00:53:17,000
Kamrat Stalin, tidpunkten för
byte av frontbefälhavare...

442
00:53:17,000 --> 00:53:21,000
...står i stark motsättning
till operationernas gång.

443
00:53:21,000 --> 00:53:25,000
Marskalk Timosjenko har
haft befäl över fronten
i mindre än tre veckor.

444
00:53:25,000 --> 00:53:28,000
Under slaget om
Smolensk lärde han
känna trupperna väl.

445
00:53:28,000 --> 00:53:33,000
Han har gjort allt,
som kunde göras
i hans ställe.

446
00:53:33,000 --> 00:53:36,000
I nästan en månad
uppehöll han fienden
i Smolenskområdet.

447
00:53:36,000 --> 00:53:40,000
Jag tror inte,
någon annan skulle
ha kunnat göra mer.

448
00:53:43,000 --> 00:53:47,000
Trupperna litar
på Timosjenko, och
det är huvudsaken.

449
00:53:47,000 --> 00:53:52,000
Jag anser, att nu befria
honom ifrån befälet
över fronten...

450
00:53:52,000 --> 00:53:57,000
...är icke ändamålsenligt
men orättvist.

451
00:53:58,000 --> 00:54:02,000
Det är
nog rätt.

452
00:54:19,000 --> 00:54:23,000
Vi skall kanske
vara överens
med Zjukov?

453
00:54:23,000 --> 00:54:26,000
Zjukov har rätt,
kamrat Stalin.

454
00:54:26,000 --> 00:54:30,000
Timosjenko
kan ännu rätta
opp läget.

455
00:54:44,000 --> 00:54:47,000
Semjon
Konstantinovitj...

456
00:54:47,000 --> 00:54:50,000
...i krig är det
inte alltid möjligt
att räkna med...

457
00:54:50,000 --> 00:54:53,000
...personliga
upplevelser.

458
00:54:53,000 --> 00:54:56,000
Jag förstår,
kamrat Stalin.

459
00:54:56,000 --> 00:54:59,000
Bege er
omedelbart
till fronten...

460
00:54:59,000 --> 00:55:03,000
...och organisera
motangreppet på
högra flanken.

461
00:55:03,000 --> 00:55:07,000
Utnyttja Rokossovskijs
och Konjevs grupp.

462
00:55:07,000 --> 00:55:13,000
Alla inringade enheter
skall hålla stånd intill
sista möjlighet!

463
00:55:14,000 --> 00:55:17,000
BREST
den 22 juli år 1941

464
00:55:17,000 --> 00:55:21,000
I 29 dagar hade
Brestfästningens
försvarare kämpat.

465
00:55:21,000 --> 00:55:25,000
Där var inga flygmaskiner,
som slängde ner ammunition
och proviant till dem...

466
00:55:25,000 --> 00:55:28,000
...man skrev inte om
dem i tidningarna eller
talade om dem i radio.

467
00:55:28,000 --> 00:55:31,000
Fosterlandet visste
inte ens, att de förde
en hjältemodig kamp...

468
00:55:31,000 --> 00:55:34,000
...flera hundra kilometer
bakom fiendens linjer,
vid gränsen.

469
00:55:34,000 --> 00:55:40,000
Fästningens siste
försvarare var dess
chef, major Gavrilov.

470
00:57:31,000 --> 00:57:35,000
Jag har äran
anmäla, herr
generalfältmarskalk...

471
00:57:35,000 --> 00:57:39,000
...att fästningens
siste försvarare...

472
00:57:39,000 --> 00:57:42,000
...var regementschefen
major Gavrilov.

473
00:58:10,000 --> 00:58:12,000
Det är en
Röda Arméns
hjälte.

474
00:58:12,000 --> 00:58:17,000
Under striden i fästningen
visade han hög grad av
tapperhet och mod.

475
00:58:17,000 --> 00:58:21,000
Skicka honom
till krigsfångeläger...

476
00:58:21,000 --> 00:58:25,000
...och se till, så att han
bemöts med särskild
uppmärksamhet.

477
00:59:04,000 --> 00:59:10,000
- Namn?
- Galkin.

478
00:59:10,000 --> 00:59:13,000
Nej. Gavrilov.

479
00:59:16,000 --> 00:59:22,000
- Grad?
- Löjtnant.

480
00:59:22,000 --> 00:59:25,000
Löjtnant
Galkin.

481
00:59:25,000 --> 00:59:28,000
Nej! Major!

482
00:59:31,000 --> 00:59:34,000
Förbannade svin!

483
01:00:12,000 --> 01:00:16,000
Major Gavrilov
förblev vid liv. Han
genomlevde alla...

484
01:00:16,000 --> 01:00:19,000
...koncentrationslägrets
plågor och återvände
till fosterlandet.

485
01:00:19,000 --> 01:00:22,000
För bedriften
med försvaret av
fästningen i Brest...

486
01:00:22,000 --> 01:00:26,000
...tilldelades Pjotr
Michailovitj Gavrilov titeln
Sovjetunionens Hjälte.

487
01:00:36,000 --> 01:00:41,000
Den 30 juli år 1941 ankom
Harry Hopkins, personlig
representant för...

488
01:00:41,000 --> 01:00:45,000
...Förenta Staternas
president, med flyg
till Moskva.

489
01:00:45,000 --> 01:00:48,000
God dag,
herr Molotov.

490
01:00:58,000 --> 01:01:04,000
Vi visste, det skulle bli
krig; men vi trodde, vi
skulle lyckas vinna tid.

491
01:01:05,000 --> 01:01:11,000
5-6 månader
eller däromkring...

492
01:01:11,000 --> 01:01:14,000
...eller åtminstone
till hösten...

493
01:01:14,000 --> 01:01:18,000
...när tyskarna
kanske skulle avstå
ifrån angreppet.

494
01:01:19,000 --> 01:01:25,000
Och till år 1942
skulle SSRU hinna
förbereda sig bättre.

495
01:01:28,000 --> 01:01:31,000
Vad tror ni,
herr Stalin?

496
01:01:31,000 --> 01:01:35,000
Var skall fronten gå vid
vinterfälttågets början?

497
01:01:36,000 --> 01:01:40,000
Under vintermånaderna
skall fronten gå...

498
01:01:40,000 --> 01:01:46,000
...ifrån Leningrad, över
Moskva och till Kiev...

499
01:01:46,000 --> 01:01:50,000
...sannolikt inte
längre än 10 mil
ifrån den linje...

500
01:01:50,000 --> 01:01:53,000
...där den
går nu.

501
01:01:53,000 --> 01:01:59,000
Fronten stabiliserar sig
senast den 1 oktober.

502
01:02:00,000 --> 01:02:06,000
Men nu om
leveranser.

503
01:02:11,000 --> 01:02:15,000
Vi behöver
först och främst...

504
01:02:15,000 --> 01:02:19,000
...luftvärnskanoner
och aluminium.

505
01:02:19,000 --> 01:02:24,000
Ge oss dem,
så kan vi kriga
i 3-4 år.

506
01:02:27,000 --> 01:02:33,000
Herr Stalin, frågor
om leveranser måste en
särskild konferens avgöra.

507
01:02:33,000 --> 01:02:39,000
Men den är inte möjlig,
innan vi vet utgången av
de pågående striderna.

508
01:02:39,000 --> 01:02:44,000
Grundat på er
övertygelse,
herr Stalin...

509
01:02:44,000 --> 01:02:49,000
...att fronten stabiliserar
sig senast den 1 oktober...

510
01:02:49,000 --> 01:02:53,000
...skall jag rekommendera
amerikanska regeringen...

511
01:02:53,000 --> 01:02:58,000
...att hålla en sådan
konferens mellan den
1 och den 15 oktober.

512
01:02:58,000 --> 01:03:04,000
Då skall det vara känt, var
frontlinjen skall gå under de
förestående vintermånaderna.

513
01:03:04,000 --> 01:03:07,000
Jag har
ju redan
sagt er...

514
01:03:07,000 --> 01:03:12,000
...att frontlinjen
skall gå Leningrad -
Moskva - Kiev.

515
01:03:13,000 --> 01:03:17,000
MOSKVA
den 30 juli år 1941

516
01:03:39,000 --> 01:03:42,000
Tillåter ni?

517
01:03:46,000 --> 01:03:49,000
God dag,
kamrat Stalin.

518
01:03:49,000 --> 01:03:53,000
Redogör
för, vad
ni har där!

519
01:03:56,000 --> 01:04:02,000
Jag vill redogöra för
Generalstabens synpunkter på
fiendens förestående verksamhet.

520
01:04:02,000 --> 01:04:06,000
Varifrån vet ni, hur
de tyska trupperna
skall handla?

521
01:04:06,000 --> 01:04:10,000
Jag känner inte till
de tyska truppernas
handlingsplaner...

522
01:04:10,000 --> 01:04:14,000
...men med utgångspunkt
ifrån en analys av läget...

523
01:04:14,000 --> 01:04:19,000
...kan de handla
just så, och inte
på annat sätt!

524
01:04:20,000 --> 01:04:23,000
Föredrag!

525
01:04:24,000 --> 01:04:27,000
I den strategiska
riktningen åt Moskva...

526
01:04:27,000 --> 01:04:30,000
...kan tyskarna de närmaste
dagarna inte genomföra
någon offensiv operation...

527
01:04:30,000 --> 01:04:33,000
...eftersom
de skulle lida för
stora förluster.

528
01:04:33,000 --> 01:04:38,000
I riktning Leningrad
kan tyskarna inte
utan förstärkningar...

529
01:04:38,000 --> 01:04:41,000
...genomföra
en operation för
att inta Leningrad.

530
01:04:41,000 --> 01:04:44,000
I Ukraina kan
de största slagen...

531
01:04:44,000 --> 01:04:48,000
...utkämpas i områdena
kring Dnjepropetrovsk
och Krementjug...

532
01:04:48,000 --> 01:04:54,000
...dit fiendens pansartrupper
ur armégrupp »Süd«
har förflyttat sig.

533
01:04:54,000 --> 01:04:59,000
Det svagaste
avsnittet är
Centralfronten.

534
01:04:59,000 --> 01:05:04,000
Tyskarna kan
använda sig av
detta svaga ställe...

535
01:05:04,000 --> 01:05:10,000
...och slå emot
Sydvästfrontens
flank och bakland.

536
01:05:12,000 --> 01:05:15,000
Vad föreslår ni?

537
01:05:15,000 --> 01:05:18,000
Först och främst är
det nödvändigt att
förstärka Centralfronten...

538
01:05:18,000 --> 01:05:24,000
...och ge den
åtminstone 3 med
artilleri förstärkta arméer.

539
01:05:24,000 --> 01:05:30,000
Och det är nödvändigt
att flytta Sydvästfronten
helt till denna sidan Dnjepr.

540
01:05:30,000 --> 01:05:34,000
Och hur
blir det då
med Kiev?

541
01:05:34,000 --> 01:05:38,000
Jag förstår, kamrat
Stalin, vad Kiev betyder
för sovjetiska människor.

542
01:05:38,000 --> 01:05:41,000
Men jag kan
inte ge vika
för känslor.

543
01:05:41,000 --> 01:05:46,000
Som krigsman måste jag
föreslå den enda möjliga
lösningen i det givna läget.

544
01:05:46,000 --> 01:05:50,000
Man måste
uppge Kiev.

545
01:05:50,000 --> 01:05:53,000
I västra riktningen måste
omedelbart organiseras
ett motangrepp...

546
01:05:53,000 --> 01:05:56,000
...med ändamål att likvidera
fiendens uppmarschområde
i området kring Jelnja.

547
01:05:56,000 --> 01:06:00,000
Vad då för motangrepp?
Vad är nu detta för prat?

548
01:06:00,000 --> 01:06:06,000
Hur kan ni få för
er att överlämna
Kiev till fienden?!

549
01:06:07,000 --> 01:06:10,000
Om ni anser, att chefen
för Generalstaben...

550
01:06:10,000 --> 01:06:15,000
...inte är förmögen till annat
än prat, då har han inte
mer här att göra.

551
01:06:15,000 --> 01:06:21,000
Jag ber er befria mig ifrån
plikterna som generalstabschef
och skicka mig till fronten!

552
01:06:21,000 --> 01:06:26,000
Hetsa inte opp er! Men
för resten, om ni ställer
frågan på det viset...

553
01:06:26,000 --> 01:06:31,000
...befriar vi er
ifrån plikterna som
generalstabschef.

554
01:06:32,000 --> 01:06:35,000
Var befaller ni
att sända mig?

555
01:06:35,000 --> 01:06:39,000
Jag kan föra befäl
över front, armé,
kår eller division!

556
01:06:40,000 --> 01:06:43,000
Hetsa inte
opp er!

557
01:06:48,000 --> 01:06:53,000
Ni talade om
att organisera ett
motangrepp vid Jelnja.

558
01:06:53,000 --> 01:06:56,000
Ta er
an den
saken.

559
01:06:56,000 --> 01:07:01,000
Vi utnämner er
till befälhavare
för Reservfronten.

560
01:07:04,000 --> 01:07:09,000
Till Generalstaben
kommer snart
Sjaposjnikov.

561
01:07:09,000 --> 01:07:14,000
Överlämna honom
era plikter och
bege er åstad!

562
01:07:14,000 --> 01:07:17,000
BORISOV
Staben för armégrupp »Mitte«
den 4 augusti år 1941

563
01:07:17,000 --> 01:07:23,000
Mina herrar! Ockupationer på
djupet har medfört framgång
i de västliga fälttågen...

564
01:07:23,000 --> 01:07:27,000
...men leder inte
till framgång
emot ryssarna.

565
01:07:27,000 --> 01:07:30,000
Därför är det tid att
vi omorganiserar oss.

566
01:07:30,000 --> 01:07:36,000
Ni, Bock, spred ut er allt
för mycket vid erövringen
av Minsk och Smolensk.

567
01:07:36,000 --> 01:07:40,000
Och Generalstaben är
också skyldig till, att
slaget om Smolensk...

568
01:07:40,000 --> 01:07:43,000
...inte ledde till de ryska
truppernas förgörande.

569
01:07:43,000 --> 01:07:49,000
Ryssarna bryter sig verkligen
ut ur inringningen. Vi har inte
tillräckligt med pansar och flyg.

570
01:07:49,000 --> 01:07:53,000
Jag skall skicka er
alla Guderians och
Hoths stridsvagnar.

571
01:07:53,000 --> 01:07:56,000
Och vi vänder
dem söderut,
åt Kiev.

572
01:07:56,000 --> 01:08:00,000
Detta leder
till stora ryska
styrkors förintelse!

573
01:08:00,000 --> 01:08:03,000
Detta är fullkomligt
nödvändigt såsom
förutsättning för..

574
01:08:03,000 --> 01:08:06,000
...offensiven emot
Moskva, som därefter
skall företagas.

575
01:08:06,000 --> 01:08:09,000
Än så länge ser jag inte,
att denna operation har
en hög grad av garanti.

576
01:08:09,000 --> 01:08:14,000
Vi måste vänta och först ta
itu med den södra gruppen
av de ryska trupperna.

577
01:08:14,000 --> 01:08:17,000
Vi måste
ta Kiev för att
kunna ta Moskva.

578
01:08:17,000 --> 01:08:20,000
Västra riktningen
den 13 augusti år 1941

579
01:08:22,000 --> 01:08:26,000
Tyskarna har dragit
fram ytterligare reserver
till Smolenskområdet...

580
01:08:26,000 --> 01:08:31,000
...och där försökt
förgöra våra trupper
- 16:e och 20:e armén...

581
01:08:32,000 --> 01:08:35,000
Bra gjort av
Rokossovskij!

582
01:08:35,000 --> 01:08:39,000
Med hans grupps hjälp har
flertalet enheter lyckats
ta sig ur inringningen.

583
01:08:39,000 --> 01:08:44,000
Nu stabiliserar
sig läget på hela
högra flanken.

584
01:08:47,000 --> 01:08:52,000
Undantaget är Petrovskijs
mycket besvärliga läge,
som har försämrats.

585
01:08:52,000 --> 01:08:55,000
Han har ända tills nu
kämpat hjältemodigt
vid Bobrujsk.

586
01:08:55,000 --> 01:08:58,000
Han har dragit
till sig mycket
fientlig trupp...

587
01:08:58,000 --> 01:09:04,000
...men tyskarna har
avskurit honom
ifrån Dnjepr.

588
01:09:05,000 --> 01:09:09,000
Petrovskij har
spelat ut sin
roll vid Dnjepr.

589
01:09:09,000 --> 01:09:15,000
Be Högkvarteret om tillåtelse
att flytta Petrovskijs kår till denna
sidan Dnjepr innan det är för sent.

590
01:09:15,000 --> 01:09:18,000
Jag har talat med
Sjaposjnikov.

591
01:09:18,000 --> 01:09:22,000
Boris Michailovitj
svarade:

592
01:09:22,000 --> 01:09:28,000
»Ring du kamrat Stalin.
Kanske han tillåter det«.

593
01:09:28,000 --> 01:09:31,000
Svår sak.

594
01:09:31,000 --> 01:09:36,000
Petrovskij har en
begåvning som härförare.
Han manövrerar hela tiden.

595
01:09:36,000 --> 01:09:39,000
Han tilldelar fienden slag
på slag ifrån baklandet.

596
01:09:39,000 --> 01:09:43,000
Han försöker slå sig
ut ur en inringning.

597
01:09:43,000 --> 01:09:46,000
Det vore sorgligt
att förlora honom.

598
01:09:46,000 --> 01:09:50,000
Låt Petrovskij
få befäl över
en armé.

599
01:09:50,000 --> 01:09:55,000
Kalla hit honom och
skicka en flygmaskin
efter honom.

600
01:09:55,000 --> 01:10:00,000
Vad! En
god idé!

601
01:10:06,000 --> 01:10:09,000
Utfärda
omedelbart
en order...

602
01:10:09,000 --> 01:10:13,000
...om utnämning av
generallöjtnant Petrovskij
till chef för 21:a armén.

603
01:10:13,000 --> 01:10:16,000
Skicka ordern
med en god flygare.

604
01:10:16,000 --> 01:10:19,000
Petrovskij skall överlämna
befälet över kåren till
sin ställföreträdare...

605
01:10:19,000 --> 01:10:22,000
...och flyga hit
med samma
flygmaskin!

606
01:10:22,000 --> 01:10:25,000
Klart!

607
01:10:32,000 --> 01:10:36,000
63:e skyttekåren
den 14 augusti år 1941

608
01:10:55,000 --> 01:10:58,000
Doktor, detta är
ett jesuitiskt straff!

609
01:10:58,000 --> 01:11:01,000
Hälla ut 100
gram på ett
sådant ställe.

610
01:11:01,000 --> 01:11:07,000
Doktor, kanske litet invärtes...
...för själens upphöjande?

611
01:11:14,000 --> 01:11:17,000
- Alla befäl till mig.
- Skall ske!

612
01:11:19,000 --> 01:11:23,000
Doktor, ta på
honom byxorna.

613
01:11:23,000 --> 01:11:29,000
Han har sprungit omkring
tillräckligt med bara -
ursäkta - ballar.

614
01:11:35,000 --> 01:11:38,000
Uppställning!

615
01:11:43,000 --> 01:11:47,000
Kamrat komkor!
Stabsbefälen!

616
01:11:55,000 --> 01:11:58,000
Kamrater befäl...

617
01:11:58,000 --> 01:12:01,000
...jag har
nyss fått
en order...

618
01:12:01,000 --> 01:12:07,000
...ifrån marskalk Timosjenko
om min utnämning till
chef för 21:a armén.

619
01:12:08,000 --> 01:12:14,000
Jag är föreskriven att strax
medfölja flygmaskinen enligt
frontstabens order.

620
01:12:14,000 --> 01:12:18,000
Vi lyckönskar er,
kamrat general!

621
01:12:24,000 --> 01:12:30,000
Jag har beslutat be
om min utnämnings
uppskjutande...

622
01:12:30,000 --> 01:12:36,000
...för jag kan inte
lämna kåren i en
så svår belägenhet.

623
01:12:36,000 --> 01:12:39,000
Jag kan inte
flyga utan er,
kamrat general.

624
01:12:39,000 --> 01:12:42,000
Ni flyger
med en svårt
sårad soldat.

625
01:12:42,000 --> 01:12:48,000
Doktor, ombesörj detta.
Flygmaskinen måste
lyfta om 15 minuter.

626
01:12:48,000 --> 01:12:52,000
Men vi,
kamrater,
måste...

627
01:12:52,000 --> 01:12:55,000
...förbereda
oss för ett
genombrott.

628
01:12:55,000 --> 01:12:59,000
Alla, som tillhör
staben, oavsett
grad eller tjänst...

629
01:12:59,000 --> 01:13:02,000
...skall under angreppet
befinna sig i främsta ledet...

630
01:13:02,000 --> 01:13:05,000
...och skall ha
ett effektivt
vapen med sig.

631
01:13:05,000 --> 01:13:08,000
Här är det, kamrat
general, det allra
effektivaste:

632
01:13:08,000 --> 01:13:14,000
Modell 1891/1930.
Så många krig, det
har tjänstgjort i...

633
01:13:14,000 --> 01:13:18,000
Ge mig det,
Ivan Sergejevitj.

634
01:13:18,000 --> 01:13:21,000
Jag skall
gå med det.

635
01:13:33,000 --> 01:13:36,000
Eld!

636
01:13:40,000 --> 01:13:43,000
Vi skall
bryta igenom!

637
01:13:43,000 --> 01:13:46,000
Det är en
order. Vi skall
bryta igenom!

638
01:13:46,000 --> 01:13:49,000
Ivan Sergejevitj,
få opp mannarna!

639
01:13:49,000 --> 01:13:53,000
Tredje opp
och stå!

640
01:13:53,000 --> 01:13:56,000
Bär bort
översten!

641
01:13:56,000 --> 01:13:59,000
Ljosjka,
anför kedjan!

642
01:13:59,000 --> 01:14:02,000
Jag kan inte,
kamrat general,
p.g.a. ballen!

643
01:14:02,000 --> 01:14:06,000
Du ljuger! Släng kryckan
åt helvete! Anför kedjan,
jag beordrar dig!

644
01:14:14,000 --> 01:14:18,000
Vad lägger ni er ner för?
Skall ni lägga er för
varenda en granat?

645
01:14:18,000 --> 01:14:21,000
Om ni skall lägga er
för varenda granat,
får ni ont i nacken!

646
01:14:21,000 --> 01:14:25,000
Och så
växer där ut
en puckel!

647
01:14:25,000 --> 01:14:31,000
Andra bataljon!
Följ mig! Framåt!

648
01:15:02,000 --> 01:15:05,000
Framåt!

649
01:15:05,000 --> 01:15:08,000
Bli inte efter!

650
01:15:08,000 --> 01:15:11,000
Framåt!

651
01:15:22,000 --> 01:15:26,000
Bli inte efter,
gossar! Följ mig!

652
01:15:34,000 --> 01:15:38,000
Litet till,
grabbar!
Framåt!

653
01:15:53,000 --> 01:15:57,000
Leonid
Grigorjevitj,
hur är det...?

654
01:16:09,000 --> 01:16:15,000
Det väldiga slaget
om Smolensk pågick
i 2 månader.

655
01:16:16,000 --> 01:16:21,000
Röda Arméns
trupper visade
stor ståndaktighet.

656
01:16:21,000 --> 01:16:26,000
I slaget om Smolensk förlorade
hitleristerna 250.000 soldater
och officerare.

657
01:16:26,000 --> 01:16:32,000
De tyska
stötgrupperna blev
fullkomligt utmattade.

658
01:17:54,000 --> 01:17:57,000
Genom slaget
om Smolensk
fullbordades...

659
01:17:57,000 --> 01:18:02,000
...24:e armens framgångsrika
offensiva operation, som var
utarbetad av general Zjukov.

660
01:18:02,000 --> 01:18:06,000
Det var en lokal
operation till förintande av
uppmarschområdet vid Jelnja...

661
01:18:06,000 --> 01:18:10,000
...varifrån tyskarna skulle
ha kunnat veckla ut en
offensiv emot Moskva.

662
01:18:10,000 --> 01:18:16,000
Den 8 september
år 1941 blev staden
Jelnja intagen.

663
01:19:11,000 --> 01:19:14,000
MOSKVA.
KREML
den 8 september år 1941

664
01:19:41,000 --> 01:19:45,000
Det lyckades
inte illa för er
med Jelnja!

665
01:19:45,000 --> 01:19:50,000
Ni hade rätt den
gången. Varhän
tänker ni er nu?

666
01:19:50,000 --> 01:19:53,000
- Tillbaka till fronten.
- Till vilken front?

667
01:19:53,000 --> 01:19:57,000
Till den, där
ni anser det
nödvändigt.

668
01:19:57,000 --> 01:20:00,000
Res till
Leningrad.

669
01:20:00,000 --> 01:20:03,000
Leningrad
är i ett ytterst
besvärligt läge.

670
01:20:03,000 --> 01:20:06,000
Jag är beredd att
omedelbart flyga
till Leningrad.

671
01:20:06,000 --> 01:20:09,000
Gott.

672
01:20:13,000 --> 01:20:18,000
Sakerna
ligger illa
till i Sydväst.

673
01:20:18,000 --> 01:20:23,000
Vi har beslutat
byta ut dess
ledning.

674
01:20:23,000 --> 01:20:28,000
Vem, enligt
er mening, bör
man skicka dit?

675
01:20:28,000 --> 01:20:34,000
Marskalk Timosjenko
har skaffat sig stor erfarenhet av
stridsoperationers genomförande.

676
01:20:34,000 --> 01:20:38,000
Och han känner Ukraina
väl. Jag rekommenderar
er att sända honom.

677
01:20:38,000 --> 01:20:42,000
Rätt.

678
01:20:44,000 --> 01:20:48,000
Hur bedömer
ni fiendens vidare
planer och möjligheter?

679
01:20:48,000 --> 01:20:52,000
Tillåt mig,
kamrat Stalin.

680
01:20:56,000 --> 01:21:00,000
I närvarande stund är,
förutom Leningrad...

681
01:21:00,000 --> 01:21:04,000
...Sydvästfronten för oss
det farligaste avsnittet.

682
01:21:04,000 --> 01:21:09,000
Jag tror, där inom de
närmaste dagarna skall
utvecklas ett besvärligt läge.

683
01:21:09,000 --> 01:21:15,000
Armégrupp »Mittes« pansartrupper
har vänt sig om åt söder och
ryckt in i Tjernigovområdet.

684
01:21:15,000 --> 01:21:20,000
Nu kan de bryta in i vår
Sydvästfronts bakland.

685
01:21:20,000 --> 01:21:24,000
Jag är övertygad om,
att de tyska trupperna
i armégrupp »Süd«...

686
01:21:24,000 --> 01:21:29,000
...sedan de har skaffat sig ett
uppmarschområde vid Krementjug
skall rycka fram dem till mötes.

687
01:21:29,000 --> 01:21:34,000
Sålunda hänger ett
hot om inringning
över Sydvästfronten.

688
01:21:34,000 --> 01:21:40,000
Jag rekommenderar på nytt, kamrat
Stalin, att man omedelbart överför
Kievgruppen till Dnjeprs östra strand.

689
01:21:49,000 --> 01:21:55,000
Måste vi då alltid
skynda oss att dra
undan våra trupper...

690
01:21:55,000 --> 01:21:59,000
...ur alla hotande
inringningar?

691
01:21:59,000 --> 01:22:02,000
Inringning är den
klassiska formen
för seger i ett slag.

692
01:22:02,000 --> 01:22:05,000
I ett slag.

693
01:22:09,000 --> 01:22:13,000
Men hela krigets
utgång visar,
hur mycket...

694
01:22:13,000 --> 01:22:18,000
...seger över
tyskarna vid Kiev
rättfärdigar tidsförlust.

695
01:22:18,000 --> 01:22:23,000
Och tiden är en av
huvudfaktorerna i krig.

696
01:22:24,000 --> 01:22:30,000
Nu är det
viktigt för oss
att täcka Sydväst...

697
01:22:30,000 --> 01:22:34,000
...med så
mycket tyska
trupper som möjligt...

698
01:22:34,000 --> 01:22:38,000
...och att de
stannar där så
länge som möjligt.

699
01:22:38,000 --> 01:22:41,000
Slaget om
Ukraina...

700
01:22:41,000 --> 01:22:44,000
...som nu
är under
uppsegling...

701
01:22:44,000 --> 01:22:47,000
...är också
ett slag om
Moskva.

702
01:22:53,000 --> 01:22:59,000
Vi skall hålla
stånd och förbereda oss
såsom till ett huvudslag.

703
01:23:01,000 --> 01:23:07,000
Sydvästfronten
höll inte stånd emot
fiendens flankangrepp.

704
01:23:07,000 --> 01:23:11,000
De bepansrade
fascistiska horderna
pressade undan våra...

705
01:23:11,000 --> 01:23:16,000
...regementen, divisioner
och arméer samt vällde
över Dnjepr.

706
01:23:16,000 --> 01:23:22,000
Det stolta
Kiev övergavs.

707
01:23:23,000 --> 01:23:28,000
I hårda drabbningar
med de övermäktiga
fiendestyrkorna...

708
01:23:28,000 --> 01:23:33,000
...föll tusenden och åter
tusenden av soldater, befäl
och politiska medarbetare.

709
01:23:35,000 --> 01:23:39,000
Dock vann
fienden sina
framgångar dyrt.

710
01:23:39,000 --> 01:23:42,000
Han förlorade mer
än 100.000 soldater
och officerare...

711
01:23:42,000 --> 01:23:45,000
...och han
förlorade
- tid.

712
01:23:45,000 --> 01:23:50,000
Redan mer än en månad
blev den tyska offensiven
emot Moskva fördröjd.

713
01:23:50,000 --> 01:23:56,000
När de kämpade för Ukraina,
kämpade Sydvästfrontens
soldater även för Moskva.

714
01:23:56,000 --> 01:24:02,000
Vi sänker våra
huvuden inför
deras bedrifter!

715
01:24:35,000 --> 01:24:40,000
SLUT
på första filmen
»Aggression«

716
01:24:40,000 --> 01:24:46,000
Svensk text © 2010-2011 Erik Jonsson
Generaldepotens Förströelsedetalj
www.geocities.ws/generaldepoten

717
01:24:46,000 --> 01:24:52,000
Scenario och
iscensättning:
JURIJ OZEROV

718
01:24:52,000 --> 01:24:58,000
Chefsfotograf-iscensättare: Igor TJERNYCH
Fotograf-iscensättare: Vladimir GUSEV

719
01:24:58,000 --> 01:25:01,000
Chefsdekoratörer:
Aleksandr MJAGKOV
Tatiana LAPSJINA

720
01:25:01,000 --> 01:25:04,000
Kompositör: Aleksandra PACHMUTOVA
Sångtexter: Nikolaj DOBRONRAVOV

721
01:25:04,000 --> 01:25:07,000
Regissörer: Je. AVAKOVA
B. LEVKOVITJ
O. FUKA (TjSSR)

722
01:25:07,000 --> 01:25:10,000
Ljudtekniker:
V. SJMELKIN
V. TOROCHOV

723
01:25:10,000 --> 01:25:13,000
Ljudtekniker vid
ominspelning:
V. KUZNETSOV

724
01:25:13,000 --> 01:25:16,000
Musikinspelning: V. BABUSJKIN
Dirigent: S. SKRIPKA
Montage: S. METELITSA

725
01:25:16,000 --> 01:25:19,000
Redaktörer:
G. MARJAMOV
V. KAREN

726
01:25:19,000 --> 01:25:22,000
Musikalisk redaktör: R. LUKINA
Kostymer: D. OZEROVA
Mask: T. KOVRIGINA

727
01:25:22,000 --> 01:25:25,000
Tekniker:
V. MILIOTI
N. KOROBEJNIK
I. HOŠEK (TjSSR)

728
01:25:25,000 --> 01:25:28,000
Rekvisitaregissör: A. PANOV
2:e regissör: L. BŘINČIL(TjSSR)

729
01:25:28,000 --> 01:25:31,000
Dekoratörer: V. MUCHLIN
B. RJABTJIKOV
O. OKAČ (TjSSR)

730
01:25:31,000 --> 01:25:37,000
Assistenter

731
01:26:07,000 --> 01:26:10,000
Kombinerade tagningar:
E. STÜRZKOBER
E. MALIKOV, A KOBRIN

732
01:26:10,000 --> 01:26:13,000
Konstfotograf: V. UVAROV
Ljusmästare: Je. SJELESTOV
I. NOVÁK (TjSSR)

733
01:26:13,000 --> 01:26:16,000
Pyroteknisk chef: N. BARUTSKOV
Konstpyrotekniker: V. ORLOV
A. LEBEDEV, A. GAMAJUROV

734
01:26:16,000 --> 01:26:19,000
Laboratorium:
A. PIMENOVA, A. SINENKO
N. SOKOLOVA, V. FEDOSEJEVA

735
01:26:19,000 --> 01:26:25,000
Militär chefskonsult:
flygmarskalken S. RUDENKO

736
01:26:25,000 --> 01:26:31,000
Militärkonsulter:
flygmarskalk G. ZIMIN
artillerimarskalk P. KULESJOV

737
01:26:31,000 --> 01:26:37,000
armégeneral G. PAVLOVSKIJ
generallöjtnant P. ZJILIN
generallöjtnant N. NEJELOV

738
01:26:37,000 --> 01:26:42,000
generallöjtnant I .LALO (TjSSR)
generalmajor N. AFANASIEV
överste J. WITZLEBEN (DDR)

739
01:26:42,000 --> 01:26:46,000
överste S. DULEPOV
överstelöjtnant V. BOZJKO

740
01:26:46,000 --> 01:26:49,000
Administrationsgrupp:
A. BERSTEIN, Je. DUKAREVITJ
V. KOTJETKOV

741
01:26:49,000 --> 01:26:52,000
N. SJALASJOVA
V. JAROSLAVTSEV
M. MELZEROVÁ (TjSSR)

742
01:26:52,000 --> 01:26:55,000
Produktionsledning: L. HERTLOVÁ (TjSSR)
Ja. LUKAŠ (TjSSR), K. LICHTERFELD (DDR)
Produktionsledare: Anatolij RASSKAZOV

743
01:26:55,000 --> 01:26:58,000
I rollerna:

744
01:26:58,000 --> 01:27:04,000
Stalin: Ja. TRIPOLSKIJ
Zjukov: M. ULJANOV
Rokossovskij: A. GOLOBORODKO

745
01:27:04,000 --> 01:27:10,000
Timosjenko: V. RASSTALNOJ
Molotov: N. ZASUCHIN
Stjerbakov: V. JEZEPOV

746
01:27:10,000 --> 01:27:16,000
Vorosjilov: V. TROSJIN
Kalinin: A. NIKITIN
Mikojan: S. MIKOJAN

747
01:27:16,000 --> 01:27:22,000
Sjaposjnikov: B. FREINDLICH
Petrovskij: Ju. JAKOVLEV
Richard Sorge: Ju. BUDRAJTIS

748
01:27:22,000 --> 01:27:28,000
Pavlov: A. FILIPPENKO
Kirponos: N. VOLKOV
Purkajev: L. KULAGIN

749
01:27:28,000 --> 01:27:34,000
Popel: V. JURTJENKO
Gavrilov: R. ANTSANS
Fomin: E. VITORGAN

750
01:27:34,000 --> 01:27:40,000
Kopets: A. MARTYNOV
Vasjugin: V. KUZNETSOV
Zoja Kosmodemjanskaja: I. SJMELEVA

751
01:27:40,000 --> 01:27:46,000
Gusev: V. SJIROKOV
Filippov: K. STEPANOV
Korovkin: Ju. KUZMENKO

752
01:27:46,000 --> 01:27:52,000
Hitler: A. PETRY (DDR)
von Bock: E. HEISE (DDR)
Halder: H. HELLSDORF (DDR)

753
01:27:52,000 --> 01:27:58,000
Keitel: G. HENNEBERG (DDR)
Kluge: I. TOMASCHEWSKI (DDR)
Guderian: E. FELDRE (DDR)

754
01:27:58,000 --> 01:28:04,000
Klausen: E. BECKER (DDR)
Hopkins: I. Holý (TjSSR)

755
01:28:04,000 --> 01:28:07,000
SLUT
på första filmen

756
01:28:07,000 --> 01:28:13,000
Se fortsättningen på
»Slaget om Moskva«
i andra filmen »Taifun«

757
01:28:13,000 --> 01:28:17,000
Svensk text © 2010-2011 Erik Jonsson
Generaldepotens Förströelsedetalj
www.geocities.ws/generaldepoten

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Slaget om Moskva 3: Taifun del 1.

1
00:00:00,000 --> 00:00:03,000
Svensk text 11 mars år 2011
Äldre versioner bör förintas!
Copyright © 2010-2011 Erik Jonsson

2
00:00:03,000 --> 00:00:06,000
Denna från ryskan översatta text är
tidsanpassad till ryska tonspåret på rysk
utgåva av Slaget om Moskva, film 2, del 1

3
00:00:06,000 --> 00:00:11,000
MOSFILM
Sovjetunionen 1985

4
00:00:12,000 --> 00:00:16,000
i samarbete med
Filmstudio Barrandov, ČSSR

5
00:00:16,000 --> 00:00:19,000
under medverkan av
DEFA, DDR och
FAFIM, Vietnam

6
00:00:20,000 --> 00:00:23,000
Slaget om Moskva

7
00:00:23,000 --> 00:00:28,000
TYSKLAND. WOLFSSCHANZE
den 5 september år 1941

8
00:01:02,000 --> 00:01:08,000
Mina herrar, vi
skall idag bekräfta
direktiv nr. 35...

9
00:01:08,000 --> 00:01:14,000
...om förverkligandet av en
avgörande operation och
offensiv emot Moskva.

10
00:01:21,000 --> 00:01:26,000
Dess väsentliga
innehåll består däri...

11
00:01:26,000 --> 00:01:31,000
...att tillintetgöra
de ryska trupperna,
före vinterns inträde.

12
00:01:31,000 --> 00:01:37,000
Offensiven skall inriktas
på att förinta fienden
öster om Smolensk...

13
00:01:37,000 --> 00:01:43,000
...medelst dubbel
inneslutning i
Vjazmaområdet.

14
00:01:44,000 --> 00:01:50,000
Efter denna
avgörande operation
måste armégrupp »Mitte«...

15
00:01:50,000 --> 00:01:56,000
...förfölja de slagna
ryska trupperna i
riktning Moskva.

16
00:01:56,000 --> 00:02:00,000
Min Führer,
direktivets allmänna
koncept är gott.

17
00:02:00,000 --> 00:02:03,000
Äntligen går
min gamla dröm
i uppfyllelse...

18
00:02:03,000 --> 00:02:07,000
...att påbörja offensiven
emot de ryska
huvudstyrkorna.

19
00:02:07,000 --> 00:02:10,000
Förhoppningsvis
skall vädret
hålla i sig.

20
00:02:10,000 --> 00:02:14,000
Ty tidigare än slutet av
september kan man inte sträcka
ut de nödvändiga förstärkningarna.

21
00:02:14,000 --> 00:02:18,000
Jag föreslår, att
denna operation
kallas »Oktoberfest«...

22
00:02:18,000 --> 00:02:23,000
...och att den fullbordas
den 7 november
på Röda Torget.

23
00:02:23,000 --> 00:02:27,000
Nej. Det är en
alltför stor ära
för bolsjevikerna.

24
00:02:27,000 --> 00:02:32,000
Vi kallar den
»Operation Taifun«!

25
00:02:33,000 --> 00:02:37,000
Slaget om Moskva,
andra filmen:
TAIFUN

26
00:02:37,000 --> 00:02:43,000
Scenario och iscensättning:
JURIJ OZEROV

27
00:02:46,000 --> 00:02:52,000
Fotografer-iscensättare:
IGOR TJERNYCH
VLADIMIR GUSEV

28
00:02:53,000 --> 00:02:58,000
Dekor:
ALEKSANDR MJAGKOV
TATIANA LAPSJINA

29
00:03:00,000 --> 00:03:06,000
Kompositör:
ALEKSANDRA PACHMUTOVA

30
00:03:06,000 --> 00:03:09,000
Sångtexter:
NIKOLAJ DOBRONRAVOV

31
00:03:10,000 --> 00:03:14,000
Regissörer:
Je. AVAKOVA, B. LEVKOVITJ
O. FUKA (ČSSR)

32
00:03:14,000 --> 00:03:18,000
Ljudtekniker:
V. SJMELKIN, V. TOROCHOV
Efterinspelning: V. KUZNETSOV

33
00:03:18,000 --> 00:03:23,000
Musikinspelning: V. BABUSJKIN
Dirigent: S. SKRIPKA

34
00:03:23,000 --> 00:03:28,000
Montage: S. METELITSA
Redaktörer: G. MARJAMOV, B. KAREN
Musikalisk redaktör: R. LUKINA

35
00:03:28,000 --> 00:03:32,000
Kostymer: D. OZEROVA
Mask: T. KOVRIGINA

36
00:03:32,000 --> 00:03:36,000
Fotografer: V. MILIOTI, N. KOROBEJNIK
J. HOŠEK (ČSSR)

37
00:03:36,000 --> 00:03:42,000
Rekvisita:
A. PANOV

38
00:03:44,000 --> 00:03:50,000
Assistenter

39
00:04:01,000 --> 00:04:05,000
Kombinerade tagningar:
E. STÜRZKOBER
E. MALIKOV, A. KOBRIN

40
00:04:05,000 --> 00:04:09,000
Fotografisk konstnär: V. UVAROV
Ljusmästare:
Je. SJELESTOV, I. NOVÁK (ČSSR)

41
00:04:09,000 --> 00:04:12,000
Pyroteknisk chef: N. BARUTSKOV
Konstpyrotekniker:
V. ORLOV, A. LEBEDEV, A. GAMAJUROV

42
00:04:12,000 --> 00:04:15,000
Laboratorium:
A. PIMENOVA, A. SINENKO
N. SOKOLOVA, V. FEDOSEJEVA

43
00:04:15,000 --> 00:04:18,000
Militär chefskonsult:
flygmarskalken S. RUDENKO

44
00:04:18,000 --> 00:04:24,000
Militärkonsulter: marskalker,
generalspersoner och överstar
ifrån SSRU, DDR och ČSSR

45
00:04:31,000 --> 00:04:37,000
Administrationsgrupp

46
00:04:37,000 --> 00:04:43,000
Produktionsledning:
L. HERTLOVÁ, Ja. LUKÁŠ (ČSSR)
K. LICHTERFELD (DDR)

47
00:04:43,000 --> 00:04:49,000
Produktionsledningschef:
ANATOLIJ RASSKAZOV

48
00:04:49,000 --> 00:04:54,000
I rollerna:
Stalin: Ja. TRIPOLSKIJ
Zjukov: M. ULJANOV

49
00:04:54,000 --> 00:05:02,000
Rokossovskij: A. GOLOBORODKO
Sjaposjnikov: B FREINDLICH
Molotov: N. ZASUCHIN

50
00:05:03,000 --> 00:05:09,000
Kalinin: A. NIKITIN Vorosjilov: V. TROSJIN
Mikojan: S. MIKOJAN Stjerbakov: V. JEZEPOV 

51
00:05:11,000 --> 00:05:15,000
Richard Sorge: Ju. BUDRAJTIS
Konjev: M. MIKIVER
Leljusjenko: G. SAJFULIN

52
00:05:15,000 --> 00:05:19,000
Dovator: L. PRYGUNOV
Panfilov: K. STEPANKOV

53
00:05:19,000 --> 00:05:25,000
Klotjkov: A. VOJEVODIN Polosuchin: N. IVANOV
Zoja Kosmodemjanskaja: I. SJMELEVA
Den gamle: N. KRJUTJKOV

54
00:05:26,000 --> 00:05:32,000
Smirnov: R. JANKOVSKIJ Gusev: V. SJIROKOV
Filippov: K. STEPANOV Sokolovskij: L. JEVTIFJEV

55
00:05:32,000 --> 00:05:38,000
DDR:
Hitler: A. PETRY von Bock: E. HEISE
Halder: H. HELLSDORF Keitel: G. HENNEBERG

56
00:05:39,000 --> 00:05:45,000
Kluge: I. TOMASCHEWSKI (DDR)
Guderian: E. FELDRE (DDR)
Klausen: E. Becker (DDR)

57
00:05:45,000 --> 00:05:51,000
Uppläsare:
V. TICHONOV
A. KARAPETIAN

58
00:05:51,000 --> 00:05:57,000
Övriga medverkande
från SSRU, DDR och ČSSR

59
00:06:09,000 --> 00:06:15,000
I filmen har medverkat trupper
ur Sovjetarmén och
Tjeckoslovakiska armén

60
00:06:15,000 --> 00:06:21,000
Vi tackar för hjälpen Sovjetunionens
Försvarsministerium, Sovjetarmén och
SUKP:s Moskvakommitté m.fl.

61
00:06:34,000 --> 00:06:40,000
Till stöten emot Moskva
samlade det tyska befälet
ihop stora, utvalda styrkor.

62
00:06:41,000 --> 00:06:46,000
Ingen annan gång under
Andra världskriget förutom
i slaget om Moskva...

63
00:06:46,000 --> 00:06:51,000
...vändes tre
pansararméer
åt samma håll...

64
00:06:51,000 --> 00:06:57,000
...med mer än 1.000.000
soldater, 1.700 stridsvagnar
och 2.000 flygmaskiner.

65
00:07:09,000 --> 00:07:14,000
Den 30
september
år 1941...

66
00:07:14,000 --> 00:07:18,000
...2 dagar, innan det
allmänna angreppet
skulle börja...

67
00:07:18,000 --> 00:07:24,000
...utdelade Guderians
pansararmé en stöt emot
Brjanskfrontens vänstra flank.

68
00:07:24,000 --> 00:07:30,000
Allt armégrupp »Mittes«
flyg understödde honom.

69
00:08:11,000 --> 00:08:16,000
Efter kraftiga
artilleri- och
flygförberedelser...

70
00:08:16,000 --> 00:08:22,000
...genombröt de tyska
mekaniserade trupperna
Brjanskfrontens taktiska försvar...

71
00:08:22,000 --> 00:08:28,000
...och började
snabbt rycka
fram åt Orjol.

72
00:08:41,000 --> 00:08:46,000
MOSKVA.
ÖVERKOMMANDOTS HÖGKVARTER
den 1 oktober år 1941

73
00:08:56,000 --> 00:09:00,000
Röda Arméns generalstabschef
marskalk SjAPOSjNIKOV

74
00:09:00,000 --> 00:09:04,000
Så här, min vän,
är situationen.

75
00:09:04,000 --> 00:09:09,000
Vi måste
rädda läget.

76
00:09:10,000 --> 00:09:16,000
Ni får till uppgift
att hejda Guderians
pansargruppering...

77
00:09:16,000 --> 00:09:19,000
...som
rycker fram
åt Orjol.

78
00:09:20,000 --> 00:09:26,000
För detta är det
nödvändigt att under
loppet av 4-5 dagar...

79
00:09:26,000 --> 00:09:32,000
..formera Första
Gardesskyttekåren.

80
00:09:35,000 --> 00:09:40,000
Jag förstår det som så, kamrat
marskalk, att i kåren finns ingen
förutom befälhavaren?

81
00:09:40,000 --> 00:09:44,000
Ni förstår det
riktigt. Än så
länge ingen.

82
00:09:44,000 --> 00:09:50,000
Men ni sätter er strax
vid telefonen, samlar
omkring er en stab...

83
00:09:50,000 --> 00:09:56,000
...av medarbetare ur
pansarförvaltningen
och tänker ut...

84
00:09:56,000 --> 00:10:02,000
...vilka enheter ur
reserverna, ni skulle
kunna ta med i er kår.

85
00:10:02,000 --> 00:10:05,000
General Leljusjenko
brådskande till
kamrat Stalin!

86
00:10:06,000 --> 00:10:09,000
Ni också,
Boris Michajlovitj.

87
00:10:13,000 --> 00:10:17,000
Läget
har skarpt
förändrats.

88
00:10:17,000 --> 00:10:23,000
Guderian
är redan inte
långt ifrån Orjol.

89
00:10:26,000 --> 00:10:32,000
Kåren behöver
formeras på 1-2
dagar och inte 5.

90
00:10:33,000 --> 00:10:39,000
Kamrat Leljusjenko, ni måste
omedelbart flyga till Orjol och
sätta er in i allt på ort och ställe.

91
00:10:40,000 --> 00:10:46,000
- Tillåt mig framlägga
min åsikt.
- Föredrag!

92
00:10:47,000 --> 00:10:52,000
Där är ingen mening
i att flyga till Orjol nu.
Där är inga av våra trupper.

93
00:10:52,000 --> 00:10:58,000
Jag ber er att ge mig 36:e
motorcykelregementet ur era
reserver, och Artilleriskolan i Tula.

94
00:10:58,000 --> 00:11:04,000
Med dem kan vi
rycka fram och
möta Guderian.

95
00:11:04,000 --> 00:11:10,000
Jag tror,
vi kan anta
Leljusjenkos förslag.

96
00:11:11,000 --> 00:11:17,000
Gott. Släpp
inte fram fienden
längre än till Mtsensk!

97
00:11:17,000 --> 00:11:20,000
Skall ske,
kamrat Stalin!

98
00:11:20,000 --> 00:11:24,000
MTSENSK
den 3 oktober år 1941

99
00:11:30,000 --> 00:11:33,000
Vems är
stridsvagnarna?

100
00:11:33,000 --> 00:11:39,000
- Med vem har jag att göra?
- General Leljusjenko.

101
00:11:39,000 --> 00:11:45,000
Befälhavaren för 4:e
pansarbrigaden, överste
Katukov anmäler sig.

102
00:11:45,000 --> 00:11:48,000
- Hur många stridsvagnar har ni?
- 16 vagnar i första tågsättet.

103
00:11:48,000 --> 00:11:51,000
Sexton? Det
var inte tjockt.

104
00:11:51,000 --> 00:11:55,000
I MTSENSK OMGIVNINGAR
den 4 oktober år 1941

105
00:12:16,000 --> 00:12:19,000
Vad skall vi göra med
stridsvagnarna, överste?

106
00:12:20,000 --> 00:12:24,000
Vi måste slå fienden på
den öppna flanken och inte
ge honom tillfälle till inringning.

107
00:12:24,000 --> 00:12:28,000
Bra! Det
har du rätt i.

108
00:12:28,000 --> 00:12:34,000
Vi ställer stridsvagnarna
i bakhåll där hänne,
vid den dungen.

109
00:12:59,000 --> 00:13:05,000
Med allt artilleri - eld!

110
00:14:07,000 --> 00:14:11,000
Överste Katukov,
stridsvagnsbakhållet
till strid!

111
00:14:11,000 --> 00:14:14,000
Skall ske!

112
00:14:14,000 --> 00:14:18,000
Örn! 5, 5, 5!

113
00:14:53,000 --> 00:14:56,000
Kamrat general,
fienden har
stannat opp!

114
00:14:56,000 --> 00:14:59,000
Nu skall vi bara
ge honom litet,
så rullar han åstad!

115
00:14:59,000 --> 00:15:05,000
- Det har vi inte. Allt är ute i strid.
- Jo, nu är raketpjäserna komna.

116
00:15:05,000 --> 00:15:08,000
Chefen för
gardesgranatkastardivisionen,
kapten Tjumak.

117
00:15:08,000 --> 00:15:11,000
Jag har order
att avge en
salva för er.

118
00:15:11,000 --> 00:15:15,000
- Varför så litet?
- Även det räcker.

119
00:15:15,000 --> 00:15:19,000
Man måste varna folk
i främsta linjen, så att
där inte utbryter panik.

120
00:15:19,000 --> 00:15:24,000
För det vidare!
Jag har hört talas
om era konster.

121
00:15:24,000 --> 00:15:27,000
Ni har visst
givit tyskarna
ordentligt vid Orsja.

122
00:15:27,000 --> 00:15:30,000
Men själv har jag
aldrig sett det.
Sätt igång!

123
00:15:30,000 --> 00:15:33,000
Skall ske.

124
00:15:54,000 --> 00:15:59,000
TOKIO
den 4 oktober år 1941

125
00:16:02,000 --> 00:16:05,000
God morgon,
herr ambassadör.

126
00:16:05,000 --> 00:16:09,000
God morgon, Richard.
Vad har ni på hjärtat?

127
00:16:09,000 --> 00:16:13,000
Jag är hitkommen för
att rådgöra med er,
herr ambassadör...

128
00:16:13,000 --> 00:16:16,000
...rörande vår
information
till pressen.

129
00:16:16,000 --> 00:16:21,000
Vad anser ni, på vad
bör man nu rikta störst
uppmärksamhet?

130
00:16:21,000 --> 00:16:25,000
Jag skulle i vart fall
tro på vår offensiv
emot Moskva.

131
00:16:25,000 --> 00:16:28,000
Fastän det
gör detsamma och
förändrar ingenting.

132
00:16:28,000 --> 00:16:33,000
Tror ni inte, japanerna
alls skall reagera på
våra framgångar?

133
00:16:33,000 --> 00:16:39,000
Se här, jag
har nyss skickat ett
chiffertelegram till Berlin...

134
00:16:39,000 --> 00:16:44,000
...där jag meddelar,
att japanernas krig emot
ryska fjärranösternarmén...

135
00:16:43,000 --> 00:16:49,000
...som anses
så stark, inte kan
väntas före våren 1942.

136
00:16:49,000 --> 00:16:52,000
Är det japanska
regeringens
slutgiltiga beslut?

137
00:16:52,000 --> 00:16:57,000
Ja. De går in
först då, när vi
har vunnit kriget.

138
00:16:57,000 --> 00:17:00,000
Ni kanske vill
dricka kaffe?

139
00:17:00,000 --> 00:17:04,000
Nej tack, herr
ambassadör, jag
har en presskonferens.

140
00:17:38,000 --> 00:17:41,000
Jag blev
skuggad.

141
00:17:42,000 --> 00:17:47,000
- Är du färdig?
- Vi kanske skall låta bli att
sända idag, Richard?

142
00:17:47,000 --> 00:17:50,000
Nej, detta är
mycket viktigt.

143
00:17:50,000 --> 00:17:53,000
Texten
lyder:

144
00:17:53,000 --> 00:17:59,000
»Det blir inget
krig innevarande år.
 - Ramsay.«

145
00:17:59,000 --> 00:18:05,000
»4 oktober 1941.«

146
00:18:11,000 --> 00:18:14,000
Max...

147
00:18:14,000 --> 00:18:20,000
...vi har påtagit oss
ett väldigt ansvar.

148
00:18:21,000 --> 00:18:26,000
Nu måste
de tro mig.

149
00:18:28,000 --> 00:18:32,000
Nu kan de
inte annat
än tro mig.

150
00:18:33,000 --> 00:18:37,000
Det kan
de inte.

151
00:19:04,000 --> 00:19:10,000
Detta var
Richard Sorges
sista sändning...

152
00:19:10,000 --> 00:19:14,000
...kunskaparen och
Sovjetunionens hjälte.

153
00:19:14,000 --> 00:19:20,000
MOSKVA.
ÖVERKOMMANDOTS HÖGKVARTER 
den 5 oktober år 1941 kl. 3 på natten

154
00:19:20,000 --> 00:19:24,000
Såsom det
är er bekant...

155
00:19:24,000 --> 00:19:30,000
...övergick den tyska
armégrupp »Mitte« till
offensiv den 2 oktober.

156
00:19:33,000 --> 00:19:39,000
Med fullt överläge
de senaste två dygnen
har fienden ryckt fram...

157
00:19:39,000 --> 00:19:44,000
...och tagit ett grepp
om Västfrontens flanker.

158
00:19:44,000 --> 00:19:48,000
Läget försvåras
ytterligare därigenom,
att åt Moskvahållet...

159
00:19:48,000 --> 00:19:54,000
...strategiska reserver,
som är förmögna att
täcka huvudstaden...

160
00:19:54,000 --> 00:19:58,000
...inte
finns.

161
00:19:59,000 --> 00:20:05,000
De styrkor, tyskarna förfogar
över, är alltför stora för att
man strax skall kunna hejda dem.

162
00:20:06,000 --> 00:20:12,000
Och tyvärr har några av
våra militärer inte visat
sig ifrån sin bästa sida.

163
00:20:14,000 --> 00:20:20,000
De har förlitat sig
på djärvhet och
klassmedvetande.

164
00:20:20,000 --> 00:20:23,000
Men i kriget har en del
människor visat sig inte
ha tillräckligt hög kultur...

165
00:20:23,000 --> 00:20:28,000
...inte varit tillräckligt
väl förberedda på
det tekniska området.

166
00:20:29,000 --> 00:20:33,000
Vilka åtgärder
bör vi vidtaga?

167
00:20:33,000 --> 00:20:36,000
För det första:

168
00:20:36,000 --> 00:20:41,000
Nu har det gått
bättre för oss på
Leningradfronten.

169
00:20:41,000 --> 00:20:47,000
Det föreligger ett
förslag att strax kalla
hit Zjukov ifrån Leningrad.

170
00:20:48,000 --> 00:20:51,000
För det andra:

171
00:20:52,000 --> 00:20:56,000
Vi har fått
trovärdiga uppgifter
ifrån olika källor om...

172
00:20:56,000 --> 00:20:59,000
...att japanerna
icke skall angripa
Fjärran östern.

173
00:21:00,000 --> 00:21:04,000
Därför är det
nödvändigt att ifrån
fjärranösternarmén hitkalla...

174
00:21:04,000 --> 00:21:10,000
...en del av skyttedivisionerna,
all pansartrupp och snarast
sända dem till Moskva.

175
00:21:12,000 --> 00:21:15,000
För det tredje:

176
00:21:15,000 --> 00:21:21,000
Stadskommittén, kamrat Stjerbakov,
skall genomföra kompletterande
uttagning till Folkvärnet.

177
00:21:21,000 --> 00:21:27,000
Utfärda parollen:
»Alla till Moskvas försvar!«

178
00:21:27,000 --> 00:21:33,000
MOSKVA
MILITÄRKRETSSTABEN
den 5 oktober år 1941

179
00:21:35,000 --> 00:21:38,000
Kamrat
krigsråd!

180
00:21:38,000 --> 00:21:41,000
Flygspaningen har
just upptäckt fientliga
stridsvagnar i Juchnov.

181
00:21:41,000 --> 00:21:44,000
Det kan
inte stämma!

182
00:21:44,000 --> 00:21:47,000
Stämmer precis, kamrat
divisionskommissarie.

183
00:21:47,000 --> 00:21:51,000
En kolonn med stridsvagnar
och motoriserat infanteri,
vilken är 25 km lång.

184
00:21:51,000 --> 00:21:54,000
Flygarna
gick ner
på låg höjd.

185
00:21:54,000 --> 00:22:00,000
De såg tydligt fascistiska
kors på vagnarna och blev
beskjutna med kulsprutor.

186
00:22:00,000 --> 00:22:04,000
Vem var det, som flög?
De har kanske förväxlat
våra enheter med fientliga?

187
00:22:04,000 --> 00:22:08,000
Nej.
Det var erfarna,
stridsvana flygare.

188
00:22:08,000 --> 00:22:11,000
Jag litar
på dem.

189
00:22:13,000 --> 00:22:17,000
Då måste vi fråga
Generalstaben.

190
00:22:22,000 --> 00:22:26,000
- Till marskalk Sjaposjnikov.
- Sjaposjnikov.

191
00:22:26,000 --> 00:22:30,000
Boris Michajlovitj, har
där kommit nya uppgifter
om läget på Västfronten?

192
00:22:30,000 --> 00:22:33,000
Inget
nytt.

193
00:22:35,000 --> 00:22:39,000
De har inga som
helst uppgifter.

194
00:22:45,000 --> 00:22:49,000
En tysk pansargruppering
befinner sig djupt inne
bakom våra trupper...

195
00:22:49,000 --> 00:22:53,000
...och rycker fram
åt Moskva utan att
ha någon i sin väg.

196
00:22:53,000 --> 00:22:59,000
Det är brottsligt att slå larm, utan att
man har övertygat sig om riktigheten
i ett sådant meddelande!

197
00:23:00,000 --> 00:23:06,000
Nikolaj Aleksandrovitj, jag
ber er omedelbart skicka opp en
ny patrull med era bästa flygare.

198
00:23:07,000 --> 00:23:13,000
De skall gå ner på låg höjd och
noga fastställa, vad detta är för
stridsvagnar och motorinfanteri.

199
00:23:37,000 --> 00:23:40,000
Hur långt
bort är de?

200
00:23:40,000 --> 00:23:44,000
Täten har kört in i Juchnov.
Det är 20 mil ifrån Moskva.

201
00:23:44,000 --> 00:23:47,000
Det måste
meddelas.

202
00:23:53,000 --> 00:23:57,000
Förbind mig med
marskalk Sjaposjnikov.

203
00:23:57,000 --> 00:24:00,000
Sjaposjnikov.

204
00:24:00,000 --> 00:24:04,000
Boris Michajlovitj, hur är
läget på Västfronten?

205
00:24:04,000 --> 00:24:08,000
Hör ni, min
bäste Telegin...

206
00:24:08,000 --> 00:24:12,000
...vad skall era uppringningar
med en och samma fråga
betyda? Vad gäller saken?

207
00:24:12,000 --> 00:24:15,000
Tyskarna har genombrutit
fronten och tagit Juchnov.

208
00:24:15,000 --> 00:24:18,000
Det är uppgifter
ifrån flygspaningen.

209
00:24:18,000 --> 00:24:23,000
- Men har inte era
flygare misstagit sig?
- Nej. De har inte misstagit sig.

210
00:24:23,000 --> 00:24:29,000
Det är osannolikt. Vi har
inga sådana uppgifter.

211
00:24:41,000 --> 00:24:45,000
- Telegin?
- Ja, kamrat Stalin!

212
00:24:45,000 --> 00:24:51,000
Ni har nyss anmält för
Sjaposjnikov om tyskarnas
genombrott i Juchnov.

213
00:24:51,000 --> 00:24:55,000
Varifrån har ni dessa
underrättelser, och
kan man lita på dem?

214
00:24:55,000 --> 00:25:00,000
Underrättelserna är inhämtade
av våra bästa stridsflygare och
två gånger kontrollerade.

215
00:25:00,000 --> 00:25:03,000
Vilka åtgärder
har ni vidtagit?

216
00:25:03,000 --> 00:25:09,000
Jag skall strax slå stridslarm till
Podolska skolan, Militärpolitiska
skolan och Leninakademin.

217
00:25:09,000 --> 00:25:14,000
Handla beslutsamt!
Samla alla vapenföra!

218
00:25:14,000 --> 00:25:18,000
På kretsbefälets ansvar
lägger jag uppgiften:

219
00:25:18,000 --> 00:25:23,000
Till varje pris uppehålla
fienden i 5-7 dagar.

220
00:25:23,000 --> 00:25:27,000
PODOLSKA
INFANTERISKOLAN

221
00:25:32,000 --> 00:25:35,000
Uppställning!

222
00:25:38,000 --> 00:25:41,000
Giv akt!

223
00:25:43,000 --> 00:25:47,000
- Kamrat general...
- Varför har de inga kappor?

224
00:25:51,000 --> 00:25:54,000
Varför
har eleverna
inga kappor?

225
00:25:54,000 --> 00:25:57,000
Alla kompanier har inte
hunnit få ut vinteruniform,
kamrat general.

226
00:25:57,000 --> 00:26:00,000
Från och med i
morgon dag skall alla
ha kappor. Förstått?

227
00:26:00,000 --> 00:26:03,000
Skall ske.

228
00:26:05,000 --> 00:26:08,000
Chefen för
PODOLSKA INFANTERISKOLAN
generalmajor SMIRNOV

229
00:26:08,000 --> 00:26:11,000
Kamrater elever...

230
00:26:12,000 --> 00:26:18,000
...en fientlig pansargruppering
har brutit igenom och är
på väg emot Moskva.

231
00:26:18,000 --> 00:26:22,000
Allt hopp står till oss,
de podolska kursanterna.

232
00:26:22,000 --> 00:26:25,000
Vi måste uppehålla
tyskarna i tre dagar.

233
00:26:25,000 --> 00:26:28,000
Blotta tre dagar!

234
00:26:28,000 --> 00:26:31,000
Vi är dåligt beväpnade och
har ont om ammunition...

235
00:26:31,000 --> 00:26:35,000
...men det oaktat måste
vi visa oss värdiga...

236
00:26:35,000 --> 00:26:41,000
...de röda kursanternas
ärorika stridstraditioner
ifrån inbördeskriget.

237
00:26:41,000 --> 00:26:45,000
Vi svär att
uppfylla
vår plikt!

238
00:26:45,000 --> 00:26:49,000
Vi svär att inte
släppa fram fienden
till Moskva!

239
00:26:49,000 --> 00:26:55,000
Vi svär!
Vi svär!
Vi svär!

240
00:26:55,000 --> 00:26:58,000
Jag befaller:

241
00:26:59,000 --> 00:27:03,000
Igenom Podolsk
marscherar vi
käckt med sång!

242
00:27:03,000 --> 00:27:06,000
Bil rekvirerar vi
under marschen.

243
00:27:06,000 --> 00:27:09,000
Sjätte kompaniet
är förtrupp.

244
00:27:10,000 --> 00:27:13,000
Sjätte kompaniet!
Jag tar befälet!

245
00:27:13,000 --> 00:27:16,000
Giv - akt!

246
00:27:17,000 --> 00:27:20,000
Höger - om!

247
00:27:20,000 --> 00:27:23,000
På axel - gevär!

248
00:27:24,000 --> 00:27:27,000
Framåt - marsch!

249
00:27:28,000 --> 00:27:31,000
Sång!

250
00:27:31,000 --> 00:27:35,000
Jag minns den
lilla provinsstaden

251
00:27:35,000 --> 00:27:39,000
En stilla och
dyster kråkvinkel

252
00:27:39,000 --> 00:27:43,000
Kyrkan och salutorget,
stadens bulevard

253
00:27:43,000 --> 00:27:47,000
Och ibland de
förbiskymtande
paren var hon

254
00:27:47,000 --> 00:27:50,000
Jag ser en
välbekant,
kär silhuett

255
00:27:50,000 --> 00:27:53,000
Mörkblå basker,
mörkblå jackett

256
00:27:53,000 --> 00:27:57,000
Mörk kjol och
ungflicksgestalt

257
00:27:57,000 --> 00:28:00,000
Min
flyktiga
romans

258
00:28:00,000 --> 00:28:04,000
Tanja,
Tanjusja,
Tat'jana min

259
00:28:04,000 --> 00:28:08,000
Minns du
den heta
sommaren

260
00:28:08,000 --> 00:28:12,000
Kan vi bägge
verkligen glömma

261
00:28:12,000 --> 00:28:18,000
Allt vi
har måst
genomleva

262
00:28:21,000 --> 00:28:24,000
Kompani - halt!

263
00:28:26,000 --> 00:28:30,000
- Skall ni köra långt?
- Vad angår det er?

264
00:28:30,000 --> 00:28:33,000
I Fädernesländska
krigets befäls namn
rekvirerar jag er bil.

265
00:28:33,000 --> 00:28:37,000
Detta är stadsexekutivkommitténs
bil, och detta är mina personliga ting.

266
00:28:37,000 --> 00:28:40,000
Men vi behöver
en bil till fronten.
Brådskande!

267
00:28:40,000 --> 00:28:43,000
- Filippov! Lasta av denna transport!
- Skall ske!

268
00:28:43,000 --> 00:28:46,000
Grabbar... grabbar...
Vänta... Vad gör ni?

269
00:28:46,000 --> 00:28:49,000
Förstår ni,
vad ni håller
på med?

270
00:28:49,000 --> 00:28:53,000
Med förståndet
fattar man inte
i Ryssland.

271
00:28:53,000 --> 00:28:57,000
I Ryssland
kan man
bara tro.

272
00:28:57,000 --> 00:29:00,000
Och du,
farbror,
tror inte!

273
00:29:03,000 --> 00:29:06,000
Det var ju
ett hie...

274
00:29:06,000 --> 00:29:10,000
VJAZMA
den 6 oktober år 1941

275
00:29:21,000 --> 00:29:24,000
Chefen för staden
Vjazmas garnison,
generalmajor Nikitin.

276
00:29:24,000 --> 00:29:27,000
Hur är det
i staden?

277
00:29:27,000 --> 00:29:33,000
Oroligt. Här går rykten om, att där
kommer tyska stridsvagnar ifrån Juchnov.
Men i Vjazma har vi inga trupper.

278
00:29:33,000 --> 00:29:39,000
- Var är ortens parti och sovjetmakt?
- I kyrkan.
- Tag plats, så kör vi!

279
00:30:06,000 --> 00:30:10,000
- Generallöjtnant Rokossovskij.
- Sekreteraren för Smolensk
länskommitté, Popov.

280
00:30:10,000 --> 00:30:14,000
Allt är i ordning,
kamrater. Bekanta er
med er nye befälhavare.

281
00:30:14,000 --> 00:30:20,000
Tyvärr måste jag göra er
besvikna. Befälhavare finns,
men inget att föra befäl över.

282
00:30:20,000 --> 00:30:26,000
Hur kan det vara? Man har försäkrat
mig, att 16:e armén skulle komma
med minst 5 divisioner...

283
00:30:26,000 --> 00:30:29,000
- Tyska stridsvagnar i staden!
- Varifrån?

284
00:30:29,000 --> 00:30:32,000
Jag har sett
dem ifrån
klocktornet.

285
00:30:43,000 --> 00:30:46,000
Vi måste omedelbart
ta oss ut ur staden!

286
00:30:52,000 --> 00:30:56,000
Kamrat befäl,
vad gör ni?

287
00:30:56,000 --> 00:31:00,000
Ni åker själva
men lämnar
oss åt fienden!

288
00:31:03,000 --> 00:31:08,000
Vi har givit Röda
Armén allt, t.o.m.
sista skjortan...

289
00:31:08,000 --> 00:31:14,000
Jag är själv gammal
soldat. Jag har krigat
emot tyskarna.

290
00:31:14,000 --> 00:31:20,000
Vi släppte aldrig in
fienden på den ryska
jorden. Vad gör ni?

291
00:31:24,000 --> 00:31:29,000
Förlåt, far.
Vi kommer tillbaka.

292
00:31:30,000 --> 00:31:33,000
Förlåt.

293
00:31:51,000 --> 00:31:53,000
Fort åt höger!

294
00:32:03,000 --> 00:32:08,000
MOSKVA
den 7 oktober år 1941

295
00:32:16,000 --> 00:32:22,000
Chefen är sjuk i influensa
men befallde att köra
er direkt till honom.

296
00:32:53,000 --> 00:32:58,000
Anländ
enligt er order,
kamrat Stalin.

297
00:33:17,000 --> 00:33:20,000
Vad nytt vid
Leningrad?

298
00:33:20,000 --> 00:33:25,000
Tyskarna har lättat på trycket. Deras
trupper har lidit svåra förluster
under septemberstriderna...

299
00:33:25,000 --> 00:33:28,000
...och övergår
vid Leningrad
till försvar.

300
00:33:28,000 --> 00:33:34,000
Kamrat Stalin, vår flygspaning
har upptäckt stora rörelser med
fiendens mekaniserade kolonner...

301
00:33:34,000 --> 00:33:37,000
...och pansar
ifrån Leningrad
och söderut.

302
00:33:37,000 --> 00:33:41,000
Sannolikt kastar
de över dem åt
moskvahållet.

303
00:33:41,000 --> 00:33:44,000
Titta
här:

304
00:33:44,000 --> 00:33:50,000
Här har utvecklat
sig ett svårt läge.

305
00:33:50,000 --> 00:33:55,000
Jag kan inte få
fram rapporter
ifrån Västfronten...

306
00:33:55,000 --> 00:34:00,000
...om sakernas
tillstånd.

307
00:34:00,000 --> 00:34:06,000
Vi kan inte ta något beslut
utan att veta, var och med
vilka styrkor fienden angriper...

308
00:34:06,000 --> 00:34:12,000
...och i vilket tillstånd,
våra trupper befinner sig.

309
00:34:12,000 --> 00:34:18,000
Åk nu strax till
Västfrontens stab.

310
00:34:18,000 --> 00:34:24,000
Tag noga reda på sakernas
läge, och ring mig därifrån
vid vilken tid som helst.

311
00:34:26,000 --> 00:34:29,000
Jag skall vänta.

312
00:34:59,000 --> 00:35:05,000
VÄSTFRONTENS STAB
den 8 oktober år 1941

313
00:35:06,000 --> 00:35:10,000
Varför rapporterar ni till
Stalin i allmänna ordalag...

314
00:35:10,000 --> 00:35:13,000
...och anmäler
inte det sanna
läget vid fronten?

315
00:35:13,000 --> 00:35:16,000
Därför att
vi inte
vet det.

316
00:35:16,000 --> 00:35:20,000
Jo då, ni
vet det.

317
00:35:20,000 --> 00:35:26,000
Ni vet, att frontens trupper
är inringade och att ni inte
har några reserver alls mer.

318
00:35:26,000 --> 00:35:32,000
Läget är verkligen
så pass instabilt och
ändrar sig var timme.

319
00:35:32,000 --> 00:35:36,000
Vi räknar med
förändring av läget
till det bättre.

320
00:35:36,000 --> 00:35:41,000
Räknar ni med, att
frontens trupper skall
ta sig ur inringningen?

321
00:35:41,000 --> 00:35:45,000
Men frontens trupper skulle
över huvud taget ha kunnat
undvika inringningen!

322
00:35:45,000 --> 00:35:51,000
För det skulle man bara i rättan
tid ha fastställt riktningen
för fiendens huvudslag...

323
00:35:51,000 --> 00:35:55,000
...och samlat alla
sina reserver dit.

324
00:35:55,000 --> 00:36:01,000
Men det gjorde ni
inte, fastän ni hade
två månader på er.

325
00:36:03,000 --> 00:36:09,000
Det är över huvud taget inte
särskilt svårt att förstå sig
på denna tyska strategi.

326
00:36:09,000 --> 00:36:12,000
Allt sammans standard,
många gånger upprepade...

327
00:36:12,000 --> 00:36:18,000
...stötar med mekaniserade
trupper på flankerna.

328
00:36:22,000 --> 00:36:28,000
Tag det lugnt. Jag är inte
kommen för att döma er. Jag
uttalade bara min synpunkt.

329
00:36:28,000 --> 00:36:31,000
Farväl.

330
00:36:44,000 --> 00:36:50,000
- Vi kommer förbi Bratva.
- Jaså? Bratva?

331
00:36:56,000 --> 00:37:01,000
Här drog
jag omkring kors
och tvärs i unga år.

332
00:37:01,000 --> 00:37:06,000
En mil härifrån
ligger byn Strelkovka,
där jag är född.

333
00:37:06,000 --> 00:37:11,000
Där är min mor
kvar, min syster
och hennes fyra barn.

334
00:37:11,000 --> 00:37:16,000
Kamrat general,
vi kanske skulle
köra dit?

335
00:37:16,000 --> 00:37:21,000
Nej. Tiden
tillåter det
inte.

336
00:37:22,000 --> 00:37:28,000
Kamrat general, hur går
det med er mor och syster,
om fascisterna kommer dit?

337
00:37:28,000 --> 00:37:33,000
Om de får reda på, att det är
armégeneral Zjukovs släktingar,
skjuter de dem säkert.

338
00:37:33,000 --> 00:37:39,000
- Skall vi inte bara köra dit och säga
till dem, att de beger sig åstad?
- Nej, det är inte möjligt!

339
00:37:40,000 --> 00:37:45,000
Två veckor senare skulle
byn Strelkovka bli tagen
av tyska trupper.

340
00:37:45,000 --> 00:37:49,000
Zjukov skulle i sista
minuten lyckas rädda
mor och syster.

341
00:37:49,000 --> 00:37:55,000
Men deras hus skulle
brännas ner - liksom
alla hus i denna by.

342
00:37:55,000 --> 00:37:58,000
Kamrat
general!

343
00:37:58,000 --> 00:38:02,000
Man får inte
köra längre! Vad
är ni för några?

344
00:38:02,000 --> 00:38:05,000
Armégeneral Zjukov.
Var är er enhet?

345
00:38:05,000 --> 00:38:11,000
Kamrat general, här
i skogen befinner sig
pansarbrigadens stab.

346
00:38:15,000 --> 00:38:19,000
Chefen för pansarbrigaden
i högkvarterets reserv
överste Trojitskij.

347
00:38:19,000 --> 00:38:22,000
En medkämpe från Halkin Gol!
Det hade jag inte väntat mig,
att träffa er här!

348
00:38:22,000 --> 00:38:25,000
Jag hade inte heller väntat
mig att träffa er här,
kamrat armégeneral!

349
00:38:25,000 --> 00:38:28,000
Jag visste, att ni
förde befäl över
Leningradfronten.

350
00:38:28,000 --> 00:38:31,000
Gott, redogör
för läget här
hos er!

351
00:38:31,000 --> 00:38:35,000
Fienden har intagit Juchnov. Den mig
anförtrodda pansarbrigaden befinner
sig i högkvarterets reserv.

352
00:38:35,000 --> 00:38:38,000
Jag har stått här i två
dagar utan att få några
som helst anvisningar.

353
00:38:38,000 --> 00:38:42,000
Nu står brigaden under mitt
befäl. Utan mina order kör ingen
enda stridsvagn någonstans! Klart?

354
00:38:42,000 --> 00:38:45,000
- Klart, kamrat armégeneral.
- Alltså...

355
00:38:45,000 --> 00:38:49,000
...omformera en
del av brigaden och
organisera försvaret...

356
00:38:49,000 --> 00:38:52,000
...till att täcka i riktning Medin.
- Skall ske.

357
00:38:52,000 --> 00:38:56,000
Och skicka en
förbindelseofficer
till mig. Sköt om er!

358
00:38:56,000 --> 00:38:59,000
- Ni kanske vill dricka té?
- Nej. Det är omöjligt.

359
00:39:35,000 --> 00:39:39,000
Kamrat överlöjtnant, här
kommer höga chefer!

360
00:39:57,000 --> 00:40:00,000
Kom här!

361
00:40:04,000 --> 00:40:08,000
Chefen för 6:e kompaniet,
Podolska infanteriskolan,
överlöjtnant Mantjitj.

362
00:40:08,000 --> 00:40:11,000
- Hur länge har ni hållit försvaret?
- Tre dygn.

363
00:40:11,000 --> 00:40:14,000
Hur har ni
anordnat det?

364
00:40:14,000 --> 00:40:18,000
Vi har slagit tillbaka
fienden ifrån Ugra å. Det
var tydligen hans förtrupp.

365
00:40:18,000 --> 00:40:21,000
Och vi håller
försvaret på
östra stranden.

366
00:40:21,000 --> 00:40:24,000
- Hur många man är där i kompaniet?
- 140 elever.

367
00:40:24,000 --> 00:40:28,000
Om vi kunde fylla på kompaniet
med 60 man, så skulle vi kunna
fördjupa försvaret, kamrat general.

368
00:40:28,000 --> 00:40:31,000
- Ge honom ett hundratal man!
- Svårt, kamrat armégeneral.

369
00:40:31,000 --> 00:40:35,000
De andra bataljonerna
är hälften så stora och
de håller fronten.

370
00:40:35,000 --> 00:40:38,000
- Jag vet, hitta dem var som helst.
- Skall ske.

371
00:40:40,000 --> 00:40:46,000
Om du, överlöjtnant, får
förstärkningen, kan du då
hålla den intagna linjen?

372
00:40:46,000 --> 00:40:50,000
Vi skall
hålla den.

373
00:40:50,000 --> 00:40:56,000
Ser du, fascisterna får
inte komma över Ugra.
Säg eleverna det!

374
00:40:56,000 --> 00:41:00,000
Vänta, jag
säger det själv.

375
00:41:11,000 --> 00:41:14,000
Varför bär ni
tyska kappor?

376
00:41:15,000 --> 00:41:21,000
De är liksom krigsbyte.
Och de är varmare än bara
skjortan, kamrat general.

377
00:41:21,000 --> 00:41:24,000
Vad är det
med dig?
Är du full?

378
00:41:24,000 --> 00:41:28,000
Fallskärmssoldaterna
gav oss 100 gram var
till att värma oss med.

379
00:41:28,000 --> 00:41:32,000
Det är kyligt
utan kappor,
kamrat general.

380
00:41:32,000 --> 00:41:35,000
- Vad är det fråga om?
- Skolan togs ut efter larm...

381
00:41:35,000 --> 00:41:39,000
...och intendenten
hann inte lämna
ut vinteruniformer.

382
00:41:39,000 --> 00:41:45,000
Överlämna intendenten till domstol!
Krigsrätt! Och till kvällen skall de
ha kappor, det ansvarar ni för!

383
00:41:45,000 --> 00:41:48,000
Skall ske.

384
00:41:49,000 --> 00:41:53,000
Och ni,
ynglingar!
Tänk på det:

385
00:41:53,000 --> 00:41:59,000
Inte ett steg
tillbaka! Slåss
till siste man!

386
00:42:03,000 --> 00:42:09,000
Och jag ber er,
mina söner: håll
ut i två dagar till.

387
00:42:11,000 --> 00:42:15,000
Ännu två dagar.

388
00:42:19,000 --> 00:42:22,000
- Kappor till kvällen!
- Skall ske.

389
00:42:36,000 --> 00:42:39,000
Vet ni då,
vem ni har
talat med?

390
00:42:39,000 --> 00:42:42,000
Nej, det
vet vi inte...

391
00:42:42,000 --> 00:42:47,000
Kom ihåg det:
det var Zjukov.

392
00:42:47,000 --> 00:42:52,000
MOSKVA
den 9 oktober år 1941

393
00:42:58,000 --> 00:43:02,000
Kära mor, det
är en stor
hemlighet.

394
00:43:02,000 --> 00:43:06,000
Jag beger mig till
fronten. Till landet
bakom fiendens linjer.

395
00:43:06,000 --> 00:43:11,000
- Kära lilla flicka...
-Säg det inte till någon!
Inte ens till Zjura.

396
00:43:11,000 --> 00:43:15,000
Säg, att jag har
tagit till farfar
på landet.

397
00:43:15,000 --> 00:43:21,000
Lilla flicka, det är ingenting
för dig! Du är ju ingen pojke!
Och varför tvunget du?

398
00:43:23,000 --> 00:43:28,000
Jag anmälde själv för
Komsomols räjongkommitté,
att jag vill till fronten.

399
00:43:28,000 --> 00:43:33,000
Hade du varit frisk,
skulle du ha gjort
likadant, som jag.

400
00:43:33,000 --> 00:43:37,000
Jag kan inte
bli här mer,
det kan jag inte.

401
00:43:38,000 --> 00:43:44,000
VÄSTFRONTENS STAB
den 10 oktober år 1941

402
00:43:52,000 --> 00:43:57,000
Kamrat Marskalk av Sovjetunionen,
16:e arméns stab har tagit sig
ur inringningen vid Vjazma.

403
00:43:57,000 --> 00:44:00,000
16:e arméns befälhavare,
generallöjtnant Rokossovskij.

404
00:44:08,000 --> 00:44:11,000
På det viset!

405
00:44:11,000 --> 00:44:17,000
Med stab men
utan trupper dök 16:e
armén opp vid Vjazma...

406
00:44:18,000 --> 00:44:24,000
Frontbefälhavaren befallde
befälhavaren för 20:armén, general
Jasjakov, att överlämna sina trupper...

407
00:44:24,000 --> 00:44:30,000
...och strax komma
till staben i Vjazma för
att få 5 nya divisioner.

408
00:44:30,000 --> 00:44:34,000
Dessa divisioner
visade sig inte
i Vjazma.

409
00:44:34,000 --> 00:44:37,000
Konstigt.

410
00:44:38,000 --> 00:44:41,000
Titta på
underskrifterna.

411
00:44:41,000 --> 00:44:47,000
Generalöverste Konjev,
krigsrådet Bulganin.

412
00:44:59,000 --> 00:45:05,000
Ja, jag har givit en sådan order
för att i tid få ut Rokossovskijs
stab ur hot om inringning.

413
00:45:06,000 --> 00:45:12,000
Han skulle verkligen ta emot 5
divisioner vid Vjazma och föra dem
till motangrepp på tyskarnas flank.

414
00:45:12,000 --> 00:45:18,000
Men dessa divisioner blev invecklade
i strid med fiendens motorinfanteri
och kunde inte bege sig till Vjazma.

415
00:45:20,000 --> 00:45:26,000
Statskommitténs kommission är
hitkommen särskilt för att klara opp
alla anledningar till Västfrontens nederlag.

416
00:45:26,000 --> 00:45:31,000
Den skall bedöma
även detta ert i högsta
grad märkliga beslut.

417
00:45:31,000 --> 00:45:36,000
Varför har ni överlämnat
det strategiska initiativet
till det tyska befälet?

418
00:45:36,000 --> 00:45:40,000
Initiativet har
det tyska befälet
tillkämpat sig genom...

419
00:45:40,000 --> 00:45:44,000
...sin överlägsenhet i
styrka - särskilt i fråga
om pansar och flyg.

420
00:45:44,000 --> 00:45:50,000
För att demonstrera fiendens
slagstyrka, räcker det med
ett enda exempel.

421
00:45:50,000 --> 00:45:56,000
Emot 30:e arméns
4 skyttedivisioner förde
fienden till strid 12 divisioner.

422
00:45:56,000 --> 00:45:59,000
Mer än 400
stridsvagnar.

423
00:46:00,000 --> 00:46:06,000
30:e arméns trupper
visade väldig uthållighet
men tvangs till reträtt.

424
00:46:06,000 --> 00:46:12,000
Och reträtten är,
som ni vet, den allra
svåraste sortens strid.

425
00:46:12,000 --> 00:46:16,000
Upphör med
ert prat om
svår sorts strid!

426
00:46:16,000 --> 00:46:22,000
Sedan när har våra trupper gått
på återtåg och kämpat under
inringning och i skyttegravar?

427
00:46:22,000 --> 00:46:25,000
Ni var mig
några strateger...

428
00:46:25,000 --> 00:46:30,000
Ni har raserat Röda Armén.
Trupper har ni, som inte
kan reträttens konst...

429
00:46:30,000 --> 00:46:34,000
Ja, den sortens
strid har vi inte
studerat före kriget.

430
00:46:34,000 --> 00:46:40,000
Vi bestämde oss för att bara
kriga på fiendens territorium,
vilket för resten var er doktrin.

431
00:46:41,000 --> 00:46:47,000
Jag skall inte anföra något
citat, men nu under krigstid
har vi fått betala detta dyrt.

432
00:46:47,000 --> 00:46:53,000
Jaså, på det viset? För alla era
fel är det Kliment Jefremovitj,
som bär skulden?

433
00:46:55,000 --> 00:46:58,000
För mig
står allt klart.

434
00:46:58,000 --> 00:47:03,000
Västfrontens befäl har
uppvisat fullkomlig frånvaro
av strategiskt förutseende...

435
00:47:03,000 --> 00:47:08,000
...och oförmåga
att operativt
leda trupperna.

436
00:47:08,000 --> 00:47:14,000
Såsom medlem av Statliga
Försvarskommittén skall jag
hävda min mening, att...

437
00:47:14,000 --> 00:47:20,000
...Västfrontens befälhavare,
generalöverste Konjev,
skall ställas inför krigsrätt.

438
00:47:27,000 --> 00:47:31,000
- Ja?
- Vjätjeslav Michajlovitj?
- Ja, det är Molotov, kamrat Stalin.

439
00:47:31,000 --> 00:47:36,000
- Är Zjukov kommen?
- Zjukov? Ja, han är här.

440
00:47:36,000 --> 00:47:40,000
Han kommer
nu strax.

441
00:47:45,000 --> 00:47:49,000
Zjukov vid
apparaten,
kamrat Stalin.

442
00:47:49,000 --> 00:47:53,000
Högkvarteret har
beslutat utnämna er till
Västfrontens befälhavare.

443
00:47:53,000 --> 00:47:56,000
Ni invänder
väl inte?

444
00:47:56,000 --> 00:47:59,000
Nej.

445
00:47:59,000 --> 00:48:03,000
Men jag ber er
utnämna Konjev till
min ställföreträdare.

446
00:48:03,000 --> 00:48:09,000
Medlemmarna i Statliga
Försvarskommitténs kommission
hade en särskild åsikt om Konjev.

447
00:48:09,000 --> 00:48:13,000
Konjev känner väl till
krigsskådeplatsen.

448
00:48:13,000 --> 00:48:18,000
Jag tror, Konjev behövs till
att instruera ledningen för
trupperna på Kalininhållet.

449
00:48:18,000 --> 00:48:24,000
Det området är för
avlägset. Jag behöver
en ställföreträdare där.

450
00:48:26,000 --> 00:48:29,000
Gott.

451
00:48:29,000 --> 00:48:34,000
Till ert förfogande står
alla återstående enheter
av Reservfronten.

452
00:48:34,000 --> 00:48:39,000
Skynda er att
ta tag i det. Allt
ligger i era händer.

453
00:48:47,000 --> 00:48:50,000
Såsom ny
befälhavare
för Västfronten...

454
00:48:50,000 --> 00:48:55,000
...skulle jag vilja uttala mitt
intryck för medlemmarna i Statliga
Försvarskommitténs kommission.

455
00:48:55,000 --> 00:49:01,000
Trupperna på Västfronten har
slagits modigt och hårdnackat.
Framför allt har de inte flytt fältet.

456
00:49:01,000 --> 00:49:06,000
Och det är den förre
befälhavarens förtjänst.

457
00:49:06,000 --> 00:49:09,000
Till priset av
sina liv har de
räddat Moskva.

458
00:49:09,000 --> 00:49:14,000
Vi måste ta av
mössorna för deras
minne, vilka höll stånd...

459
00:49:14,000 --> 00:49:18,000
...och inringade
utkämpade en hård
försvarsstrid till döds.

460
00:49:18,000 --> 00:49:22,000
Det var de, som
uppehöll de tyska
huvudstyrkorna.

461
00:49:22,000 --> 00:49:26,000
Det var de, som
fördröjde den tyska
offensiven i 8 dagar.

462
00:49:26,000 --> 00:49:31,000
Vi måste dra nytta av
denna bedrift och skapa
en ny front framför Moskva.

463
00:49:31,000 --> 00:49:36,000
Chefen för 16:e armén,
general Rokossovskij,
mottag er stridsuppgift!

464
00:49:36,000 --> 00:49:42,000
- Ni täcker Volokolamskchaussén.
- Kommer där att finnas trupper?
- Det måste där finnas.

465
00:49:42,000 --> 00:49:48,000
Till vänster om er
täcker general Leljusjenko
landsvägen åt Minsk.

466
00:49:48,000 --> 00:49:53,000
KUBINKA
den 12 oktober år 1941

467
00:50:09,000 --> 00:50:14,000
Chefen för Röda Fanans 32:a
fjärranösternskyttedivision
överste Polosuchin.

468
00:50:14,000 --> 00:50:20,000
Divisionen är fullt beväpnad
och utrustad med allt nödvändigt.
Den kan omedelbart gå ut i strid.

469
00:50:23,000 --> 00:50:29,000
På er lott, överste, har
fallit den stora äran att
slåss på Borodinofältet.

470
00:50:30,000 --> 00:50:34,000
BORODINO
den 13 oktober år 1941

471
00:50:46,000 --> 00:50:50,000
BORODINOMUSÉET

472
00:50:59,000 --> 00:51:03,000
- Varför har ni lämnat dem kvar?
- Vi har inte hunnit.

473
00:51:04,000 --> 00:51:12,000
Polosuchin, tag ner alla ryska
fanor och ge de enheter,
som försvarar Borodino.

474
00:51:14,000 --> 00:51:20,000
Må de ta del av dessa
fanors ära; och kanske de
bringar regementena lycka.

475
00:51:28,000 --> 00:51:33,000
- Vad är detta för något?
- Besöksboken. För hedersgäster.

476
00:51:34,000 --> 00:51:38,000
Polosuchin, skriv i
soldaternas namn.

477
00:51:51,000 --> 00:51:57,000
Vi kom för att
försvara Borodinofältet.
/Polosuchin

478
00:51:57,000 --> 00:52:02,000
BORODINO
den 13 oktober år 1941
kl. 11:30

479
00:52:02,000 --> 00:52:08,000
Detta var den franska
legionen, som bestod
av s.k. franska frivilliga...

480
00:52:08,000 --> 00:52:13,000
...vilka var värvade
främst i Lothringen.

481
00:52:15,000 --> 00:52:18,000
Franska
bundsförvanter!

482
00:52:18,000 --> 00:52:22,000
Vänner!

483
00:52:22,000 --> 00:52:25,000
Historien
upprepar sig!

484
00:52:25,000 --> 00:52:31,000
För 130 år sedan,
här igenom Borodino...

485
00:52:31,000 --> 00:52:35,000
...marscherade
Napoleons
stora armé.

486
00:52:36,000 --> 00:52:42,000
Fransoser och tyskar
kämpade då sida vid
sida, skuldra vid skuldra.

487
00:52:43,000 --> 00:52:49,000
Europas armé slog
sönder ryssarnas styrkor
och erövrade Moskva.

488
00:52:52,000 --> 00:52:58,000
I dag står ni inför
att upprepa era
förfäders bedrift.

489
00:52:59,000 --> 00:53:05,000
Tappra fransoser!
Jag manar er till
ståndaktighet!

490
00:53:05,000 --> 00:53:08,000
Hurra!

491
00:53:08,000 --> 00:53:12,000
Hurra!
Hurra!
Hurra!

492
00:53:12,000 --> 00:53:18,000
BORODINO
den 13 oktober år 1941
kl. 12:00

493
00:53:31,000 --> 00:53:36,000
Kamrat överste! Den förenade
bataljonen ifrån Moskvas...

494
00:53:36,000 --> 00:53:41,000
...Militärpolitiska Skola »Lenin«,
600 man, samtliga kommunister.

495
00:53:41,000 --> 00:53:47,000
Här har du, kommissarie,
grenadjärregementets fana.

496
00:53:47,000 --> 00:53:52,000
Bevara den som er stridsfana!
Håll den i andra ledet och tag
fram i den svåraste stunden!

497
00:53:54,000 --> 00:54:00,000
230:e regementet
med frivilliga moskvabor.

498
00:54:00,000 --> 00:54:06,000
- God dag, moskvabor!
- God dag.

499
00:54:06,000 --> 00:54:12,000
Här får ni fanan
ifrån Moskvas
lantvärn år 1812.

500
00:54:12,000 --> 00:54:18,000
Tack, kamrat överste.
Den är för oss moskvabor
en särskilt dyrbar relik.

501
00:54:18,000 --> 00:54:21,000
Varifrån kommer folk?

502
00:54:21,000 --> 00:54:24,000
Kärnan är ifrån fabriken
»Hammaren och skäran«.

503
00:54:24,000 --> 00:54:27,000
Här är
ingenjör
Grigorjev.

504
00:54:27,000 --> 00:54:31,000
- God dag, kamrat överste.
- God dag.

505
00:54:36,000 --> 00:54:40,000
De är också från
»Hammaren och skäran«:
far och son Pavlov.

506
00:54:40,000 --> 00:54:43,000
- Infödda moskvabor?
- Just det, kamrat överste.

507
00:54:43,000 --> 00:54:47,000
- Hur är humöret?
- Stridshumör, kamrat överste.

508
00:54:47,000 --> 00:54:52,000
Det är bara det, att
avdelningschefen jagar
oss, de gamle, mycket.

509
00:54:52,000 --> 00:54:58,000
- Vad är det för en?
- Sonen min, Pavlov.

510
00:54:58,000 --> 00:55:03,000
Han har ju blivit
vicekorpral...

511
00:55:03,000 --> 00:55:07,000
Ingen fara,
farbror...

512
00:55:07,000 --> 00:55:12,000
När vi har drivit
ut fritzarna, blir
du sergeant.

513
00:55:12,000 --> 00:55:16,000
Hörde du?

514
00:55:18,000 --> 00:55:22,000
Chefen för 20:e
pansarbrigaden,
överste Orlenko.

515
00:55:22,000 --> 00:55:26,000
Jag överräcker dig,
Orlenko, gardesrytteriets
fana från 1812...

516
00:55:26,000 --> 00:55:31,000
...för att dina stålspringare
skall galoppera åstad
och slå fienden!

517
00:55:33,000 --> 00:55:38,000
Vi har ont om
springare, men
vi försöker.

518
00:55:38,000 --> 00:55:44,000
Om någonting...
Meddela de mina.

519
00:55:45,000 --> 00:55:51,000
Ja visst.
Du också.

520
00:55:51,000 --> 00:55:55,000
VOLOKOLAMSKHÅLLET
den 14 oktober år 1941

521
00:56:03,000 --> 00:56:06,000
Halt!

522
00:56:08,000 --> 00:56:11,000
Chefen för
3:e KAVALLERIKÅREN
generalmajor DOVATOR

523
00:56:11,000 --> 00:56:16,000
- Vi skall till Rokossovskij.
- Lösen?

524
00:56:16,000 --> 00:56:20,000
Vem skulle ha givit oss
lösen, när vi har tagit
oss ut ur inringning?

525
00:56:20,000 --> 00:56:23,000
Det vet jag
ingenting om.

526
00:56:23,000 --> 00:56:26,000
Vasia!

527
00:56:30,000 --> 00:56:33,000
Vad skall man
göra, grabben!
Vi har inte tid!

528
00:56:55,000 --> 00:57:00,000
Kamrat generallöjtnant!
3:e kavallerikåren anmäler
sig till ert förfogande.

529
00:57:02,000 --> 00:57:07,000
God dag, Lev Michajlovitj!
Var så god och gå in i min stab!

530
00:57:07,000 --> 00:57:12,000
Här lever vi
yppigt. Tältet
är möblerat.

531
00:57:23,000 --> 00:57:26,000
Halt!
Lösen!

532
00:57:26,000 --> 00:57:29,000
Chefen för
316:e SKYTTEDIVISIONEN
generalmajor PANFILOV

533
00:57:29,000 --> 00:57:35,000
Hur skulle jag kunna säga
dig lösen, när vi nyss
är komna ifrån tåget?

534
00:57:35,000 --> 00:57:38,000
Ifrån Mellersta Asien,
förstår du? Nykomna,
och så möter du oss så!

535
00:57:38,000 --> 00:57:41,000
I ordning,
passera!

536
00:57:46,000 --> 00:57:51,000
Vår 16:e armé
är än så länge
fåtalig.

537
00:57:51,000 --> 00:57:57,000
- Huvudstyrkorna är:
3:e kavallerikåren...
- Två starkt glesnade divisioner.

538
00:57:57,000 --> 00:58:01,000
Kåren har, som
ni vet, tagit sig
ut ur inringning.

539
00:58:01,000 --> 00:58:06,000
Vi känner till er bedrift,
Lev Michajlovitj.

540
00:58:06,000 --> 00:58:10,000
Således: General
Dovators kavallerikår...

541
00:58:10,000 --> 00:58:15,000
...det förenade elevregementet
ifrån Krigsskolan »RSFSR:s
Högsta Råd«: 1.200 man.

542
00:58:15,000 --> 00:58:19,000
Och general
Panfilovs 316:e
skyttedivision.

543
00:58:20,000 --> 00:58:24,000
Ja, jag har en
fullblodig division
på 15.000 man.

544
00:58:25,000 --> 00:58:29,000
Den är organiserad
efter den gamla planen
för stamanställda.

545
00:58:29,000 --> 00:58:32,000
Man har
samlat ihop några
starka befäl.

546
00:58:32,000 --> 00:58:37,000
De politiska medarbetarna
är uttagna ur Kazachstans
partiaktiv.

547
00:58:37,000 --> 00:58:40,000
Vi skall
slåss!

548
00:58:40,000 --> 00:58:46,000
BORODINO
den 14 oktober år 1941

549
00:59:45,000 --> 00:59:49,000
Batteri!

550
00:59:49,000 --> 00:59:52,000
Splitterspränggranat!

551
00:59:52,000 --> 00:59:56,000
Sikte 80!

552
00:59:56,000 --> 00:59:59,000
Avbrott i
förbindelsen...

553
00:59:57,000 --> 01:00:01,000
- Levande kedja! Högsta fart!
- Skall ske!

554
01:00:02,000 --> 01:00:06,000
Levande kedja!
Högsta fart!
Sikte 80!

555
01:00:08,000 --> 01:00:11,000
Sikte 80!

556
01:00:12,000 --> 01:00:15,000
Sikte 80!

557
01:00:20,000 --> 01:00:23,000
Sikte 80!

558
01:00:29,000 --> 01:00:32,000
Sikte 80!

559
01:00:32,000 --> 01:00:35,000
Med språng!

560
01:00:35,000 --> 01:00:38,000
Med språng!

561
01:00:38,000 --> 01:00:41,000
Med språng!

562
01:00:41,000 --> 01:00:43,000
Med språng!

563
01:00:43,000 --> 01:00:46,000
Med språng!

564
01:00:46,000 --> 01:00:49,000
Med språng!

565
01:01:05,000 --> 01:01:11,000
Följ mig! Till angrepp!
Framåååååååååt!

566
01:01:25,000 --> 01:01:29,000
Första anstormningen
är avvärjd!

567
01:01:29,000 --> 01:01:33,000
Fjärranösternfolket
och moskvaborna
har stått emot!

568
01:01:33,000 --> 01:01:37,000
- Alla ställningar på
Borodino är våra!
- Bravo!

569
01:01:37,000 --> 01:01:41,000
Men tag
det bara inte
för lugnt!!

570
01:01:41,000 --> 01:01:46,000
Skicka ut kunskapare
till natten och var
beredda till morgonen!

571
01:01:46,000 --> 01:01:49,000
Bra!

572
01:01:53,000 --> 01:01:56,000
Falk. Till
den förste.

573
01:01:56,000 --> 01:01:59,000
Håll
Borodino!

574
01:02:00,000 --> 01:02:06,000
Bevaka motorvägen
till Minsk. Minera
alla tillfarter.

575
01:02:06,000 --> 01:02:12,000
Och en sak till: Skapa
en sappörtrupp med minor
och andra sprängämnen.

576
01:02:12,000 --> 01:02:18,000
Sätt sappörerna på bilar och
kärror med uppgift att avskära
vägen för fiendens stridsvagnar.

577
01:02:21,000 --> 01:02:26,000
Reserver
finns inte.
Slut!

578
01:02:40,000 --> 01:02:44,000
VÄSTFRONTENS STAB
den 14 oktober år 1941

579
01:02:45,000 --> 01:02:51,000
Kamrat befälhavare, tyskarna
har kastat ner fallskärmstrupp
i närheten av frontstaben.

580
01:02:51,000 --> 01:02:56,000
Säg till om, att
man hämtar
mig en kpist.

581
01:02:56,000 --> 01:03:02,000
- Anmäl, när ni har förintat
fallskärmstruppen.
- Skall ske.

582
01:03:06,000 --> 01:03:09,000
Tillåter ni?

583
01:04:02,000 --> 01:04:06,000
Den fientliga fallskärmstruppen
är förintad. Fångar är tagna.

584
01:04:06,000 --> 01:04:09,000
- Skall ni förhöra dem?
- Nej.

585
01:04:09,000 --> 01:04:12,000
Skall man
underrätta
högkvarteret?

586
01:04:12,000 --> 01:04:15,000
Vad då för?

587
01:04:15,000 --> 01:04:18,000
BORODINO
den 15 oktober år 1941

588
01:04:19,000 --> 01:04:23,000
Här är general
Dochturovs rapport till
fältmarskalk Kutuzov...

589
01:04:23,000 --> 01:04:28,000
...om slaget på
Borodinofältet den
26 september år 1812.

590
01:04:28,000 --> 01:04:32,000
Några gardesregementen:
Litauiska, Ismailovska
och Finländska...

591
01:04:32,000 --> 01:04:35,000
...visade under
slaget tapperhet,
som är värdig en ryss...

592
01:04:35,000 --> 01:04:38,000
...och var de första,
som genom sitt
ovanliga mod...

593
01:04:38,000 --> 01:04:42,000
...hejdade fiendens
anstormning överallt
med sina bajonetter.

594
01:04:42,000 --> 01:04:45,000
Andra gardesregementen
- Preobrazjenska
och Semjonovska...

595
01:04:45,000 --> 01:04:49,000
...slog också
oförskräckt
ner fienden.

596
01:04:49,000 --> 01:04:54,000
Över huvud kämpade alla dessa
hela dagen med utomordentlig
och lidelsefull tapperhet...

597
01:04:54,000 --> 01:04:57,000
...till nattens
inträde, som
avslutade slaget.

598
01:04:57,000 --> 01:05:02,000
Sådana rapporter
skulle man kunna
skriva om oss.

599
01:05:02,000 --> 01:05:05,000
Skrivet så...
Med sådana ord...

600
01:05:05,000 --> 01:05:08,000
Utsökt!

601
01:05:08,000 --> 01:05:14,000
Hjälten i det 20:e
århundradets Borodinoslag,
överste Polosuchin...

602
01:05:14,000 --> 01:05:20,000
...stupade tre månader
senare - i februari år
1942 - vid Gzjatsk.

603
01:05:23,000 --> 01:05:27,000
De har vaknat!
Nu kommer de!
Alla på sina platser!

604
01:06:57,000 --> 01:07:00,000
Avskär
infanteriet!

605
01:07:04,000 --> 01:07:07,000
Avskär
infanteriet!
Eld!

606
01:07:12,000 --> 01:07:15,000
Eld!

607
01:07:16,000 --> 01:07:20,000
Far! Far!
Far! Far!
Far!...

608
01:07:51,000 --> 01:07:54,000
Orlenko!
Orlenko!

609
01:07:54,000 --> 01:07:57,000
Angrip arméns
observationspunkt!

610
01:07:58,000 --> 01:08:01,000
Eld på mig!
Eld på mig!

611
01:08:43,000 --> 01:08:46,000
Orljenko, skjut
rakt fram!

612
01:08:48,000 --> 01:08:51,000
Nu skall vi ge de
djävlarna att röka!

613
01:08:51,000 --> 01:08:55,000
Nu skall vi
strax ge dem
ett bloss!

614
01:08:57,000 --> 01:09:00,000
MOSKVA.
ÖVERKOMMANDOTS HÖGKVARTER
den 15 oktober år 1941

615
01:09:00,000 --> 01:09:06,000
Från den 13 oktober
har fienden påbörjat en
offensiv med stora styrkor...

616
01:09:06,000 --> 01:09:12,000
...i alla operativt
viktiga riktningar,
som leder till Moskva.

617
01:09:13,000 --> 01:09:17,000
I mitten har fienden
bemäktigat sig Kaluga.

618
01:09:18,000 --> 01:09:24,000
I ett överraskningsangrepp har
en tysk pansargruppering erövrat
Kalinin, Borovsk och Velijum.

619
01:09:25,000 --> 01:09:31,000
På Borodinofältet
lyckades fienden slå
in en kil på 5-6 km.

620
01:09:32,000 --> 01:09:38,000
Allt detta har
betydligt försvårat
läget vid Moskva.

621
01:09:38,000 --> 01:09:42,000
Våra trupper
utkämpar mycket
svåra strider.

622
01:09:42,000 --> 01:09:47,000
Chefen för Brjanskfronten,
general Jerjomenko, är sårad.

623
01:09:47,000 --> 01:09:52,000
Armébefälhavaren
Jersjakov är dödad.

624
01:09:52,000 --> 01:09:57,000
Armébefälhavaren
Leljusjenko är sårad.

625
01:09:59,000 --> 01:10:05,000
Det föreligger ett förslag att till
chef för 5:e armén i Leljusjenkos
ställe utnämna Gorov.

626
01:10:05,000 --> 01:10:09,000
Är alla därmed
införstådda?

627
01:10:09,000 --> 01:10:12,000
Fortsätt, Boris
Michajlovitj.

628
01:10:12,000 --> 01:10:18,000
I förbindelse med
det hotfulla läget
är det nödvändigt...

629
01:10:18,000 --> 01:10:24,000
...att förbereda luftvärnsbatterierna
till strid emot en fiende på marken.

630
01:10:24,000 --> 01:10:28,000
Skapa särskilda
mineringsförband...

631
01:10:28,000 --> 01:10:32,000
...minera samtliga vägar
och broar omkring Moskva...

632
01:10:32,000 --> 01:10:38,000
...samt även förbereda
sprängning av broarna
i själva huvudstaden.

633
01:10:40,000 --> 01:10:46,000
Och slutligen
avgöra frågan
om utrymning.

634
01:10:46,000 --> 01:10:51,000
I denna fråga
har kamrat
Molotov ordet.

635
01:10:52,000 --> 01:10:56,000
I samband med att
frontlinjen närmar
sig huvudstaden...

636
01:10:56,000 --> 01:11:01,000
...måste Statliga
Försvarskommittén
ta beslut om...

637
01:11:01,000 --> 01:11:07,000
...utrymning ifrån Moskva av
Sovjetunionens regering och
dess överflyttning till Kujbysjev.

638
01:11:07,000 --> 01:11:13,000
Utrymningen omfattar
alla regeringsorgan,
diplomatkåren...

639
01:11:13,000 --> 01:11:18,000
...alla stora fabriker,
vetenskapliga och
kulturella inrättningar.

640
01:11:18,000 --> 01:11:24,000
Det är även nödvändigt att ur
huvudstaden avlägsna särskilt
viktiga statliga dyrbarheter.

641
01:11:31,000 --> 01:11:37,000
Lenin måste
man utrymma
ur mausoléet.

642
01:11:47,000 --> 01:11:53,000
Ni, Boris Michajlovitj,
måste också avresa
med Generalstaben.

643
01:11:53,000 --> 01:11:59,000
Låt Vasilevskij bli
här tillsammans med
operativa gruppen.

644
01:12:06,000 --> 01:12:12,000
Kamrater, jag anser,
att kamrat Stalin bör
utrymmas ifrån Moskva.

645
01:12:12,000 --> 01:12:18,000
Vi har inte rätt
att utsätta hans
liv för fara.

646
01:12:20,000 --> 01:12:26,000
Jag skall
rådgöra med
kamrat Stalin.

647
01:12:33,000 --> 01:12:37,000
Utrymningen.
Historien kände
inget liknande.

648
01:12:37,000 --> 01:12:41,000
1.523 industrier
demonterades...

649
01:12:41,000 --> 01:12:47,000
...ofta under fientliga
flygangrepp - lastades
på järnvägens flakvagnar...

650
01:12:47,000 --> 01:12:51,000
...och under loppet av 5
månader omflyttades de
till SSRU:s östra regioner.

651
01:12:51,000 --> 01:12:57,000
Därtill erfordrades halvannan
million vagnar. Inalles omflyttades
10 millioner människor.

652
01:12:57,000 --> 01:13:03,000
Väsentligen utrymdes
ett helt industriland
hundratals mil österut.

653
01:13:03,000 --> 01:13:08,000
MOSKVA
den 16 oktober år 1941

654
01:14:29,000 --> 01:14:33,000
Stopp!
Stanna!
Vänd tillbaka!

655
01:14:33,000 --> 01:14:37,000
Vad pågår,
kamrater? Ni
har inte rätt...

656
01:14:37,000 --> 01:14:41,000
Jag skall
besvära mig...

657
01:14:41,000 --> 01:14:44,000
Vält bilen!

658
01:14:44,000 --> 01:14:47,000
Vad är det,
ni gör?! Ni
har inte rätt...

659
01:14:57,000 --> 01:15:00,000
Halt!
Vad gäller
saken, kamrater?

660
01:15:00,000 --> 01:15:03,000
Cheferna rymmer
och lämnar oss kvar!

661
01:15:03,000 --> 01:15:09,000
Låt dem rymma! Ju
färre panikmakare,
desto bättre!

662
01:15:10,000 --> 01:15:16,000
- Vi ger inte opp Moskva!
- Men överheten, då?

663
01:15:16,000 --> 01:15:20,000
Stalin är
kvar i Moskva.

664
01:15:20,000 --> 01:15:23,000
Giv - akt!
Framåt - marsch!

665
01:15:39,000 --> 01:15:43,000
PODOLSKA INFANTERISKOLAN
den 17 oktober år 1941

666
01:15:49,000 --> 01:15:55,000
Gossar, tyskarna
har tagit den
byn, Sjubinka.

667
01:15:56,000 --> 01:16:02,000
När fienden har tagit Sjubinka,
har han möjlighet att veckla ut
en offensiv emot Malojaroslavets...

668
01:16:06,000 --> 01:16:12,000
...och därefter är
varenda erövrad by
vägen till Moskva.

669
01:16:16,000 --> 01:16:22,000
Visa dem,
bröder, en
sista gång!

670
01:16:22,000 --> 01:16:27,000
Vi tjänar
Sovjetunionen!

671
01:16:28,000 --> 01:16:31,000
Tack.

672
01:16:34,000 --> 01:16:37,000
Skyttelinjer,
stå opp!

673
01:16:39,000 --> 01:16:45,000
- Kamrat kapten,
kulsprutan är isönder!
- Släng den åt helvete!

674
01:16:45,000 --> 01:16:49,000
Efter mig!
Framåt!

675
01:16:57,000 --> 01:17:00,000
Filippov,
sång!

676
01:17:01,000 --> 01:17:04,000
Помню городок провинциальный
Jag minns den lilla provinsstaden

677
01:17:04,000 --> 01:17:08,000
Тихий, захолустный и печальный
En stilla och dyster kråkvinkel

678
01:17:08,000 --> 01:17:13,000
Церковь и базар городской булвар
Kyrkan och salutorget, stadens bulevard

679
01:17:13,000 --> 01:17:17,000
И среди мелькавших пар бывала
Bland de förbiskymtande paren var hon

680
01:17:17,000 --> 01:17:20,000
Вижу знакомый родной силуэт
Jag ser en välbekant, kär silhuett

681
01:17:20,000 --> 01:17:26,000
Синий берет, синий жакет
Mörkblå basker, mörkblå jackett

682
01:17:26,000 --> 01:17:30,000
Темная юбка, девичий стан
Mörk kjol, ungflicksgestalt

683
01:17:30,000 --> 01:17:33,000
Мой мимолетный роман
Min förbiflygande romans

684
01:17:33,000 --> 01:17:36,000
...три, четыре!
...tre, fyra!

685
01:17:36,000 --> 01:17:39,000
Таня, Танюша, Татьяна моя
Tanja, Tanjusja, Tat'jana min

686
01:17:39,000 --> 01:17:43,000
Помнишь ли знойное лето это
Minns du den heta sommaren

687
01:17:43,000 --> 01:17:46,000
Разве мы можем с тобою забыть...
Kan vi bägge verkligen glömma...

688
01:17:46,000 --> 01:17:51,000
...всё,что пришлось пережить
...allt, vi har måst genomleva

689
01:18:31,000 --> 01:18:37,000
Bli inte efter!
Förfölj fienden!
Framåt!

690
01:18:59,000 --> 01:19:03,000
Vi har tagit det! Vi
har erövrat Sjubinka!

691
01:19:04,000 --> 01:19:07,000
Jag skulle vilja hjälpa
dem med något...

692
01:19:07,000 --> 01:19:11,000
- Har vi en pluton?
- Ingen enda man,
kamrat general.

693
01:19:11,000 --> 01:19:14,000
- Inga reserver?
- Inte en enda man.

694
01:19:19,000 --> 01:19:22,000
Framåt!

695
01:20:14,000 --> 01:20:20,000
De har omringat oss,
de djävlarna. Nu hjälper
det inte ens med »Tanjusja«.

696
01:20:20,000 --> 01:20:23,000
Och jag har
bara dig att
kommendera.

697
01:20:23,000 --> 01:20:29,000
»Eleven Gusev!
Spridning på skyttelinje!«
Det kan du inte!

698
01:20:29,000 --> 01:20:34,000
Skoja inte, Filja.
Nu är det inte
tid för skämt.

699
01:20:43,000 --> 01:20:49,000
Här är Vanjkas kg.
De har dödat honom.
Där är en hel skiva igen.

700
01:21:11,000 --> 01:21:14,000
A, pack!

701
01:21:19,000 --> 01:21:23,000
Gåsen...
Gåsen,
vänta!

702
01:21:23,000 --> 01:21:27,000
Gåsen!
Gåsen!
Kom ihåg!

703
01:21:27,000 --> 01:21:31,000
Tänk på
Zoja, Gåsen!
Zoja!

704
01:22:33,000 --> 01:22:36,000
Allt...

705
01:22:36,000 --> 01:22:39,000
...är slut...

706
01:22:42,000 --> 01:22:48,000
Fienden är
uppehållen
ett dygn till.

707
01:23:00,000 --> 01:23:03,000
SLUT
på första delen
av TAIFUN

708
01:23:03,000 --> 01:23:07,000
Svensk text © 2010-2011 Erik Jonsson
Generaldepotens Förströelsedetalj
www.geocities.ws/generaldepoten

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Slaget om Moskva 4: Taifun del 2.

1
00:00:00,000 --> 00:00:02,000
Svensk text 11 mars år 2011
Äldre versioner bör förintas!
www.geocities.ws/generaldepoten

2
00:00:02,000 --> 00:00:05,000
SLAGET OM MOSKVA
Andra filmen: TAIFUN
Andra delen

3
00:00:05,000 --> 00:00:11,000
MOSKVA. KREML
den 19 oktober år 1941

4
00:00:12,000 --> 00:00:18,000
Denna från ryskan översatta text är
tidsanpassad till ryska tonspåret på rysk
utgåva av Slaget om Moskva, film 2, del 2

5
00:00:24,000 --> 00:00:27,000
Kamrat
Stjerbakov...

6
00:00:27,000 --> 00:00:30,000
...hurdant är
läget i Moskva?

7
00:00:30,000 --> 00:00:34,000
Läget är oroande.
Provokatörer och panikmakare
upphetsar befolkningen.

8
00:00:34,000 --> 00:00:39,000
Där förekommer
fall av plundring
och skadegörelse.

9
00:00:39,000 --> 00:00:42,000
Vad föreslår ni?

10
00:00:43,000 --> 00:00:49,000
Moskvas partikommitté
håller för nödvändigt att
införa belägringsstillstånd.

11
00:00:52,000 --> 00:00:55,000
Riktigt.
Skriv!

12
00:00:56,000 --> 00:01:01,000
För alla kungöres, att
huvudstadens försvar...

13
00:01:01,000 --> 00:01:07,000
...till en linje
10-12 mil väster
om Moskva...

14
00:01:07,000 --> 00:01:12,000
...är underställt
Västfrontens
befälhavare...

15
00:01:12,000 --> 00:01:16,000
...armégeneral
Zjukov.

16
00:01:18,000 --> 00:01:22,000
Stadens försvar
på dess tillfarter...

17
00:01:22,000 --> 00:01:25,000
...åvilar chefen för
Moskvas garnison...

18
00:01:25,000 --> 00:01:29,000
...generallöjtnant
Artemjev.

19
00:01:33,000 --> 00:01:36,000
I syfte att
säkerställa
Moskvas försvar...

20
00:01:36,000 --> 00:01:41,000
...liksom även till
förhindrande av sådan
nedbrytande verksamhet...

21
00:01:41,000 --> 00:01:47,000
...spioner, provokatörer
och andra agenter för den
tyska fascismen bedriver...

22
00:01:47,000 --> 00:01:52,000
...har Statliga
Försvarskommittén
bestämt:

23
00:01:52,000 --> 00:01:55,000
För det
första:

24
00:01:55,000 --> 00:02:00,000
Från och med den
20 oktober år 1941...

25
00:02:00,000 --> 00:02:05,000
...råder i Moskva
belägringstillstånd.

26
00:02:05,000 --> 00:02:08,000
För det
andra:

27
00:02:08,000 --> 00:02:12,000
De, som bryter emot
ordningen, skall omedelbart
ställas till ansvar...

28
00:02:12,000 --> 00:02:15,000
...och överlämnas att
dömas av krigsrätt...

29
00:02:15,000 --> 00:02:21,000
...men provokatörer,
spioner och övriga agenter
för den tyska fascismen...

30
00:02:21,000 --> 00:02:25,000
...vilka uppmanar till
störande av ordningen...

31
00:02:25,000 --> 00:02:29,000
...skall skjutas
på stället.

32
00:02:29,000 --> 00:02:34,000
- Är ni överens om denna text?
- Ja.

33
00:05:05,000 --> 00:05:09,000
Kärringar, gräv
inte hålor...

34
00:05:09,000 --> 00:05:13,000
...där kommer
tyska stridsvagnar
och då smäller det!

35
00:05:13,000 --> 00:05:17,000
Försvinn,
kronvrak!

36
00:05:17,000 --> 00:05:20,000
Din dumma gås!
Fattar du inte?

37
00:05:20,000 --> 00:05:26,000
Tyskarna är vid Mozjajsk.
De rycker fram åt Kuntsovo.
Snart är de i huvudstaden!

38
00:05:26,000 --> 00:05:29,000
Fly, allihop!
Fly, innan det
är för sent!

39
00:05:29,000 --> 00:05:32,000
Provokatör!
På honom,
kärringar!

40
00:05:32,000 --> 00:05:36,000
Grip honom!

41
00:06:00,000 --> 00:06:05,000
Moskvaborna tänker bara
på, hur man skall uppehålla
och hejda fienden.

42
00:06:05,000 --> 00:06:08,000
MOSKVA.
SUKP(b):s Moskvakommitté
den 21 oktober år 1941

43
00:06:08,000 --> 00:06:14,000
Såsom ni vet, har Moskva
redan levererat fronten
12 folkvärnsdivisioner.

44
00:06:14,000 --> 00:06:19,000
I dessa svåra
dagar måste var
räjongkommitté i Moskva...

45
00:06:19,000 --> 00:06:23,000
...dessutom
bidra med var sin
kommunistisk bataljon.

46
00:06:23,000 --> 00:06:26,000
Inalles 25
bataljoner,
bestående av...

47
00:06:26,000 --> 00:06:30,000
...huvudsakligen
ungkommunister
och kommunister.

48
00:06:30,000 --> 00:06:34,000
För närvarande
skapar vi av dessa
bataljoner...

49
00:06:34,000 --> 00:06:39,000
...Moskvas 2:a Kommunistiska
Division med 15.000 man.

50
00:06:39,000 --> 00:06:45,000
Samtidigt har i Moskva
formerats 40 jägarbataljoner.

51
00:06:45,000 --> 00:06:51,000
De har besatt en linje vid
tillfarterna nära huvudstaden.

52
00:06:52,000 --> 00:06:56,000
För gatustrider
har skapats...

53
00:06:56,000 --> 00:07:02,000
...ytterligare 169
kampgrupper om
inalles 7.000 man.

54
00:07:02,000 --> 00:07:07,000
På så vis har -
enbart under de
senaste oktoberdagarna...

55
00:07:07,000 --> 00:07:13,000
...huvudstaden tillfört
armén 50.000 man extra.

56
00:07:17,000 --> 00:07:22,000
Till huvudstadens
försvarssystem är
tre linjer fastlagda.

57
00:07:22,000 --> 00:07:26,000
Den första
längs ringvägen
kring Moskva.

58
00:07:26,000 --> 00:07:29,000
Den andra
längs parkringen.

59
00:07:29,000 --> 00:07:34,000
Den tredje längs ring »A«
och Moskvafloden söderifrån.

60
00:07:38,000 --> 00:07:44,000
Kamrat Artemjev,
hur går det med
mineringen av broarna?

61
00:07:45,000 --> 00:07:50,000
Under 12 av stadens
broar har anbragts 22
ton sprängmedel.

62
00:07:50,000 --> 00:07:56,000
Detta är en
yttersta åtgärd
för allra värsta fall.

63
00:07:56,000 --> 00:08:02,000
Vi får hoppas,
vi inte måste
tillgripa den.

64
00:08:12,000 --> 00:08:17,000
SKYDDSRUM

65
00:08:27,000 --> 00:08:32,000
Slaget om Moskva
inträdde i sin
avgörande fas.

66
00:08:32,000 --> 00:08:38,000
De tysk-fascistiska
truppernas framryckning
fortsatte på alla håll.

67
00:08:38,000 --> 00:08:44,000
Den 29 oktober
övergick Guderians 2:a
pansararmé till offensiv...

68
00:08:44,000 --> 00:08:49,000
...på Moskvas
försvarszons vänstra flank
längs landsvägen Mtsensk-Tula.

69
00:08:49,000 --> 00:08:55,000
Till priset av väldiga förluster
lyckades de tyska trupperna
erövra Jasnaja Poljana.

70
00:08:55,000 --> 00:08:58,000
JASNAJA POLJANA
den 29 oktober år 1941

71
00:09:01,000 --> 00:09:04,000
Har detta ruckel
verkligen tillhört
greve Tolstoj?

72
00:09:04,000 --> 00:09:10,000
Alldeles riktigt.
Detta är greve
Tolstojs gods.

73
00:09:10,000 --> 00:09:15,000
En historisk plats.
Vi har enkom för er
inrättat staben här.

74
00:09:15,000 --> 00:09:19,000
Tycker ni inte
om det, kan vi
slänga ut alltihop.

75
00:09:19,000 --> 00:09:22,000
Det blir bra.

76
00:09:46,000 --> 00:09:52,000
Detta är Lev Tolstojs sovrum.
Vi ville föreslå er, herr general,
att övernatta här inför Tula.

77
00:09:52,000 --> 00:09:58,000
Skaffa undan den
gamla bråten och
hämta min fältsäng.

78
00:09:58,000 --> 00:10:04,000
Herr generalöverste,
fältmarskalk Bock
i telefon till er.

79
00:10:07,000 --> 00:10:13,000
God dag, herr fältmarskalk.
Idag har det varit besvärligt
med idel motgångar.

80
00:10:13,000 --> 00:10:17,000
Jag förlorade vid Tula mer
än 100 stridsvagnar och hade
räknat med att bryta in i staden.

81
00:10:17,000 --> 00:10:21,000
Huvudstyrkan
nådde en punkt
4 km ifrån Tula.

82
00:10:21,000 --> 00:10:26,000
Försöket att erövra
staden omintetgjordes
av kraftigt pansarvärn.

83
00:10:26,000 --> 00:10:30,000
- Ni måste upprepa
angreppet!
- Gott.

84
00:10:30,000 --> 00:10:33,000
I natt och i
morgon utdelar
jag två stötar till...

85
00:10:33,000 --> 00:10:37,000
...emot stadens södra
del med 80 stridsvagnar
och motorinfanteri.

86
00:10:37,000 --> 00:10:43,000
Ni måste
ovillkorligen intaga
Tula i morgon bitti!

87
00:10:43,000 --> 00:10:49,000
Och tänk på, att ni
måste rycka fram vidare
åt Kolomna och Serpuchov!

88
00:10:52,000 --> 00:10:58,000
Nu är det inte maj
månad, och vi är inte
i Frankrike. Adjö.

89
00:11:01,000 --> 00:11:05,000
TULA

90
00:11:52,000 --> 00:11:57,000
ÖVERKOMMANDOTS
HÖGKVARTER
den 1 november år 1941

91
00:12:00,000 --> 00:12:06,000
Vi vill i Moskva förutom
det högtidliga mötet...

92
00:12:06,000 --> 00:12:10,000
...till firande
av årsdagen
för Oktober...

93
00:12:10,000 --> 00:12:13,000
...även hålla
en parad med
trupperna.

94
00:12:13,000 --> 00:12:16,000
Vad tänker ni...

95
00:12:16,000 --> 00:12:22,000
...tillåter oss läget
vid fronten att hålla
detta firande?

96
00:12:24,000 --> 00:12:29,000
De närmaste dagarna
skall fienden inte påbörja
någon stor offensiv.

97
00:12:29,000 --> 00:12:33,000
Han har i de
föregående drabbningarna
lidit betydande förluster...

98
00:12:33,000 --> 00:12:36,000
...och är tvungen att
förstärka trupperna.

99
00:12:36,000 --> 00:12:41,000
Emot fiendens flyg, som
sannolikt blir mer aktivt
under dessa dagar...

100
00:12:41,000 --> 00:12:47,000
...föreslår jag, att man
till Moskva drar samman vårt
jaktflyg ifrån angränsande fronter.

101
00:12:49,000 --> 00:12:55,000
Paraden tror jag,
man skall kunna
genomföra.

102
00:13:00,000 --> 00:13:03,000
MOSKVAS LUFTVÄRNSCHEF
generalmajor GROMADIN

103
00:13:03,000 --> 00:13:06,000
Under dagens lopp har
fienden med en styrka
på över 250 bombplan...

104
00:13:06,000 --> 00:13:11,000
...försökt tränga
igenom till huvudstaden
ifrån Podolskhållet.

105
00:13:11,000 --> 00:13:17,000
De fientliga
bombarna har vid
inflygningen till staden...

106
00:13:14,000 --> 00:13:19,000
...mötts med en
synnerligen tät
ridå av luftvärnseld...

107
00:13:19,000 --> 00:13:23,000
...samt våra
jaktflygares
ihärdiga angrepp...

108
00:13:23,000 --> 00:13:27,000
...och nödgats
återvända med
oförrättat ärende.

109
00:13:27,000 --> 00:13:31,000
För närvarande
genomför fienden
oupphörliga anflygningar...

110
00:13:31,000 --> 00:13:36,000
...i små grupper och
med enstaka flygplan, som
försöker nå stadens centrum.

111
00:13:36,000 --> 00:13:42,000
I dag har
fram till kl. 17:00
nedskjutits 34 Junkers.

112
00:13:43,000 --> 00:13:48,000
Hur skall ni handla, om
fienden på morgonen
den 7 november...

113
00:13:48,000 --> 00:13:52,000
...företar ett
flygangrepp
på Moskva?

114
00:13:52,000 --> 00:13:56,000
Moskvas luftförsvar
är tillförlitligt,
kamrat Stalin.

115
00:13:56,000 --> 00:14:01,000
550 jaktplan
står på flygfälten
i beredskap nr. 1.

116
00:14:01,000 --> 00:14:07,000
Man får inte tillåta, att
fascistiska flygmaskiner
på denna dag...

117
00:14:07,000 --> 00:14:10,000
...tränger in på
Moskvas himmel.

118
00:14:10,000 --> 00:14:13,000
Men om
så ändå
skulle ske...

119
00:14:13,000 --> 00:14:18,000
...får paraden
icke i något
fall inställas!

120
00:14:18,000 --> 00:14:21,000
Vi skall inte släppa
in dem i Moskva,
kamrat Stalin!

121
00:14:21,000 --> 00:14:25,000
Om det behövs,
skall vi ramma dem!

122
00:14:25,000 --> 00:14:28,000
Gott.

123
00:14:40,000 --> 00:14:44,000
MOSKVA
den 6 november år 1941

124
00:14:59,000 --> 00:15:02,000
Kamrat Stalin, tyska
trupper har slagit sig
igenom till Kasjira.

125
00:15:02,000 --> 00:15:06,000
Kasjiras partikommitté
ber om tillåtelse att få
spränga kraftverket.

126
00:15:06,000 --> 00:15:10,000
Hur kan det vara
möjligt? Kasjiras kraftverk
levererar ström till Moskva.

127
00:15:10,000 --> 00:15:14,000
Meddela strax,
att de inte skall
spränga kraftverket!

128
00:15:14,000 --> 00:15:18,000
Där kommer
truppförstärkningar
till Kasjira.

129
00:15:18,000 --> 00:15:24,000
Kraftverket får
inte sprängas! På ert
personliga ansvar! Förstått?

130
00:15:24,000 --> 00:15:30,000
Ni får förstärkningar.
Håll ut! På återseende.

131
00:15:45,000 --> 00:15:51,000
De är blottade på
samvete och ära -
folk med djurens moral.

132
00:15:51,000 --> 00:15:56,000
De har fräckheten
att mana till förintande av
den stora ryska nationen.

133
00:15:56,000 --> 00:16:01,000
Plechanovs och Lenins nation,
Tjernysjevskijs och Bjelinskijs...

134
00:16:01,000 --> 00:16:07,000
...Pusjkins och Tolstojs,
Glinkas och Tjajkovskijs,
Gorkijs och Tjechovs...

135
00:16:07,000 --> 00:16:13,000
...Setjenovs och Pavlovs,
Repins och Surikovs,
Suvorovs och Kutuzovs.

136
00:16:13,000 --> 00:16:18,000
De tyska
inkräktarna
vill ha ett...

137
00:16:18,000 --> 00:16:24,000
...förintelsekrig emot
Sovjetunionens folk.

138
00:16:24,000 --> 00:16:28,000
Om tyskarna vill
ha ett förintelsekrig...

139
00:16:28,000 --> 00:16:33,000
...då skall
de få det.

140
00:16:35,000 --> 00:16:39,000
316:e SKYTTEDIVISIONEN
den 6 november år 1941

141
00:16:41,000 --> 00:16:47,000
Politiske handledaren
Klatjkov! Till divisionschefen,
brådskande!

142
00:17:02,000 --> 00:17:05,000
- Tillåter ni, kamrat general?
- Ja.

143
00:17:06,000 --> 00:17:09,000
Ursäkta, jag kan
inte göra honnör...

144
00:17:09,000 --> 00:17:12,000
Jag har
tappat
mössan.

145
00:17:12,000 --> 00:17:16,000
Huvudsaken är,
att huvudet
är helt.

146
00:17:19,000 --> 00:17:23,000
Till politruk Klatjkov
för ståndaktighet
och mod...

147
00:17:23,000 --> 00:17:28,000
...han har visat
vid försvaret av
vår huvudstad Moskva.

148
00:17:28,000 --> 00:17:34,000
SSRU:s Högsta Råds
presidium belönar er
med Röda Fanans Orden.

149
00:17:35,000 --> 00:17:39,000
Jag tjänar
Sovjetunionen!

150
00:17:43,000 --> 00:17:47,000
Ge hit
orden!

151
00:17:51,000 --> 00:17:56,000
- Men vad gör ni?
- Man måste tvätta av den.

152
00:17:56,000 --> 00:17:59,000
Enligt ryska
arméns tradition.

153
00:17:59,000 --> 00:18:02,000
- Drick!
- Men jag dricker ju inte...

154
00:18:02,000 --> 00:18:05,000
Vid ett sådant
tillfälle kan
ni prova.

155
00:18:05,000 --> 00:18:10,000
Och för firandet av
Oktoberrevolutionen.

156
00:18:29,000 --> 00:18:34,000
Ingen fara.
Tyskarna kommer
inte om natten.

157
00:18:41,000 --> 00:18:44,000
Den förste.

158
00:18:44,000 --> 00:18:47,000
Klart.

159
00:18:47,000 --> 00:18:50,000
Kommer
flickorna?

160
00:18:51,000 --> 00:18:54,000
Allt uppfattat.

161
00:18:54,000 --> 00:18:57,000
Vi får hit
»katiusjor«.

162
00:18:57,000 --> 00:19:02,000
Det är befallt att strax ur alla enheter
samla en sammansatt bataljon, som
skall sitta opp på lastbilar.

163
00:19:02,000 --> 00:19:05,000
De skickar
bilar ifrån
arméstaben.

164
00:19:05,000 --> 00:19:11,000
Klatjkov, ni åker som den
kombinerade bataljonens
kommissarie.

165
00:19:13,000 --> 00:19:18,000
Här har ni
min mössa
som gåva!

166
00:19:25,000 --> 00:19:28,000
Skall ske!

167
00:19:28,000 --> 00:19:32,000
Just här i den remsa,
316:e skyttedivisionen
försvarade...

168
00:19:32,000 --> 00:19:38,000
...gick natten till den 7
november en ungkommunistisk
diversionsgrupp igenom fronten.

169
00:19:38,000 --> 00:19:43,000
I denna
grupp ingick Zoja
Kosmodemjanskaja.

170
00:20:03,000 --> 00:20:09,000
Tyskar!
En bilkolonn.

171
00:20:09,000 --> 00:20:13,000
Alla fort in
i skogen!

172
00:20:32,000 --> 00:20:36,000
Halt!
Rast.

173
00:20:37,000 --> 00:20:40,000
Grabbar...

174
00:20:40,000 --> 00:20:46,000
Grabbar, jag lyckönskar
er till 24-årsminnet
av Stora Oktober!

175
00:20:46,000 --> 00:20:49,000
Hurra!

176
00:20:49,000 --> 00:20:54,000
MOSKVA
den 7 november år 1941

177
00:21:25,000 --> 00:21:28,000
Kamrat politruk!
Vi är framkomna!

178
00:21:29,000 --> 00:21:33,000
Moskva!
Herregud!

179
00:21:34,000 --> 00:21:37,000
Uppställning!

180
00:21:41,000 --> 00:21:45,000
- Ställ in er i ledet!
- Skall ske!

181
00:21:45,000 --> 00:21:48,000
Till mig!

182
00:21:54,000 --> 00:21:57,000
Uppställning!

183
00:22:24,000 --> 00:22:29,000
Kamrater rödarmister
och rödflottister...

184
00:22:29,000 --> 00:22:33,000
...befäl och
politiska medarbetare...

185
00:22:33,000 --> 00:22:37,000
...partisaner
och partisanskor...

186
00:22:37,000 --> 00:22:41,000
...på er ser
hela världen...

187
00:22:41,000 --> 00:22:44,000
...såsom på en kraft,
vilken förmår förinta...

188
00:22:44,000 --> 00:22:48,000
...de tyska
inkräktarnas
rövarhorder.

189
00:22:49,000 --> 00:22:53,000
På er ser Europas
underkuvade folk...

190
00:22:53,000 --> 00:22:56,000
...som på
sina befriare.

191
00:22:57,000 --> 00:23:03,000
En stor befrielsemission
har fallit på er lott.

192
00:23:03,000 --> 00:23:08,000
Var då denna
mission värdiga!

193
00:23:08,000 --> 00:23:13,000
Det krig, ni för, är
ett befrielsekrig...

194
00:23:13,000 --> 00:23:17,000
...ett rättvist krig.

195
00:23:18,000 --> 00:23:21,000
Här talar
Stjerbakov.
Anmäl läget!

196
00:23:21,000 --> 00:23:24,000
Än så
länge är
allt lugnt.

197
00:23:24,000 --> 00:23:29,000
För fienden är
tydligen paraden
i Moskva oväntad.

198
00:23:29,000 --> 00:23:33,000
Gott. Fortsätt
bevakningen!

199
00:23:35,000 --> 00:23:39,000
Må ni i detta
krig besjälas av...

200
00:23:39,000 --> 00:23:43,000
...våra stora förfäders
modiga föredömen:

201
00:23:43,000 --> 00:23:47,000
Alexander Nevskijs
och Dmitrij Donskojs...

202
00:23:47,000 --> 00:23:51,000
...Kuzma Minins och
Dmitrij Pozjarskijs...

203
00:23:51,000 --> 00:23:55,000
...Alexander Suvorovs
och Michail Kutuzovs.

204
00:23:55,000 --> 00:24:01,000
Må den store
Lenins segerrika
fana skugga er!

205
00:24:02,000 --> 00:24:08,000
Under Lenins
fana framåt
till segern!

206
00:26:55,000 --> 00:26:59,000
Zoja Kosmodemjanskaja
läser en dikt av Majakovskij
(översättes ej):

207
00:26:59,000 --> 00:27:03,000
По небу тучи бегают,
дождями сумрак сжат,

208
00:27:03,000 --> 00:27:07,000
под старою телегою
рабочие сидят.

209
00:27:07,000 --> 00:27:11,000
И слышит шепот гордый
вода и под и над:

210
00:27:11,000 --> 00:27:15,000
«Через четыре года
здесь будет город-сад!»

211
00:27:15,000 --> 00:27:19,000
Свела промозглость корчею -
неважный мокр уют,

212
00:27:19,000 --> 00:27:23,000
сидят впотьмах рабочие,
подмокший хлеб жуют.

213
00:27:23,000 --> 00:27:27,000
Но шепот громче голода -
он кроет капель спад:

214
00:27:27,000 --> 00:27:31,000
«Через четыре года
здесь будет город-сад!»

215
00:27:31,000 --> 00:27:36,000
Я знаю - город будет,
я знаю - саду цвесть,

216
00:27:36,000 --> 00:27:41,000
когда такие люди
в стране в советской есть!

217
00:27:42,000 --> 00:27:45,000
Läs mer!

218
00:27:45,000 --> 00:27:49,000
Det är allt, grabbar. Det
är dags. Rasten är slut.

219
00:27:49,000 --> 00:27:52,000
När vi kommer tillbaka
från uppdraget, läser
Zoja mer för oss.

220
00:27:52,000 --> 00:27:55,000
Ni blir
här och
håller vakt.

221
00:27:55,000 --> 00:27:58,000
Jag ber er
skicka mig
på uppdrag.

222
00:27:58,000 --> 00:28:01,000
På uppdrag går
bara pojkarna.

223
00:28:01,000 --> 00:28:06,000
Svårigheter
måste delas
lika! Jag ber er!

224
00:28:06,000 --> 00:28:11,000
Gott. Bege dig
till Petristjevo och
bränn ner förrådet.

225
00:28:11,000 --> 00:28:14,000
Men in i skogen
med det samma
efteråt! Uppfattat?

226
00:28:14,000 --> 00:28:17,000
Bränna
förrådet,
skall ske!

227
00:28:46,000 --> 00:28:51,000
Chefen för 332:a
INFANTERIREGEMENTET
överstelöjtnant RÜDERER

228
00:28:53,000 --> 00:28:56,000
Vem
är ni?

229
00:28:58,000 --> 00:29:01,000
Det säger
jag inte.

230
00:29:01,000 --> 00:29:05,000
Var det ni,
som satte
fyr på stallet?

231
00:29:07,000 --> 00:29:11,000
Ja. Det
var jag.

232
00:29:14,000 --> 00:29:17,000
Ert
mål?

233
00:29:18,000 --> 00:29:21,000
Förinta er!

234
00:29:21,000 --> 00:29:24,000
Vem har
skickat er?

235
00:29:24,000 --> 00:29:27,000
Det säger
jag inte.

236
00:29:29,000 --> 00:29:32,000
Var befinner
sig er grupp?

237
00:29:33,000 --> 00:29:36,000
Det vet
jag inte.

238
00:29:37,000 --> 00:29:42,000
Mina herrar, gör
någonting! Fort!

239
00:29:50,000 --> 00:29:56,000
...46, 47, 48, 49, 50...

240
00:29:56,000 --> 00:30:02,000
...51, 52, 53, 54, 55...

241
00:30:04,000 --> 00:30:07,000
Var befinner
sig er grupp?

242
00:30:07,000 --> 00:30:13,000
...57, 58, 59, 60, 61, 62...

243
00:30:13,000 --> 00:30:19,000
...63, 64, 65...

244
00:31:13,000 --> 00:31:18,000
Ett ögonblick!
Men fortare!

245
00:31:33,000 --> 00:31:36,000
Å...

246
00:31:36,000 --> 00:31:42,000
...kamrater,
varför ser ni
så ledsna ut?

247
00:31:42,000 --> 00:31:47,000
Jag är inte
rädd för
att dö.

248
00:31:47,000 --> 00:31:53,000
Det är en
lycka att dö
för sitt folk.

249
00:31:58,000 --> 00:32:04,000
Ni kan hänga mig
en gång, men jag
är inte ensam.

250
00:32:04,000 --> 00:32:07,000
Vi är 200
millioner.

251
00:32:07,000 --> 00:32:12,000
Ni kan inte
hänga allihop.

252
00:32:12,000 --> 00:32:16,000
De skall
hämnas mig!

253
00:32:16,000 --> 00:32:19,000
Farväl,
kamrater!

254
00:32:19,000 --> 00:32:22,000
Slå fascisterna!

255
00:32:22,000 --> 00:32:25,000
Stalin är
med oss!

256
00:32:25,000 --> 00:32:28,000
Stalin
kommer!

257
00:32:40,000 --> 00:32:45,000
När han hade fått reda på
Zoja Kosmodemjanskajas
brottsliga avrättning...

258
00:32:45,000 --> 00:32:49,000
...befallde Stalin
Västfrontens trupper...

259
00:32:49,000 --> 00:32:55,000
...att inte ta fångar ur det tyska
332:a infanteriregementet -
varken soldater eller officerare.

260
00:33:04,000 --> 00:33:08,000
ORSjA
den 13 november år 1941

261
00:33:13,000 --> 00:33:17,000
Mina
herrar...

262
00:33:17,000 --> 00:33:23,000
...vi har idag bara en enda fråga,
i vilken Härens Överkommando
vill ha reda på er mening.

263
00:33:23,000 --> 00:33:27,000
Vad skall vi
vidare göra?

264
00:33:27,000 --> 00:33:33,000
Skall armén gräva ner sig, börja
göra i ordning ställningar för
vintern och invänta våren...

265
00:33:33,000 --> 00:33:39,000
...eller bör
de och kan
de fortsätta...

266
00:33:39,000 --> 00:33:43,000
...angreppet
emot Moskva
under vintern?

267
00:33:43,000 --> 00:33:49,000
Mina herrar!
Kölden, som inom en
nära framtid väntas inträda...

268
00:33:49,000 --> 00:33:55,000
...kan sannolikt möjliggöra
ett snabbt genomförande
av operationerna i öst.

269
00:33:55,000 --> 00:34:01,000
Jag avser vägarna,
vilka blir farbara för
stridsvagnar och bilar.

270
00:34:01,000 --> 00:34:06,000
Jag är övertygad om,
att man bör övergå till
försvar i norr och söder...

271
00:34:06,000 --> 00:34:09,000
...men i centrum
utdela sista stöten
emot Moskva...

272
00:34:09,000 --> 00:34:14,000
...vilket leder till dess
erövrande redan före
frostens angrepp!

273
00:34:14,000 --> 00:34:19,000
Det är militärt och
psykologiskt nödvändigt
att erövra Moskva.

274
00:34:19,000 --> 00:34:25,000
Fältmarskalk von Bocks
åsikt sammanfaller med
Överkommandots planer...

275
00:34:25,000 --> 00:34:29,000
...och
Führerns
uppfattning.

276
00:34:29,000 --> 00:34:32,000
BERLIN. RIKSKANSLIET
den 15 november år 1941

277
00:34:32,000 --> 00:34:38,000
Lystring! Här är Stortyska
Rundradion. Hör Führerns
tal till Tysklands Armé!

278
00:34:54,000 --> 00:34:59,000
Soldater!
Framför er
ligger Moskva.

279
00:35:00,000 --> 00:35:05,000
På två krigsår har
alla kontinentens
huvudstäder...

280
00:35:05,000 --> 00:35:08,000
...bugat
sig för er.

281
00:35:08,000 --> 00:35:13,000
Ni har vandrat
på de skönaste
städers gator.

282
00:35:13,000 --> 00:35:17,000
Moskva
återstår.

283
00:35:17,000 --> 00:35:20,000
Tvinga den
att buga sig!

284
00:35:20,000 --> 00:35:25,000
Visa den era
vapens kraft!

285
00:35:25,000 --> 00:35:28,000
Marschera fram
över dess torg!

286
00:35:28,000 --> 00:35:31,000
Moskva -
det är krigets slut.

287
00:35:31,000 --> 00:35:36,000
Moskva -
det är er vila.

288
00:35:36,000 --> 00:35:39,000
Framåt!

289
00:35:40,000 --> 00:35:45,000
Den 15 november
år 1941 började
den sista...

290
00:35:45,000 --> 00:35:49,000
...eller - såsom den brukar
kallas - andra offensiven
emot Moskva.

291
00:35:49,000 --> 00:35:54,000
Det hitleristiska
överkommandot kastade
i striden in 74 divisioner...

292
00:35:54,000 --> 00:35:58,000
...på inalles omkring
1.000.000 soldater,
11.670 kanoner...

293
00:35:58,000 --> 00:36:02,000
...och granatkastare
samt 1.500 stridsvagnar.

294
00:36:39,000 --> 00:36:44,000
Kamrat befälhavare, 
Röda Fanans Sångkör
är hitkommen.

295
00:36:44,000 --> 00:36:50,000
Jaså? Har de skickat
oss dem i stället
för reserver?

296
00:37:05,000 --> 00:37:09,000
- God dag, kamrat
Alexandrov!
- God dag.

297
00:37:09,000 --> 00:37:15,000
Vi ser som vår plikt
att ge en konsert
i främsta linjen.

298
00:37:17,000 --> 00:37:23,000
Där pågår redan
en konsert. Hör ni? Jag
kan inte släppa ut er dit.

299
00:37:23,000 --> 00:37:29,000
Nej, nej, kamrat Alexandrov!
Det kan jag inte göra. Ni är
hela Röda Arméns egendom.

300
00:37:29,000 --> 00:37:34,000
Kamrat major!
Skaffa hit så många
telefoner som möjligt.

301
00:37:34,000 --> 00:37:37,000
Och låt kören
sjunga i lurarna.

302
00:37:37,000 --> 00:37:40,000
Så får soldaterna
i främsta linjen höra
er och sjunga med!

303
00:37:40,000 --> 00:37:44,000
- Tack, kamrat
befälhavare!
- Lycka till!

304
00:37:44,000 --> 00:37:48,000
Uppställning!

305
00:38:09,000 --> 00:38:13,000
Вставай, страна огромная
Res dig, väldiga land

306
00:38:13,000 --> 00:38:17,000
Вставай на смертный бой
Till strid på liv och död

307
00:38:17,000 --> 00:38:21,000
С фашистской силой тёмною
Emot den mörka fascistmakten

308
00:38:21,000 --> 00:38:25,000
С проклятою ордой
Emot den förbannade horden

309
00:38:25,000 --> 00:38:29,000
Пусть ярость благородная
Må ett ädelt raseri

310
00:38:29,000 --> 00:38:33,000
Вскипает, как волна
Brusa opp likt en våg

311
00:38:33,000 --> 00:38:37,000
Идёт война народная
Här pågår ett folkkrig

312
00:38:37,000 --> 00:38:41,000
Священная война!
Det är ett heligt krig!

313
00:38:44,000 --> 00:38:50,000
Batteri, hastig
eldgivning - eld!

314
00:39:05,000 --> 00:39:08,000
Eld!

315
00:39:16,000 --> 00:39:22,000
Må ett ädelt raseri
brusa opp likt en våg!

316
00:39:22,000 --> 00:39:28,000
Här pågår ett folkkrig
Det är ett heligt krig!

317
00:39:32,000 --> 00:39:38,000
Emot fiendens stridsvagnar
hastig eldgivning - eld!

318
00:39:47,000 --> 00:39:53,000
Må ett ädelt raseri
brusa opp likt en våg!

319
00:39:56,000 --> 00:40:02,000
Här pågår ett folkkrig
Det är ett heligt krig!

320
00:40:04,000 --> 00:40:08,000
Гнилой фашистской нечисти
Den ruttne fascistdjävulen

321
00:40:08,000 --> 00:40:12,000
Загоним пулю в лоб
Jagar vi en kula genom pannan

322
00:40:12,000 --> 00:40:15,000
Отребью человечества
Till mänsklighetens avskum

323
00:40:15,000 --> 00:40:18,000
Сколотим крепкий гроб!
Spikar vi ihop en präktig likkista!

324
00:40:19,000 --> 00:40:25,000
Må ett ädelt raseri
brusa opp likt en våg!

325
00:40:27,000 --> 00:40:33,000
Här pågår ett folkkrig
Det är ett heligt krig!

326
00:40:35,000 --> 00:40:41,000
Må ett ädelt raseri
brusa opp likt en våg!

327
00:40:44,000 --> 00:40:50,000
Här pågår ett folkkrig
Det är ett heligt krig!

328
00:40:57,000 --> 00:41:00,000
»Den femte«
i telefon.

329
00:41:01,000 --> 00:41:07,000
Fienden försöker slå sig
igenom till Volokolamskvägen
och bemäktiga sig järnvägen.

330
00:41:07,000 --> 00:41:13,000
Släpp inte
fram honom
till Dubosekovo!

331
00:41:37,000 --> 00:41:42,000
Halt! Stopp!
Stanna!

332
00:41:58,000 --> 00:42:02,000
Grabbar, 20
stridsvagnar
är bara strunt!

333
00:42:02,000 --> 00:42:06,000
Mindre än
en var!

334
00:43:00,000 --> 00:43:06,000
Eld!
Eld!
Eld!

335
00:44:23,000 --> 00:44:29,000
Har ni sett? 6, 8,
10, 14 stycken
har vi skrotat!

336
00:45:15,000 --> 00:45:20,000
Nu är det visst
tvunget att dö...

337
00:45:21,000 --> 00:45:24,000
Kära
bröder!

338
00:45:24,000 --> 00:45:27,000
Stort är
Ryssland!

339
00:45:27,000 --> 00:45:30,000
Till reträtt är
där ingen väg!

340
00:45:30,000 --> 00:45:33,000
Bakom oss
har vi Moskva!

341
00:46:37,000 --> 00:46:40,000
Chefen för
16:e armén.

342
00:46:40,000 --> 00:46:43,000
Hur går det
för Panfilov,
håller han ut?

343
00:46:43,000 --> 00:46:48,000
För tredje dagen håller han
landsvägen till Volokolamsk på
gränsen för det mänskligt möjliga.

344
00:46:48,000 --> 00:46:51,000
Ring och
lyckönska
honom!

345
00:46:51,000 --> 00:46:56,000
Jag har nyss fått ett
förordnande ifrån Högsta
Rådet om att belöna divisionen...

346
00:46:56,000 --> 00:47:01,000
...med Röda Fanans Orden
och ändra dess namn
till 8:e Gardesdivisionen.

347
00:47:01,000 --> 00:47:07,000
Tack, Georgij Konstantinovitj! Jag
skall strax ringa. I dessa dagar har
vi alla så få glädjeämnen.

348
00:47:08,000 --> 00:47:12,000
Chefen för 16:e
armén. Förbind mig
med general Panfilov!

349
00:47:12,000 --> 00:47:15,000
Hallå! Ivan
Vasiljevitj?

350
00:47:15,000 --> 00:47:18,000
General
Panfilov
är dödad.

351
00:47:18,000 --> 00:47:21,000
Vad?

352
00:47:21,000 --> 00:47:26,000
General
Panfilov
är dödad.

353
00:48:11,000 --> 00:48:16,000
7 pansardivisioner,
3 motoriserade och
3 infanteridivisioner...

354
00:48:16,000 --> 00:48:21,000
...gick till angrepp i riktning
Volokolamsk för att försöka
genombryta fronten...

355
00:48:21,000 --> 00:48:25,000
...och slå
sig igenom
till Moskva.

356
00:50:08,000 --> 00:50:13,000
VÄSTFRONTENS STAB
den 19 november år 1941

357
00:50:20,000 --> 00:50:26,000
Kamrat befälhavare...
...Georgij Konstantinovitj.

358
00:50:26,000 --> 00:50:29,000
Jag är hitkommen
för att be dig...

359
00:50:29,000 --> 00:50:34,000
Låt mig dra
tillbaka trupperna
till Istrinsklinjen.

360
00:50:35,000 --> 00:50:38,000
Det är
bara en mil.

361
00:50:38,000 --> 00:50:43,000
Vattenreservoaren och
själva älven Istra ger
en god försvarslinje.

362
00:50:42,000 --> 00:50:45,000
När den är besatt,
kan man organisera
ett hållbart försvar.

363
00:50:45,000 --> 00:50:51,000
Trupperna har lidit svåra
förluster i manskap så
väl som materiel...

364
00:50:51,000 --> 00:50:57,000
...då talar jag inte ens om,
att soldaterna är så dödströtta,
att de bokstavligen faller omkull.

365
00:50:57,000 --> 00:51:03,000
Georgij, låt mig
gå tillbaka till
Istrinsklinjen!

366
00:51:03,000 --> 00:51:08,000
Gå tillbaka
betyder reträtt,
kamrat Rokossovskij!

367
00:51:08,000 --> 00:51:12,000
Nej! Inte ett
steg tillbaka!

368
00:51:12,000 --> 00:51:15,000
Håll stånd
till döds!

369
00:51:19,000 --> 00:51:23,000
Tillåter ni
mig gå?

370
00:51:24,000 --> 00:51:27,000
Gå!

371
00:51:51,000 --> 00:51:54,000
Ja, kamrat
Stalin.

372
00:51:54,000 --> 00:51:59,000
Är ni övertygad
om, att vi skall
hålla Moskva?

373
00:51:59,000 --> 00:52:05,000
Jag frågar
er detta med
smärta i själen.

374
00:52:05,000 --> 00:52:11,000
Säg det
ärligt - som
kommunist.

375
00:52:17,000 --> 00:52:22,000
Jag räknar
med, att vi
skall hålla Moskva.

376
00:52:22,000 --> 00:52:28,000
Men därtill behöver
vi minst två arméer och
åtminstone 200 stridsvagnar.

377
00:52:28,000 --> 00:52:34,000
Det är inte illa, att ni har
en sådan övertygelse.

378
00:52:37,000 --> 00:52:41,000
Ring Generalstaben
och kom överens om...

379
00:52:41,000 --> 00:52:46,000
...var, man skall samla de
två reservarméer, ni ber om.

380
00:52:46,000 --> 00:52:50,000
De skall bli färdiga till
slutet av november...

381
00:52:50,000 --> 00:52:55,000
...men stridsvagnarna kan
vi än så länge inte ge er.

382
00:52:57,000 --> 00:53:02,000
Klart. Jag ber,
att reservarmén
samlas på flankerna.

383
00:53:02,000 --> 00:53:05,000
Adjö, kamrat
Stalin.

384
00:53:19,000 --> 00:53:22,000
16:e ARMÉNS STAB
den 19 november år 1941

385
00:53:22,000 --> 00:53:26,000
Frontbefälhavaren
tog inte min bön
under övervägande.

386
00:53:26,000 --> 00:53:31,000
Jag håller tillbakagång
till Istrinsklinjen för
synnerligen viktig.

387
00:53:31,000 --> 00:53:35,000
Min plikt som befälhavare och
kommunist tillåter mig inte...

388
00:53:35,000 --> 00:53:40,000
...att ödmjukt instämma i
frontbefälhavarens beslut.
Jag överklagar detta beslut!

389
00:53:40,000 --> 00:53:44,000
Förbered ett telegram till
generalstabschefen. Skriv:

390
00:53:44,000 --> 00:53:47,000
Till marskalk
Sjaposjnikov...

391
00:53:47,000 --> 00:53:50,000
MOSKVA.
ÖVERKOMMANDOTS HÖGKVARTER
den 19 november år 1941

392
00:53:50,000 --> 00:53:56,000
Kamrat Stalin,
Rokossovskij ber
om tillåtelse...

393
00:53:56,000 --> 00:54:01,000
...att få dra
sig tillbaka till
Istrinskreservoaren.

394
00:54:01,000 --> 00:54:05,000
Det är en mil
närmare Moskva.

395
00:54:05,000 --> 00:54:10,000
Försvarsställningarna
för 16:e armén
blir bättre där.

396
00:54:10,000 --> 00:54:16,000
Sanktionera Rokossovskijs
förslag, om ni anser det riktigt.

397
00:54:16,000 --> 00:54:19,000
16:e ARMÉNS STAB
den 19 november år 1941

398
00:54:19,000 --> 00:54:25,000
Konstantin Konstantinovitj!
Chefen för Generalstaben
har godkänt ert förslag.

399
00:54:25,000 --> 00:54:28,000
Jag känner Boris Michajlovitj
och jag är övertygad om...

400
00:54:28,000 --> 00:54:31,000
...att Överbefälhavaren är
införstådd med detta svar.

401
00:54:31,000 --> 00:54:36,000
Ge omedelbart trupperna
order om avtåg nattetid till
linjen vid Istrinskreservoaren.

402
00:54:39,000 --> 00:54:42,000
Sätt
dig.

403
00:54:42,000 --> 00:54:47,000
Till chefen
för 16:e armén,
Rokossovskij.

404
00:54:47,000 --> 00:54:51,000
Det är jag,
som för befäl över
frontens trupper.

405
00:54:51,000 --> 00:54:57,000
Jag upphäver ordern om
truppernas tillbakadragande
till Istrinskreservoaren.

406
00:54:58,000 --> 00:55:04,000
Jag befaller er att stanna
på den intagna linjen och
inte ta ett steg tillbaka!

407
00:55:04,000 --> 00:55:07,000
Armégeneral
Zjukov.

408
00:55:15,000 --> 00:55:18,000
Vad skall
vi göra?

409
00:55:23,000 --> 00:55:26,000
Zjukov
har rätt.

410
00:55:26,000 --> 00:55:29,000
Du har rätt som
befälhavare med ansvar
för ditt frontavsnitt...

411
00:55:29,000 --> 00:55:32,000
...men han har genom
telegrammet understrukit
sitt personliga ansvar...

412
00:55:32,000 --> 00:55:36,000
...för hela
Västfrontens öde.

413
00:55:37,000 --> 00:55:40,000
Jag känner
Zjukov väl.

414
00:55:41,000 --> 00:55:45,000
Det är 20 års
vänskap, som
förenar oss.

415
00:55:46,000 --> 00:55:52,000
Jag förstår, att på hans axlar
ligger nu ett kolossalt ansvar
inför hela sovjetiska folket.

416
00:55:54,000 --> 00:55:58,000
Och om än
han i någon
sak inte har rätt...

417
00:55:58,000 --> 00:56:03,000
...så har
han ändå
i huvudsak rätt.

418
00:56:03,000 --> 00:56:09,000
Vi får inte ta ett enda
steg tillbaka, om vi har
Moskva bakom oss.

419
00:56:09,000 --> 00:56:14,000
Alltså måste
vi hålla stånd
till döds.

420
00:56:14,000 --> 00:56:17,000
WOLFSSCHANZE
den 19 november år 1941

421
00:56:17,000 --> 00:56:22,000
Fältmarskalk von Bock
leder personligen
slaget om Moskva...

422
00:56:22,000 --> 00:56:25,000
...från en framskjuten
kommandocentral.

423
00:56:25,000 --> 00:56:28,000
Hans oerhörda energi
driver trupperna framåt.

424
00:56:28,000 --> 00:56:32,000
von Bock jämför
läget med slaget
vid Marne...

425
00:56:32,000 --> 00:56:38,000
...där den sista bataljonen,
som kastades in i striden,
kunde avgöra drabbningen.

426
00:56:38,000 --> 00:56:42,000
Meddela Bock, att
han inte skall fortsätta
med frontalangrepp...

427
00:56:42,000 --> 00:56:45,000
...utan eftersträva
att omringa Moskva -
i första hand norrifrån...

428
00:56:45,000 --> 00:56:51,000
...och inte glömma de vidare
målen: Jaroslavl, Rybinsk -
och kanske även Vologda.

429
00:56:55,000 --> 00:57:01,000
Och meddela Bock, att
vi överväger ge Smolensk
namnet Bockburg till hans ära.

430
00:57:07,000 --> 00:57:12,000
Oaktat enorma
förluster fortsatte
Armégrupp »Mitte«...

431
00:57:12,000 --> 00:57:15,000
...slå sig fram
åt Moskva.

432
00:57:15,000 --> 00:57:20,000
Det tyska befälet
ansträngde sig att till
varje pris erövra Moskva.

433
00:57:20,000 --> 00:57:25,000
Mycket hårda strider
fördes i områdena vid
Krjukov och Istra...

434
00:57:25,000 --> 00:57:30,000
...vid Naro-Fominsk
och Jachrama.

435
00:57:31,000 --> 00:57:37,000
Moskva 25 km
BUSSHÅLLPLATS
Krasnaja Poljana

436
00:57:41,000 --> 00:57:45,000
Halt!
Avsittning!

437
00:57:50,000 --> 00:57:54,000
Nästa hållplats:
Röda torget!

438
00:57:54,000 --> 00:57:58,000
När kommer den
förbannade bussen?

439
00:57:58,000 --> 00:58:03,000
- Den är visst försenad.
- Vem bryr sig? Vi kör vidare!

440
00:58:03,000 --> 00:58:08,000
- Uppsittning!
- Kom igen, vi kör vidare!

441
00:58:31,000 --> 00:58:35,000
Moskvasovjeten,
meddela kamrat Stalin:

442
00:58:35,000 --> 00:58:38,000
Tyskarna har tagit
Krasnaja Poljana...

443
00:58:38,000 --> 00:58:41,000
...tagit Krasnaja...

444
00:58:41,000 --> 00:58:44,000
STABEN FÖR 16:e ARMÉN
den 24 november år 1941

445
00:58:44,000 --> 00:58:48,000
Konstantin Konstantinovitj,
Överbefälhavaren i telefon.

446
00:58:53,000 --> 00:58:56,000
Ja, kamrat
Stalin.

447
00:58:56,000 --> 00:59:01,000
Är det er bekant,
kamrat Rokossovskij, att
där vid Krasnaja Poljana...

448
00:59:01,000 --> 00:59:04,000
...har dykt opp
fientliga enheter?

449
00:59:04,000 --> 00:59:09,000
Vilka åtgärder
vidtages för att inte
släppa fram dem dit?

450
00:59:09,000 --> 00:59:14,000
Jag känner till tyska
förtruppers rörelser åt
norra Krasnaja Poljana.

451
00:59:14,000 --> 00:59:18,000
Vi drar dit
styrkor ifrån
andra avsnitt.

452
00:59:18,000 --> 00:59:24,000
Högkvarteret har
givit order om att
förstärka er med trupper.

453
00:59:24,000 --> 00:59:30,000
I morgon måste
Krasnaja Poljana
vara intaget!

454
00:59:58,000 --> 01:00:02,000
Herr fältmarskalk, det
tunga artilleriet är färdigt
att beskjuta Kreml.

455
01:00:02,000 --> 01:00:05,000
Gott,
general.

456
01:00:05,000 --> 01:00:10,000
- Men visa mig nu
Moskva i kikaren.
- Var så god!

457
01:00:55,000 --> 01:00:59,000
Nu går ryssarna
till motangrepp.

458
01:00:59,000 --> 01:01:03,000
- Vi skall nog köra.
- Ja.

459
01:01:03,000 --> 01:01:07,000
Jag har i alla fall
fått se Moskva.

460
01:01:08,000 --> 01:01:13,000
Kanske t.o.m.
för sista gången.

461
01:01:19,000 --> 01:01:22,000
Anropa
strax alla!

462
01:01:22,000 --> 01:01:25,000
Jag är Moskva!
Jag är Moskva!
Allmänt anrop!

463
01:01:25,000 --> 01:01:28,000
STABEN FÖR 16:e ARMÉN
den 25 november år 1941

464
01:01:28,000 --> 01:01:34,000
Kamysj (Skogssäv),
Luna (Måne), Roza (Ros),
Frikaza, Vologda, Slon (Elefant)...

465
01:01:34,000 --> 01:01:38,000
Hörde du, »Elefant«?
Hör på, alla!

466
01:01:40,000 --> 01:01:44,000
Kamrater,
kära bröder!

467
01:01:45,000 --> 01:01:50,000
För vårt stora fosterland,
för vårt Moskva - framåt!

468
01:03:16,000 --> 01:03:22,000
I ett stormande motangrepp
drev Rokossovskij ut fienden
ur Krasnaja Poljana.

469
01:03:23,000 --> 01:03:29,000
Ett batteri långskjutande kanoner
erövrades, vilka var förberedda
för beskjutning av Moskva.

470
01:03:33,000 --> 01:03:36,000
VÄSTFRONTENS STAB
den 29 november år 1941

471
01:03:36,000 --> 01:03:41,000
De tyska trupper, som hade
brutit igenom till Dmitrov,
är utkastade ur staden.

472
01:03:41,000 --> 01:03:47,000
Men det är tid, kamrat
Stalin, att ge Västfronten
1:a stötarmen och 10:e armén...

473
01:03:47,000 --> 01:03:53,000
...för att tilldela fienden
en motstöt och slunga
honom bort ifrån Moskva.

474
01:03:53,000 --> 01:03:59,000
Är ni övertygad om, att
fienden har kommit i kris
och saknar möjlighet...

475
01:03:59,000 --> 01:04:04,000
...att sätta in
någon ny, stor
gruppering?

476
01:04:04,000 --> 01:04:07,000
Fienden är
utmattad.

477
01:04:07,000 --> 01:04:13,000
Men frontens trupper kan
inte utan 1:a stötarmén
och 10:e armén...

478
01:04:13,000 --> 01:04:16,000
...likvidera
faran för
inkilning.

479
01:04:16,000 --> 01:04:22,000
Och då kan fienden förstärka
sina trupper vid Moskva
med stora reserver...

480
01:04:22,000 --> 01:04:25,000
...så att situationen
kan bli betydligt
mer invecklad.

481
01:04:25,000 --> 01:04:29,000
Tiden är inne
för motangrepp,
kamrat Stalin!

482
01:04:30,000 --> 01:04:34,000
Jag skall rådgöra
med Generalstaben.

483
01:04:44,000 --> 01:04:48,000
- Sjaposjnikov.
- Boris Michajlovitj,
hur mår ni?

484
01:04:50,000 --> 01:04:53,000
Tack, bättre,
kamrat Stalin.

485
01:04:53,000 --> 01:04:57,000
Det kritiska
tillståndet
är över.

486
01:04:57,000 --> 01:05:02,000
Sjukdom, det är en
offensiv av mikrober och
har liksom kriget sina kriser.

487
01:05:02,000 --> 01:05:08,000
I fall krisen är överstånden,
och ni är vid liv, övergå
då till motangrepp...

488
01:05:08,000 --> 01:05:13,000
...och slå fienderna med
mediciner och piller!

489
01:05:13,000 --> 01:05:18,000
Jag har
dessa piller
i reserv...

490
01:05:20,000 --> 01:05:23,000
För att övergå till
analogin med kriget...

491
01:05:23,000 --> 01:05:29,000
...vill jag säga, att Zjukov
anser det kritiska läget på
Västfronten vara till ända.

492
01:05:31,000 --> 01:05:34,000
Han ber att
till vintern ur
reserven få...

493
01:05:34,000 --> 01:05:39,000
...1:a stötarmén
och 10:e armén.
Vad anser ni?

494
01:05:39,000 --> 01:05:42,000
Jag räknar också
med, att krisen
är överstånden...

495
01:05:42,000 --> 01:05:47,000
...och det redan är dags
att bereda tyskarna några
riktigt varma servetter!

496
01:05:47,000 --> 01:05:51,000
Jag har förstått er,
Boris Michajlovitj!
Krya på er! Adjö.

497
01:05:51,000 --> 01:05:55,000
Tack, kamrat
Stalin!

498
01:06:03,000 --> 01:06:07,000
Utfärda en order
om, att fr.o.m. idag,
den 29 november...

499
01:06:07,000 --> 01:06:11,000
...överföra
till Zjukovs
förfogande...

500
01:06:11,000 --> 01:06:17,000
...1:a stötarmén,
10:e armén och
även 20:e armén!

501
01:06:19,000 --> 01:06:22,000
STABEN FÖR ARMÉGRUPP »MITTE«
den 29 november år 1941

502
01:06:22,000 --> 01:06:25,000
Vi måste försöka
en gång till, för
sista gången...

503
01:06:25,000 --> 01:06:31,000
...ett angrepp i riktning
Krasnaja Poljana, som
är helt nära Moskva...

504
01:06:31,000 --> 01:06:35,000
...16 km ifrån
flodhamnen Chimki.

505
01:06:35,000 --> 01:06:38,000
Vad tänker
ni, Hettner?

506
01:06:38,000 --> 01:06:41,000
Vi måste
angripa.

507
01:06:41,000 --> 01:06:46,000
Vi måste bryta igenom de
sista försvarsställningarna
vid Moskva. Kolossen vacklar.

508
01:06:46,000 --> 01:06:49,000
En stöt
så ramlar
han omkull.

509
01:06:49,000 --> 01:06:55,000
7:e pansarkåren angriper
den 1 december längs
motorvägen till Minsk.

510
01:06:55,000 --> 01:07:01,000
20:e armékåren angriper
den 1 december i området
vid Naro-Fominsk.

511
01:07:03,000 --> 01:07:08,000
VÄSTFRONTENS STAB
den 1 december år 1941

512
01:07:08,000 --> 01:07:12,000
Sedan han har brett ut
sina stötgrupperingar
på bred front...

513
01:07:12,000 --> 01:07:18,000
...och måttat slag med
sina bepansrade nävar långt
ifrån varandra ute på flankerna...

514
01:07:18,000 --> 01:07:22,000
...har fienden
under loppet av
slaget om Moskva...

515
01:07:22,000 --> 01:07:25,000
...tänjt ut sina
styrkor så mycket
längs fronten...

516
01:07:25,000 --> 01:07:31,000
...att inför de slutliga drabbningarna
på Moskvas nära tillfarter har
de förlorat sin slagkraft.

517
01:07:31,000 --> 01:07:34,000
Fiendens förbindelselinjer är
utsträckta över hundra mil...

518
01:07:34,000 --> 01:07:38,000
...och ständigt utsatta för
partisanavdelningarnas angrepp.

519
01:07:38,000 --> 01:07:44,000
Hitlertruppernas stora förluster
och de sovjetiska soldaternas
hårdnackade motstånd...

520
01:07:44,000 --> 01:07:49,000
...gör en skarp skillnad
för de tyska enheternas
stridsduglighet.

521
01:07:49,000 --> 01:07:52,000
De sovjetiska trupperna har
också lidit svåra förluster.

522
01:07:52,000 --> 01:07:58,000
Men de har hela tiden fått
nödvändig hjälp ifrån fosterlandet
och bevarat sin stridsduglighet.

523
01:08:00,000 --> 01:08:06,000
I strävan att dra nytta av
det gynnsamma läge, som har
uppstått till vår fördel vid Moskva...

524
01:08:06,000 --> 01:08:11,000
...har Västfrontens
befäl fattat beslut om...

525
01:08:11,000 --> 01:08:17,000
...att den 6
december 1941...

526
01:08:17,000 --> 01:08:20,000
...övergå...

527
01:08:20,000 --> 01:08:23,000
...till motoffensiv.

528
01:08:23,000 --> 01:08:28,000
Motoffensivens närmaste
uppgift är att slå sönder
de tyska stötgrupperna...

529
01:08:28,000 --> 01:08:31,000
...och kasta
bort dem
ifrån Moskva.

530
01:08:31,000 --> 01:08:35,000
Hur skall vi
gå till väga,
kamrater generaler?

531
01:08:35,000 --> 01:08:39,000
Tag med i beräkningen, att
oaktat det vi har tilldelats tre
kompletterande arméer...

532
01:08:39,000 --> 01:08:43,000
...har Västfronten inget
numerärt överläge
gentemot fienden.

533
01:08:43,000 --> 01:08:48,000
I fråga om pansar är
det snarast fienden,
som har övertaget.

534
01:08:48,000 --> 01:08:54,000
Denna omständighet är ett
grundläggande särdrag för
vår motoffensiv vid Moskva.

535
01:08:54,000 --> 01:08:58,000
Vad tänker
ni alltså?

536
01:08:59,000 --> 01:09:02,000
Tillåter ni?

537
01:09:02,000 --> 01:09:06,000
Vi tänker oss att
angripa nattetid.

538
01:09:06,000 --> 01:09:10,000
Om vi utgår ifrån,
att vårt infanteri...

539
01:09:10,000 --> 01:09:14,000
...skulle angripa de tyska
stridsvagnarna på dagen:
ingen säker utsikt till framgång!

540
01:09:14,000 --> 01:09:17,000
Infanteriet skulle
stridsvagnarna helt
enkelt göra ner.

541
01:09:17,000 --> 01:09:20,000
Men i mörke vore
det svårt för dem
att orientera sig.

542
01:09:20,000 --> 01:09:26,000
För att tyskarna inte skall utnyttja sitt
överläge i fråga om pansar och flyg, är
det viktigt att utesluta dessa ur striden.

543
01:09:26,000 --> 01:09:32,000
I ett överraskningsangrepp komma
tätt inpå fienden och tvinga honom 
att kämpa med närstridsvapen...

544
01:09:32,000 --> 01:09:38,000
...med kulsprutor, kulsprutepistoler,
gevär, handgranater - nävarna t.o.m.

545
01:09:38,000 --> 01:09:44,000
Kort sagt: natten
är de djärves och
kunniges bundsförvant.

546
01:09:44,000 --> 01:09:50,000
Men hur skall ni hitta
rätt riktning om natten
i en obekant trakt?

547
01:09:50,000 --> 01:09:56,000
- Vasilij Ivanovitj, har du en tändare?
- Ja.
- Ge mig den!

548
01:09:56,000 --> 01:10:02,000
Vi tänder två bål bakom
var anfallande bataljon.

549
01:10:02,000 --> 01:10:07,000
Bålen skall göras opp
med en kilometers
inbördes avstånd.

550
01:10:08,000 --> 01:10:14,000
Om befälet vänder sig om och
ser, att eldarna sammanfaller
till en - då är riktningen rätt.

551
01:10:14,000 --> 01:10:20,000
Men om han ser två
åtskilda eldar - då har
han kommit ur kurs.

552
01:10:20,000 --> 01:10:26,000
Jaså, på det viset.
Gott. Jag är med på det.

553
01:10:34,000 --> 01:10:40,000
Georgij Konstantinovitj, vi har fått
ett brådskande meddelande om
genombrott mitt på fronten...

554
01:10:46,000 --> 01:10:52,000
Fienden har plötsligt slagit
sig igenom mitt på fronten och
rycker fram på vägen åt Kubinka.

555
01:10:52,000 --> 01:10:58,000
Arméchefer, få ut
era trupper och likvidera
omedelbart genombrottet!

556
01:10:58,000 --> 01:11:01,000
Detta är
deras sista
framstöt.

557
01:11:01,000 --> 01:11:07,000
Kamrater generaler,
tidpunkten för motoffensiven
ligger fast till den 6 december.

558
01:11:10,000 --> 01:11:16,000
7:e pansarkåren angrep
i rombformation, även
kallad svinformation...

559
01:11:16,000 --> 01:11:20,000
...en klassisk
stridsformation för de tyska
mekaniserade förbanden.

560
01:11:20,000 --> 01:11:26,000
Såsom förtrupp gick
tunga stridsvagnar T-4.

561
01:11:26,000 --> 01:11:32,000
(T-4: tysk beteckning PzKpfw IV)

562
01:14:09,000 --> 01:14:14,000
Det är färdigrullat
för min pansararmé...

563
01:14:46,000 --> 01:14:49,000
Stå opp!
Framåt!

564
01:14:49,000 --> 01:14:52,000
Den 5 december övergick
Kalininfronten till offensiv.

565
01:14:52,000 --> 01:14:57,000
Den 6 december precis
klockan 6 på morgonen,
3 timmar före gryningen...

566
01:14:57,000 --> 01:15:00,000
...utan artilleri- eller
flygförberedelser...

567
01:15:00,000 --> 01:15:04,000
...ryckte skytteenheter
ur 30:e armén...

568
01:15:04,000 --> 01:15:08,000
...1:a stötarmen
och Västfrontens
20:e armé fram.

569
01:15:56,000 --> 01:16:02,000
Ifrån Moskvas murar
började Röda Arméns
motoffensiv över hela fronten.

570
01:16:03,000 --> 01:16:09,000
Framemot gryningen blev
fiendens försvar i riktningen
för huvudstöten genombrutet.

571
01:16:09,000 --> 01:16:13,000
De rörliga förbanden
utnyttjade framgången.

572
01:19:12,000 --> 01:19:18,000
Den 8 december övergick
arméerna på Västfrontens
vänstra flank till offensiv:

573
01:19:18,000 --> 01:19:24,000
Golikovs 10:e armé, Boldins
50:e armé liksom även Bjelovs
1:a gardeskavallerikår.

574
01:19:49,000 --> 01:19:55,000
JASNAJA POLJANA
den 8 december år 1941

575
01:19:56,000 --> 01:20:01,000
Redan Fredrik den Store sade
om de ryska soldaterna, att
man måste skjuta dem 2 gånger...

576
01:20:01,000 --> 01:20:04,000
...och sedan dessutom
putta till dem, för att
de äntligen skulle stupa.

577
01:20:04,000 --> 01:20:08,000
Han förstod
rätt dessa
soldaters väsen.

578
01:20:08,000 --> 01:20:11,000
Offensiven
emot Moskva
har misslyckats.

579
01:20:11,000 --> 01:20:14,000
Vi har lidit
ett allvarligt
nederlag.

580
01:20:14,000 --> 01:20:18,000
Överkommandots
tjockskallighet får
ödesdigra följder.

581
01:20:18,000 --> 01:20:21,000
Herr general,
Führern i telefon.

582
01:20:24,000 --> 01:20:27,000
Min Führer!

583
01:20:27,000 --> 01:20:33,000
Guderian,
håll stånd
till varje pris!

584
01:20:33,000 --> 01:20:38,000
Jag skickar er
förstärkningar
med flyg!

585
01:20:38,000 --> 01:20:43,000
Var fast förvissad om
det! Men bara håll
stånd! Håll stånd!

586
01:20:43,000 --> 01:20:47,000
Skall ske,
min Führer!

587
01:20:47,000 --> 01:20:53,000
Führerns order om att kämpa till
slutet tänker jag inte ge trupperna
ens om jag riskerar krigsrätt.

588
01:20:53,000 --> 01:20:59,000
Han har inget som
helst begrepp om
det verkliga läget.

589
01:21:07,000 --> 01:21:13,000
Efter svåra förluster
och reträtter hade Röda
Armén vid Moskvas murar...

590
01:21:13,000 --> 01:21:19,000
...tillfogat den tyska
fascisthorden ett
förkrossande nederlag.

591
01:21:19,000 --> 01:21:23,000
Detta var deras
första nederlag i det
Andra världskriget.

592
01:21:23,000 --> 01:21:28,000
Vid Moskva förlorade
hitleristerna mer än
500.000 soldater...

593
01:21:28,000 --> 01:21:33,000
...1.300 stridsvagnar och
2.500 artilleripjäser.

594
01:21:33,000 --> 01:21:38,000
Sådana förluster
hade den fascistiska
armén ännu inte känt.

595
01:21:38,000 --> 01:21:44,000
De tyska trupperna
kastades bort ifrån
Moskva 15-30 mil västerut.

596
01:22:08,000 --> 01:22:14,000
Men Röda Arméns
motoffensiv fortsatte.

597
01:22:37,000 --> 01:22:41,000
Bravo,
Dovator!

598
01:22:48,000 --> 01:22:52,000
Bra gjort
av gardisterna!

599
01:22:53,000 --> 01:22:59,000
Under motoffensiven
befriade Röda Armén...

600
01:22:59,000 --> 01:23:05,000
...mer än 11.000 orter ifrån
de hitleristiska ockupanterna.

601
01:23:05,000 --> 01:23:10,000
Ibland dem var städerna
Kalinin, Klin, Solnitjnogorsk...

602
01:23:10,000 --> 01:23:13,000
...Staritsa,
Volokolamsk,
Mozjajsk...

603
01:23:13,000 --> 01:23:16,000
...Borovsk, Juchnov,
Malojaroslavets...

604
01:23:16,000 --> 01:23:19,000
...Kaluga
och Suchimitji.

605
01:23:35,000 --> 01:23:41,000
Vi rörde inte Bock, när
han underlät att fullgöra sin
uppgift enligt »Plan Barbarossa«.

606
01:23:41,000 --> 01:23:44,000
Och nu
går han
på återtåg!

607
01:23:44,000 --> 01:23:50,000
Vem har givit
order om truppernas
tillbakadragande från Moskva?

608
01:23:50,000 --> 01:23:53,000
Kalla hit
Bock!

609
01:23:53,000 --> 01:23:59,000
Vi avlägsnar honom
och byter ut honom
emot fältmarskalk Kluge.

610
01:24:00,000 --> 01:24:05,000
Kalla hit Guderian!
Kalla hit alla!

611
01:24:05,000 --> 01:24:10,000
Hitler entledigade fältmarskalkerna
Brauchitsch, Bock, Leeb, Rundstedt...

612
01:24:10,000 --> 01:24:16,000
...samt generalöverstarna
Hettner, Hoth, Guderian
och ytterligare 35 generaler.

613
01:24:20,000 --> 01:24:26,000
Den 16 december år 1941
mottog Stalin ett budskap...

614
01:24:26,000 --> 01:24:31,000
...ifrån Amerikas
Förenta Staters
president, Roosevelt.

615
01:24:31,000 --> 01:24:35,000
Presidenten skrev:
»Jag vill än en gång
meddela er....

616
01:24:35,000 --> 01:24:40,000
...om den allmänna
och äkta entusiasmen
i Förenta Staterna....

617
01:24:40,000 --> 01:24:46,000
...med anledning av
er armés framgång i
försvaret av en stor nation.«

618
01:26:26,000 --> 01:26:32,000
I DET STORA MOSKVASLAGET
UTMÄRKTE SIG FÖLJANDE
BEFÄLHAVARES TRUPPER:

619
01:26:32,000 --> 01:26:38,000
Armégeneral ZJUKOV
Generalöverste KONJEV
Generallöjtnant ARTEMJEV

620
01:26:38,000 --> 01:26:44,000
Generallöjtnant BOLDIN
Generallöjtnant GOLIKOV
Generallöjtnant GOLUBJEV

621
01:26:44,000 --> 01:26:50,000
Generallöjtnant JEFREMOV
Generallöjtnant ZACHARKIN
Generallöjtnant KUZNETSOV

622
01:26:50,000 --> 01:26:56,000
Generallöjtnant ROKOSSOVSKIJ
Generalmajor GOVOROV
Generalmajor LELJUSJENKO

623
01:26:58,000 --> 01:27:04,000
INFANTERI:
Generalmajor AKIMENKO
Generalmajor BJELOBORODOV

624
01:27:04,000 --> 01:27:10,000
Generalmajor BEREZIN
Generalmajor LEBEDENKO
Generalmajor MIRONOV

625
01:27:10,000 --> 01:27:16,000
Generalmajor PANFILOV
Generalmajor PETROV
Generalmajor SIJAZOV

626
01:27:16,000 --> 01:27:22,000
Generalmajor SMIRNOV
Generalmajor TARASOV
Generalmajor SJVETSOV

627
01:27:22,000 --> 01:27:28,000
Generalmajor ERASTOV
Överste GRJAZNOV
Överste KARAMYSJEV

628
01:27:28,000 --> 01:27:34,000
Överste KOROTKOV
Överste LIZIUKOV
Överste MARTIROSIAN

629
01:27:34,000 --> 01:27:40,000
Överste MIROSJNITJENKO
Överste MICHAJLOV
Överste NAUMOV

630
01:27:40,000 --> 01:27:46,000
Överste POLOSUCHIN
Överste SVIRIDOV
Överste TJANTJIBADZE

631
01:27:46,000 --> 01:27:49,000
Överste TJERNYSJEV

632
01:27:49,000 --> 01:27:53,000
PANSAR:
Generalmajor KATUKOV
Överste GETMAN

633
01:27:53,000 --> 01:27:57,000
Överste ROTMISTROV
Överstelöjtnant KIRITJENKO
Överstelöjtnant SACHNO

634
01:27:57,000 --> 01:28:00,000
Överlöjtnant LAVRINENKO

635
01:28:00,000 --> 01:28:05,000
ARTILLERI:
Generallöjtnant ZJURAVLJOV

636
01:28:05,000 --> 01:28:10,000
KAVALLERI:
Generalmajor BJELOV
Generalmajor DOVATOR

637
01:28:10,000 --> 01:28:16,000
FLYG:
Generalmajor GOLOVANOV
Generalmajor KRAVTJENKO

638
01:28:16,000 --> 01:28:21,000
Generalmajor SBYTOV
Generalmajor KLIMOV

639
01:28:21,000 --> 01:28:26,000
FLOTTA:
Överste BEZVERCHOV
Överste TJISTIAKOV

640
01:28:30,000 --> 01:28:36,000
EVIG ÄRA ÅT HJÄLTARNA, SOM FÖLL
I STRIDER FÖR VÅRT FOSTERLANDS
FRIHET OCH OAVHÄNGIGHET!

641
01:28:36,000 --> 01:28:42,000
Denna från ryskan översatta text är
tidsanpassad till ryska tonspåret på rysk
utgåva av Slaget om Moskva, film 2, del 2

642
01:28:42,000 --> 01:28:48,000
FILMENS SLUT
Filmen är upptagen
på råfilm ifrån «SVEMA»

643
01:28:48,000 --> 01:28:51,000
Svensk text © 2010-2011 Erik Jonsson
Generaldepotens Förströelsedetalj
www.geocities.ws/generaldepoten

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

De tyska truppernas förgörande vid Moskva (dokumentärfilm 1941-1942).

1
00:00:00,000 --> 00:00:03,000
Svensk text den 18 september 2010
Äldre versioner bör förintas!
www.geocities.ws/generaldepoten

2
00:00:03,000 --> 00:00:08,000
De tyska truppernas
förgörande vid Moskva

3
00:00:09,000 --> 00:00:12,000
Dokumentärfilm

4
00:00:12,000 --> 00:00:18,000
Plan och montage av regissörerna
ordensbäraren L. Varlamov och
stalinpristagaren I. Kopalin

5
00:00:23,000 --> 00:00:29,000
Fotografer: I. Bjeljakov
B. Nebylitskij, B. Bobrov
V. Solovjov, T. Bunimovitj

6
00:00:29,000 --> 00:00:35,000
M. Schneiderov, P. Kasatkin
V. Stadtland, R. Karmen
S. Scheer, A. Krylov

7
00:00:35,000 --> 00:00:41,000
A. Stjekutjev, A. Lebedev
A. Elbert, B. Makasejev
Fotoassistent: M. Suchova

8
00:00:41,000 --> 00:00:46,000
Regiassistent: V. Tjekulajeva
Text: P. Pavlenko
Uppläsare: N. Dubravin

9
00:00:46,000 --> 00:00:51,000
Sångtext: A. Surkov
Melodi: B. Mokrousov
Musikalisk form: V. Smirnov

10
00:00:51,000 --> 00:00:55,000
Ljudtekniker: I. Gunger
Gruppledare: G. Azov

11
00:00:55,000 --> 00:01:00,000
Framställd av
Centrala Journalfilmstudion
oktober 1941 - januari 1942

12
00:01:27,000 --> 00:01:33,000
Oktober 1941.
Stränga dagar.

13
00:01:34,000 --> 00:01:38,000
Fienden försöker bryta
sig igenom till huvudstaden.

14
00:02:00,000 --> 00:02:03,000
FÖRORDNING
av Statens Försvarskommitté
Härmed kungöres att...

15
00:02:03,000 --> 00:02:09,000
...huvudstadens
försvar på linjer 10-12
mil väster om Moskva...

16
00:02:09,000 --> 00:02:15,000
...uppdrages Västfrontens
befälhavare, armégeneralen
kamrat Zjukov...

17
00:02:15,000 --> 00:02:20,000
...och chefen för staden Moskvas
garnison, generallöjtnanten
kamrat Artemjev...

18
00:02:20,000 --> 00:02:26,000
...ålägges stadens
försvar på dess tillfarter.

19
00:02:32,000 --> 00:02:38,000
Manade av SUKP(b):s Moskvakommitté
och Moskvas Arbetardeputerades Råd...

20
00:02:38,000 --> 00:02:44,000
...omvandlade moskvaborna
sin stad till en väldig borg.

21
00:02:44,000 --> 00:02:50,000


22
00:03:59,000 --> 00:04:05,000
Mekaniker, pedagoger,
konstnärer m.fl. ansluter
sig till arbetarbataljonerna.

23
00:05:20,000 --> 00:05:26,000
Hustrur och döttrar ställde sig vid
maskinerna och ersatte dem, som
hade begivit sig till fronten.

24
00:05:29,000 --> 00:05:34,000
Var fabrik, vart bruk
och var verkstad
tillverkar vapen.

25
00:05:34,000 --> 00:05:39,000
En omedelbar fara
hotade Moskva.

26
00:05:41,000 --> 00:05:47,000
Men under dessa
hotfulla dagar fick
landet höra Stalin.

27
00:05:51,000 --> 00:05:55,000
Kamrater rödarmister och
rödflottister, befäl och
politiska medarbetare...

28
00:05:55,000 --> 00:05:58,000
...partisaner och
partisanskor.

29
00:05:58,000 --> 00:06:01,000
På er ser hela världen
såsom på en kraft...

30
00:06:01,000 --> 00:06:07,000
...vilken är förmögen
att förinta de tyska
inkräktarnas rövarhorder.

31
00:06:07,000 --> 00:06:12,000
På er ser alla Europas folk, vilka
tillfälligt har hamnat under
det tyska tyranniets ok...

32
00:06:12,000 --> 00:06:18,000
...såsom på sina befriare.
En stor befriarmission
har fallit på er lott.

33
00:06:18,000 --> 00:06:23,000
Må ni vara denna
mission värdiga!

34
00:06:23,000 --> 00:06:29,000
Ni för ett befrielsekrig,
ett rättfärdigt krig.

35
00:06:32,000 --> 00:06:38,000
Må ni i detta krig besjälas
av våra stora förfäders
modiga förebilder...

36
00:06:38,000 --> 00:06:44,000
...Alexander Nevskijs och
Dmitrij Donskojs, Kuzma
Minins och Dmitrij Pozjarskijs...

37
00:06:44,000 --> 00:06:47,000
...Alexander Suvorovs och
Michail Kutuzovs...

38
00:06:47,000 --> 00:06:52,000
Må den store Lenins
oövervinneliga fana
skugga er!

39
00:06:53,000 --> 00:06:58,000
För de tyska inkräktarnas
fullkomliga förgörande!

40
00:06:58,000 --> 00:07:01,000
Död åt de tyska
ockupanterna!

41
00:07:01,000 --> 00:07:07,000
Leve vårt ärorika
fosterland, dess frihet
och dess oberoende!

42
00:07:07,000 --> 00:07:11,000
Under Lenins fana -
framåt till seger!

43
00:09:05,000 --> 00:09:11,000
Under dessa spända
dagar byggde tiotusentals
arbetare befästningslinjer.

44
00:09:28,000 --> 00:09:34,000
Moskvabor och kolchosbönder
ifrån Moskva län spärrade med
stålvallar av befästningar...

45
00:09:34,000 --> 00:09:40,000
...och fällda träd fiendens
väg till huvudstaden.

46
00:10:29,000 --> 00:10:35,000
Dag och natt smidde
Moskva vapen för segern.

47
00:11:41,000 --> 00:11:47,000
Bruk, fabriker och verkstäder
sände oavbrutet vapen
och granater till fronten.

48
00:11:54,000 --> 00:12:00,000
Hitler sände mer än 80
divisioner till storms emot
den röda huvudstaden.

49
00:12:00,000 --> 00:12:06,000
På de bortre tillfarterna stred
våra trupper och höll tillbaka
fascisternas anstormning.

50
00:15:10,000 --> 00:15:14,000
Vartenda tyskarnas
steg på Moskvas jord
kostar dem blod.

51
00:15:14,000 --> 00:15:19,000
De vandrar över sina
egna lik på vägen
fram åt Moskva.

52
00:15:44,000 --> 00:15:49,000
Ömkligt patrask,
som kallas människor.

53
00:16:07,000 --> 00:16:13,000
I drabbningarna om Moskva
smides det stora fosterländska
krigets garde...

54
00:16:13,000 --> 00:16:19,000
...där födes soldater och befäl,
som är berömda för sitt hjältemod
och vilkas lag är seger!

55
00:17:32,000 --> 00:17:38,000


56
00:17:39,000 --> 00:17:43,000
Första Gardeskavallerikåren

57
00:17:57,000 --> 00:18:03,000
Sovjetiska folkets bästa
söner går ut till försvar
för sitt kära Moskva.

58
00:18:09,000 --> 00:18:15,000
Res dig, väldiga land,
till strid på liv och död...

59
00:18:15,000 --> 00:18:21,000
...emot den mörka fascistmakten,
emot den förbannade horden!

60
00:18:21,000 --> 00:18:27,000
Må ett ädelt raseri
brusa opp liksom en våg!

61
00:18:27,000 --> 00:18:33,000
Här pågår ett folkkrig.
Det är ett heligt krig!

62
00:19:21,000 --> 00:19:27,000
Dag för dag utgjutande blod
och utmattande sig fortsätter
dock tyskarna alltjämt...

63
00:19:27,000 --> 00:19:33,000
...krypa fram emot Moskva.
De tröstar sig med tanken,
att Moskvas förorter är nära.

64
00:19:33,000 --> 00:19:39,000
Men det hitlerska
generalangreppets öde
är redan förutbestämt.

65
00:19:40,000 --> 00:19:46,000
På kamrat Stalins anvisning har
Västfrontens krigsråd förberett
ett avgörande motangrepp.

66
00:19:48,000 --> 00:19:54,000
Uppgift: inte bara
sönderslita det andra
generalangreppet...

67
00:19:54,000 --> 00:20:00,000
...utan även vid Moskva
påbörja förgörandet av
de fascistiska horderna.

68
00:21:33,000 --> 00:21:39,000
Den 6 december år 1941,
efter att ha utmattat
fienden i föregående strider...

69
00:21:39,000 --> 00:21:45,000
...övergick Västfrontens
trupper till motoffensiv.

70
00:23:22,000 --> 00:23:26,000
General Rokossovskijs
trupper ryckte
fram åt Istra...

71
00:23:26,000 --> 00:23:31,000
...medan de förföljde
fiendens pansar- och
infanteridivisioner.

72
00:24:45,000 --> 00:24:51,000
De stalinska falkarna
slog oavbrutet emot
fienden ifrån luften.

73
00:25:12,000 --> 00:25:18,000
General Boldins
enheter kastade
ut fienden ur Tula.

74
00:26:47,000 --> 00:26:53,000
General Bjelovs hästgardister
rände hack i häl på de retirerande
tyskarna fram åt Stalinogorsk.

75
00:27:52,000 --> 00:27:58,000
General Leljusjenkos
trupper stormade
fram åt Rogatjov.

76
00:28:47,000 --> 00:28:53,000
Fallskärmsjägare kastar sig
ner bakom fiendens linjer.

77
00:30:39,000 --> 00:30:45,000
Fallskärmsskidlöpare
stör sambandet. De
slår emot fienden...

78
00:30:45,000 --> 00:30:51,000
...ifrån baklandet och
avskär reträttvägarna.

79
00:31:03,000 --> 00:31:09,000
Soldaterna i General
Kuznetsovs enheter
närmade sig Jachroma.

80
00:31:51,000 --> 00:31:57,000
Mitt i trakten av Mozjajsk
leder general Govorovs
enheter offensiven.

81
00:35:06,000 --> 00:35:10,000
Driva ut tyskarna ur
Michajlov och Epifanj...

82
00:35:10,000 --> 00:35:14,000
...denna uppgift verkställer
general Golikovs trupper.

83
00:36:08,000 --> 00:36:13,000
FÖR FOSTERLANDET!
FÖR STALIN!

84
00:36:56,000 --> 00:37:02,000
Västfrontens trupper
sönderslet fiendens försvar.

85
00:37:18,000 --> 00:37:24,000
Våra enheter drev ut
tyskarna ur orterna.

86
00:39:11,000 --> 00:39:17,000
Glatt hälsar
befolkningen
sina befriare.

87
00:41:14,000 --> 00:41:20,000
Partisanerna lämnar orter,
där de oförväget har
kämpat i många dagar.

88
00:41:20,000 --> 00:41:24,000
Invånarna
välkomnar
sina kära hjältar...

89
00:41:24,000 --> 00:41:30,000
...som i 45 dagar har
saboterat i de tyska
ockupanternas bakland.

90
00:41:44,000 --> 00:41:47,000
Solnitjnogorsks
arbetardeputerades
stadsråd. Moskva län.

91
00:41:47,000 --> 00:41:53,000
Ordföranden i Solnitjnogorsks stadsråd,
Artemij Ivanovitj Batev, har knappt
återvänt ifrån sin partisanavdelning...

92
00:41:53,000 --> 00:41:57,000
...innan stadens
invånare redan
söker opp honom.

93
00:42:06,000 --> 00:42:12,000


94
00:42:14,000 --> 00:42:20,000
Kamrater, bröder!
Solnitjnogorsk är vårt!

95
00:42:23,000 --> 00:42:27,000
Stalinogorsk är vårt!
LEVE STALIN!

96
00:42:27,000 --> 00:42:33,000
Så gick det till i städer och
byar i glädjen över befrielsen
ifrån det fascistiska oket.

97
00:42:47,000 --> 00:42:53,000
Genom vår heroiska
Röda Armés anstormning
befriades stad efter stad.

98
00:43:27,000 --> 00:43:33,000
På återtåget raserade
de tysk-fascistiska
odjuren städer...

99
00:43:33,000 --> 00:43:37,000
...och brände
ner byar.

100
00:43:44,000 --> 00:43:47,000
Rogatjov

101
00:44:05,000 --> 00:44:08,000
Michajlov

102
00:44:25,000 --> 00:44:30,000
När de lämnade stationen,
brände tyskarna elevatorsilon
med den spannmål...

103
00:44:30,000 --> 00:44:33,000
...de hade tagit
ifrån kolchosbönderna.

104
00:44:33,000 --> 00:44:38,000
2.000 kolchosbönder gick
ut för att släcka elden och
lyckades rädda kornet.

105
00:45:06,000 --> 00:45:09,000
Epifanj

106
00:45:26,000 --> 00:45:29,000
Klin

107
00:45:34,000 --> 00:45:40,000
Aldrig skall det sovjetiska
folket glömma de fascistiska
barbarernas blodiga brutalitet.

108
00:46:03,000 --> 00:46:09,000
När de flydde, stängde tyskarna
in familjerna i husen och
sprängde dem med minor.

109
00:46:26,000 --> 00:46:32,000
Har ni inget
medlidande,
mördare?

110
00:46:36,000 --> 00:46:42,000
I djuriskt hat emot
vårt folk brände de
sårade rödarmister.

111
00:47:14,000 --> 00:47:20,000
Svin!
De arkebuserade
kolchosbönderna.

112
00:47:46,000 --> 00:47:52,000
Missfoster! De
våldtog kvinnorna och
mördade dem sedan.

113
00:48:10,000 --> 00:48:16,000
Det finns inga byar,
där de inte har lämnat
sina blodiga spår.

114
00:48:30,000 --> 00:48:36,000
Fascisterna skymfade rysk kultur,
då de förintade minnesmärken
över dess ära och stolthet.

115
00:48:50,000 --> 00:48:55,000
De brände ner den
mycket måleriska
staden Istra till grunden.

116
00:48:55,000 --> 00:48:59,000
Istras mellanskola

117
00:49:08,000 --> 00:49:14,000
Av det hus, vari
Tjechov bodde,
återstod aska.

118
00:49:16,000 --> 00:49:19,000
Moskva Läns
Hembygdsmuseum
Istra

119
00:49:20,000 --> 00:49:25,000
De förvandlade till
ruiner den berömda
Nya Jerusalemskyrkan...

120
00:49:25,000 --> 00:49:29,000
...arkitekterna
Rastrellis och Kazakovs
storslagna skapelse.

121
00:50:00,000 --> 00:50:06,000
I Klin blev den odödlige ryske
tonsättaren Tjajkovskijs
hus barbariskt ödelagt.

122
00:51:13,000 --> 00:51:17,000
Fascisterna fördärvade
Jasnaja Poljana...

123
00:51:17,000 --> 00:51:23,000
...där den store ryske
författaren Lev Nikolajevitj
Tolstoj föddes, levde och skapade.

124
00:51:35,000 --> 00:51:39,000
Beslagtaget
för
Försvarsmaktens Överkommando

125
00:52:05,000 --> 00:52:09,000
De besmutsade
det rum, under
vars valv...

126
00:52:09,000 --> 00:52:15,000
...Tolstoj skapade sin
hjältediktning om ryska
folket - »Krig och fred«.

127
00:52:33,000 --> 00:52:38,000
Jasnaja Poljanas
Länslasarett
»Lev Tolstoj«

128
00:52:45,000 --> 00:52:49,000
Vid sidan om Lev
Tolstojs grav hade
de fräckheten...

129
00:52:49,000 --> 00:52:55,000
...att gräva ner liken
av sina marodörer
och galgfåglar.

130
00:53:05,000 --> 00:53:09,000
Fortsatt förföljande den
retirerande fienden...

131
00:53:09,000 --> 00:53:13,000
...ryckte Röda
Arméns enheter
fram västerut.

132
00:53:13,000 --> 00:53:19,000
Så ser markerna kring Moskva
ut efter tyskarnas förgörande
vid huvudstadens port.

133
00:54:21,000 --> 00:54:27,000
Från den 16 november
till den 10 december
och enbart vid Moskva...

134
00:54:27,000 --> 00:54:33,000
...uppgick de tyska
förlusterna till mer
än 85.000 dödade.

135
00:54:51,000 --> 00:54:57,000
Från den 16 november
till den 10 december
och enbart vid Moskva...

136
00:54:57,000 --> 00:55:02,000
...beslagtogs och
förintades ett oräknat
antal flygmaskiner...

137
00:55:02,000 --> 00:55:05,000
...1.434 stridsvagnar...

138
00:55:05,000 --> 00:55:08,000
...5.416 bilar...

139
00:55:08,000 --> 00:55:11,000
...575 kanoner...

140
00:55:11,000 --> 00:55:14,000
...339 granatkastare...

141
00:55:14,000 --> 00:55:17,000
...870 kulsprutor.

142
00:55:17,000 --> 00:55:23,000
Den hitlerska planen
att omringa och erövra
Moskva hade misslyckats.

143
00:55:44,000 --> 00:55:50,000
Här är de -
det stora
slagets fält.

144
00:56:01,000 --> 00:56:05,000
Landet mottog
med stolthet
nyheten om...

145
00:56:05,000 --> 00:56:11,000
...Röda Arméns enheters lysande
seger, sedan de hade slagit
tillbaka fienden ifrån Moskva.

146
00:56:16,000 --> 00:56:21,000
SENASTE TIMMEN
Den tyska planen att inringa och
erövra Moskva har misslyckats

147
00:56:21,000 --> 00:56:27,000
På brukens och fabrikernas
avdelningar hälsade sovjetiska
folket på mångtaliga möten...

148
00:56:27,000 --> 00:56:31,000
...sin kära Röda Armé.

149
00:56:35,000 --> 00:56:41,000
Var och en lovade anstränga
sig ännu mer och framställa
ännu fler granater...

150
00:56:41,000 --> 00:56:47,000
...kanoner, stridsvagnar,
flygmaskiner - ge allt för fronten,
allt för fiendens förgörande.

151
00:57:28,000 --> 00:57:31,000
Ytterligare ett
slag emot fienden!

152
00:57:38,000 --> 00:57:41,000
Här är den:
vägen till Moskva...

153
00:57:41,000 --> 00:57:45,000
...och tillbaka!

154
00:57:48,000 --> 00:57:52,000
Röda Armén
fortsätter
jaga tyskarna.

155
00:58:08,000 --> 00:58:12,000
General Konjevs
trupper vid
Kalinins port.

156
00:58:30,000 --> 00:58:36,000
Generalerna Maslennikovs och
Justjkevitjs enheter driver
ut fienden ur staden.

157
00:59:54,000 --> 00:59:57,000
Kalinin
intaget!

158
01:01:20,000 --> 01:01:24,000
Våra enheter
har erövrat
Volokolamsk.

159
01:01:49,000 --> 01:01:54,000
Inför general Katukovs
gardister uppenbarade sig...

160
01:01:54,000 --> 01:01:59,000
...en förskräcklig tavla
av tyskt barbari.

161
01:02:04,000 --> 01:02:10,000
Sovjetiska folket skall
aldrig glömma dessa
brutala illdåd.

162
01:02:11,000 --> 01:02:16,000
Röda Armén skall
befria alla sovjetiska
städer och byar!

163
01:02:34,000 --> 01:02:40,000
General Govorovs trupper,
som förföljer fienden, har
kommit fram till Mozjajsk.

164
01:03:40,000 --> 01:03:44,000
Den 20 januari
intog våra trupper
staden Mozjajsk...

165
01:03:44,000 --> 01:03:48,000
...tyskarnas sista
stödjepunkt
i Moskva län.

166
01:03:59,000 --> 01:04:03,000
Landet omkring Moskva
är fullkomligt rensat ifrån...

167
01:04:03,000 --> 01:04:08,000
...tysk-fascistiska inkräktare,
plundrare och mördare.

168
01:04:52,000 --> 01:04:58,000
Borodino. Ett minnesmärke
över de ryska vapnens ära.

169
01:05:01,000 --> 01:05:07,000
Kutuzov
den 26 augusti år 1812

170
01:05:22,000 --> 01:05:28,000
På de fält, där det
stora Borodinoslaget
utkämpades år 1812...

171
01:05:29,000 --> 01:05:35,000
...förföljer Röda Arméns
enheter den retirerande
fienden västerut.

172
01:06:11,000 --> 01:06:17,000
Svensk text © 2010 Erik Jonsson
Översatt helt utan stöd ifrån
Rysslands Kulturministerium

173
01:06:17,000 --> 01:06:20,000
SLUT
på filmen

Bilder ur filmen »Det stora okända kriget« («Великая неизвестная война», 2020)

General Günther Blumentritt skriver: (Bild ur filmen «Det stora okända kriget»)»Där stod en fiende emot oss, vilken i sin stridsförmåga överträffade«... (Bild ur filmen «Det stora okända kriget»)...»alla andra arméer många gånger om, vilka vi någonsin hade behövt möta på slagfältet.« (Bild ur filmen «Det stora okända kriget»)»Hur förskräcklig den ryska vintern än var«... (Bild ur filmen «Det stora okända kriget»)...»den faktor, som avgjorde stridens utgång, var inte vädret«... (Bild ur filmen «Det stora okända kriget»)...»deras okuvliga vilja till att inte ge sig.« (Bild ur filmen «Det stora okända kriget»)

J.V. STALIN talar på Röda Torget i Moskva vid Oktoberrevolutionens 24-årsdag den 7:e november år 1941.

Kamrater rödarmister och rödflottister, befäl och politiska medarbetare, partisaner och partisanskor! På er ser hela världen såsom på en kraft, vilken är förmögen att förinta de tyska inkräktarnas rövarhorder. På er ser alla Europas folk, vilka tillfälligt har hamnat under det tyska tyranniets ok, såsom på sina befriare. En stor befriarmission har fallit på er lott. Må ni vara denna mission värdiga! Ni för ett befrielsekrig, ett rättfärdigt krig. Må ni i detta krig besjälas av våra stora förfäders modiga förebilder - Alexander Nevskijs och Dmitrij Donskojs, Kuzma Minins och Dmitrij Pozjarskijs, Alexander Suvorovs och Michail Kutuzovs! Må den store Lenins oövervinneliga fana skugga er! För de tyska inkräktarnas fullkomliga förgörande! Död åt de tyska ockupanterna! Leve vårt ärorika fosterland, dess frihet och dess oberoende! Under Lenins fana - framåt till seger!

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor:

Litteraturförteckning