X10 Landskrona–Malmö f.f.g. 9.1.1983


bild av Landskrona station i väntan på X10 9.1.1983
Vidare --->    Innehåll    Landskrona    X7    X9    X10    X31    <--- Tillbaka

Bilder av elektriskt motorvagnståg X10:

830200 830201 830202 830203 830204 830205 830206 830207 830208 830209 830210 830211 830212 830213 830214 830215 830216 830217 830218 830219 830220 830221 830222 830223 830224 830225 830227 830228 830229 830230 830231 830232 830233 830234 830235 830236 830237 830238

Copyright © 2004 Erik Jonsson <[email protected]>
Bilderna är godkända för publicering av Generaldepotens Fotografiska Anstalt.
Förvaras åtkomligt.
Uppgifterna om fotografens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).