De ha tömt njutningarnas bägare till botten, men känna nu blott livsleda, och de lida, därför att deras goda anlag ej ha kommit till sin rätt. De ha plockat den europeiska civilisationens frukter, men dessa ha varit skämda och lämna en bitter eftersmak. Överallt i den nya ryska vitterheten träffa vi Onegins likar: hos Lermontov heter han Petjorin, hos Herzen Beltov (i romanen »Vem är den skyldige«); i Turgenevs romaner och berättelser figurerar han oupphörligt under många namn (Rudin, Bazarov m.fl.), och han får sin konstnärliga fulländning i Gontjarovs Oblomov. Men ännu i Dostojevskijs, Tolstojs och Tjechovs verk går Onegins ande igen.

generaldepoten/onegin/index.html

Förord och inledning till »Eugen Onegin«, roman på vers av Alexander Pusjkin.

av Alfred Jensen (1918).

Avskriften senast rättad 26.11.2004
(tjugosjätte november år tvåtusenfyra).

bild av omslaget till DVD med Tjajkovskijs opera Eugen Onegin Alexander PUSJKIN: Eugen Onegin. Roman på vers. Ny omarbetad och tillökt upplaga. Övers. av Alfred Jensen. Stockholm 1918.

Avskrift av Erik Jonsson <[email protected]> år 2001 ur det i Landskrona Stadsbibliotek befintliga exemplaret. Sidhänvisningarna i marginalen (i PDF-filen onegin_aj.pdf) gäller sidbrytningar i den tryckta boken.

Innehåll

Alexander Pusjkins »Eugen Onegin« har senare översatts av Kjell Johansson och utgivits av Förlaget Murbräckan <[email protected]> i Borrby 1999.

Se även:


[Nästa] [Opp] [Bakåt]
Vidare: Förord. Oppåt: Rysk realism

A. Jensen (1859–1921):
Förord och inledning till Alexander Pusjkins »Eugen Onegin«. Avskrift ur andra upplagan av »Eugen Onegin« i Alfred Jensens översättning (Stockholm 1918).
Förvaras åtkomligt.
Uppgift om författarens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläsligt.
Länkning till denna sida anbefalles, men visning inom ram (s.k. frame) på annan sida förbjudes.

Hela texten till Alfred Jensens tolkning av Alexander Pusjkins versroman »Eugen Onegin« finns beredd för utskrift i PDF-filen onegin_aj.pdf (hela boken till gratis nerladdning / nedladdning) att läsa i GV, Acrobat Reader eller Xpdf. Denna sida (HTML-fil) är ej lämpad för utskrift; PDF-filen anbefalles för utskrift på papper.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).