(Om somliga tecken visas felaktigt, torde man byta till teckensatsen koi8-r i läsaren.)

Antireklamskyltar m.m. i Fraktur och Schwabacher

Här är några olika utföranden av texten »Reklam undanbedes«, vilka man kan sätta på dörren. Alla fem textremsorna finns även på en enda sida för utskrift i PDF-filen undanbedes.pdf.

bild av texten Reklam undanbedes i typsnittet Alte Schwabacher
DS Alte Schwabacher

bild av texten Reklam undanbedes i typsnittet Kochfraktur
DS Kochfraktur

bild av texten Reklam undanbedes i typsnittet Normalfraktur
DS Normalfraktur

bild av texten Reklam undanbedes i typsnittet Tannenberg
DS Tannenberg

bild av texten Reklam undanbedes i typsnittet Traditional Fraktura Medium DFX
Traditional Fraktur Medium DFX

Den som själv vill framställa dokument med frakturstil (svensk skrift) kan hämta gratis TrueType-typsnitt i Marsfraktur (Normalfraktur) och Kochfraktur ifrån Gerhard Helzel.

Se även länksidan om frakturstil samt Bund für deutsche Schrift und Sprache.

Exempel på dokument med frakturstil:

Plechanows Buch in FrakturDjävulens elixir i frakturstiltitelblad till Karl Mays indianbok Skatten i SilversjönProfeten Daniel ur Bibelen eller Den heliga SkriftInternationalen, hela texten


Erik Jonsson <[email protected]>


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:


Här kan man registrera sig som linuxanvändare. Litteraturförteckning

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor: